Cіч 13

У К Р А Ї Н А Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області ____16.12.2014_____ Тячів №_____587______ Про реалізацію державної регуляторної політики на 2

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області

 

____16.12.2014_____                       Тячів                       №_____587______

Про реалізацію державної регуляторної політики на 2015 рік                                                                                      

         Відповідно до статей 6, 39 і 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

         1. Затвердити план заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в районі на 2015 рік, згідно з додаток 1.

         2. Структурним підрозділам райдержадміністрації:

         2.1. Забезпечити виконання зазначеного плану заходів про що 20 числа останнього місяця кварталу інформувати управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

         2.2. Під час підготовки та прийняття регуляторних актів дотримуватись вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Затвердити План діяльності з підготовки державною адміністрацією регуляторних актів на 2015 рік, згідно з додатком 2.

4. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на юридичний сектор державної адміністрації  (Кричфалушій Е.В.).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника голови державної адміністрації  Каганця В.Й.

Т.в.о. голови державної адміністрації                                                   В.М. Йовдій                                                                                                         

                                                                               Додаток 2                                               

                                                                                   Затверджено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                    розпорядження голови

                                                                                                державної адміністрації

                                                                                                      __________№______

 

План

діяльності державної адміністрації з підготовки проектів

регуляторних актів на 2015 рік  

 

№ з/п

Назва регуляторного акту

Цілі прийняття

Термін підготовки

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проекту

Розпорядження голови райдержадміністрації,

які в разі необхідності будуть прийняті в 2015 році

1.

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації

Запровадження сучасної форми надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання

Другий квартал 2015 року

Центр надання адміністративних послуг

2.

Про затвердження положення про Центр надання аміністрати-вних послуг Тячівської районної державної аміністрації

Запровадження сучасної форми надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання

Другий квартал 2015 року

Центр надання адміністративних послуг

 

                                                                                                     Додаток 1

                                                                                  Затверджено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   розпорядження голови

                                                                 державної адміністрації

                                                                                                      __________№______

 

План

заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в районі на 2015 рік  

 

№ з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Під час розроблення проекту регуляторного акта та складання аналізу впливу регуляторного акта зосередити увагу на обов’язковість визначення

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, розробники проектів

Протягом року

1.1.

оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарських відносин

розробники проектів

постійно

1.2.

механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта

розробники проектів

постійно

1.3.

показників результативності регуляторного акта

розробники проектів

постійно

1.4.

заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

розробники проектів

постійно

2.

У процесі відстеження результативності регуляторних актів:

 

 

2.1.

Визначити регуляторні акти, стосовно яких надійшов строк здійснення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та скласти план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2015 рік

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

не пізніше ніж через 30 днів з моменту прийняття регуляторного акту

2.2.

готувати, оприлюднювати та подавати головному управлінню обласної державної адміністрації звіт про відстеження результативності регуляторних актів

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

постійно

3.

Оприлюднювати:

 

 

 

зміни до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

протягом року

3.1.

проекту регуляторних актів, результати аналізу їх регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

протягом року

4.

Проведення круглих столів за участю суб’єктів господарювання з питань реалізації державної регуляторної політики та ефективності співпраці між регуляторними органами та громадськістю

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

за потреби

5.

Проведення навчань з державними службами та посадовими особами органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної регуляторної політики

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

протягом року

6.

Надати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

постійно

7.

Затвердити та оприлюднювати план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

грудень 2014

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)