ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи районної державної адміністрації на 2013 рік
I. Питання для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації, спільних засіданнях колегії державної адміністрації
та президії районної ради

№ з/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  

Про стан благоустрою, санітарного та епідеміологічного благополуччя в районі

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Січень

Стан Ф.С.

Мельник М.В.

Шелевер Є.М.

 1.  

Про стан та заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази соціально-культурних закладів району

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Січень

Стан Ф.С.

Стойка В.І.

Гудак В.А.

Довжанин М.І.

 1.  

Про підсумки соціально-економічного розвитку за 2012 рік

З метою здійснення аналізу стану соціально-економічного розвитку району, прийняття райдержадміністрацією рішень і доручень, які сприятимуть розвитку народногосподарського комплексу району.

Лютий

Стан Ф.С.

Макусій Б.Ю.

Югас О.С.

Декет І.І.

 1.  

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2012 рік.

Відповідно до Бюджетного Кодексу України.

Лютий

Стан Ф.С.

Стойка В.Ф

 1.  

Про стан та заходи щодо поліпшення соціального захисту громадян району

З метою підвищення  ефективності роботи.

Лютий

Стан Ф.С.

Югас О.С.

Декет І.І.

 1.  

Про хід проведення газифікації населених пунктів району

З метою підвищення  ефективності роботи.

Березень

Бодак В.Ю.

Мельник М.В.

Поляков В.М.

 1.  

Про хід виконання районних програм, прийнятих на 2013 рік  в  галузях  освіти, культури, охорони здоров’я

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів. Покращення  виконання  заходів передбачених районними  програмами в галузях освіти, культури, охорони здоров’я

Квітень

Стан Ф.С.

Стойка В.І.

Гудак В.А.

Довжанин М.І.

 1.  

Про стан виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів обласної та районної державних адміністрації

На виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної, районної державних адміністрацій.

Травень

Онуфрій Д.В.

Калинич Н.В.

 1.  

Про підсумки соціально-економічного розвитку за І квартал 2013 року

Для здійснення аналізу стану економічного і соціального

розвитку району за І квартал 2013 року.

Травень

Каганець В.Й.

Бодак В.Ю.

Буга В.В.

Стан Ф.С.

Макусій Б.Ю.

Югас О.С.

Декет І.І.

 1.  

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за I квартал 2013 року.

Відповідно до Бюджетного Кодексу України.

Травень

Буга В.В.

Стойка В.Ф.

 1.  

Про підготовку та хід  проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2013 року.

З метою ефективного виконання заходів, передбачених районною Програмою відпочинку дітей у 2013 році

Червень

Стан Ф.С.

Довжанин М.І.

 1.  

Про розвиток архівної справи в районі

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

Липень

Онуфрій Д.В.

Муха Т.М.

 1.  

Про стан будівництва, ремонту та утримання автомобільних шляхів району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

Липень

Бодак В.Ю.

Мельник М.В.

Немеш М.М.

 1.  

Про підсумки соціально-економічного розвитку району за I півріччя 2013 року.

Для здійснення аналізу стану економічного і соціального розвитку району.

Серпень

Каганець В.Й.

Бодак В.Ю.

Буга В.В.

Стан Ф.С.

Макусій Б.Ю.

Югас О.С.

Декет І.І.

 1.  

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за I  півріччя 2013 року.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів щодо наповнення місцевих бюджетів.

Серпень

Буга В.В.

Стойка В.Ф.

 1.  

Про стан дотримання в державній адміністрації вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції»

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Вересень

Онуфрій Д.В.

Козуряк О.А.

Алечко В.М.

 1.  

Про стан підготовки господарського комплексу та бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014  років.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Вересень

Бодак В.Ю.

Стан Ф.С.

Стойка В.І.

Гудак В.А.

Довжанин М.І.

 1.  

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до державної адміністрації за 9 місяців 2013 року.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Покращення роботи із зверненнями громадян, зниження кількості повторних звернень.

Жовтень

Онуфрій Д.В.

Пазинець І.Ф.

 1.  

Про хід виконання районних програм, прийнятих на 2013 рік  щодо соціального захисту сімї, дітей та молоді  та заходи, що проводяться службою у справах дітей, центром соціальних служб для сімї дітей та молоді державної адміністрації для належного соціального захисту дітей та профілактики серед них правопорушень.

Для з’ясування реального стану справ, для належного соціального захисту дітей та профілактики серед них правопорушень.

Жовтень

 

Стан Ф.С.

Роспопа  О.А.
Поп  М.В.

 

 

 1.  

Про підсумки економічного і соціального розвитку району за 9 місяців 2013 року.

Для здійснення аналізу стану економічного і соціального розвитку району.

Листопад

Каганець В.Й.

Бодак В.Ю.

Буга В.В.

Стан Ф.С.

Макусій Б.Ю.

Югас О.С.

Декет І.І.

 1.  

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2013  року.

Відповідно до Бюджетного Кодексу України.

Листопад

Буга В.В.

Стойка В.Ф.

 1.  

Про проект Програми соціально-економічного розвитку району на 2014 рік.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Грудень

Буга В.В.

Макусій Б.Ю.

 1.  

Про проект районного бюджету на 2014 рік.

На виконання Бюджетного кодексу України.

Грудень

Буга В.В.

Стойка В.Ф.

 1.  

Про стан погашення недоїмки до Пенсійного фонду.

З метою погашення недоїмки до Пенсійного фонду.

Грудень

Стан Ф.С.

Дочинець І.П.

II. Питання для розгляду на нарадах при голові райдержадміністрації

 

№ п/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Про основні тенденції суспільно-політичного життя району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Стан Ф.С.

Немеш Л.В.

2.

Проведення апаратних нарад з керівниками управлінь, відділів  апарату, структурних підрозділів  райдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦОВВ щодо здійснення функціональних повноважень.

З метою підвищення ефективності роботи.

Щомісяця

Каганець В.Й.

Бодак В.Ю.

Буга В.В.

Стан Ф.С.

 

3.

Про хід виконання бюджету району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

Щомісяця

Буга В.В.

Стойка В.Ф.

 

4.

Про стан та заходи щодо прискорення виконання у 2013 році прийнятих  Програм.

 

На виконання розпоряджень голови районної держадміністрації та рішень сесії районної ради.

