Кві 21

Протокол засідання Громадської ради від 17 квітня

 

Засідання Громадської ради при Тячівській райдержадміністрації

 

                                         

                                                                                             П Р О Т О К О Л  №  2

 

 

 від  17  квітня  2015  року

            м. Тячів

 

 

Всього   членів  громадської   ради   - 46  осіб.

Присутні на засіданні  -  32  особи.

Відсутні -  14  осіб.

      Запрошені   -  1  особа.                                       

                     

                                                            

                                                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

                                                                               

                                                                               

 1. 1.Про  створення  постійних  галузевих  комісій громадської ради при Тячівській  РДА.  Інформував  Лукань В.З. – голова громадської ради.
 2. 2.Про затвердження плану роботи громадської ради Тячівської РДА на 2015 рік. Інформував  Лукань В.З. – голова громадської ради.
 3. 3.Різне.

 

  

Перелік  присутніх  запрошених  в  засідання  громадської ради

 від 17.04.2015 року:

 

 1. 1.Дем’янчук  Василь  Юрійович  – перший   заступник  голови   Тячівської РДА.

 

 

 

 

      Засідання  громадської ради  розпочалося гімном України та хвилиною мовчання за загиблими воїнами-героями АТО.

 

        СЛУХАЛИ:    “ Про   створення        постійних    галузевих      комісій

громадської  ради  при  Тячівській   РДА” – голову  громадської ради  Луканя  В.З. - який   проінформував,  що  постійні галузеві  комісії   громадської   ради  є  органами  ради,  що обираються з числа її членів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  ради.

        Постійні галузеві комісії обираються громадською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

         За рішенням ради про обрання постійних галузевих комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

         Протягом строку повноважень громадська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісії. Член комісії може обиратись до складу однієї постійної галузевої  комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

         Постійні  галузеві  комісії  за  дорученням  громадської  ради  або  за  власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм та рішень, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного розвитку району, інші питання, які вносяться на розгляд громадської  ради, розробляють  проекти рішень громадської  ради та готують висновки з цих питань, виступають на засіданнях громадської  ради  з доповідями і співдоповідями.

         Організація роботи постійної галузевої  комісії громадської  ради здійснюється головою. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження, з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

        Засідання постійної галузевої комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

       Лукань В.З. надалі  зачитав  орієнтовний  персональний склад  постійних галузевих комісій  громадської ради Тячівської РДА відповідно до фахових   кваліфікацій   членів    громадської ради    та   функціональних    належностей    сформованих      на першому засіданні  комісій.

ВИСТУПИЛИ:  В  процесі  затвердження  персонального  складу  комісій

                     відбулася  жвава   дискусія   членів   громадської   ради,  були

                     висловлені  думки  щодо подальшої участі в складі комісій і в

                     результаті створено персональний склад комісій:

 

1.         Комісія з питань освіти, науки, культури та духовності

 

1.         Феєр Василь Михайлович

2.         Бердар Микола Тимофійович

3.         Бабич Іван Іванович

4.         Барановський Василь Васильович

5.         Дідух Петро Петрович

6.         Сасин Наталія Йосипівна

7.         Бонка Андрій Андрійович

8.         Кричфалушій Василь Іванович

 

2.         Комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та гендерної політики

 

1.         Фіцай Іван Іванович

2.         Міхалко Юрій Оттович

3.         Фабрицій Іван Іванович

4.         Йовдій Василть Юрійович

5.         Кагарлицька Олена Іванівна

6.         Бігунець Микола Васильович

 

3.         Комісія з питань стратегічного соціально - економічного розвитку

 

1. Войтенко Галина Володимирівна

2. Мельник Оксана Михайлівна

3. Гоблик Мирослава Василівна

4. Сасин Емельян Васильович

5. Мотичко Василь Петрович

6. Немеш Іван Лукіч

7. Амбруш Павло Олександрович

8. Шпиток Аскольд Сидорович

 

