ДОВІДКА

про підсумки економічного і соціального розвитку

Тячівського району за перше півріччя 2013 року

 

Зусилля районної державної адміністрації протягом січня-червня 2013 року були направлені на реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального захисту.

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг  реалізації  промислової продукції збільшився на 7,2 %

 

В добувній та переробній промисловості обсяг реалізації зріс на 11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво та розподілення газу та води скоротилося на 2 %

 

           За січень-червень 2013 року обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах склав 65365,6 тис.грн. проти 60996,1 тис.грн. за відповідний період 2012 року. Темп росту становить 107,2 відсотків до відповідного періоду.

Підприємствами добувної та переробної промисловості за звітний період реалізовано продукції на суму 31703,3 тис.грн., що становить 111  відсотків до відповідного періоду минулого року.

Домінуючу частку (62,2 відсотки) в обсязі реалізованої продукції підприємствами добувної та переробної промисловості займає обсяг реалізованої продукції лісопереробними підприємствами, який за звітний період склав  19731,8 тис.грн., що є нарівні відповідного минулорічного періоду.

В машинобудуванні обсяг реалізованої продукції за рахунок ПАТ  «Електроатоматика» збільшився вдвічі проти аналогічного періоду минулого року і на звітну дату складає 3056,6 тис.грн.  

На 30 відсотків зросли обсяги реалізації в легкій промисловості, які склали 8555,1 тис.грн.

Проте в нерудпромі обсяги реалізації скоротилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22 відсотки і склали 359,8 тис.грн.

            Загальний обсяг виробництва та розподілення газу і води склав 33662,3 тис.грн. проти 34350,6 тис.грн. або становить 98  відсотків до відповідного періоду минулого року. Зменшення обсягів пояснюється скороченням споживання природного газу за рахунок економії енергоресурсів та використання альтернативних джерел енергії, що є в цілому позитивним показником у розвитку району.

Актуальні питання галузі

У галузі промислового виробництва є чимало невикористаних ресурсів і можливостей, частина промислових підприємств району продовжують працювати збитково, низька їх інноваційна діяльність.

Тому актуальними питаннями галузі є питання захисту вітчизняного ринку, розширення асортименту та збільшення виробництва високоякісної продукції за прийнятною ціною, пошук інвесторів для модернізації підприємств, відновлення доступного банківського кредитування, тощо.

 

 

АГРАРНИЙ СЕКТОР

Прогнозованою залишається ситуація у галузі тваринництва

 

 

 

 

 

Здійснюються заходи для розвитку агропромислового комплексу

За січень-червень 2013 року всіма категоріями господарств вироблено 6 229 тонн м’яса, надої молока склали 34 989 тонн, одержано 38 869,8 тис.шт.яєць,  що в  порівнянні з відповідним періодом 2012 року становить 118,7; 103,9; 102,7 відсотків відповідно.

Станом на 01 липня 2013 року в господарствах усіх категорій утримувалось 30 988 гол. ВРХ (в т.ч. корів – 19 638 гол.), 82 501 голів свиней, 58 649 голів овець та кіз і 1 281,5 тис.гол. птиці, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 100,6; (102,1); 110,7; 119,6 і 103,4 відсотків відповідно.

          Для подальшого стабільного розвитку агропромислового комплексу робота державної адміністрації спрямована на створення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, пошуку інвесторів для посадки багаторічних насаджень за інтенсивними технологіями, будівництва об’єктів інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції, міні цехів по переробці молока та м’яса, пунктів прийому та реалізації продукції вівчарства.

           Продовжується робота щодо здійснення ідентифікації ВРХ, оформлення та прийому документів для виплати спеціальної дотації за збереження та утримання молодняка ВРХ віком від 3 до 15 місяців. Протягом січня-червня 2013 року сільськими, селищними та міською радами подані документи для отримання дотації за молодняк ВРХ у кількості 953 голів на загальну суму 529,8 тис.грн., з яких на звітну дату проведена оплата у сумі 172,8 тис.грн.

           Крім цього, у першому півріччі відділом агропромислового розвитку приймалися документи на виплату дотації за вівцематки і ярки старше одного року від 1 до 10 голів. Заявки поступили від 81 фізичної особи на виплату дотації за наявне поголів’я та приріст поголів’я у кількості 316 та 471 гол. відповідно.

В галузі рослинництва всіма категоріями господарств посіяно кукурудзи на зерно на площі 2665 га, посаджено картоплі 3830 га, овочів – 893 га, засіяно 120 га однорічних трав.

Станом на 01 липня всіма категоріями господарств заготовлено 16149 тонн сіна, фермерськими господарствами – 347 тонн.

Щомісячно здійснюється контроль за наявністю зерна та борошна, забезпеченням борошном хлібопекарських підприємств та проводиться моніторинг цінової ситуації на ринку борошна та хлібобулочних виробів.

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

Найбільше прямих іноземних інвестицій -  в промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжується робота по залученню інвестицій в економіку району

 

 

 

 

 

 

Залучено міжнародні гранди

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

        Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку району станом на 01 липня становив 4848,2 тис.дол.США.  проти 5 327,7 тис.дол.США на 1 січня 2013 року.

         Зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій відбулося внаслідок рішення суду щодо стягнення грошової компенсації за нанесені збитки українській стороні угорським іноземним партнером – співзасновником ТзОВ «Інтер-Індустрія». Угорського інвестора виведено із складу засновників, частка капіталу якого складала 468,6 тис.дол.США  

        Найбільше прямих іноземних інвестицій залучено в промисловість – 3683,9 тис.дол.США або 76 відсотків всіх інвестицій, з яких майже дві третини зосереджено на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів. Інвестиції надійшли з 9 країн світу, найбільші обсяги поступили з США, Угорщини,  Італії.

          Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами протягом січня-червня 2013 року становив 13768,7 тис.дол.США, імпорту – 6884,4 тис.дол.США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне, коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 2,00.

З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в пріоритетні галузі економіки району проводиться робота по розробці нових інвестиційних пропозицій, пошуку вільних виробничих площ та земельних ділянок під інвестиційні проекти. На сьогоднішній день розроблено 21 пропозиція, які подані на СD-дисках до Генеральних консульств Словаччини, Румунії, Угорщини та Польщі, а також направлені до Закарпатської торгово-промислової палати для розміщення на веб-сайтах та використання при проведенні інформаційних та виставкових заходів. Проходить підготовка до випуску каталогу «Інвестиційний потенціал Тячівщини», для чого з районного бюджету на 2013 рік передбачені кошти у сумі 11,0 тис.грн.

Продовжується робота по залученню міжнародних грантів. У 2013 році в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -2» завершено 3 мікропроекти по енергозбереженню (заміна вікон та дверей) у загальноосвітніх навчальних закладах с.Грушово, с.Калини та с.Угля, підходить до завершення мікропроект в с.Вільхівці. Завершений проект «Школи прагнуть забезпечити сталий розвиток та суспільні мережі», сума залучених коштів становить 26420 Євро.

Слід зауважити, що у травні поточного року відновлено діяльність комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку Тячівського району», яким на сьогодні розроблено 8 інвестпроектів та в цілях залучення грантових коштів подані заявки у міжнародні фонди підтримки  відповідних проектів.

Визначено перелік об’єктів соціальної сфери, введення в експлуатацію яких планується в поточному році. Проте, для реалізації наміченого, зважаючи на обмеженість коштів в місцевих бюджетах, нагальною потребою є залучення коштів держбюджету. З цього проводу адміністрацією в установленому порядку подано заявку щодо спів фінансування з держбюджету, а також направлялись відповідні пропозиції та звернення, однак на поточний рік кошти державного фонду регіонального розвитку  виділенні лише для продовження будівництва спорткомплексу в м.Тячів та загальноосвітньої школи в с.Нересниця.

На реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку за січень-червень 2013 року профінансовано видатки коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів у сумі 6545,9 тис.грн., із них:  

на реконструкцію ДНЗ «Веселка» в смт Тересва профінансовано кошти у сумі 323,8 тис.грн.;

капітальний ремонт із заміною покриття даху ДНЗ у смт Усть-Чорна – 314,1 тис.грн.

 капітальний ремонт приміщень ДНЗ в с.Красна – 32,6 тис.грн.

капітальй ремонт приміщень будинку культури в с.Бедевля – 61,8 тис.грн.;

реконструкція території будинку культури в с.Грушово – 34,7 тис.грн.,

реконструкцію водогону мереж водопостачання по вул.. Шапошнікова, Незалежності та мікрорайону по вул..Комсомольській в м.Тячів і благоустрій прилеглої території – 200,0 тис.грн.;

реконструкція авто зупинки і благоустрій прилеглої території по вул.Незалежності в м.Тячів – 340,5 тис.грн.;

будівництво газопроводів до смт Солотвино (ІІІ черга) і до с.Нересниця (ІІ черга) касові видатки склали 356,7 тис.грн. та ін.