Щокварталу

Заступники голови державної адміністрації

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

5.

Про  стан  здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель в районі

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

Березень

Каганець В.Й.

Немеш Б.В.

6.

Про стан виконання органами державної виконавчої служби рішень суду, адміністративних постанов та вимог щодо стягнення коштів до Пенсійного фонду та відшкодування заборгованості по виплаті та доставці пенсій за віком призначених на пільгових умовах, штрафних санкцій, пені

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

ІІІ квартал

Стан Ф.С.

Дочинець І.П.

Олашин  М.І.

7.

Про стан злочинності, боротьби з корупцією та іншими правопорушеннями в районі.

З метою вжиття заходів щодо запобігання правопорушень в районі.

Щокварталу

Онуфрій Д.В.

Алечко В.М.

8.

Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району.

З метою ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати.

Щомісяця

Стан Ф.С.

Буга В.В.

Макусій Б.Ю.

Югас О.С.

Декет І.І.

9.

Про звіти керівників структурних підрозділів державної адміністрації  щодо забезпечення виконання показників загальнодержавного  обласного та районного моніторингів.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Заступники голови державної адміністрації

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

10.

Про стан взаємодії з осередками політичних партій, громадських організацій та національно-культурними товариствами району.

З  метою співпраці з осередками політичних партій , громадських організацій  та національно – культурних товариств району.

Щокварталу

Стан  Ф.С.

Немеш Л.В.

11.

Про хід опалювального сезону та рівень розрахунків за енергоносії.

 

З метою вжиття заходів щодо запобігання заборгованості з розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Жовтень-квітень

Стан Ф.С.

12.

Про хід підготовки та проведення літнього оздоровлення дітей.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Квітень-серпень

Стан Ф.С.

Довжанин М.І.

 

13.

Про завершення опалювального сезону 2012-2013 років.

підбиття підсумків роботи в опалювальному сезоні 2012-2013 років і постановка конкретних завдань з усунення недоліків минулого опалювального сезону та завдання на наступний опалювальний сезон.

квітень

Бодак В.Ю.

 

14.

Про висвітлення роботи райдержадміністрації в засобах масової інформації та стан передплати періодичних видань в районі на друге півріччя 2013 року.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

травень

Стан Ф.С.

Немеш Л.В.

15.

Про стан підготовки господарського комплексу та бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

Травень-жовтень

Каганець В.Й.

Бодак В.Ю.

Буга В.В.

Стан Ф.С.

Стойка В.І.

Гудак В.А.

Югас О.С.

Декет І.І.

16.

Про хід здійснення призовів громадян на строкову військову службу

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

Квітень, травень,

вересень, жовтень

Онуфрій Д.В.

Алечко В.М.

17.

Про стан дотримання вимог земельного законодавства при використанні земель.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Червень-вересень

Каганець В.Й.

Немеш Б.В.

18.

Про готовність навчальних закладів до роботи в новому навчальному році.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Липень, Серпень

Стан Ф.С.

Довжанин М.І.

19.

Про стан готовності автомобільних доріг району в осінньо-зимовий період та безаварійному руху автотранспорту.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Листопад

Бодак В.Ю.

Немеш М.М.

IІІ. Питання для розгляду на нарадах при першому заступнику,  заступниках голови та керівникові апарату райдержадміністрації.

Каганець Василь Йосипович, перший заступник голови державної  адміністрацій

 

№ з/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Про прогнози економічного та соціального розвитку агропромислового виробництва в районі в  2013  році.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Лютий

Опріш Ю.Ю.

2.

Про підсумки роботи сільськогосподарських підприємств  району за 2012 рік .

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

І квартал

Опріш Ю.Ю.

3.

Про хід виконання заходів з енергозбереження в бюджетних установах області

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

І, ІІІ квартал

Стан Ф.С.

Мельник М.В.

4.

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Фаловська К.В.

5.

Про використання та охорону земель в районі.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Немеш Б.В.

6.

Про роботу відділу агропромислового розвитку державної адміністрації

Для з’ясування реального стану справ.

Щомісяця

Опріш Ю.Ю.

 

7.

Про організацію забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у весняно-літній період 2013 року

Для вжиття відповідних заходів

ІIквартал

Шелевер Є.М.

8.

Про хід виконання районних програм, розроблених на 2013 рік (відповідно до функціональних повноважень).

На виконання розпоряджень голови районної держадміністрації та рішень сесії районної ради.

Щокварталу

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

9.

Про моніторинг аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, вдосконалення ринкової інфраструктури в аграрному виробництві.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Опріш Ю.Ю.

10.

Про хід продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та надходження коштів до бюджету.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Немеш Б.В.

11.

Засідання комісії з питань використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

 

Опріш Ю.Ю.

Немеш Б.В.

12.

Про стан розрахунків за житлово-комунальні послуги.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Фаловська К.В.

 

Буга  Василь  Васильович, заступник голови державної адміністрації

 

№ з/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Про стан підготовки основних показників торгівлі (оптового та роздрібного  товарообігу) суб’єктів господарювання - юридичних і фізичних осіб різних форм власності за 2012 рік

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

І квартал

Бугаєнко Т.П.

2.

Про підготовку громадських слухань з питань підсумків виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2012 рік

З метою публічного висвітлення економічного розвитку району

І квартал

Макусій Б.Ю.

 

3.

Про аналіз виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку Тячівського району на період до 2015 року

Виконання плану заходів затверджених розпорядженням  голови райдержадміністрації від 30.06.2011 №462

Щокварталу

Макусій Б.Ю.

 

4.

Про підсумки роботи підпорядкованих управлінь, відділів державної адміністрації та районних служб .

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

та районних служб

5.

Про ціни і ціноутворення на основні продукти харчування. Моніторинг цін на соціально значущі продукти харчування

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Щомісяця

Бугаєнко Т.П.

6.

Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку району на 2013 рік.

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Щокварталу

Макусій Б.Ю.

Стойка В.Ф.

7.

Про роботу управління економіки, фінансового управління щодо виконання планів роботи.

З метою підвищення ефективності роботи.

Щомісяця

Макусій Б.Ю.

Стойка В.Ф.

8.

Про посилення контролю за дотриманням підприємствами, організаціями, установами, незалежно від форм власності, зобов’язань щодо платежів до бюджетів усіх рівнів.

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Щомісяця

Макусій Б.Ю.

