Вер 17

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області Про затвердження розміру плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за ме

 

 

                                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

голови Тячівської районної державної адміністрації

Закарпатської області 

                   

__________________                         Тячів                   №_________________

 

Про затвердження розміру плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тячівського району

          Відповідно до статей 6 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 58 Постанови Кабінету Міністрів України №1081 від 03.12.2008 року,  Закону України «Про автомобільний транспорт» №2344-ІІІ від 05.04.2001 року (зі змінами та доповненнями) та проведеного конкурсу по  процедурі із визначення підприємства для здійснення функцій робочого органу при проведенні  конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тячівського району: 

1.Затвердити розмір плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тячівського району в сумі 3 378 (три тисячі триста сімдесят вісім) гривень, згідно кошторису витрат (додається).

2. Секретареві комітету (Боршош О.В.) подати проект розпорядження для публікації в місцеві засоби масової інформації з метою проведення громадського обговорення.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Бодака В.Ю.

         Голова державної адміністрації                                       І.Бринзяник


 

                                                                                       « ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                       державної адміністрації

                                                                                          ___________ №_____

 Кошторис

витрат, пов’язаних з затвердженням розміру плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тячівського району

 

№ н/п

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Вартість,

грн.

Сума

грн.

1

Підготовки пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу

1

об’єкт конкурсу

1

120,00

120,00

2

Розміщення інформації про об’єктів та умови конкурсу в засобах масової інформації

1

об’єкт конкурсу

1

525,00

525,00

3

Організація та приймання документів,перевірка їх комплектності.

1

пакет документів

1

80,00

80,00

4

Перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації.

1

пакет документів

1

60,00

60,00

5

Аналіз та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу

1

об’єкт конкурсу

1

180,00

180,00

6

Підготовка інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету

12

комплектів

12

 

30,00

360,00

7

Доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів

1

1

20,00

20,00

8

Подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі

1

пакет документів

1

40,00

40,00

 

 

 

 

 

Матеріально - технічне забезпечення

№ з/п

 

Назва

Одиниця виміру

 

Кількість

Вартість,

грн.

 

Сума

грн.

 

1

Оренда приміщення для забезпечення проведення конкурсу

(прийняття документів, перевірка, аналіз та оцінка, підготовка інформаційних матеріалів)

1 приміщення

1

 

600,00

 

600,00

2

Канцелярські приладдя:

 

-папір А4

шт.

1

45,00

45,00

-ручки  кольрові

шт.

10

2,50

25,00

-олівці

шт.

8

1,00

8,00

-папка картонна на зв’язках

шт.

10

1,50

15,00

-файл

шт.

20

0,25

5,00

- калькулятор

шт.

1

36,00

36,00

-степлер

шт.

1

21,00

21,00

-скоби

шт.

2

3,00

6,00

-папка-секрегатор

шт.

1

17,00

17,00

-швидкозшивач пласт

шт.

10

2,00

20,00

-клей олівець

шт.

1

3,00

3,00

-журнал реєстрації

шт.

1

12,00

12,00

Всього  канцтоварів:

213,00

3

Розхідні матеріали для оргтехніки:

-заправка картриджа

шт.

 

1

90,00

 

90,00

- факсовий папір

шт.

1

15,00

15,00

Всього  розхідних матеріалів:

105,00

 

4

Аудіопослуги технічного запису

шт.

 

 

1

 

 

220,00

 

 

220,00

 

5

Транспортні витрати

(паливо, оренда транспортного засобу)

автомашина

 

1

 

855,00

 

855,00

 

ВСЬОГО ВИТРАТ:

3 378,00

 

Директор» Мукачів -АТПП»                                                                      Петренко Ю.П.

 Головний  бухгалтер         Бак Т.Ю.

  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Тячівської районної державної адміністрації «Про затвердження розміру плати за участь у конкурсі з  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Тячівського району» 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» (3492-15), постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування» Тячівською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження розміру плати за участь у конкурсі з  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Тячівського району» з метою затвердження плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

2. Цілі державного регулювання

Необхідність розроблення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині плати авто перевізником-претендентом за участь в конкурсі по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тячівського району.

