Гру 16

Розпорядження Про реалізацію державної регуляторної політики на 2014 рік

  

 

У К Р А Ї Н А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області

 

 

____06.12.2013р.____                       Тячів                       №______695______

 

Про реалізацію державної

регуляторної політики на 2014 рік

 

         Відповідно до статей 6, 39 і 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:

         1. Затвердити план заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в районі на 2014 рік, згідно з додаток 1.

         2. Структурним підрозділам райдержадміністрації:

         2.1. Забезпечити виконання зазначеного плану заходів про що 20 числа останнього місяця  кварталу інформувати управління економіки райдержадміністрації;

        2.2. Під час підготовки та прийняття регуляторних актів дотримуватись вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         3. Затвердити План діяльності з підготовки державною адміністрацією регуляторних актів на 2014 рік, згідно з додаток 2.

         4. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на юридичний сектор державної адміністрації  (Голубка М.Ф.).

         5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника голови державної адміністрації Буга В.В.

 

В.о. голови державної адміністрації                                                В.Й. Каганець

 

                                                                              Додаток 2                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Затверджено               

 

                                                                                                    розпорядження голови

 

                                                                                                   державної адміністрації

 

                                                                                                      __06.12.13__№__695__

 

 

 

План

діяльності державної адміністрації з підготовки проектів

регуляторних актів на 2014 рік  

 

№ з/п

Назва регуляторного акту

Цілі прийняття

Термін підготовки

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проекту

1.

Про Порядок використання коштів з район-ного бюджету на виконання Програми збе-реження та від-творення пого-лів'я мало чи-сельних та зни-каючих порід тварин (буй-волів) на 2014 рік

Збереження та відтворення мало чисельних та зникаючих порід тварин

Протягом року

Відділ агропромислового розвитку державної адміністрації

2.

Про Порядок використання коштів з район-ного бюджету на виконання Програми збе-реження та від-творення вірсь-ких сірих кар-патських бджіл

Збереження та відтворення гірських сірих карпатських бджіл

Протягом року

Відділ агропромислового розвитку державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток 1

 

                                                                                 

Затверджено               

                                                                                                    розпорядження голови

                                                                                                   державної адміністрації

                                                                                                      __06.12.13__№__695__

 

 

 

План 

заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в районі на 2014 рік   

 

 

№ з/п

Зміст

заходів

Відповідальні

за

виконання

Строк виконання

1.

Під час розроблення проекту регуляторного акта та складання аналізу впливу регуляторного акта зосередити увагу на обов’язковість визначення

юридичний          сектор,            управління економічного     розвитку         та торгівлі райдерж-адміністрації, розробники       проектів

Протягом року

1.1.

оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарських відносин

розробники       проектів

постійно

1.2.

механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта

розробники       проектів

постійно

1.3.

показників результативності регуляторного акта

розробники        проектів

постійно

1.4.

заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

розробники       проектів

постійно

2.

У процесі відстеження результативності регуляторних актів:

 

 

2.1.

Визначити регуляторні акти, стосовно яких надійшов строк здійснення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та скласти план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2014 рік

 

юридичний          сектор,         управління економічного     розвитку                    та торгівлі      райдерж- адміністрації

не пізніше  ніж       через          30 днів з моменту прийняття регуля-торного акту

-2-

2.2.

готувати, оприлюднювати та подавати головному управлінню обласної державної адміністрації звіт про відстеження результативності регуляторних актів

юридичний     сектор,      управління економічного розвитку               та торгівлі    райдерж-   адміністрації

постійно

3.

Оприлюднювати:

 

 

 

зміни до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

протягом      року

3.1.

проекту регуляторних актів, результати аналізу їх регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів

юридичний      сектор,     управління економічного розвитку                та торгівлі    райдерж-адміністрації

протягом      року

4.

Проведення круглих столів за участю суб’єктів господарювання з питань реалізації державної регуляторної політики та ефективності співпраці між регуляторними органами та громадськістю

юридичний      сектор,     управління економічного розвитку    та торгівлі        райдерж- адміністрації

за потреби

5.

Проведення навчань з державними службами та посадовими особами органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної регуляторної політики

юридичний      сектор,     управління економічного розвитку    та торгівлі        райдерж- адміністрації

протягом      року

6.

Надати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політики

юридичний      сектор,     управління економічного розвитку    та торгівлі        райдерж- адміністрації

постійно

7.

Затвердити та оприлюднювати план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік

юридичний      сектор,     управління економічного розвитку    та торгівлі        райдерж- адміністрації

грудень       2014

 

 

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)