Стойка В.Ф.

9.

Про стан справ на споживчому ринку району.

На виконання розпорядження голови ОДА від 21.07.04 № 383 “Про поліпшення стану справ на споживчому ринку області”.

Щомісяця

Бугаєнко Т.П.

10.

Засідання міжвідомчої робочої групи з перевірки додержання законодавства у сфері державних закупівель

Дотримання чинного законодавства у сфері державних закупівель

Щокварталу

Миколайчик Т.І.

11.

Про дотримання законодавства України суб’єктами підприємницької діяльності з питань мінімальної заробітної плати.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Макусій Б.Ю.

12.

Про стан справ в економіці району та шляхи підвищення результативності всіх її складових.

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Щомісяця

Макусій Б.Ю.

 

13.

Про залучення інвестицій для розвитку економічного та туристично-рекреаційного потенціалу району.

З метою активізації роботи.

Щокварталу

Боршош О.В.

 

 

14.

Про хід виконання районних програм, розроблених на 2013 рік та на більш тривалу перспективу (відповідно до функціональних повноважень).

На виконання розпоряджень голови районної держадміністрації та рішень сесії районної ради.

Щомісяця

Керівники структурних підрозділів державної

адміністрації

15.

Про забезпечення податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівні.

З метою збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Щомісяця

Стойка В.Ф.

16.

Про стан справ та визначення шляхів збільшення місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів.

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Щомісяця

Макусій Б.Ю.

Стойка В.Ф.

17.

Про стан залучення в економіку району додаткових коштів у формі міжнародної технічної допомоги  (Програми сусідства).

Відповідно до Закону України «Про транскордонне співробітництво».

Щокварталу

Боршош О.В.

18.

Про стан залучення інвестицій в сільські території району.

З метою підвищення ефективності роботи.

Щокварталу

Боршош О.В.

19.

Про стан розвитку в районі сільського зеленого туризму

З метою підвищення ефективності роботи.

ІІ квартал

Боршош О.В.

20.

Про готовність туристично-рекреаційних закладів до роботи у весняно-літній період  2013  року.

З метою поліпшення роботи .

Травень

Боршош О.В.

21.

Про стан реалізації  Програми підтримки підприємництва на 2013 рік

З метою ефективного розвитку підприємництва в районі

ІІ-ІV квартали

Бугаєнко Т.П.

22.

Про стан туристично-рекреаційних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Листопад

Цірик В.М.

Немеш Ф.Ф.

Шелевер Є.М.

23.

Про формування бюджетів адміністративно-територіальних одиниць району на 2013 рік.

Відповідно до Бюджетного кодексу України.

ІV квартал

Стойка В.Ф.

24.

Про надходження коштів в бюджет місцевих рад з туристичного збору, паспортизацію туристичних об’єктів та наявності всіх необхідних документів.

З метою збільшення надходження коштів в бюджет місцевих рад з туристичного збору

Травень

Стойка В.Ф.

Боршош О.В.

 

25.

Про стан розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік та основних напрямів розвитку на 2015 і 2016 роки

Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району

Вересень-жовтень

Макусій Б.Ю.

26.

Про підготовку громадських слухань з питань  розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік та основних напрямів розвитку на 2015 і 2016 роки

З метою публічного висвітлення плану економічного розвитку району

Вересень-жовтень

Макусій Б.Ю.

 

Бодак  Володимир  Юрійович, заступник голови державної адміністрації

№ з/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Про обсяги виробництва промислової продукції підприємств району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Січень

Борка М.В.

2.

Про забезпечення безаварійного руху автотранспорту на автодорогах району в зимовий період  2012-2013 років.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Січень

Мельник М.В.

Немеш Ф.Ф.

 Немеш М.М.

3.

Про впровадження нових технологій промисловими підприємствами району та випуск нових видів продукції

Для покращення роботи промислових підприємств району

І квартал

Мельник М.В.

4.

Засідання постійно діючої державної приймальної комісії по введенню в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

За окремим графіком

Маркова О.П.

 

5.

Про стан розрахунків за спожиті енергоносії.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Мельник М.В.

Поляков В.М.

Іванчишин І.В.

6.

Про хід проведення газифікації населених пунктів району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Поляков В.М.

Мельник М.В.

7.

Про стан будівництва, ремонту та утримання автомобільних шляхів району.

На виконання розпорядження голови ОДА від 22.03.05 року №102 «Про забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони доріг області».

Щомісяця

Немеш М.М.

8.

Засідання комісій та робочих груп при державній адміністрації.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

9.

Про підсумки роботи підпорядкованих управлінь, відділів державної адміністрації та районних служб.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

та районних служб

10.

Про хід виконання районних програм, розроблених на 2013 рік та на більш тривалу перспективу (відповідно до функціональних повноважень).

На виконання розпоряджень голови районної держадміністрації та рішень сесії районної ради.

Щомісяця

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

11.

Про перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі маршрутного таксі.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Мельник М.В.

 

12.

Про стан дотримання керівниками потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки району Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Лютий

Немеш Ф.Ф.

Цірик В.М.

13.

Про готовність органів управління та сил району до пропуску можливого весняного льодоходу та паводків.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів

Лютий

Немеш Ф.Ф.

Цірик В.М.

14.

Заходи по дотриманню правил пожежної безпеки та зменшення ризику виникнення пожеж при спалюванні сухої трави, бур’янів, чагарників у весняно небезпечний пожежний період 2013 року.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Березень

Немеш Ф.Ф.

Цірик В.М.

15.

Про стан накопичення матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації можливих НС техногенного та природного характеру

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Квітень

Цірик В.М.

Немеш Ф.Ф.

16.

Про стан зберігання та утилізації невідомих та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних відходів, залишків гальванічного виробництва в районі.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Червень

Немеш Ф.Ф.

Шелевер Є.М.

Цірик В.М.

 

17.

Про стан контролю за розвитком карсто небезпечної ситуації на території смт. Солотвино.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

І, ІІІ квартали

Немеш Ф.Ф.

Цірик В.М.

 

18.

Про проведені заходи по недопущенню отруєння людей неїстівними та отруйними грибами.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Червень, серпень

Цірик В.М.

Немеш Ф.Ф.

Шелевер Є.М.

19.

