Серп 31

Розпорядження про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

 

                                             У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                  28.08. 2015                                    Тячів                                      № 451

 

Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі

території  району

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 7 Закону України ″Про автомобільний транспорт″,  пунктів 7, 28 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 з метою визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району:

 

1. Оголосити конкурс на автобусні маршрути - об′єкти конкурсу відповідно до додатку, який провести 8 жовтня 2015 року о 10:00 київського часу в малому залі засідань районної державної адміністрації.

 

2. Сектору інфраструктури районної державної адміністрації спільно з робочим органом ПП ″Мукачів - АТПП″  не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу опублікувати дане розпорядження в районній газеті ″Дружба″ та на сайті районної державної адміністрації.

 

3. Робочому органу ПП ″Мукачів - АТПП″ забезпечити прийом та обробку документів, надання консультацій та бланків документів перевізникам-претендентам відповідно до укладеної угоди між райдержадміністрацією та робочим органом з врахуванням вимог затвердженого Положення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Каганця В. Й.

 

 

Голова державної адміністрації                                                В. Дем’янчук

 

 

 

 

 

                                                            Додаток

                                                            до розпорядження

28.08.2015                                №   451

 

 

Перелік маршрутів – об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,

що не виходять за межі району

 

 

 

№п/п

№ марш

руту

Початковий та кінцевий пункти маршруту

Про

тяж

ність (км)

Кількість оборотних рейсів

Кількісь автобусів (міні

мум)

Паса

жиро

місткість

Режим руху

Періоди

чність виконаня рейсів

1

2

3

5

4

6

7

8

9

1

315

Тячів - Велика Уголька

42,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

2

317

Тячів-Дубове (через Вільхівці)

46,0

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

3

317-1

Тячів-Дубове (через Терново)

48,0

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

4

320

Тячів - Кричово  (через Буштино)

29,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

5

323

Тячів - Новоселиця

29,9

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

6

325-1

Тячів-Руське Поле (Лонка)

17,2

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

7

326

Тячів - Солотвино

29,8

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

8

327-1

Тячів – Тарасівка (через Криве)

44,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

9

331

Тячів – Угля (через Вільхівці-Лази)

31,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

10

338

Тячів - Тересва

9,0

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

 

           Керівник апарату державної адміністрації                                   Б. Макусій

Затверджено

розпорядження Тячівської районної державної адміністрації

від  28.08.2015   №  451

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС!

 

Тячівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Організатор перевезень – Тячівська районна державна адміністрація.

Робочий орган – ПП «Мукачів - АТПП»

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» № 1081 від 03 грудня.2008 року та розпорядження Тячівської районної державної адміністрації  № 451  від 28 серпня 2015 року.    

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів.

Об’єктом конкурсу вважається кожний окремий маршрут.

 

Об’єкти  конкурсу  та  їх  основні  характеристики:

 

 

 

№п/п

№ марш

руту

Початковий та кінцевий пункти маршруту

Про

тяж

ність (км)

Кількість оборотних рейсів

Кількісь автобусів (міні

мум)

Паса

жиро

місткість

Режим руху

Періоди

чність виконаня рейсів

1

2

3

5

4

6

7

8

9

1

315

Тячів - Велика Уголька

42,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

2

317

Тячів-Дубове (через Вільхівці)

46,0

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

3

317-1

Тячів-Дубове (через Терново)

48,0

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

4

320

Тячів - Кричово  (через Буштино)

29,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

5

323

Тячів - Новоселиця

29,9

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

6

325-1

Тячів-Руське Поле (Лонка)

17,2

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

7

326

Тячів - Солотвино

29,8

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

8

327-1

Тячів – Тарасівка (через Криве)

44,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

9

331

Тячів – Угля (через Вільхівці-Лази)

31,0

один оборотний рейс

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

10

338

Тячів - Тересва

9,0

два оборотних рейси

1

від 12

звичайний

постійно, 1-5

 

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

 

1. Ці Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району та їх маршрутів (далі - Умови), розроблено відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району та їх маршрутів, є районна державна адміністрація (далі - Організатор).

3. Конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району та їх маршрутів, проводяться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

4. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

5. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для обслуговування на маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району та їх маршрутів, та перевізників-претендентів.