 1. 4.Комісія з питань захисту прав і свобод людини, сприяння діяльності правоохоронних органів та запобігання корупції

 

1. Косяк Михайло Васильович

 2. Ковальчук Микола Григоович

3. Іляшко Ярослав Олександрович

4. Шелемба Віталій Михайлович

5. Шобей Андрій Васильович

6. Савчук Адальберт Іванович

7. Корсак Василь Васильович

5.         Комісія з питань екології, природніх ресурсів, охорони довкілля та агропромислового комплексу, з питань розвитку малого підприємництва та фермерства

 

1.         Терпяк Андрій Феодосійович

2.         Волошин Ольга Іванівна

3.         Бедей Михайло Михайлович

4.         Лукань Василь Зіновійович

5.         Вовчик Віталій Васильович

6.         Токар Михайло Васильович

 

 

6.         Комісія з питань євроінтеграції та транскордонного співробітництва, з питань волонтерства, благодійництва та військово-патріотичної роботи 

 

1.         Рибар Леонід Петрович

2.         Сава Йосип Йосипович

3.         Мелеганич Віталія Василівна

4.         Влад Іван Юрійович

5.         Горобець В’ячеслав Вікторович

 

 

Шобей А. А.  -  член  громадської  ради, представник сільського вуличного комітету села Вільхівці  із  зауваженням  щодо  обов»язкового доповнення  до складу постійних галузевих комісій  із  членів  громадської ради, що будуть  додатково входити до складу  ради.

 

Лукань В.З. – голова громадської ради, який пояснив, що такі умови й передбачені положенням громадської ради.

 

ВИРІШИЛИ: затвердити   персональний  склад   постійних  галузевих комісій

                     громадської ради Тячівської  РДА:

                             «За» - 32,  «проти»  –  немає,  «утримався»  –  немає.  Рішення

                      №  6.  

 

СЛУХАЛИ: “ Про затвердження плану роботи громадської ради Тячівської

 РДА на 2015 рік ”  - голову   громадської    ради   Луканя  В.З. ,  який   доповів    про важливість  та   необхідність   планування   роботи   громадської ради,  запропонував  орієнтовний примірний план роботи громадської ради Тячівської РДА на 2015 рік   з найбільш  актуальних  питань.  Питання стосувалися медичного обслуговування в районі, роботи комунальних служб району поліпшення навколишнього  середовища,  стан освітньої  роботи, антикорупційних діянь тощо  (примірний план роботи додається).

 

ВИСТУПИЛИ: Кричвалушій В.І.,  -член  громадської ради, представник  ГО

 «Футбольний клуб Кричево»  із  слушними пропозиціями  внесення  деяких актуальних питань  до плану роботи громадської ради  на 2015 рік. Питання стосувалися  створення веб-сайту громадської ради, районного телебачення, побуту, соціальні питання тощо.

 

Бонка А.А. -  представник Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих із пропозицією  до плану роботи внести важливе питання – встановлення у місті Тячів  пам’ятника жертвам політичних репресій Тячівського району.

 

Войтенко Г.В. -  представник греко-католицької релігійної громади, яка наголосила  на  важливості висловлених додаткових  запропонованих  питаннях  Кричвалушія В.І.- члена ГО «Футбольний клуб Кричево» та Бонки А. А.- члена ГО «Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих», проте  запропонувала складений орієнтовний план роботи головою громадської ради Лукань В.З.  прийняти та затвердити за основу, питання, винесені для  роботи вищевказаними членами ради  делегувати  для подальшого розгляду  постійним галузевим  комісіям  громадської  ради відповідно до їх змісту та галузевого напрямку роботи  комісії.

 

ВИРІШИЛИ: затвердити    примірний    план   роботи   громадської    ради

                    Тячівської   РДА  на 2015 рік  (примірний план роботи додається).

        «За» - 32,  «проти»  –  немає,  «утримався»  –  немає.  Рішення  №  7.  