Про стан уточнення та коригування евакуаційних заходів Тячівського району на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Грудень

Немеш Ф.Ф.

Цірик В.М.

 

 

 

Стан Федір Степанович, заступник голови державної адміністрації

№ з/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1. 1.

Про підсумки проведення профілактичної та виховної  роботи серед дітей в 2012 році та завдання на 2013 рік

З метою проведення профілактичної та виховної  роботи серед дітей в 2012 році та завдання на 2013 рік

І квартал

Роспопа О.А.

Поп М.В.

 1. 2.

Про стан перевезення пільгової категорії населення автомобільним транспортом.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Югас О.С.

Декет І.І.

 1. 3.

Про роботу управлінь праці та соціального захисту населення, управління освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, відділу культури, у справах сімї, служби у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

З метою підвищення ефективності роботи.

Щомісяця

Югас О.С.

Декет І.І.

Довжанин М.І..

Стойка В.І.

Гудак В.А,

Роспопа О.А.

Поп М.В.

 1. 4.

Про стан та заходи щодо поліпшення соціального захисту громадян району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Югас О.С.

Декет І.І.

Стойка В.І.

 1. 5.

Про основні тенденції суспільно-політичного життя району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Немеш Л.В.

 1. 6.

Засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повної виплати та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Макусій Б.Ю.

Югас О.С.

Декет І.І.

 1. 7.

Про хід виконання районних програм, розроблених на 2013 рік та на більш тривалу перспективу (відповідно до функціональних повноважень).

На виконання розпоряджень голови районної держадміністрації та рішень сесії районної ради.

Щомісяця

Керівники структурних підрозділів державної адміністрації

 1. 8.

Про підготовку та відзначення державних, професійних свят та інших знаменних дат.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Гудак В.А.

 1. 9.

Засідання комісії з призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми.

Для з’ясування реального стану справ, надання допомоги.

Щомісяця

Ростока М.В.

 1. 10.

Про стан та заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази соціально-культурних закладів району

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Довжанин М.І.

Гудак В.А.

Стойка В.І.

 1. 11.

Про стан погашення недоїмки до Пенсійного фонду.

З метою погашення недоїмки до Пенсійного фонду.

Щомісяця

Дочинець І.П.

 1. 12.

Про здійснення моніторингу показників чисельності працівників, рівня оплати праці, кількості новостворених робочих місць у виробничій сфері в розрізі галузей підприємств.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щомісяця

Югас О.С.

 

Декет І.І.

 

 1. 13.

Засідання опікунської ради.

Для з’ясування реального стану справ

Щомісяця

Роспопа О.А.

 1. 14.

Засідання Комісії з питань захисту прав дитини

З метою підвищення ефективності роботи.

Щомісяця

Роспопа О.А.

 1. 15.

Засідання координаційної ради служби у справах дітей.

З метою підвищення ефективності роботи.

Щокварталу

Роспопа О.А.

 1. 16.

Про забезпечення ліками фельдшерсько-акушерських пунктів району.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Стойка В.І.

 1. 17.

Про виконання розпорядження голови державної адміністрації «Про бронювання робочих місць на підприємствах , установах, організаціях району»

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Січень

Кушілка В.В.

 1. 18.

Про стан підготовки та проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Квітень - серпень

Довжанин М.І.

Стойка В.І.

 1. 19.

Про організацію літнього відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей «особливої категорії» в 2013 році.

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Травень, червень, липень, серпень

Роспопа О.А.

 1. 20.

Про підсумки навчального року у закладах освіти.

Для з’ясування реального стану справ

Червень

Довжанин М.І.

 1. 21.

Про хід виконання заходів Програми зайнятості  за І півріччя та перспективи виконання всіх заходів за рік.

З метою підвищення ефективності роботи.

Травень, вересень

Кушілка В.В.

 1. 22.

Про проведення роботи щодо захисту житлових та майнових прав неповнолітніх згідно чинного законодавства

З метою підвищення ефективності роботи, забезпечення захисту житлових та майнових прав неповнолітніх

Квітень, жовтень

Роспопа О.А.

 1. 23.

Про стан і покращення ведення профілактичної та виховної роботи з неповнолітніми «особливої категорії».

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Жовтень

Роспопа О.А.

 1. 24.

Про хід виконання Указу Президента від 12.11.99 №1460/99 «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей»

На виконання Указу Президента від 12.11.99 №1460/99.

Листопад

Поп М.В.

 1. 25.

Про хід виконання розпорядження голови ОДА від 16.01.04 №10 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями».

На виконання розпорядження голови ОДА від 16.01.04 №10.

Листопад

Югас О.С.

Декет І.І.

 

 1. 26.

Про хід передплати періодичних видань на 2014 рік.

Для з’ясування реального стану справ та вжиття заходів.

Листопад, грудень

Немеш Л.В.

 1. 27.

Про хід виконання заходів Програми зайнятості  за ІІ півріччя та перспективи виконання всіх заходів за рік.

З метою підвищення ефективності роботи.

Грудень

Кушілка В.В.

 

Онуфрій Дмитро Васильович, керівник апарату районної державної адміністрації

№ з/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Про хід виконання заходів щодо підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян.

На виконання розпорядження голови ОДА від 18.03.04 № 125 “Про заходи ОДА щодо підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян”.

Щомісяця

Пазинець І.Ф.

2.

Про стан виконання контрольних документів органів виконавчої влади вищого рівня та власних.

З метою вжиття додаткових заходів щодо зміцнення виконавської дисципліни.

Щокварталу

Калинич Н.В.

3.

Про стан правової роботи та додержання законодавства про державну  реєстрацію нормативно-правових актів в райдержадміністрації.

З метою підвищення ефективності роботи.

Щокварталу

Голубка М.Ф.

4.

Засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради  з правової освіти населення.

З метою поліпшення правової освіти населення.

Щокварталу

Кричфалушій І.І.

5.

Про аналіз розпоряджень голови державної адміністрації на предмет їх відповідності чинному законодавству України.

З  метою приведення розпоряджень голови державної адміністрації у відповідність до чинного законодавства України.

Щомісяця

Голубка М.Ф.

6.

Про роботу відділів апарату райдержадміністрації щодо виконання планів роботи.

Для з’ясування реального стану справ.

Щомісяця

Начальники відділів, завідувачі секторів апарату

7.