6. На конкурс виносяться маршрути (рейси), які входять до затвердженої Організатором мережі приміських автобусних маршрутів.

7. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, має відповідати таким критеріям:

для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями;

рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажироміскістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

8. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

9. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути аналогічними за показниками категорії, класу, комфортності основним автотранспортним засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту.

10. Перевізники-претенденти мають забезпечити диспетчерський контроль та управління перевезеннями самостійно або із залученням підприємства автобусних станцій (за договором).

11. На кожному об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

12. Для участі в конкурсі перевізник-претендент подає конкурсному комітету заяву та матеріали в терміни та об’ємі, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

13. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів не більше, як на 3 роки.

 

У конкурсі щодо визначення автомобільного перевізника можуть брати участь претенденти:

 

1. Які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу.

2. Які мають достатню кількість автобусів для виконання перевезень, що відповідають умовам конкурсу, за класом та пасажиромісткістю, наявність характеристики та кількість резервних автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу (10 відсотків для приміського сполучення).

3. Наявність транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (по можливості).

Забороняється використання перевізниками автобусів переобладнаних з вантажних транспортних засобів без відповідних сертифікатів.

4. Відповідають вимогам, у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”:

-          виконують вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України в галузі транспорту;

-           утримують транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до законодавства;

-           забезпечують контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

-          Забезпечують проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв;

-    організовують проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

-          забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

-          забезпечують стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

-          забезпечують безпеку дорожнього руху;

-          забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;

5. Забезпечують виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

6. Здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів безкоштовно.

7. Забезпечують належний рівень заробітної плати водіям.

        8. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами  комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років. 
 
                    До участі в конкурсі не допускаються претенденти які:
 
-   подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи, чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
-   визнані банкрутами, або щодо яких порушено провадження  у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стані ліквідації;
-   не відповідає вимогам ст. 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
-   не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень згідно умов конкурсу та кількості резервних транспортних засобів ( 10 відсотків для приміських маршрутів);
-   мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії, які мають несплачені штрафи і неоскаржені в судовому порядку, що були накладені не пізніше як за 20 днів до дати проведення конкурсу;
-   подали конкурсну пропозицію, що не відповідає умовам конкурсу, крім випадків передбачених частиною 3 ст. 44 Закону України « Про автомобільний транспорт».

 

Подання документів для участі у конкурсі:

 

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву  і такі документи:

1. нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2. перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3. копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

5. копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових  реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

6. копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

7. перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

8. анкету до заяви про участь в конкурсі;

9. копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.;

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

- конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для участі в конкурсі.

- конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент. (відкривається під час засідання конкурсного комітету).

10. Документи на конкурс подаються робочому органу - відповідальна особа за прийом документів – секретар конкурсного комітету Балога Іван Васильович , телефони: 050-942-44-09; 050-925-53-23; 068–645-90-31.

11. Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про об’єкти конкурсу звертатись до Тячівської районної державної адміністрації за адресою: м. Тячів, вул. Незалежності, 30, контактний телефон: (03134) 2-20-34 з 9:00 до 17:00 год.

12. Термін подачі документів 30 календарних днів з моменту опублікування данного оголошення в засобах масової інформації,  до 17:00 год.    04.10.2015 року.

13. Розмір плати за участь в конкурсі встановлюється в розмірі 2610,24 грн. згідно з кошторисом.

Кошти перераховувати:

Приватбанк ПП «Мукачів - АТПП» ЕДПРОУ/ДРФО 34563764 Закарпатське РУ МФО 312378 р/р 26006053907123.

Призначення платежу: за участь в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті в межах Тячівського району ( вказати дату проведення конкурсу).

Перевізник – претендент, який бере участь в конкурсі вносить плату за кожний об’єкт конкурсу (маршрут)  окремо.

Перевізникам – претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі в конкурсі, плата за участь у конкурсі  не повертається.

14. Конкурс проводиться   08 жовтня 2015 року о 10:00 годині к.ч. в приміщенні малого залу адмінбудівлі РДА за адресою: м. Тячів, вул. Незалежності, 30.

 

 

 

Тячівська районна

державна адміністрація                                                                         ПП «Мукачів – АТПП»

(організатор)                                                                                                                                      (робочий орган)

 

 

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)