Гру 30

РІШЕННЯ двадцять першої сесії VI скликання Тернівської сільської ради Тячівського району Про встанов

 

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                                              двадцять перша сесія VI скликання

РІШЕННЯ

 

від 23 грудня  2013 року   № 632

село Терново

 

            Про встановлення ставок податку

  на  нерухоме  майно,  відмінне  від

  земельної   ділянки   на   території

  Тернівської       сільської         ради

                                                                                                                                            

         Керуючись ст. 10 розділу І, ст. 265 розділу ХІІ Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. №2755 – VІ, ст. 265 пп. 265.4.2, 265.5.1, 265.5.2, 265.5.3 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» № 403-VІІ від 04.07.2013 року, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарськорї діяльності», сесія Тернівської сільської ради                   

 

                            В И Р І Ш И ЛА :

 

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку № 1.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 13 сесії VІ скликання від 25.06.2012 року № 327.

 

3. Рішення набуває чинності з 1 січня 2014 року.

 

4. Секретарю сільської ради Г.Ю. Цубера оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тячівської райдержадміністрації в мережі Internet та дошці оголошень сільської ради у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та управління майном  (голова комісії  І.Ю. Рошканюк).

 

 

 

 

 

                               Сільський голова                                                 В.Ю. Кустрьо

Додаток № 1                                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. 1.Платники податку:

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів нерухомого майна на території Тернівської сільської ради.

         1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній       частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 1. 2.Об’єкт оподаткування: 

         2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкту на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.

 1. 3.База оподаткування:

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється державною податковою інспекцією у Тячівському районі на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

3.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування  база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 

 1. 4.Пільги із сплати податку:

4.1. База оподаткування об’єкту житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.м.;

б) для житлового будинку – на 250 кв.м..

         Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітній) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває у його власності.

 

 1. 5.Ставки податку:

         5.1. Ставки податку встановлюються Тернівською сільською радою в таких розмірах за 1 кв.м.  житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

         5.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах: а) для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

         б) для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м. ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

         в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.м. ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

         г)  для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв.м. ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

         5.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

         а) для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

         б) для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

        

 

         5.4. Звільнити від сплати податку об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

 1. 6.Податковий період:

6.1.         Базовий податковий (звітній) період дорівнює календарному року.

 

 1. 7.Порядок обчислення суми податку:

7.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться державною податковою інспекцією у Тячівському районі за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості;

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються державною податковою інспекцією у Тячівському районі платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному законодавством. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Державна податкова інспекція у Тячівському районі надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до державної податкової інспекції у Тячівському районі для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставку податку та нарахованої суми податку.Державна податкова інспекція у Тячівському районі проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній податковій інспекції у Тячівському районі відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного періоду і до 1 лютого цього ж року подають державній податковій інспекції у Тячівському районі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому законодавством, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

7.6. У разі набуття права власності на об’єктах житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

 1. 8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений  об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності;

8.2. Державна податкова інспекція у Тячівському районі надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. 9.Порядок сплати податку:

9.1.        Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету у порядку, визначеному законодавством.

 

 1. 10.Строки сплати податку:

         10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

         а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

         б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 1. 11.Відповідальність платників і контроль:

11.1. Відповідальність за правильність обчислення та повноту і своєчасність сплати податку покладається на платників податку відповідно до діючого законодавства.

11.2. Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету покладається на державну податкову інспекцію у Тячівському районі в межах її повноважень, визначених діючим законодавством.

 

Секретар сільської ради                                                 Г.Ю. Цубера

 

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)