Важливою складовою для розвитку району є залучення приватного капіталу в усі сфери економіки району та житлове будівництво.

За січень-червень 2013 року індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 21,2 тис.кв.м, що менше відповідного періоду минулого року на 2,1 відсотка. Відповідно район погіршив позиції в рейтинговій оцінці і за підсумками півріччя займає 10 місце за темпом прийнятого в експлуатацію житла проти 9 у попередньому періоді та 7 –ого місця за відповідний період минулого року.

            Слід відмітити, що за обсягами прийнятого в експлуатацію житла район продовжує займати домінуючі позиції в області і за питомою вагою, яка становить 12,6 відсотків в загальнообласному обсязі, поступається лише м.Ужгород.

Основні пріоритетні напрямки інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності

Основними пріоритетними напрямами активізації інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності є: 

- створення сприятливих умов для роботи іноземного інвестора на території району;

- залучення  інвестицій у розвиток виробництва та впровадження у виробництво інноваційних технологій;

- прискорення освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції та орієнтація товаровиробників району на нові міжнародні ринки збуту шляхом переходу підприємств на використання у виробництві товарів новітніх енергозберігаючих технологій.

- збільшення в структурі імпорту товарів частки прогресивного обладнання та машин і зменшення продукції, що може вироблятись на вітчизняних підприємствах.

- нарощування обсягів експорту продукції шляхом збільшення частки виробництва товарів з високим ступенем переробки.

 

ТОРГІВЛЯ  ТА ПОСЛУГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп росту обсягу роздрібного товарообороту є найвищим в області і становить

121,1 %.  

 

 

 

Росту цін  на продукти харчування не простежується

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями розвитку торгівлі та ресторанного господарства

Галузь торгівлі одна із важливих складових сфер економіки району і набуває все більшого розвитку і масштабів. В районі за останні роки вдалося досягти позитивних змін у питанні формування широкого асортименту товарів на споживчому ринку і на даний час він характеризується високим рівнем наповнюваності основними продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, відсутністю товарного дефіциту.

           Всього мережа роздрібної торгівлі станом на 01.07.2013 року складає 2910 об’єктів.

За рахунок приватного капіталу суб’єктами господарювання протягом поточного року введено в експлуатацію 13 закладів торгівлі, а саме: 10 об’єктів роздрібної торгівлі та 1 – оптової торгівлі, 2- ресторанного господарства.

           Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за І квартал 2013 року у порівняльних цінах склав 95548 тис.грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року є найвищим в області і становить 121,1 відсотків.

            Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг за січень-червень 2013 року у ринкових цінах склав 13019,0 тис.грн., в т.ч. населенню – 7844,7 тис.грн. Проти відповідного періоду минулого року обсяг реалізованих послуг скоротився на 729,3 тис.грн. або на 5,3 відсотка.

З метою недопущення необґрунтованого зростання цін на ринку продовольчих товарів систематично проводиться їх моніторинг. Особлива увага приділяється товарам першої необхідності, формування цін на які регулюються державою. За даними моніторингу необґрунтованого росту цін на вищезазначені  продукти харчування на споживчому ринку  району  не простежується.

              Значна увага приділяється недопущенню торгівлі за межами ринків, дотриманню санітарних та протипожежних норм, тощо.           Вживаються заходи щодо збільшення пропозиції продовольчих товарів шляхом організації щотижневих ярмарок з реалізації продуктів харчування за участю товаровиробників. З цією метою у багатьох населених пунктах району відведені місця для разової торгівлі та проведення ярмаркових  заходів. За січень-червень 2013 року в районі проведено 149  продовольчих ярмарок, на яких реалізовано 948,5 тонн продукції на суму 9106,7 тис.грн.

Пріоритетними напрямами розвитку інфраструктури торгівлі та ресторанного господарства є:

- подальший розвиток загальнодоступної мережі підприємств ресторанного господарства з високим рівнем організації і культури обслуговування;

- активізація розвитку закладів швидкого обслуговування, у тому числі і зростання мережі вузькоспеціалізованих підприємств (дитячі або молодіжні кафе, вареничні тощо);

- розвиток системи дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;

- розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і рецептах національної кухні;

- розширення номенклатури додаткових послуг (доставка їжі на замовлення, виготовлення та доставка напівфабрикатів тощо).

 

 

ТРАНСПОРТ   і   ЗВ'ЯЗОК

На 22,1 % збільшився обсяг  вантажних перевезень автомобільним транспортом

 

 

За січень-червень 2013 року автомобільним транспортом (із урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 136,9 тис.тонн вантажів, що становить 122,1 відсотка до відповідного періоду минулого року. Вантажооборот склав 151,9 млн.тонно-кілометрів або 112,7 відсотків до відповідного періоду.

            Проте кількість пасажирів, перевезених автомобільним транспортом зменшилася до відповідного періоду на 15,8 відсотків і склала 491,5 тис.осіб. Пасажирооборот склав 19,7 млн.пасажиро-кілометрів або 82,5 відсотків до січня-червня 2012 року.   

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

Вживаються заходи щодо подальшого розвитку підрприємництва

 

 

 

.

 

 

         Розвиток малого та середнього підприємництва в районі орієнтується на потреби й можливості місцевого ринку; має вплив на процеси оптимізації окремих галузей економіки району, зменшення рівня бідності та безробіття в сільських населених пунктах.

        За звітний період у районі зареєстровано 194 суб’єкти підприємницької діяльності, із них 14 юридичних осіб та 180 фізичних осіб-підприємців, що є майже нарівні з аналогічним періодом минулого року.

        З метою підтримки та подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в районі прийнято Програму розвитку підприємництва на 2013 – 2014 роки та розроблено заходи з її реалізації.

        Постійно вживаються відповідні заходи щодо забезпечення реалізації законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

        Надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється в належних умовах, оскільки місцезнаходження державного реєстратора залишилося незмінним.

        Створено Центр надання адміністративних послуг, який із-за необхідності проведення ремонтних робіт приміщення тимчасово розміщено на базі дозвільного офісу.

 

ТУРИЗМ

Позитивні тенденції туристично-рекреаційної галузі

Розвиток туристично-рекреаційної галузі визначений пріоритетним напрямком Тячівського району. На даний час в районі нараховується 102 об'єкти туристично-рекреаційної та готельної сфери, з них 36-працюють круглорічно та 60 - посезонно, решта – здійснюють реконструкцію об’єктів.

В поточному році завершено будівництво та введено в експлуатацію потужний спорткомплекс (аква-парк) в м.Тячів загальною  вартістю 16,2 млн.грн. Відновив роботу санаторій «Мінерал» в с.Нижня Апша та турбаза «Карпати» в с. Руська Мокра. Розширюються об’єкти, що знаходяться у  приватній власності. Зокрема, здійснювались роботи на наступних об’єктах:

- «Світ Саун» (с. Теребля) - будівництво басейну;

- готельно-торгівельний комплекс «Валило» (с. Новоселиця) –косметичний ремонт приміщення готелю;  

- турбаза «Солоний» (с. Нересниця) – проведення системи опалення та обігріву, ведуться внутрішні оздоблювальні роботи готельного комплексу (готелю, ресторану), а також будівництво басейну та зведення 5 дерев’яних 4-х місних будинків та ін.

Загалом за перше півріччя 2013 року в будівництво та реконструкцію існуючих об’єктів вкладено близько 13 328,8 тис.грн., що на 17,7 відсотків більше за аналогічний період 2012 року.  Сума коштів направлених на модернізацію об’єктів склала 556,4 тис.грн., що більше  відповідного минулорічного показника на 2 відсотки.

  За звітний період район відвідало 7 324 туристів, кількість туроднів склала 17101. В сільських садибах відпочило 690 осіб

За даними Усть-Чорнянського аварійно-рятувального пункту за звітний період район відвідало 46 туристичних груп загальною кількістю  690 осіб.

Обсяг наданих послуг суб’єктами туристично-рекреаційної та готельної сфери за січень-червень 2013 року склав 2 051,1 тис.грн. та здійснено відрахувань до бюджетів всіх рівнів на суму 184,8 тис.грн.,

На виконання заходів передбачених Програмою розвитку туризму та рекреації, з метою популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Тячівщини зібрано матеріали для виготовлення путівника «Туристична енциклопедія Тячівщини», в якому буде відображено історичні, культурні та туристичні можливості району.