Про підготовку і проведення засідань колегій державної адміністрації.

Для з’ясування реального стану справ.

Щомісяця

Славна Є.О.

Тяско М.М.

8.

Про стан кадрової роботи та дотримання законодавства про державну службу.

З метою аналізу та вжиття заходів щодо покращення роботи.

Щокварталу

Козуряк О.А.

9.

Про стан ведення Державного реєстру виборців,  взаємодія з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району .

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Бедей Р.І.

10.

Засідання  спостережної комісії при районній державній адміністрації.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Алечко В.М.

11.

Про виконання плану роботи апарату державної адміністрації.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Начальники відділів, завідувачі секторів апарату

12.

Координація роботи архівного відділу щодо виконання планів роботи  та збереження архівних документів.

З метою з’ясування реального стану справ.

Щокварталу

Муха Т.М.

13.

Про дотримання  вимог Закону України «Про державну таємницю» та технічного захисту інформації з обмеженим  доступом, що являється власністю держави.

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Щокварталу

Алечко В.М.

14.

Про підсумки організаційно-масової роботи в державній адміністрації

З метою аналізу та вжиття заходів щодо покращення роботи.

Щокварталу

Славна Є.О.

15.

Про стан документообігу, кількість та характеристику розпоряджень, що прийняті головою державної адміністрації.

З метою аналізу та вжиття заходів щодо покращення роботи.

Щокварталу

Тяско М.М.                                                       

16.

Про інформаційне наповнення веб-сторінки райдержадміністрації

З метою аналізу наповнення веб-сторінки райдержадміністрації

Щомісяця

Немеш Л.В.

 

17.

Про дотримання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Для з’ясування реального стану справ, вжиття заходів.

Травень, вересень

Алечко В.М.

18.

Про аналіз протоколів виконкомів місцевих рад на відповідність чинному законодавству

З метою аналізу на відповідність чинному законодавству

Щокварталу

Голубка М.Ф.

19.

Засідання ради по роботі з кадрами

З метою покращення кадрової роботи

Щокварталу

Козуряк О.А.

20.

Про стан виконавської дисципліни в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

З метою поліпшення роботи.

Щомісяця

Калинич Н.В.

21.

Про формування кадрового резерву апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації  на 2014 рік.

З метою формування дієвого резерву державних службовців.

Грудень

Козуряк О.А.

ІV. Перелік нормативно-правових актів, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю та перевірки їх виконання

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

з/п

Назва документу, номер та дата

Термін виконання

Виконавці

1.

від 19.10.2012 № 558 “ Про обласну Програму із благоустрою населених пунктів області на 2012-2016 роки”

січень

Фаловська К.В.

2.

від 22.12.06 № 781 “ Про вдосконалення організації автомобільних пасажирських перевезень”

щокварталу

Мельник М.В.

3.

від 15.03.06 “ Про обласну комісію з питань забезпечення виконання загальнодержавної програми” Питна вода””

січень

Фаловська К.В.

4.

від 12.01.08. № 8 “ Про програму додаткових невідкладних заходів щодо створення сприятливих умов для життєзабезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями”

щокварталу

структурні підрозділи державної адміністрації

5.

від 04.07.11 № 390 “ Про план заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення їх прав”

щокварталу

Югас О.С., Декет І.І.

6.

від 09.02.08 № 63 “ Про заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни”

щокварталу

Стойка В.Ф.

7.

від 15.02.08 № 80 “ Про обласні заходи з виконання Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року”

березень

Опріш Ю.Ю.

8.

від 29.10.10 № 736 “ Про організацію шефства над військовими частинами Міністерства оборони України”

лютий

Алечко В.М.

9.

від 06.07.10 № 472 “ Про програму розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва на 2010-2015 роки”

березень

Опріш ЮЮ.

10.

від 10.11.10 № 754 “ Про обласну Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”

лютий

Довжанин М.І.

11.

від 10.12.10 № 824 “ Про Програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки”

лютий

Боршош О.В.

12.

від 06.12.10 № 811 “ Про організацію шефства над підрозділами Державної прикордонної служби України”

лютий

Алечко В.М.

13.

від 15.07.09 № 348 “ Про затвердження Державної цільової програми розвитку обслуговуючих кооперативів”

березень

Опріш Ю.Ю.

14.

від 23.11.2012 № 630 “ Про обласну Програму запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки”

лютий

Алечко В.М.

15.

від 28.01.08 № 39 “ Про затвердження плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни”

березень

Югас О.С., Декет  І.І.

16.

від 02.04.2012 № 126 “ Про програму переведення у 2012-2015 роках котелень бюджетних установ на альтернативні види палива”

лютий

структурні підрозділи державної адміністрації

17.

від16.05.11 № 266 “ Про Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин на 2011-2015 роки”

лютий.

Немеш Л.В.

18.

від 08.11.2012 № 599 “ Про обласну Програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки”

квітень

Маркова О.П.

19.

від12.03.11 № 114 “ Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних об”єктах на 2011-2013 роки”

травень

Цірик В.М.

20.

від 27.07.10 № 512 “ Про план заходів з підготовки та відзначення в області 1025 річчя Хрещення Русі”

серпень

Немеш Л.В.

21.

від 07.10 10 № 507 “Про план заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки „Безбар’єрна Україна”

 

грудень

Фаловська К.В.

22.

від 01.04.09 № 124 „Про план заходів щодо реалізації положень Протоколу ХІУ засідання Змішаної Українсько-Угорської Комісії з питань забезпечення прав національних меншин”

 

щокварталу

Немеш Л.В.

23.

від 10.10.2012 № 538 “ Про регіональну програму щодо виконання завдань і заходів державної цільової програми” Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року”

січень

Югас О.С., Декет І.І.

24.

від 24.12.10 № 869 „Про Програму створення та накопичення регіонального резерву матеріально-технічних засобів та засобів індивід. захисту органів дихання непрацюючого населення області на 2011-2015 роки”

 

грудень

Цірик В.М.

25.

від 28.05.2012 № 242 “ Про обласну програму моніторингу та оцінки ефективних заходів , спрямованих на запобігання епідемії ВІЛ-інфекції”.

щокварталу

Стойка В.І.

26.

від 19.05.2012 № 239 “ “ Про затвердження заходів щодо формування громадської культури та толерантності у суспільстві”

щокварталу

Немеш Л.В.

