Сектор контролю апарату державної адміністрації
КАЛИНИЧ НАДІЯ ВАСИЛІВНА
завідуюча
тел.: (03134) 3-37-86

1.1.Основними завданнями сектору є:
забезпечення контролю за виконанням розпорядчих документів, забезпечення своєчасного доведення до виконавців розпорядчих та інших документів рай держадміністрації здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади та^юрганів місцевого самоврядування актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчоївлади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань обліку та виконання документів, роботи з реагування на запити і звернення Народних депутатів України та депутатів місцевих рад інформування голови райдержадміністрації про стан обліку і виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, районними установами та організаціями, органами місцевого самоврядування підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору
Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
   приймає, реєструє, веде облік контрольних документів, забезпечує зберігання, оперативний розшук та доставку документів
   уніфікує системи документації та документів, вживає заходів до скорочення кількості форм і видів документів
   впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи документації (УСД), інші нормативи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах
   удосконалює форми і методи роботи з документами в райдержадміністрації з урахуванням використання організаційної техніки і персональних комп'ютерів
   забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, охоронності, якості оброблення та використання документів, що створюється під час діяльності райдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання, надання з цих питань методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації
   здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в структурних підрозділах райдержадміністрації                                       вживає заходів і здійснює контроль за скороченням зайвої документаційної інформації в райдержадміністрації, її структурних підрозділах
   веде в установленому порядку облік документів та завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на сектор
   перевіряє виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, та органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад
   забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад
   готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, та органам місцевого самоврядування два рази на місць письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів
   готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації "щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад
   розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)