 

СЛУХАЛИ: «Різне»,   де  були  подані  письмові    та  усні  заяви,  що   вже

                   надійшли  на розгляд громадської ради, а саме:

                  

 1. 1.Колодницький  Б.І. - представник волонтерського центру «Горгани» про гуманітарну допомогу землякам, учасникам АТО  128 бригади в м. Артемівську.
 2. 2.Савчука А. І. – представник греко-католицької громади   про  нелегальну   масову вирубку дубів у с. Руське Поле.
 3. 3.Вовчик В.В.  – представник спортивної організації  «Не межа»  про порушення  історичної  пам’ятки  гори  Капуна.
 4. 4.Шобея А. А. - представник вуличного комітету с. Вільхівці     про корупційну районну і обласну  судову систему.
 5. 5.Фіцай І.І.  – представник греко-католицького благодійного фонду ім. О.Хіри  про перевірку законності забору гравію в гирлах річок Тячівського району.
 6. 6.Фіцай І.І.  – представник греко-католицького благодійного фонду ім. О.Хіри  про  здійснення контролю за пасажирськими перевезеннями у Тячівському районі.
 7. 7.

 

ВИСТУПИЛИ:  Дем’янчук В.Ю. – перший заступник голови Тячівської

                РДА,  який  відмітив про початок   активності  роботи громадської ради,  зауважив  на  серйозності подальшої роботи, що має на меті характер додаткової  допомоги, поради та контролю  в роботі Тячівської РДА.

                 

Головою  громадської   ради  взято на контроль подані заяви  щодо їх  подальшого  вирішення.

Голова ради  оголосив  завершення розгляду всіх питань порядку денного.  Пропозицій, зауважень з боку членів громадської ради не поступило.

      Голова ради Лукань В.З. подякував членам ради за роботу, запрошеним за присутність.  Оголосив засідання громадської ради закритим.

     Засідання  громадської ради  завершилося гімном України.

 

 

 

 

Голова громадської ради                                                     В.З.Лукань

Секретар громадської ради                                                 С.І.Цубера

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Перелік рішень, прийнятих в засіданні громадської ради

від  17  квітня  2015 року:

 

Назва рішення

          №   рішення

1

2

3

1.

Про  створення  постійних  галузевих    комісій   громадської ради   при   Тячівській   РДА

№ 6

2.

Про затвердження плану роботи громадської ради Тячівської РДА на 2015 рік

№ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням громадської ради № 7
при райдержадміністрації
від 17.04. 2015 року

ПЛАН РОБОТИ
громадської ради при
Тячівській районній державній адміністрації 
на 2015 рік

№ п/п

Зміст заходу

Місце проведення заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

Очікуваний результат

Засідання громадської ради та перспективний перелік питань для розгляду

1.

Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку району за 2014 рік та перспективи розвитку району у 2015 році

Малий зал засідань райдержадміністрації

І квартал

Члени громадської ради 

Розробка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

4.

Нова якість державної соціальної політики

Малий зал засідань райдержадміністрації

І квартал

Члени громадської ради 

Покращення стану справ з даної проблеми

5.

Затвердження плану роботи громадської ради при райдержадміністрації на 2015 рік

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІІ квартал

Члени громадської ради

Розробка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

6.

Про роботу комунальних служб  та регулярних перевізників пасажирів району з надання житлово-комунальних та транспортних послуг населенню , їх якість та ціноутворення на них

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІІ квартал

Члени громадської ради спільно з керівниками комунальних служб

Покращення стану справ з даної проблеми

7.

Про підготовку до проведення в районі заходів щодо відзначення, знаменних і пам’ятних дат.

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІІ квартал

Члени громадської ради

Розробка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

8.

Про роль громадськості у наведенні благоустрою на території Тячівського району

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІІ квартал

Члени громадської ради

Розробка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

9.

Стан виховної роботи в загальноосвітніх закладах району

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІІІ квартал

Члени громадської ради,

Покращення стану справ з даної проблеми

10.

Про створення умов для повноправної участі матерів дітей з обмеженими фізичними можливостями у соціальному, економічному, культурному житті громади

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІІІ квартал

Члени громадської ради,

Покращення стану справ з даної проблеми

11.