Інформацію про 10 кращих садиб району, які в подальшому презентуватимуть сільський туризму Тячівського району на Всеукраїнському рівні подано до щорічного обласного довідника «Закарпатські села запрошують на відпочинок».

З метою попередження травматизму, забезпечення безпеки відпочиваючих, як в горах, так і на об’єктах на яких наявні водойми, в травні ц.р. проведена нарада з керівниками туристично-рекреаційних закладів щодо дотримання ними санітарних норм, наявності всіх дозвільних документів тощо.

З метою розвитку туристичної сфери регіону, охорони природо-заповідної зони Карпатського біосферного заповідника, в рамках проведення Міжнародної конференції зі збереження букових пралісів, відбулося відкриття інформаційного туристичного центру «Букові праліси об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».

 

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Продовжується  робота по налагодженню партнерських зв’язків з регіонами сусідніх держав

З метою розвитку транскордонного співробітництва на території району діє Програма розвитку транскордонного співробітництва в Тячівському районі на 2013-2015 роки, на реалізацію заходів якої з районного бюджету на 2013 рік виділені кошти у сумі 190,0 тис.грн.

Активну участь у впровадженні транскордонних проектів, які спрямовані на підвищення якості життя громадян та Європейську інтеграцію беруть Тячівська міська рада, Солотвинська селищна рада, Грушівська, Калинівська, Вільхівська, Усть –Чорнянська, Бедевлянська та Углянська  сільські ради.

З метою налагодження партнерських відносин з прикордонними регіонами Словацької Республіки, делегація від Тячівського району взяла участь у проведенні Днів Добросусідства на українсько-словацькому кордоні, в ході якого було підписано угоду про співпрацю з Союзом Русинів-Українців м.Пряшів.

В червні п.р. район відвідав надзвичайний і повноважний посол Румунії в Україні. З метою розвитку добросусідських відносин, транскордонного співробітництва та участі у грантових проектах розроблений ряд пропозицій для співпраці з прикордонними регіонами Румунії.

На виконання угоди про співпрацю між Тячівською районною державною адміністрацією, Тячівською районною радою та Проектом ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ» на території району успішно завершені 3 мікропроекти у сфері енергозбереження (заміна вікон та дверей), а також підходить до завершення мікропроект в с.Вільхівці. Частка співфінансування з районного бюджету по кожному об’єкту становить 205,0 тис.грн. Загальна вартість мікропроектів становить близько 1 200,0 тис.грн.

В березні 2013 року проведено заключну конференцію по завершенню міжнародного проекту Європейського союзу «Школи прагнуть забезпечити сталий розвиток та суспільні мережі», в рамках транскордонного співробітництва «Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна» загальною вартістю 110,0 тис.євро. При впровадженні даного проекту  для 3-х шкіл-учасниць проекту закупили  спортивне обладнання, а також облаштували «еко-клас» в ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 в м.Тячів, провели озеленення територій шкіл-учасників проекту.

Тячівською міськрадою розроблено та виграно проект в галузі захисту навколишнього природного середовища, а саме:  «Розробка сприятливого середовища у малих містах на угорсько – українському кордоні», загальною вартістю 247,7 тис.євро, проте на даний час фінансування по проекту не проводиться у зв’язку із змінами в законодавстві України.

Проходить реалізація проекту «Нове покоління – наша надія на краще життя», участь в якому з української сторони беруть  смт.Солотвино та населені пункти Румунії м. Сегет, с.Ботіза та Сепинца, загальна вартість проекту 100,0 тис.євро.      

У 2012 році розпочалася реалізація  проекту «Мараморош-Закарпаття турінфо» в галузі підтримки транскордонного співробітництва між регіонами Румунії та України, загальна вартість проекту становить 211,3 тис.євро.  В рамках впровадження даного проекту створений  Ресурсний центр транскордонної співпраці та євроінтеграції.

          З метою розвитку транскордонного співробітництва, туризму, написання грантових проектів, в районі діють: Центр інформування, транскордонної співпраці та євроінтеграції (смт Солотвино), Туристично-інформацій центр  «Солотвино», Туристично-інформаційний центр (м.Тячів), Громадський Ресурсний Центр Розвитку (с.Терново) та ресурсний центр розвитку громад, який служить посередником з залучення грантових коштів для  громад Тячівського району.

 

     ПРАЦЯ

Середньомісячна заробітна плата зросла на 10,9 відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати в районі відсутня

Cередньомісячна заробітна плата працюючих в галузях економіки району у січні-червні 2013 року склала 2394 грн. Темп росту до відповідного періоду попереднього року становить 110,9 відсотків, що вище середньообласного показника на 1,6 відсоткових пункта.

             Зростання заробітної плати та дотримання суб’єктами господарювання державних стандартів у питанні оплати праці знаходиться на особливому контролі державної адміністрації. З цією метою систематично проводяться наради-зустрічі при заступнику голови державної адміністрації із суб’єктами господарювання, які виплачують заробітну плату найманим працівникам нижче мінімального розміру.

 Крім цього, для відповідного реагування систематично направляються листи головам місцевих рад із зазначенням суб’єктів господарювання, які порушують чинне законодавство з питань оплати праці.

З метою легалізації тіньових доходів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, робочою групою з питань детінізації доходів, легалізації заробітної плати та зайнятості населення спільно з податковими органами та іншими зацікавленими структурами здійснюються виїзди на конкретні підприємства для вивчення ситуації та вжиття можливих заходів впливу.

             Для забезпечення дієвого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати активізовано взаємодію з правоохоронними та іншими контролюючими органами району.

Як наслідок, за підсумками першого півріччя район вперше за останні кілька років немає заборгованості по виплаті заробітної плати.

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

На 8,7 % зросли порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету Пенсійного фонду

 

 

Значною залишається заборгованість до бюджету Пенсійного фонду

 

 

За січень-червень 2013 року управлінням Пенсійного фонду України в Тячівському районі зібрано власних коштів на суму 84 942,0 тис.грн., що становить 100,7 відсотків до запланованих надходжень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися на 6 819,1 тис.грн. або на 8,7 відсотків.

Обсяг фінансування пенсій власними коштами до заявок складає 31,5 відсотків.

Однією з основних причин низького рівня власних коштів у фінансуванні виплат пенсій є диспропорція між кількістю працюючих та пенсіонерів.

Борг підприємств району до Пенсійного фонду станом на 01.07.2013 становить 3976,5 тис.грн., із них:

- заборгованість зі сплати страхових внесків складає 908,0 тис.грн.;

- заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску – 3 068,5 тис.грн.

Протягом червня заборгованість скоротилася на 157,0 тис.грн. проте до початку року вона збільшилася на 1279,1 тис.грн.

Зростання боргу зумовлене поступовим нарощенням боргів впродовж звітного періоду наступними підприємствами: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» - на 103,2 тис.грн.,  Солотвинське комунальне підприємство по водопостачанню – на 89,4 тис.грн.,  філія «Тячівське ЛАГ» - на 51,0 тис.грн.,  Тячівське ВУЖКГ - на 70,8 тис.грн., ДП «Солотвинський солерудник» - на 74,1 тис.грн., а також за рахунок підприємців-фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування борг до фонду збільшився на 893,9 тис.грн. Загальна сума боргу останніх станом 01.07.2013 року становить 966,2 тис.грн.

Проблемним питанням залишається заборгованість Солотвинського солерудника, оскільки кошторисом витрат на поточний рік погашення боргів підприємства не передбачено. Проте, тільки дієвий борг солерудника до Пенсійного фонду на звітну дату складає 992,1 тис.грн. або чверть заборгованості по району. Крім цього, серед інших боргів підприємство має боргові зобов’язання перед Солотвинським КП по водопостачанню у сумі 652 тис.грн., що в свою чергу негативно позначилося на фінансово-господарській діяльності останнього. Вирішення вищезазначених питань можливе лише за участі держави і райдержадміністрацією неодноразово в установленому порядку порушувалися клопотання щодо виділення коштів державного бюджету на погашення боргів солерудника. Наразі питання і надалі залишається відкритим.

Відповідно до чинного законодавства всім боржникам виставлено вимоги, а також направлено матеріали до державної виконавчої служби для примусового стягнення боргів. Як наслідок, від заходів ДВС до фонду поступило 734,4 тис.грн., із них по вимогах про сплату боргу – 656,3 тис.грн.

Всього протягом січня-червня поточного року за порушення терміну сплати страхових внесків районним управлінням Пенсійного фонду прийнято 1526 Рішень про застосування фінансових санкцій та нарахування пені на суму 640,1 тис.грн.

