Лис 16

Інформація про стан надходження та використання коштів Тячівського районного бюджету станом на 16.11.2015 року

Загальний фонд
Код Показник Фактичні надходження до районного бюджету
Доходи районного бюджету
Надходження всього 752308273
з них власні доходи (податки збори обов҆язкові платежі) 44397938
Офіційні трансферти всього (в тому числі): 707910335
базова дотація 61500200
стабілізаційна дотація 10419300
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 97124800
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 236615000
інші субвенції 302251035
Видатки районного бюджету Фактично використано за вказаний період
010000 Державне управління 1207271
2110 Оплата праці 667830
2120 Нарахування на оплату праці 236736
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 81279
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 159525
2250 Видатки на відрядження 1230
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 60551
2800 Інші поточні видатки 121
060000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 2095954
2110 Оплата праці 1251664
2120 Нарахування на оплату праці 457521
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 274110
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7000
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 105660
070000 Освіта 215859322
2110 Оплата праці 136383057
2120 Нарахування на оплату праці 49693995
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3770234
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 42448
2230 Продукти харчування 6621495
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6953115
2250 Видатки на відрядження 590835
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 11040136
2730 Інші виплати населенню 737801
2800 Інші поточні видатки 26206
080000 Охорона здоров`я 84167060
2110 Оплата праці 49004145
2120 Нарахування на оплату праці 17313730
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1588341
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2999764
2230 Продукти харчування 1251897
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2936384
2250 Видатки на відрядження 202109
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5718378
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 5550
2710 Виплата пенсій і допомоги 151580
2730 Інші виплати населенню 2993038
2800 Інші поточні видатки 2145
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 308975582
2110 Оплата праці 6231799
2120 Нарахування на оплату праці 2187252
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 304947
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 4400
2230 Продукти харчування 728000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3029827
2250 Видатки на відрядження 420
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 194479
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 191924
2730 Інші виплати населенню 296102536
110000 Культура і мистецтво 19183096
2110 Оплата праці 11697296
2120 Нарахування на оплату праці 4199254
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 851390
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1589393
2250 Видатки на відрядження 80945
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 724878
2800 Інші поточні видатки 39939
120000 Засоби масової інформації 214833
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 214833
130000 Фізична культура і спорт 2975949
2110 Оплата праці 933036
2120 Нарахування на оплату праці 324128
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 203888
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 299909
2250 Видатки на відрядження 327416
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 79510
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 808060
2800 Інші поточні видатки 2
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 58600
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30600
2730 Інші виплати населенню 28000
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 281137
2730 Інші виплати населенню 281137
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 25000
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 19000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6000
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 61050
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 61050
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 42646233
2110 Оплата праці 282524
2120 Нарахування на оплату праці 105469
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 188951
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 131313
2250 Видатки на відрядження 1943
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 1498705
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 60000
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 40371238
2800 Інші поточні видатки 6090
Усього  677751087
Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)