Про діяльність районних громадських організацій у формуванні ефективної політики у сфері суспільно-політичного та соціально-економічного життя району, їх роль у становленні державності

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІІІ квартал

Члени громадської ради, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Розробка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

12.

Про стан дотримання чинного законодавства по забезпеченню соціальних пільг та гарантій населенню району

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІV квартал

Члени громадської ради

Покращення стану справ з даної проблеми

13.

Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей району

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІV квартал

Члени громадської ради

Покращення стану справ з даної проблеми

14.

Про профілактичне обстеження жителів Тячівського району щодо онкозахворювань

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІV квартал

Члени громадської ради

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

15.

Про хід виконання районних програм соціального спрямування

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІV квартал

Члени громадської ради

Підготовка та затвердження орієнтовного плану

16.

Про розробку заходів з підтримку фермергьких та домогосподарст в сільській місцевості в 2016 році. Аналіз фінансово-господарської діяльності агропромислового комплексу району.

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІV квартал

Члени громадської ради

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

17.

Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

Малий зал засідань райдержадміністрації

Протягом року

Члени громадської ради

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

18.

Затвердження плану роботи громадської ради на 2016 рік

Малий зал засідань райдержадміністрації

ІV квартал

Члени громадської ради

Підготовка та затвердження орієнтовного плану

Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у формі публічного громадського обговорення

19.

Участь в публічних заходах відповідно до орієнтованого плану проведення райдержадміністрацією консультацій з громадськістю

 

Протягом року

Члени громадської ради

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

Публічні заходи громадської ради

20.

Участь членів ГР в районних заходах, присвяченим державним та професійним святам, у загальних зборах громадян та при проведенні засідань круглих столів. Співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

Протягом року

Члени громадської ради

 Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

21.

Засідання "круглого столу" з представниками громадськості щодо актуальних питань вдосконалення якісної медичної допомоги в Тячівському районі

Малий зал засідань райдержадміністрації

квітень

Голова та заступники голови райдержадміністрації

Члени громадської ради

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

22.

Робоча зустріч членів громадської ради при райдержадміністрації з керівництвом районної державної адміністрації та її структурних підрозділів

Малий зал засідань райдержадміністрації

Двічі на рік

Голова та заступники голови райдержадміністрації

Члени громадської ради

Сприяння діяльності громадської ради при райдержадміністрації

23.

Проведення «гарячої» телефонної лінії з головою та заступником Громадської ради;

 

Щоквартально

Лукань Василь Зіновійович

Фіцай Іван Іванович

Сприяння діяльності громадської ради при райдержадміністрації

24.

Проведення виїзних днів ГР.

На території селищних, сільських рад

Щоквартально

Лукань Василь Зіновійович

Фіцай Іван Іванович

Сприяння діяльності громадської ради при райдержадміністрації

Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради

25.

Висвітлення діяльності громадської ради при райдержадміністрації на офіційному сайті Тячівської райдержадміністрації та районної ради, в районній газеті «Дружба» та інших місцевих ЗМІ

Малий зал засідань райдержадміністрації

Протягом року

Лукань Василь Зіновійович

Фіцай Іван Іванович

Цубера Світлана Іванівна

Висвітлення діяльності громадської ради

Протягом року

26.

Обговорення проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян; проектів регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку

Малий зал засідань райдержадміністрації

Протягом року

Члени громадської ради

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

27.

Проведення відповідно до законодавства громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

Малий зал засідань райдержадміністрації

Протягом року

Члени громадської ради

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

28.

Участь голови Громадської ради у засіданнях колегій райдержадміністрації.

Малий зал засідань райдержадміністрації  та на території селищних, сільських рад

Протягом року

Лукань Василь Зіновійович

Підготовка рекомендацій органам виконавчої влади, місцевого самоврядування

 

Голова громадської ради

 

при райдержадміністрації

В.З. Лукань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)