Лют 15

alt alt alt

   Цьогорічні заходи, що прой­шли у місті Тячів 14 лютого стали своєрідним нагадуванням про жах­ливі нас­лідки військових дій на те­риторії інших держав та з нагоди 24-ої річниці виведення військ з Афганістану. Традиційно вшанування розпо­чала урочиста ко­лона у складі вої­нів-афганців, учасників бо­йових дій на території інших держав, пред­став­ників місцевої влади, громад­ських організацій, рідних і близьких загиблих. Відбулося покла­дання квітів до меморіалу, яке здій­снили: Ф.С. Стан, в.о. голови Тячів­ської РДА та Д.В.Онуфрій, керівник апарату райдер­жадміністрації; І.І. Грабарь, заступник голови район­ної ради та І.І.Папп, керуючий справами ра­йонної ради; І.І.Крічфалушій, сек­ретар Тячівської міської ради та В.С. Хайнас, зав. відділом міської ради. Також право по­кладання кві­тів здійснили пред­ставники район­ного відділу міліції, райвійськкомату та ра­йонного товариства воїнів-аф­ган­ців.

   Надалі священ­нослужителі православних церков: Михаїл Бо­нка, Іоанн Монич та Ми­кола Га­мада біля пам’ятника воїнам-ін­тернаціо­налістам відслу­жили по­минальну па­нахиду за упокій душ загиблих у афганській війні. По за­вершенні громадської панахиди – традиційно фото на згадку біля ме­моріалу. Всіх присутніх запрошено до районного Будинку культури на урочисте зі­брання з нагоди відзна­чення Дня учасників бойових дій на території інших держав та 24 річниці виве­дення військ колишнього СРСР з Афганістану. Урочисте зібрання відкрив веду­чий Михайло Рудик, який запросив до слова Ф.С.Стана, в.о. голови Тячів­ської РДА. Для початку пам’ять за­гиблих воїнів-інтернаціо­на­лістів вшановано хвилиною мов­чання. Згі­дно розпорядження РДА, яке зачи­тав керівник апарату райде­ржадмі­ністрації Д.В.Онуфрій оголо­шено подяки – Ю.Ю.Бердарю, Ю.Д.Габорцю, В.В.Гасинцю, Я.С.Мацолі, М.М. Опрішу, І.Ю.Філіпу та іншим учасникам бойових дій. Музичну творчість на зі­бранні презентували воїни-аф­га­нці Василь Гасинець та Ста­ніс­лав Дерен. На заве­р­шення урочис­того заходу виступив го­лова ра­йонного товариства воїнів-афга­нців В.П. Моти­чко, який щиро по­дяку­вав усім, хто зібра­вся вшану­вати людей, які пройшли пе­кло Афганістану та з че­стю виконали свій обов’язок перед Батьківщи­ною. У район­ному Будинку куль­тури праців­никами районної центральної бібліотеки було ор­ганізовано тематичну книжкову виставку «Афганістан – його нам не за­бути».

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)