Лют 23

Для студентів та їх батьків про соціальні стипендії

ccd59cbcb5255e15534113c36a81b977 XL28 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1045 «Деякі   питання    виплати   соціальних    стипендій    студентам   (курсантам) невійськових  державних   вищих  навчальних   закладів».  Постанова  набрала чинності з 1 січня 2017 року.


Хто може отримати соціальну стипендію.
Згідно із постановою, таке право здобули:

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5. Особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти;

6. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

7. Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)


Але, щоб отримувати соціальну стипендію, студент з вище названих категорій має навчатися  за денною формою  та державним замовленням,  не отримувати академічну      стипендію,     не    перебувати    на   державному утриманні або в академічній відпустці.
Стипендію можна отримувати тільки до досягнення 23 років.

Як отримати
Треба звернутися до деканату свого навчального закладу із заявою, в якій зазначити:

 • ПІБ;
 • дату народження;
 • зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • підставу для отримання соціальної стипендії.


До заяви необхідно додати копії:

 • паспорта громадянина України;
  • свідоцтва про народження;
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Копія цього документа не додається тими, хто через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера, повідомив про це контролюючий орган та має відповідну відмітку в паспорті;
  • студентського квитка.


Залежно від категорії студента, треба додати додаткові документі.
1. Для учасників бойових дій та їх дітей:

 • копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим або фактичним місцем проживання, з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.


2. Для дітей, один із батьків яких загинув:

 • копію свідоцтва про смерть батька або матері;
  • документ, що підтверджує загибель або зникнення безвісти одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
  • копію довідки медико-соціальної експертизи.


3. Для ВПО:

 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.


         Згідно    із    Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» соціальна стипендія має розмір:

      студентам та курсантам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації - 750 гривень;

      студентам та курсантам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації - 1000 гривень.

        студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

для учнів професійно-технічних навчальних закладів  1000 гривень;

для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ  2000 гривень.

 

Тячівське УПСЗН

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)