Метою розроблення розпорядження голови районної державної адміністрації є затвердження розміру плати за участь у конкурсі по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тячівського району відповідно до кошторису, розробленого робочим органом з підготовки матеріалів для проведення конкурсу.

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної мети

Альтернативним способом досягнення зазначеної мети є:

- не приймати запропонований регуляторний акт.

В цьому випадку з причини відсутності конкретної суми плати за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Тячівського району можливий неоднаковий підхід до автоперевізників-претендентів щодо плати за участь в конкурсі, що може ставити їх в нерівні конкурсні умови.

Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги : розв’язує існуючу проблему та відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт» і постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування». 

4. Механізм і заходи для вирішення проблем

З метою визначення на конкурсних умовах перевізника-переможця конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тячівського району, райдержадміністрацією проведено конкурс по визначенню підприємства для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету з визначення автоперевізника-переможця конкурсу на конкретному маршруті.

Розпорядженнями районної державної адміністрації затверджено «Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Тячівського району» та перелік маршрутів, а також склад конкурсного комітету по проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Тячівського району та Положення про нього.

В умовах конкурсу чітко визначено хто може брати участь у конкурсі, форма заяви для участі у конкурсі, перелік необхідних документів, порядок їх надання та обов’язковість внесення плати за участь в конкурсі. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених

цілей у разі прийняття регуляторного акту

Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором перевезень пасажирів на приміських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

Прийняття регуляторного акта забезпечить виконання районною державною адміністрацією вимог вище вказаних нормативних документів, що стосуються плати за участь в конкурсі.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта:

-         зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

-         зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

-         зміни конюктури ринку перевезень;

-         зміна порядку розрахунку розміру плати за участь у конкурсі.

Буде запропоновано постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Прийняття запропонованого нормативно-правового акту підвищить поінформованість перевізників-претендентів щодо проведення конкурсу на здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, зокрема що стосується плати за участь у конкурсі.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

           Прийняття розпорядження дасть можливість забезпечити рівні умови для всіх перевізників-претендентів, що стосуються плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Тячівського району.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акту:

                        Вигоди

                Витрати

Суб`єкти підприємництва, які здійснюють організацію пасажирських                 перевезень:

можливість одержання додаткових видів робіт

плата за участь в конкурсі

збільшення прибутків після отримання права на здійснення пасажирських перевезень

 

                                                 Органи влади

створення нових робочих місць

на оприлюднення регуляторного акту та документів до нього

встановлення відповідності чинному законодавству на теперішній час

 

прозорість та рівноправність в економічній конкуренції усіх суб’єктів підприємницької діяльності

 

                                                      Населення

Отримання якісних послуг з пасажироперевезень та забезпечення права на пільгові перевезення

відсутні

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідністі з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 8. Показники результативності регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо визначення плати за участь у конкурсі з  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Тячівського району.

         З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:

         кількість суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень, в тому числі кількість претендентів, що подали документи на конкурс;

         розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням  пасажирів;

         розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акту;

         рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних із виконання вимог цього регуляторного акту.

         Додаткові показники результативності регуляторного акту:

         Забезпечення рівноправності всіх учасників конкурсу з перевезення пасажирів;

         кількість скарг від учасників конкурсу щодо порушення рівних прав при проведенні конкурсу.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий: проект розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації, повідомлення про розміщення проекту опубліковане в районній газеті "Дружба", після прийняття проекту розпорядження його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

 9. Відстеження результативності регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом  інфраструктури, та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

 Голова Тячівської

районної державної адміністрації                                             І.Бринзяник

       

         Згідно з вимогами Закону україни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою публічного громадського обговорення, вдосконалення проекту розпорядження, врахування інтересів суб'єктів підприємництва та громадськості просимо пропозиції та зауваження до вказаного документу надсилати до 14.10.2013 року у відділ інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації за адресою: М.Тячів, вул. Незалежності, 30, каб. 415. Контактні телефони: 3-37-84, 3-30-52.  

 

 

 

 

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)