Крім цього, за порушення платіжної дисципліни протягом звітного періоду 60 посадових осіб підприємств-боржників притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 50,0 тис.грн., з яких сплачено 30,5 тис.грн.

 

              ЗАЙНЯТІСТЬ ТА РИНОК ПРАЦІ

На ринку праці району продовжується робота з працевлаштування безробітних

 

 

 

Річне завдання по  створенню нових  робочих місць виконано на 108,6 %

 

 

 

Активізовано діяльність робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення

Станом на 01.07.2013 у Тячівському районному центрі зайнятості на обліку знаходилося 1456 безробітних громадян і до початку року їх кількість зменшилась на 65 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття становить 1,3 відсотка.

Всього з початку року на обліку районного центру зайнятості перебувало 3349 осіб і за звітний період центром зайнятості працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця 954 безробітних громадян, з яких 178 осіб проходили професійне навчання, трьом особам надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 206 осіб брали участь у громадських роботах.

Виконання річного завдання Програми зайнятості населення району в частині створення нових робочих місць забезпечено на 108,6 відсотків і за звітний період створено 1119 нових робочих місць при річному завданні 1030.

Співвідношення кількості створених нових робочих місць до кількості ліквідованих становить 106,7 відсотків.

З метою забезпечення соціальних гарантій найманих працівників та збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів активізовано діяльність робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, якою згідно затвердженого графіку за звітний період здійснювалися виїзди в населені пункти району, при цьому відвідано 126 суб’єктів підприємницької діяльності та виявлено 201 найманих працівників, які працювали без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями. Про порушення трудового законодавства повідомлено керівництво державної податкової інспекції в Тячівському районі, а також рекомендовано роботодавцям терміново усунути порушення та укласти трудові угоди з найманими працівниками. Внаслідок проведеної роботи трудові угоди було укладено із 173 працівниками.

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Забезпечено  понад 100 % оплату  за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за спожитий природний газ всіма категоріями споживачів становить 120,7 відсотків, населенням – 128,4 відсотків.

Оплата за спожиту електроенергію всіма категоріями споживачів становить 101,4 відсотка, населенням – 102,8 відсотків.

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням становить 125,7 відсотків. Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг до початку 2013 року зменшилася на 61 відсоток.

 

                 РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА

За підсумками першого півріччя район значно покращив позиції  в рейтинговій оцінці

В оцінці результатів діяльності районів за підсумками першого півріччя 2013 року Тячівський район посів 4-е місце проти 13-го за попередній період (І квартал поточного року).

.

За оцінкою результатів діяльності районів і міст області район зайняв 5 загальне місце серед 18-и адміністративно-територіальних одиниць області проти 16-го за попередній період.

При цьому, за сферою «Економічний розвиток» маємо найвище 1-е місце в області, а за  сферою «Споживчий ринок» район суттєво покращив позиції і посів 3-є місце проти 16-го у першому кварталі п.р. Також прийнятні позиції район займає за іншими сферами діяльності - «Рівень злочинності» маємо 6-е місце, «Населення та ринок праці» і «Житлово-комунальне господарство» - 7-е місце.

У розрізі показників, по яких здійснювалася рейтингова оцінка, за трьома показниками із 30-и район посідає 1 місце, а саме: обсяг виробництва сільськогосподарської продукції на 100 га сільгоспугідь, темпом зростання обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, а також по показнику заборгованості із заробітної плати, яка в районі на звітну дату відсутня. 

За індексом обсягу сільгоспвиробництва район займає 2-е місце; рівнем виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів та обсягом виробництва сільгосппродукції на одну особу - 4 місце; темпом зростання експорту товарів, коефіцієнтом покриття експорту імпортом та кількістю зареєстрованих злочинів на 10 тис.населення – 5 місце.

Загалом більше половини показників є вищими середньо обласного рівня.

Проте, незважаючи на вищезазначене, порівняно із попереднім періодом має місце погіршення позицій у рейтинговій оцінці по наступних показниках: рівень оплати за спожиту електроенергію (10-е місце проти 4-го); рівень оплати за спожитий природний газ (7-е місце проти 6-го); темп зростання обсягу введеного в експлуатацію житла (10-е місце проти 9-го), а також стабільно низьким (16-е місце) є обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення. Крім цього, із-за відсутності на території району великих промислових підприємств, а результати діяльності підприємців-фізичних осіб не враховуються у показнику «Обсяг реалізованої промислової продукції на одиницю населення», район продовжує займати 15 місце.

Також, негативна ситуація спостерігається в інвестиційній сфері оскільки, зважаючи на ряд об’єктивних та суб’єктивних причин в районі домінуючу частку складають внутрішні вітчизняні інвестиції і обсяги іноземного капіталу інвестованого в економіку району на останню звітну дату становили 4,9 млн.дол.США, що при чисельності населення понад 173 тис.осіб. негативно позначається на показнику «Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу» і, як наслідок, район посідає 18 місце. 

 

Аналіз підсумків економічного і соціального розвитку району протягом січня-червня 2013 року свідчить, що структурні підрозділи держаної адміністрації, районні служби, органи місцевого самоврядування ще недостатньо використовують наявні резерви і завдання на найближчі періоди полягає у здійсненні організаторської роботи спрямованої на більш ефективне використання наявних ресурсів та виконання заходів направлених на стабілізацію розвитку економіки району, поліпшення життєвого рівня населення  та розвиток соціальної сфери.

 

Начальник управління економічного розвитку

і торгівлі державної адміністрації                                                                            Б.Макусій

 

 

ДОВІДКА
про підсумки економічного і соціального розвитку
Тячівського району за 2012 рік

Зусилля районної державної адміністрації протягом 2012 року були направлені на реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального захисту.

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Задовільними темпами збільшуються обсяги  реалізації промислової продукції

 

 

 

В лісопереробній промисловості та нерудпромі обсяги реалізаної продукції зросли на 10,8 та 8,7 відсотків відповідно

 

 

 

 

 

 

 

За січень-грудень 2012 року обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах склав 105335,8 тис.грн. проти 104916,1 тис.грн. за відповідний період 2011 року. Темп росту становить 100,4 відсотків.

Слід відмітити, що виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік по зазначеному показнику становить 107,6 відсотків.

Підприємствами добувної та переробної промисловості за звітний період реалізовано продукції на суму 51862,1 тис.грн., що становить 95,3 відсотків до відповідного періоду минулого року.

В зазначеному обсязі найбільшою часткою (67,7 відсотків) є продукція підприємств лісопереробної галузі, якими  реалізовано продукції на суму 32188,0 тис.грн., що на 10,8 відсотків більше попереднього року.

Росту реалізації досягнуто за рахунок ДП «Ламелла», ТзОВ   «Успіх», «Майр-Хольцварен-Тересва», ПП «Лісовик».

Серед підприємств лісопереробної промисловості, обсяг реалізованої продукції ДП «Ламелла» становить найбільшу частку (54,6 відсотків) і за звітний період підприємством реалізовано продукції на суму 17590,0 тис.грн. або 120,5 відсотків порівняно з попереднім роком.

В нерудпромі за звітний період обсяги реалізації зросли на 8,7 відсотків та склали 1505,5 тис.грн.

Проте, внаслідок ряду об’єктивних причин, в решті галузях промисловості спостерігається зниження обсягу реалізації продукції до відповідного періоду.

Зокрема, підприємствами легкої промисловості реалізовано продукції на суму 14550,0 тис.грн., що на 23,8 відсотків менше аналогічного періоду попереднього року. Зниження обсягів реалізації  зумовлено ліквідацією (за рішенням засновників) ТзОВ «Авантекс-Україна». Крім цього СП  «Тернотекс ЛТД» допущено зниження обсягів виробництва швейної продукції на 19,4 відсотків із-за поступленого замовлення на пошив чоловічих сорочок ускладнених моделей, що збільшило терміни їх виготовлення, а також несвоєчасного поступлення на підприємство давальницької сировини.

           В машинобудівній галузі обсяги реалізації продукції склали 3618,6 тис.грн. та зменшилися порівняно з 2011 роком на 26,2 відсотків за рахунок ВАТ «Електроавтоматика» та державного підприємства «Закарпатське вертолітне виробниче об?єднання»

 

 

Актуальні питання галузі

У галузі промислового виробництва є чимало невикористаних ресурсів і можливостей, частина промислових підприємств району продовжують працювати збитково, низька їх інноваційна діяльність.