Розпорядження голови районної державної адміністрації

з/п

Назва документу, номер та дата

Термін виконання

Виконавці

1.

від 03.06.11 № 388 “ Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”

щокварталу

керівники структурних підрозділів

2.

від11.04.2012 № 226 “ Прр заходи щодо економії бюджетних коштів”

січень

керівники структурних підрозділів

3.

від 19.11.08. № 738 “ Про районну Програму додаткових невідкладних заходів щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.”

щокварталу

Югас О.С.

Декет І.І.

4.

від 22.06.10. № 444 “ Про інформаційне наповнення веб-сторінки райдержадміністрації.”

щокварталу

Керівники структурних підрозділів.

5.

від 31.08.2012 № 528 “ Про підсумки економічного і соціального розвитку району за І- півріччя 2012 року

січень

Керівники структурних підрозділів.

6.

від 08.12.09. № 866 “ Про затвердження заходів медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у надзвичайній. ситуації (ДТП) у яких внаслідок надзвичайної .ситуації загинув один із батьків або обоє, на 2009-2013 роки.”

щокварталу

Керівники структурних підрозділів.

7.

від 11.01.10. № 1 “ Про районний план заходів з виконання у 2010 р. Загальнодержавної програми “ Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.”

січень, лютий

Керівники структурних підрозділів.

8.

від 26.07.2012 № 443 “ Про районний план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми “ Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини до 2016 року”

січень

Керівники структурних підрозділів.

9.

від 02.04.09. № 275 “ Про районну Програму заходів щодо здійснення розвитку дошкільної освіти Тячівського району на 2009-2013 роки.”

жовтень

Довжанин М.І.

10.

від14.04.11 № 245 “план проведення в районі заходів з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки”

червень, листопад

Немеш Л.В.

11.

від 25.01.2012 № 39 “ Про план заходів з виконання в районі Державної прогарами щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки”

січень

Керівники структурних підрозділів.

12.

від 23.12.2011 №953 “ Про план заходів щодо створення умов для реалізації Державної програми розвитку внутрішнього виробництва”

січень

Керівники структурних підрозділів

13.

від 30.06.2011 № 462 “ Про план заходів державної адміністрації на короткостроковий та середньостроковий період з реалізації Стратегії розвитку Тячівського району”

грудень

Керівники структурних підрозділів

V. Перелік основних організаційно-масових, ювілейних та святкових заходів, проведення

яких здійснюється райдержадміністрацією або за її участю

№ з/п

Зміст заходу, питання, що планується розглянути

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

"Поет краси людської" до 190-річчя з дня народження Шандора Петефі

2 січня

Гудак В.А.

2.

"Крізь усі часи до Василя Стуса"до 75-ріічя від дня народження

8 січня

Гудак В.А.

3.

«Нині Рождество Божого дитяти»

9 січня

Гудак В.А.

4.

«Червене вино»

9 січня

Гудак В.А.

5.

«Різдвяною стежкою добра і щастя» до Нового року та Різдва Христового

10 січня

Гудак В.А.

6.

"Талант, що прагнув до зірок" до 130-річчя з дня народження російського письменника О. М. Толстого

10 січня

Гудак В.А

7.

«Світло Віфліємської зірки»

12 січня

Гудак В.А

8.

«Старий рік минає- новий наступає»

14 січня

Гудак В.А

9.

Чарівна мелодія зими» до Різдва Христового

14 січня

Гудак В.А

10.

Розмаїття казок Шарля Перро

15 січня

Гудак В.А

11.

«Єднаймося ж ,брати наші»

20 січня

Гудак В.А

12.

«Соборність України: від ідей до сьогодення»

20 січня

Гудак В.А

13.

"Соборність України: від ідеї до сьогодення"

січень

Гудак В.А

14.

  " Україна моя! Ти одна як життя!"

22 січня

Гудак В.А

15.

"У нас єдина держава і ми єдиний народ"

січня

Гудак В.А

16.

«Ластівки над Крутами...»

28 січня

Гудак В.А

17.

«Спом’янемо в пісні їхню славу»(до вшанування пам’яті героїв Крут)

28 січня

Гудак В.А

18.

Згадаймо сьогодні Крути – двобій між життям і смертю" до вшанування пам'яті героїв Крут

28 січня

Гудак В.А

19.

  "Через Крути до майбутнього" до вшанування пам'яті героїв Крут

29 січня

Гудак В.А

20.

"Крути – символ українського героїзму"» до вшанування пам'яті героїв Крут

30 січня

Гудак В.А

21.

 

 

Гудак В.А

22.

"Стріли Амура коханням зовуться" до дня святого Валентина 

14 лютого

Гудак В.А

23.

"Пекучий вітер Афгану" до дня виведення військ з Афганістану

15 лютого

Гудак В.А

24.

 

16 лютого

Гудак В.А

25.

«В колі бойових побратимів»

15 лютого

Гудак В.А

26.

"Афганістан моя кривава рана" до дня виведення військ з Афганістану

18 лютого

Гудак В.А

27.

"Афганістан болить в моїй душі"" до дня виведення військ з Афганістану

лютий

Гудак В.А

28.

«Рідну мову буду знати, берегти і поважати»

21 лютого

Гудак В.А

29.

""Чари мови серцем відчуваю" (до Міжнародного дня рідної мови)

лютого

Гудак В.А

30.

«України мужні сини»

22 лютого

Гудак В.А

31.

"ЇЇ вірші, як перла многоцінні, як дивний скарб серед земних століть" до дня народження Лесі Українки

лютого

Гудак В.А

32.

"Скарбниця Лесиного слова" до дня народження Лесі Українки

26 лютого

Гудак В.А

33.

"Співоча душа України"

28 лютого

Гудак В.А

34.

"Давній великий Ярослав" до 1030-річчя від дня народження Ярослава Мудрого Великого князя Київського

1 березня

Гудак В.А

35.

"Жінки України: історія. Сучасність, та погляд у минуле" (до Міжнародного дня жінок)

6 березень

Гудак В.А

36.

"О жінки, вам високе ім'я краса та кохання " (до Міжнародного дня жінок)

7 березня

Гудак В.А

37.

"Жіноча доля у творчості Тараса Шевченка"

березень

Гудак В.А

38.

«Жінка одвічна загадка природи»

7 березня

Гудак В.А

39.