Тому актуальними питаннями галузі є питання захисту вітчизняного ринку, розширення асортименту та збільшення виробництва високоякісної продукції за прийнятною ціною, пошук інвесторів для модернізації підприємств, відновлення доступного банківського кредитування, тощо.

 

АГРАРНИЙ СЕКТОР

Прогнозованою залишається ситуація у галузі тваринництва

 

 

 

 

 

Здійснюються заходи для розвитку агропромислового комплексу

За січень-грудень 2012 року всіма категоріями господарств вироблено 15 168 тонн м’яса, надої молока склали 69 534 тонни, одержано 65 381,7 тис.шт.яєць,  що в  порівнянні з відповідним періодом 2011 року становить 116; 105,2; 100,3 відсотків відповідно.

Станом на 1 січня 2013 року в господарствах усіх категорій утримувалось 26 618 гол. ВРХ (в т.ч. корів – 18 795 гол.), 54 710 голів свиней, 49 477 голів овець та кіз і 743,1 тис.гол. птиці, що в порівнянні з попереднім роком становить 101; (101,2); 100,1; 123,3 і 100,1 відсотків відповідно.

Для подальшого стабільного розвитку агропромислового комплексу робота державної адміністрації спрямована на створення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, зменшення кількості збиткових підприємств, прискорення роботи по скасуванню тих підприємств, які знаходяться в стадії ліквідації, створення сприятливого ринкового середовища, ефективного використання земельно-майнового фонду тощо.

Зокрема, вживаються заходи щодо раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, в т.ч. стосовновільних земельних площ, які можна було б засадити садами за сучасними інтенсивними технологіями.  Розглядається питання щодо посадки молодого саду в урочищах «Казаничево», «Руськополівське», «Під Мірішами». Загальна площа під посадку саду в названих урочищах складає 300 га.

Створюються умови для розвитку галузі тваринництва, збереження та нарощування маточного поголів’я худоби, в тому числі і шляхом проведення кооперування особистих господарств із фермерськими господарствами по вирощуванню ВРХ та свиней.У звітному році ФГ «Микулянець», «Апша» та ТОВ «Агробудторгпереробка» закуплено від населення по 10 голів теличок для вирощування і введення їх в основне стадо. Фізичними особами придбано 4 установки індивідуального доїння корів для ферм сімейного типу.

Приватним підприємцем в с.Нересниця будується завод по переробці м’ясної продукції та санітарно-забійний пункт, готовність даного об’єкта на сьогодні складає 92 відсотки.

Фермерськими господарствами «Микулянець», «Бузок», «Ростока», «Апша» розробляється проектно-кошторисна документація для будівництва молочних ферм та міні-молочного цеху.  

Продовжується робота щодо здійснення ідентифікації ВРХ, оформлення та прийому документів для виплати спеціальної дотації за збереження та утримання молодняка ВРХ віком від 3 до 15 місяців. На сьогодні проідентифіковано 2148 голів молодняка ВРХ та 1494 дорослих голів ВРХ. 

           На виплату спеціальної бюджетної дотації за збереження молодняка ВРХ віком від 3 до 15 місяців органами місцевого самоврядування у 2012 році надано реєстр худоби чисельністю 1805 голів, сума виплати складає 1083,3 тис.грн., з яких профінансовано 717,3 тис.грн.

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

Найбільше прямих іноземних інвестицій -  в промисловості

 

 

 

 

 

 

Продовжується робота по залученню інвестицій в економіку району

 

 

 

 

 

 

 

Залучено міжнародні гранди

 

 

 

 

Реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку району з початку інвестування складає 5322,0 тис.дол.США. Темп росту до початку року склав 100,8 відсотка.

Найбільше прямих іноземних інвестицій залучено в переробну промисловість – 4 356,9 тис.дол.США або 81,9 відсотка всіх інвестицій, з яких майже дві третини зосереджено на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів. Інвестиції надійшли з 9 країн світу, найбільші обсяги поступили з США, Угорщини,  Італії.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами протягом січня-вересня 2012 року становить 17124,4 тис.дол.США, імпорту – 9137,7 тис.дол.США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7986,9 тис.дол.США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,87.

З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в пріоритетні галузі економіки району проводиться робота по розробці нових інвестиційних пропозицій, пошуку вільних виробничих площ та земельних ділянок під інвестиційні проекти. Спільно з органами місцевого самоврядування проведено моніторинг наявних вільних земельних ділянок та виробничих площ, перелік виявлених територій сформований в інвестиційні пропозиції, яких на сьогоднішній день розроблено 15 пропозицій, які розповсюджені на СD-дисках, а також розміщені на веб-сайтах міжнародних видань та Закарпатської торгово-промислової палати. Проходить підготовка до випуску каталогу «Інвестиційний потенціал Тячівщини», для чого з районного бюджету на 2013 рік передбачені кошти у сумі 11,0 тис.грн.

Продовжується робота по залученню міжнародних грантів. У 2012 році в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -2» впроваджено 2 мікропроекти по енергозбереженню (заміна вікон та дверей) у загальноосвітніх навчальних закладах с.Грушово та Калини, а також завершуються роботи у ДНЗ с.Угля та Вільхівці. У 2012 році на реалізацію зазначених проектів з районного бюджету спрямовано 410,0 тис.грн. та освоєно і профінансовано 112,0 тис.грн. коштів ЄС.

На реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку протягом 2012 року профінансовано видатки коштів бюджету розвитку на загальну суму  8 246,8 тис.грн., з них: 374,7 тис.грн. спрямовано на будівництво корпусу №2 ДНЗ в с.Чумальово; 105,0 тис.грн. – на здійснення будівельних робіт по демонтажу аварійного корпусу №2 Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст..; 153,7 тис.грн. – на проведення капітального ремонту ДНЗ в с.Крива; 330,7 тис.грн. – на реконструкцію АГК Тячівської РЛ №1; 148,0 тис.грн. – реконструкцію будинку культури в с.Грушово; 1095,9 тис.грн. – на будівництво газопроводу до с.Нересниця – с.Вишоватий та газопроводу до смт Солотвино (ІІІ черга будівництва); 144,1 тис.грн. – на реконструкцію дитячого садка в с.Бедевля (ІІ черга) та інші. 

Також за рахунок коштів районного бюджету в сумі 1182,6 тис.грн. профінансовано виконані роботи на об’єкті «Будівництво спортивного комплексу по вул. Вайди в м.Тячів». Крім цього, на даний об’єкт виділені у 2012 році кошти державного фонду регіонального розвитку освоєно в повному обсязі та профінансовано роботи у сумі 1985,7 тис.грн.

За рахунок коштів від перевиконання доходної частини районного бюджету на забезпечення видатків бюджету розвитку спрямовано 1030,0 тис.грн. а саме на:

підвідний газопровід до смт. Солотвино Тячівського району (ІІІ черга будівництва)» в сумі 450,0 тис.грн.; 

капітальний ремонт приміщення для встановлення томографа в Тячівській РЛ № 1 в сумі 580,0 тис.грн.

Важливою складовою для розвитку району є залучення приватного капіталу в усі сфери економіки району та житлове будівництво.

За січень-грудень 2012 року введено в експлуатацію 57,5 тис.кв.м загальної площі житла. Темп росту до 2011 року становить 135,2 відсотків.

Із загального обсягу введеного в експлуатацію житла, дві третини (38,9 тис.кв.м) побудовано у сільських населених пунктах. Питома вага району в загальнообласному обсязі є найвищою і становить 15,7 відсотків. Перевиконання очікуваного показника склало понад 30 відсотків.

Основні пріоритетні напрямки інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності

Основними пріоритетними напрямами активізації інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності є: 

- створення сприятливих умов для роботи іноземного інвестора на території району;

- залучення  інвестицій у розвиток виробництва та впровадження у виробництво інноваційних технологій;

- прискорення освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції та орієнтація товаровиробників району на нові міжнародні ринки збуту шляхом переходу підприємств на використання у виробництві товарів новітніх енергозберігаючих технологій.

- збільшення в структурі імпорту товарів частки прогресивного обладнання та машин і зменшення продукції, що може вироблятись на вітчизняних підприємствах.

- нарощування обсягів експорту продукції шляхом збільшення частки виробництва товарів з високим ступенем переробки.

 

 

ТОРГІВЛЯ  ТА ПОСЛУГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20,9 % збільшився обсяг реалізованих послуг

 

Обсяг роздрібного товарообороту, із врахуванням валових доходів приватних підприємців склав 413,5 млн.грн.  

 

 

Росту цін  на продукти харчування не простежується

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями розвитку торгівлі та ресторанного господарства

Галузь торгівлі одна із важливих складових сфер економіки району і набуває все більшого розвитку і масштабів. В районі за останні роки вдалося досягти позитивних змін у питанні формування широкого асортименту товарів на споживчому ринку і на даний час він характеризується високим рівнем наповнюваності основними продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, відсутністю товарного дефіциту.

           Задекларували здійснення діяльності у галузі торгівлі в січні вересні 2012 року 3695 суб’єктів господарювання, з яких 405 юридичних осіб та 3290 – фізичні особи-підприємці.

За рахунок приватного капіталу суб’єктами господарювання протягом 2012 року введено в експлуатацію 50 закладів торгівлі, а саме: 31 об’єкт роздрібної торгівлі, 19 – громадського харчування, а також 1 об’єкт по наданню послуг (атомайстерня та автомийка в с.Нересниця)

           Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг за січень-грудень 2012 року у ринкових цінах склав 31189,9 тис.грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 120,9 відсотків і є одним з найвищих в області.

Обсяг роздрібного товарообороту, із врахуванням валових доходів приватних підприємців-фізичних осіб за 9 місяців 2012 року склав 413,5 млн.грн., при цьому обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб проти відповідного періоду 2011 року в порівняльних цінах знизився на 32,7 відсотки та склав 238999,0 тис.грн. Зниження темпів обсягу роздрібного товарообороту юридичних осіб пояснюється тим, що на початку 2012 року призупинила діяльність в районі «Українська тютюнова компанія», крім цього 10 юридичних осіб, які здійснювали діяльність у сфері торгівлі змінили форму господарювання і продовжують діяльність як фізичні особи.

З метою недопущення необґрунтованого зростання цін на ринку продовольчих товарів систематично проводиться їх моніторинг. Особлива увага приділяється товарам першої необхідності, формування цін на які регулюються державою. За даними моніторингу необґрунтованого росту цін на вищезазначені  продукти харчування на споживчому ринку  району  не простежується.

Для недопущення необґрунтованого зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби постійно вживаються  відповідні заходи. Так, протягом 2012 року проведено 4 наради з керівниками хлібопекарських підприємств району щодо виробництва хліба сортів масового вжитку з рівнем рентабельності не вище 5 відсотків. Складові витрат на виробництво хліба постійно досліджуються, проводиться аналіз калькуляції на ціну хліба.  Також вирішено питання щодо забезпечення випічки соціального хліба для населення.

              Значна увага приділяється недопущенню торгівлі за межами ринків, дотриманню санітарних та протипожежних норм, тощо.           Вживаються заходи щодо збільшення пропозиції продовольчих товарів шляхом організації щотижневих ярмарок з реалізації продуктів харчування за участю товаровиробників. З цією метою у багатьох населених пунктах району відведені місця для разової торгівлі та проведення ярмаркових  заходів. За 2012 рік в районі проведено 340  продовольчих ярмарок, на яких реалізовано 1397,9 тонн продукції на суму 12418,8 тис.грн.

Пріоритетними напрямами розвитку інфраструктури торгівлі та ресторанного господарства є:

- подальший розвиток загальнодоступної мережі підприємств ресторанного господарства з високим рівнем організації і культури обслуговування;

- активізація розвитку закладів швидкого обслуговування, у тому числі і зростання мережі вузькоспеціалізованих підприємств (дитячі або молодіжні кафе, вареничні тощо);

- розвиток системи дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;

- розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і рецептах національної кухні;

- розширення номенклатури додаткових послуг (доставка їжі на замовлення, виготовлення та доставка напівфабрикатів тощо).

 

 

ТРАНСПОРТ   і   ЗВ'ЯЗОК

Збільшився пасажиро- та вантажооборот автомобільного транспорту

 

Протягом 2012 року  перевезено пасажирів автомобільним  транспортом 1145,0 тис.осіб, пасажирооборот склав 47,2 тисяч пасажиро-кілометрів, що порівняно з 2011 року  становить 100,6 та 99,8 відсотків відповідно.

Автомобільним транспортом перевезено 251,5 тис.тонн вантажів, що становить 152,5 відсотки до попереднього року і при цьому виконано 288,4 тис.тонно-кілометрів вантажообороту, або 143,8 відсотки до попереднього року.

          Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за 2012 рік склали 1211,1 тис.грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 119,7 відсотків.

 

 

БЮДЖЕТ

Доходи місцевих бюджетів порівняно з  2011 роком збільшилися

 на 24,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг видатків зведеного бюджету порівняно з 2011 роком  збільшився на 20,6  відсотків

За 2012 рік в цілому по району доходи загального фонду місцевих бюджетів виконано в сумі 51 517,3 тис.грн., що становить  103,0  відсотки затвердженого плану з урахуванням змін або в абсолютній сумі перевиконання складає 1 501,5 тис.грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2011 року доходи місцевих бюджетів загального фонду зросли на 18,6 відсотка, що в абсолютній сумі складає 8 059,8 тис.грн.

В розрізі місцевих бюджетів  забезпечено виконання планів затверджених розписів загального фонду всіма сільськими, селищними та міським бюджетами району. За джерелами надходжень загального фонду, заплановані  обсяги виконано по всіх  видах доходів.

Спеціальний фонд виконано в сумі 16 453,6 тис.грн. при запланованих річних обсягах у сумі 9 324,9 тис.грн. Рівень виконання становить 176,4 відсотків або в абсолютній сумі перевиконано на 7 128,7 тис.грн. Порівняно з 2011 роком доходи зросли на 47,4 відсотків або на 5 294,3 тис.грн.

У загальному обсязі спеціального фонду найбільшу питому вагу (90,2 відсотків) складають доходи бюджету розвитку, які виконані в сумі 14 848,6 тис.грн., в тому числі за рахунок:

єдиного податку- 9 748,7 тис.грн.;

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 3 327,8 тис.грн.;

відчуження майна комунальної власності – 1 613,7 тис.грн.;

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 158,4 тис.грн.

Загалом надходження бюджету розвитку перевищили рівень виконання 2011 року в 1,6 рази або на 5 295,6 тис.грн.

Видатки місцевих бюджетів за 2012 рік  склали 658 438,7 тис.грн.  що  більше від показників виконання 2011 року на 112 634,1 тис.грн. або на 20,6 відсотків.  З них по загальному фонду видатки  виконано в сумі  636 250,5 тис.грн. або на 115 850,9 тис.грн. більше виконаних показників попереднього року, по спеціальному фонду  видатки виконано в сумі  22089,4 тис.грн.

В структурі  видатків загального фонду місцевих бюджетів (без врахування дотацій, що передаються з районного бюджету селищним, сільським бюджетам та коштів вилучення) найбільш значною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери району і склала в абсолютній сумі  633908,5 тис.грн. або 99,6 відсотків видатків загального фонду бюджету району. Із них на фінансування освіти спрямовано 244736,1 тис.грн. або 38,5 видатків загального фонду; на охорону здоров'я – 90522,8 тис.грн. або 14,2 відсотків; культуру – 14874,7 млн.грн. або 2,3  відсотків, соціальний захист та соціальне забезпечення (із врахуванням трансфертів та видатків на компенсаційні виплати по транспорту) видатки виконано в сумі 253 577,9 тис.грн. або 39,8 відсотків обсягу видатків загального фонду.

Протягом 2012 року своєчасно проводилась виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, заборгованість з її виплати  відсутня.

Проплата за енергоносії за січень-грудень проведена бюджетними установами своєчасно.

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

 

 

 

Вживаються заходи щодо подальшого розвитку підрприємництва

 

 

 

 

 

Забезпечено функціонування Єдиного реєстраційного вікна та Єдиного дозвільного офісу.

 

 

Розвиток малого та середнього підприємництва в районі орієнтується на потреби й можливості місцевого ринку; має вплив на процеси оптимізації окремих галузей економіки району, зменшення рівня бідності та безробіття в сільських населених пунктах.

За звітний період у районі зареєстровано 391 суб’єктів підприємницької діяльності, із них 31 юридичних осіб та 360 фізичних осіб-підприємців.

            З метою підтримки та подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в районі вживалися відповідні заходи щодо реалізації Програми розвитку підприємництва на 2011 – 2012 роки, аналіз виконання заходів якої свідчить, що їх реалізація сприяла позитивним зрушенням в цій сфері. 

            Постійно вживаються відповідні заходи щодо забезпечення реалізації законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», забезпечено діяльність Єдиного реєстраційного вікна та Єдиного дозвільного офісу.  