«Шляхами Кобзаря»

9 березня

Гудак В.А

40.

"Слухайте голос безсмертний Тараса"

11 березня

Гудак В.А

41.

« Добре жить тому ,чия душа і дума, добро навчилася любить»

11 березня

Гудак В.А

42.

"Хай славен буде у віках його безсмертний геній"

11 березня

Гудак В.А

43.

"Його благословила доля славою святою"

11 березня

Гудак В.А

44.

"Шевченкове слово в віках не старіє"

12 березня

Гудак В.А

45.

"Словом торкнутися душі" до Всесвітнього дня поезії

21 березня

Гудак В.А

46.

"Життя спокушене поезією" до Всесвітнього дня поезії

22 березня

Гудак В.А

47.

«Найкращий читач року»

березень

Гудак В.А

48.

«Книга збирає друзів»

березень

Гудак В.А

49.

"Довкілля – здорове існування людства"

квітень

Гудак В.А

50.

"Від чого залежить здоров'я твоє?"

квітень

Гудак В.А

51.

"Здоров'я – чисте джерело"

квітень

Гудак В.А

52.

"Космічні проекти: перспективність реалізації" до дня космонавта

12 квітня

Гудак В.А

53.

"Космічні мандрівки"

12 квітня

Гудак В.А

54.

"Наша планета – колиска життя" (до Дня довкілля )

квітень

Гудак В.А

55.

 "Здоров'я краще за багатство " до дня спорту та екології

квітень

Гудак В.А

56.

"Таємничий світ Великодньої писанки" (до великодніх свят)

квітень

Гудак В.А

57.

"Важкий тягар Чорнобильського неба"

25 квітня

Гудак В.А

58.

"Попіл Чорнобиля стукає у наші серця"

квітень

Гудак В.А

59.

«Мов постріл у серце – твій вибух, Чорнобиль»

25 квітня

Гудак В.А

60.

"Чорнобиль – наша печаль і скорбота"

26 квітня

Гудак В.А

61.

" Полін Чорнобиля стукає в наші серця"

квітень

Гудак В.А

62.

«Чорнобиль немає минулого часу»

27 квітня

Гудак В.А

63.

«Писаночка Великодня – з неба ласка йде Господня»

30 квітня

Гудак В.А

64.

«Україна в полум’ї війни»

травень

Гудак В.А

65.

 «Про кожну краплю крові хай знають покоління»

6 травня

Гудак В.А

66.

«Рядки, обпалені війною»

8 травня

Гудак В.А

67.

«З пам’яті не стерти тих років…»

9 травня

Гудак В.А

68.

«Низький уклін Вам, ветерани»

травень

Гудак В.А

69.

"Їм слава вічна, це для них вогні"

травень

Гудак В.А

70.

"Їх життя приклад для молоді"

13 травня

Гудак В.А

71.

«Матусю рідненька, тобі я вклоняюсь»

травень

Гудак В.А

72.

«Хай святиться твоє ім’я, Берегине , ненько моя!»

12 травня

Гудак В.А

73.

"Все до серденька матері горнеться" до Дня Матері

12 травня

Гудак В.А

74.

"Щаслива родин – міцна сім'я" до Міжнародного дня сім’ї

15 травня

Гудак В.А

75.

«З духовних джерел Тячівщини»

17 травня

Гудак В.А

76.

"Україна в Європу чи Європа в Україну" до Дня Європи

21 травня

Гудак В.А

77.

"Нова Україна в новій Європі" до Дня Європи

21 травня

Гудак В.А

78.

Творчий звіт аматорських колективів

22 травня

Гудак В.А

79.

"Слов'янська писемність від Кирила і Мефодія" до дня слов’янської писемності та мови

24 травня

Гудак В.А

80.

«Весняний полонинський хід»

28 травня

Гудак В.А

81.

Фестиваль румунської народної творчості

29 травня

Гудак В.А

82.

«Правовий захист кожній дитині»

31 травня

Гудак В.А

83.

«Прекрасне дитинство»

червень

Гудак В.А

84.

«Хай завжди буде сонце»

1 червня

Гудак В.А

85.

«Весняні арабески»

1 червня

Гудак В.А

86.

"Чиста вода – джерело майбутнього" (до Всесвітнього дня охорона навколишнього середовища)

5 червня

Гудак В.А

87.

"Бережімо нашу землю" до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

6 червня

Гудак В.А

88.

«Низько вам поклонитись хочу, люди в білих халатах»

17 червня

Гудак В.А

89.

"Тільки пам'ять не сивіє…"до дня початку ВВВ

21 червень

Гудак В.А

90.

"У вогні палала рідна Україна" до Дня Скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні

22 червня

Гудак В.А

91.

"Молодь: права, гарантійний захист"

червень

Гудак В.А

92.

"Ти молодий і цей день для тебе"

червень

Гудак В.А

93.

"Ми народжені нести відповідальність за своє життя"

25 червня

Гудак В.А

94.

"Конституція України - паспорт держави"

26 червня

Гудак В.А

95.

"Срібна Земля. Хроніка Закарпаття" до 67 річчя возз’єднання Закарпатської України з Україною

27 червня

Гудак В.А

96.

«Розквітай наш рідний край»

30 червня

Гудак В.А

97.

«В молоді наша сила»

30 червня

Гудак В.А

98.

«Конституція України – новий відлік часу»

червень

Гудак В.А

99.

"Конституційне право незалежної держави"

27 червня

Гудак В.А

100.

"Закон нашого життя"

червень

Гудак В.А

101.

 "Конституція - паспорт держави, а закон – її вартові"

27 червня

Гудак В.А

102.

«На Купала нічка мала»

липень

Гудак В.А

103.

До 160-річчя від дня народження російського письменника В. Г. Короленка

26 липня

Гудак В.А

104.

"Д. Енеску – видатний композитор Румунії"

19 серпня

Гудак В.А

105.

"Письменник, діяч і просто людина"до 170-річчя з дня смерті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка

20 серпня

Гудак В.А

106.

"Всім серце любіть Україну свою"

серпень

Гудак В.А

107.

"Україна: наша сучасність і майбутнє "

22 серпня

Гудак В.А

108.

"Нині свято нашого народу!Свято України, її роду!"

23 серпня

Гудак В.А

109.