            Про ефективність роботи «Єдиного офісу» свідчить зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності, які скористались його послугами. Так, протягом 2012 року до «Єдиного офісу» звернулось 3505 суб'єктів господарювання. При цьому кількість виданих документів дозвільного характеру склала 2940, а також надано 565 консультацій  з питань  ведення діяльності у сфері громадського харчування, роздрібної торгівлі продовольчими  і непродовольчими товарами, наданню транспортних послуг та погодження   місця розташування об’єкта, тощо. 

        

 

ТУРИЗМ

Позитивні тенденції туристично-рекреаційної галузі

Розвиток туристично-рекреаційної галузі визначений пріоритетним напрямком Тячівського району. На даний час в районі нараховується 96 об'єктів туристично-рекреаційної та готельної сфери, з них 36-працюють круглорічно та 53 - посезонно, решта – здійснюють реконструкцію об’єктів. Розширюються всі діючі об’єкти, що мають приватних власників. Зокрема: зона відпочинку «Єдем» (Теребля) - проведено добудову та  внутрішні оздоблювальні роботи 2-го і 3-го поверхів готелю; турбаза «Боркут» (Усть-Чорна) - будівництво дерев’яних будинків та облаштування ландшафтного дизайну території бази; база відпочинку «Чорна вода» (Лази) - реконструкція приміщення в окрему кухню для відпочиваючих; комплекс «Валило» (Новоселиця) - облаштування ландшафту подвір’я та проведення підготовчих робіт для будівництва ставка; турбаза «Великий» (Калини) - проводилися розчищувальні роботи та розміщення конструкцій канатно-бугельного витягу протяжністю 2 км, база відпочинку «Кришталевий водограй» (Лопухово)- проведено підготовчі роботи для встановлення басейнів; готель «VIZIT» - проведені внутрішні оздоблювальні роботи приміщення кафе-бару, а також облаштування території подвір’я; турбаза «Солоний» - будівництво житлового комплексу; ресторан-готель «Затишок» - роботи для розміщення навісу, а також облаштування території подвір’я  та встановлення фонтану.

Загалом за 2012 року в будівництво та реконструкцію існуючих об’єктів вкладено близько 4 450.0 тис.грн. Введено в експлуатацію готельний комплекс «Близниці» с.Бедевля, на стадії введення в експлуатацію готельний  комплекс в с.Нересниця, готель «Діана»в смт. Тересва, бази відпочинку: «Карпатія»,  «Сонячне Закарпаття», «Анастасія» та «Лісова Казка», що розташовані в курортній зоні в смт. Солотвино.

За даними Усть-Чорнянського аварійно-рятувального пункту за звітний період район відвідало 349 туристично-пішохідних груп туристів  загальною кількістю  1524 осіб. В сільських садибах відпочило 1 321 осіб.

За 2012 року обсяг наданих послуг суб’єктами туристично-рекреаційної та готельної сфери становить 13 157,5 тис.грн., за цей період район відвідало 25 155 турист, кількість туроднів склала 86 349. Туристично-рекреаційними закладами району здійснено відрахувань до бюджетів всіх рівнів на суму 499,4 тис.грн., сума коштів направлених ними на модернізацію об’єктів становить 1 137,6 тис.грн. Також за цей період створено 12 робочих місць.

На виконання заходів передбачених Програмою розвитку туризму та рекреації та з метою популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Тячівщини, розроблений та випущений туристичний путівник «Сільські садиби Тячівщини», який містить повну інформацію про зелений туризм  із зазначенням сільських садиб які розміщені на території району. До каталогу увійшло 35 садиб. Вищезазначений туристично-інформаційний довідник був презентований на туристичному фестивалі «Євро  Карпати – 2012».  Розроблені інформаційні путівники «Гостинна Тячівщина» та «Тячівський район». Інформацію щодо туристично-рекреаційних можливостей краю подано на «золоті сторінки» довідника «Ділове Закарпаття 2012».

           Спільно з представниками туристичного бізнесу та сільського-зеленого туризму, район брав участь у проведенні ХІ-ї Міжнародної туристичної виставки-ярмарки «Турєвроцентр – Закарпаття 2012», де було презентовано туристично-рекреаційні можливості району, сільський зелений туризм, культурну спадщину району. Тячівська РДА отримала диплом за активну участь у проведені зазначеного заходу.

З метою ефективного та раціонального використання наявних туристичних ресурсів, а також на  виконання доручення Президента України від 29.11.2011 № 1-1/2814 проводиться паспортизація об’єктів туристичної інфраструктури. На даний час паспортизовано 85 відсотків туристично-рекреаційних закладів району. Оскільки, процес паспортизації носить постійний характер,  то дані по об’єктах постійно оновлюються.

 

 

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Продовжується  робота по налагодженню партнерських зв’язків з регіонами сусідніх держав

З метою розвитку транскордонного співробітництва на території району діє Програма розвитку транскордонного співробітництва в Тячівському районі на 2010-2012 роки, на реалізацію заходів якої з районного бюджету на 2012 рік виділені кошти у сумі 54,0 тис.грн.

Активну участь у впровадженні зовнішньополітичного курсу України на Європейську інтеграцію беруть Тячівська міська рада, Солотвинська селищна рада, Грушівська, Калинівська, Вільхівська, Усть –Чорнянська та Углянська  сільські ради.

За підтримки румунських та угорських партнерів, розглядається питання щодо відновлення мостового переходу Тячів (Україна) – Течеу (Румунія).

Завдяки партнерським відносинам між Тячівською районною державною адміністрацією, Тячівською районною радою та Проектом ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ» на території району впроваджуються та підходять до успішного завершення 4 мікропроекти у сфері енергозбереження (заміна вікон та дверей). Частка співфінансування з районного бюджету по кожному об’єкту становить 205,0 тис.грн. Загальна вартість мікропроектів становить близько 1 200,0 тис.грн.

Проведена робота щодо реалізації Проекту «Угорщина–Словаччина–Румуні–Україна» в галузі захисту навколишнього середовища, а саме:  «Розробка сприятливого середовища у малих містах на угорсько – українському кордоні», загальна вартість проекту становить 247,7 тис.євро.

Реалізовується проект «Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна» у сфері «Школи прагнуть забезпечити сталий розвиток та суспільні мережі», загальною вартістю 110,0 тис.євро. Партнер Проекту (Тячівська РДА) отримала та використала І-й транш коштів на закупівлю спортивного обладнання для 4-х населених пунктів району, закупівлю матеріалів для облаштування «еко-класу» в ЗОШ І-ІІІ ст.. в м.Тячів 

Проходить реалізація проекту «Нове покоління наша-надія на краще життя», участь в якому беруть міста побратими селища Солотвино: м. Сегет, с.Ботіза та с.Сепинца, загальна вартість проекту 100,0 тис.євро.      

У 2012 році розпочалася реалізація  проекту «Мараморош-Закарпаття турінфо» в галузі підтримки транскордонного співробітництва між регіонами Румунії та України, загальна вартість проекту становить 211,3 тис.євро.  В рамках впровадження даного проекту створений  Ресурсний центр транскордонної співпраці та євроінтеграції. Реалізовано проект по проведенню мережі водопостачання в смт. Усть-Чорна, загальна вартість проекту становила 57 тис.євро.

На території району діють: Центр інформування, транскордонної співпраці та євроінтеграції (смт Солотвино), Туристично-інформаційний центр (м.Тячів), Громадський Ресурсний Центр Розвитку (с.Терново). Основною метою діяльності яких є розвиток транскордонного співробітництва, написання грантових проектів, розвиток туризму в регіоні.

             З метою створення бази для співпраці всіх зацікавлених в питаннях розвитку громад в районі діє ресурсний центр розвитку громад.  Ресурсний центр служить посередником з залучення грантових коштів для  громад Тячівського району, координатори ресурсного центру беруть участь в різних семінарах, що організовують різні донори, збирають матеріали та надають їх потенційним учасникам, та громадським організаціям району, сприяють вирішенню проблемних питань. На даний час ресурсний центр обслуговує найбільшу кількість населення в Закарпатській області, тобто 173,0 тис.чоловік. 

 

 

                                            ПРАЦЯ

Середньомісячна заробітна плата зросла на 19,1 відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати продовжує залишатися однією з найгостріших соціально-економічних проблем в районі

 

За січень-грудень 2012 року середньомісячна заробітна плата працюючих в галузях економіки району склала 2205 грн. Темп росту до відповідного періоду попереднього року становить 119,1 відсотків, що вище середньо обласного показника на 5,5 відсоткових пункта.

             Зростання заробітної плати та дотримання суб’єктами господарювання державних стандартів у питанні оплати праці знаходиться на особливому контролі державної адміністрації. З цією метою систематично проводяться наради-зустрічі при заступнику голови державної адміністрації із суб’єктами господарювання, які виплачують заробітну плату найманим працівникам нижче мінімального розміру.