"Одна єдина - в моїм серці Україна"

23 серпня

Гудак В.А

110.

«З днем народження, рідна державо»

23 серпня

Гудак В.А

111.

«Є багато країн на землі, а найкраща завжди Батьківщина»

25 серпня

Гудак В.А

112.

«Майорить синьо-жовтий прапор свободи»

серпень

Гудак В.А

113.

"Тобі Україно в пісня і слава" (до Дня Державного Прапора України)

27 серпня

Гудак В.А

114.

"Доторкнемось до джерел нашої історії" до Дня Державного Прапора України)

серпень

Гудак В.А

115.

«Господарі зелених Карпат»

вересень

Гудак В.А

116.

«Мандри  книжковим Всесвітом»

вересень

Гудак В.А

117.

"Угорщина - територія спілкування"

вересень

Гудак В.А

118.

"Війна – це жах століть і поколінь" до 74-річчя від початку ІІ світової війни

3 вересня

Гудак В.А

119.

"Морва рідна , як ніжний цвіт" до міжнародного дня писемності

вересень

Гудак В.А

120.

"Україна – земля героїчного народу" до дня партизанської слави

23 вересня

Гудак В.А

121.

"У царстві мудрості, історії і тиші" до Всеукраїнського дня бібліотек

27 вересня

Гудак В.А

122.

«Будинок мудрих книг»

30 вересня

Гудак В.А

123.

«О музико, не залишай мене ніколи »

жовтень

Гудак В.А

124.

«День учителя- свято мудрості, знань і добра»

жовтень

Гудак В.А

125.

"Людина відчуває поважний вік,, але душею не старіють!" (до Дня людей похилого віку)

жовтень

Гудак В.А

126.

"Співець великої рідні"до 70-річчя від дня народження Б.М. Стельмаха

2 жовтня

Гудак В.А

127.

«Світ очима дітей»

жовтень

Гудак В.А

128.

"Оспівана поезія" до 60-річчя від дня народження Шандора Імре закарпатсько угорського поета

7 жовтня

Гудак В.А

129.

"Мужність у традиціях козацтва" (до Дня українського козацтва )

14 жовтня

Гудак В.А

130.

"Вишнева наша Україна і мова її солов’їна " до Дня української писемності і мови

21 листопада

Гудак В.А

131.

"Українська мова – давня й молода"

 21 листопада

Гудак В.А

132.

"О, мова моя, душа голосна України" до Дня української писемності і мови

листопад

Гудак В.А

133.

"То був страшний, навмисний голод"

26 листопада

Гудак В.А

134.

«Лиш пам’ять  спомин береже»

26 листопада

Гудак В.А

135.

"Знаю, що правду пишу"до 175-річчя від дня народження І.С. Нечуя-Левицького

25 листопада

Гудак В.А

136.

«Лиш пам’ять  спомин береже»

26 листопада

Гудак В.А

137.

"Стражденний біль голодної країни"

26 листопада

Гудак В.А

138.

"Голод 1933-1934: гірке минуле нашого народу"

27 листопада

Гудак В.А

139.

«Врятуй Україну від СНІДу.»

1 грудня

Гудак В.А

140.

"СНІД –знати щоб жити"

2 грудня

Гудак В.А

141.

"Життя – це шанс спіймай його"

3 грудня

Гудак В.А

142.

"Життя людини – най вища цінність"

грудень

Гудак В.А

143.

«Теплом своїм зігрій людину.»

Грудень

Гудак В.А

144.

"Військові традиції збройних сил України" до Дня Збройних сил України

6 грудня

Гудак В.А

145.

"Обговорення проблем боротьби з корупцією" до  Міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня

Гудак В.А

146.

"Корупція стратегія і тактика протидій" до  Міжнародного дня боротьби з корупцією

10 грудня

Гудак В.А

147.

"Справедливість, законність, толерантність – правової держави" до Міжнародного дня прав людини

10 грудня

Гудак В.А

148.

"Проза у творах Миколи Хвильового "до 120-річчя від дня народження

13 грудня

Гудак В.А

149.

"Чорнобильська катастрофа погляд у майбутнє" День Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

13 грудня

Гудак В.А

150.

"По країні з краю ходить Святий Миколай"

16 грудня

Гудак В.А

151.

"Казка Святого Миколая"

16 грудня

Гудак В.А

152.

«Іде Святий Миколай »

20 грудень

Гудак В.А

153.

«Наша справа і корисна й не легка»

19 грудня

Гудак В.А

154.

 «На ялинку –веселинку, дітвору скликаєм»

Грудень

Гудак В.А

155.

«…Бо прийдуть до тебе три празники в гості … »

Грудень

Гудак В.А

156.

"Літопис життя у творчості Марка Вовчка" до 180 річчя від дня народження

23 грудня

Гудак В.А

 Перелік питань роботи з кадрами

№ з/п

Питання, що плануються розглянути

Обґрунтування необхідності здійснення заходів

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Нарада-семінар з головами виконкомів місцевих рад

З метою підвищення ефективності роботи

Щокварталу

Заступники голови, керівник апарату

2.

Нарада-семінар з головами та секретарями органів опіки та піклування сільських, селищних та міської рад

З метою підвищення ефективності роботи

Щокварталу

Подвич М.І.

Роспопа О.А.

3.

Забезпечити діяльність ради по роботі з кадрами

З метою підвищення ефективності роботи

Щокварталу

Онуфрій Д.В.

4.

Нарада-семінар з головними розпорядниками коштів бюджетних установ та головними бухгалтерами міської, селищних та сільських рад

З метою підвищення ефективності роботи

Щокварталу

Стан Ф.С.

Стойка В.Ф.

5.

Нарада-семінар з спеціалістами виконкомів місцевих рад відповідальними за ведення кадрової роботи

З метою підвищення ефективності роботи

Травень

Онуфрій Д.В.

Козуряк О.А.

6.

Нарада-семінар із секретарями виконкомів місцевих рад

З метою підвищення ефективності роботи

Березень, листопад

Онуфрій Д.В.

Славна Є.О.

7.

Провести розрахунки стажу державної служби працівників апарату райдержадміністрації

З метою підвищення ефективності роботи

Грудень

Славна Є.О.

Козуряк О.А.

8.

Сформувати резерв  кадрів на 2013 рік

 

Грудень

Онуфрій Д.В.

Козуряк О.А.

 

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)