 Крім цього, для відповідного реагування систематично направляються листи головам місцевих рад із зазначенням суб’єктів господарювання, які порушують чинне законодавство з питань оплати праці.

З метою легалізації тіньових доходів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, робочою групою з питань детінізації доходів, легалізації заробітної плати та зайнятості населення спільно з податковими органами та іншими зацікавленими структурами здійснюються виїзди на конкретні підприємства для вивчення ситуації та вжиття можливих заходів впливу. Так, протягом 2012 року проведено 98 перевірок суб’єктів господарювання, при цьому  виявлено 333 та залучено до оподаткування 328 осіб, які працювали без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями.

22 січня 2013 року на нараді при заступниках голови облдержадміністрації щодо наповнення бюджету та соціально-економічного розвитку у 2013 році роботу району по легалізації найманих працівників протягом 2012 року визнано одною з кращих в області.

             З метою дієвого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати активізовано взаємодію з правоохоронними та іншими контролюючими органами району. Керівники підприємств, що мають борги по зарплаті систематично заслуховуються на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі, пенсій стипендій, інших соціальних виплат та податкового боргу.

Однак, незважаючи на проведену роботу, станом на 01 січня 2013 року заборгованість із виплати заробітної плати в районі має  філія «ТячівЛАГ» у сумі 118,6 тис.грн., яку підприємство зобов’язалося погасити згідно затвердженого графіку.

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

На 20,2 відсотків зросли порівняно з попереднім роком надходження до бюджету Пенсійного фонду

 

 

 

 

Значною залишається заборгованість до бюджету Пенсійного фонду

 

 

За січень-грудень 2012 року управлінням Пенсійного фонду України в Тячівському районі зібрано власних коштів на суму 154054,3 тис.грн., що становить 102,6 відсотків до запланованих надходжень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року  надходження збільшилися на 25883,4 тис.грн. або на 20,2 відсотків.

Обсяг фінансування пенсій власними коштами до заявок складає 30,4 відсотків.

Однією з основних причин низького рівня власних коштів у фінансуванні виплат пенсій є диспропорція між кількістю працюючих та пенсіонерів.

Борг підприємств району до Пенсійного фонду станом на 01.01.2013 становить 2697,4 тис.грн., із них:

- заборгованість зі сплати страхових внесків складає 961,1 тис.грн.;

- заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску – 1736,3 тис.грн.

До початку року заборгованість зросла на 390,1 тис.грн.

Зростання боргу зумовлене поступовим нарощенням боргів впродовж року наступними підприємствами: ДП «Солотвинський солерудник» - на 267,6 тис.грн. Солотвинське комунальне підприємство по водопостачанню – на 174,3 тис.грн.,  філія «Тячів ЛАГ» - на 90,0 тис.грн.; ПРАТ «Тячівське АТП -12 141» - на 54,4 тис.грн.

Стосовно перелічених підприємств слід зауважити, що всього борг солерудника до Пенсійного фонду на 1 січня 2013 року складає 918,0 тис.грн. або 34 відсотки від заборгованості по району,  Солотвинського КП по водопостачанню – 371,2 тис.грн.(13,8 відсотків), Тячівського АТП -12141 – 371,1 тис.грн. (13,8 відсотків)

За порушення платіжної дисципліни протягом 2012 року 70 посадових осіб підприємств-боржників притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 62,5 тис.грн.

Всього за порушення терміну сплати страхових внесків за звітний період районним управлінням Пенсійного фонду прийнято 3556 Рішень про застосування фінансових санкцій та нарахування пені на суму 2458,9 тис.грн.

Відповідно до чинного законодавства боржникам виставлено вимоги, а також направлено їх до державної виконавчої служби для примусового стягнення боргів.

 

                ЗАЙНЯТІСТЬ ТА РИНОК ПРАЦІ

На ринку праці району продовжується робота з працевлаштування безробітних

 

 

 

 

 

 

 

Співвідношення кількості  створених та ліквідованих  робочих місць становить 116,2 %

 

Станом на 01.01.2013 у Тячівському районному центрі зайнятості на обліку знаходилося 1521 безробітних громадян. Всього з початку року на обліку районного центру зайнятості перебувало 4963 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття становить 1,4 відсотка, що нижче середньо обласного показника на 0,4 відсоткових пункта.

За звітний період центром зайнятості працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця 1903 безробітних громадян, з яких 145 осіб працевлаштовані шляхом надання дотацій роботодавцям, 10 особам надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

На проходження професійного навчання направлено 396 осіб.

Завдяки  співпраці центру зайнятості з керівниками підприємств, установ та організацій району до участі в громадських оплачуваних роботах у січні-грудні 2012 року було залучено 710 осіб.

Виконання річного завдання Програми зайнятості населення району в частині створення нових робочих місць забезпечено на 201,3 відсотка і за звітний період створено 2053 нових робочих місць. Доречно зауважити, що кількість створених робочих місць переважає кількість ліквідованих на 286 од. або на 16,2 відсотків.

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Забезпечено  понад 100 % оплату  за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за спожитий природний газ за 2012 рік всіма категоріями споживачів становить 103,6 відсотка, населенням – 104,3 відсотка.

Оплата за спожиту електроенергію всіма категоріями споживачів становить 102,4 відсотки, населенням – 100 відсотків.

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням   становить 103,2 відсотки. Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг до початку 2012 року скоротилася на 11,7 відсотків.

 

                 РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА

За підсумками 2012 року район значно покращив позиції в рейтинговій оцінці

В оцінці результатів діяльності районів і міст області за підсумками 2012 року район зайняв 8  загальне місце серед адміністративно-територіальних одиниць області проти 16-го за 2011 рік.

За 4-ма показниками: обсягом виробництва сільськогосподарської продукції на 100 га сільгоспугідь; рівнем виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, темпом зростання власних надходжень до Пенсійного фонду та охопленням дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою район зайняв найвище 1-е місце в області. Ще за трьома показниками: темпами зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), скорочення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та кількістю дітей шкільного віку, охоплених відпочинком за бюджетні кошти маємо 2-е місце.

Загалом 27 показників із 45-и, по яких здійснювалася рейтингова оцінка району є вищими середньо обласного рівня або майже дві треті показників.

Слід відмітити, що за звітний період спостерігається покращення переважної більшості показників порівняно з відповідним періодом 2011 року. Зокрема, крім названих вище, це стосується індексів сільськогосподарського виробництва та будівництва (5-е місце проти 8 і 10-го відповідно); темпів росту номінальної заробітної плати – 119,1 відсотків (5-е місце проти 15-го у 2011 році), обсягів введеного в експлуатацію житла – 135,2 відсотків (5-е місце проти 17-го); скороченнями заборгованостей по виплаті заробітної плати - 29,4 відсотків (9 місце проти 15-го) і сплати єдиного внеску на загальобов?язкове державне соціальне страхування економічно активних платників (6 місце проти 11-го) та ін. 

Натомість погіршилася ситуація щодо рівня злочинності де за сферою маємо 7 місце проти 3-го у 2011 році, а також по рівню оплати за спожиту електроенергію та за спожитий природний газ район знаходиться на 13 та 4 позиції в області проти 10 та 2-ї у 2011 році відповідно. Стабільно низьким залишається обсяг реалізованої промислової продукції на одиницю населення (15-е місце).

Крім цього, зважаючи на ряд об’єктивних та суб’єктивних причин в районі домінуючу частку складають внутрішні вітчизняні інвестиції і обсяги іноземного капіталу інвестованого в економіку району на останню звітну дату складають 5,3 млн.дол.США, що при чисельності населення понад 173 тис.осіб. негативно позначається на показнику «Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу» і, як наслідок, район посідає 17 місце. 

Негативна ситуація спостерігається на споживчому ринку. Із-за суттєвого зменшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб район зайняв єдине останнє 18-е місце в області проти 2-го за відповідний період 2011 року, у розрахунку на одиницю населення  маємо 16-е місце проти 6-го.        

Аналіз підсумків економічного і соціального розвитку району протягом 2012 року свідчить, що структурні підрозділи держаної адміністрації, районні служби, органи місцевого самоврядування ще недостатньо використовують наявні резерви. Завдання полягає в тому, щоб підвищити ефективність їх організаторської роботи, насамперед у зосередженні зусиль щодо виконання заходів направлених на стабілізацію розвитку економіки району в тісному поєднанні з вирішенням питань поліпшеного життєвого рівня населення  та розвитку соціальної сфери.

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)