Організаційний відділ апарату державної адміністрації
СЛАВНА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
заступник керівника апарату, начальник відділу
тел.: (03134) 3-30-49

1.1.Організаційний відділ (далі відділ) апарату державної адміністрації є структурним підрозділом і підпорядковується у своїй діяльності голові державної адміністрації та керівнику апарату державної адміністрації.
1.2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій та їх заступників з питань організаційної, а також цим Положенням.
1.3.Діяльність відділу здійснюється на основі регламенту роботи державної адміністрації, положення про апарат районної державної адміністрації, перспективних та поточних планів роботи, погоджених із заступниками голови та керівником апарату державної адміністрації, а також особистих планів роботи працівників відділу, затверджених начальником відділу.
2.Основні завдання відділу
2.1.Здійснює організаційне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, надає методичну і практичну допомогу органам місцевого самоврядування.
2.2.За дорученням голови державної адміністрації перевіряє роботу відділів, управлінь, інших служб державної адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо виконання ними законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови адміністрації, делегованих повноважень. Систематично інформує з цих питань голову та керівника апарату державної адміністрації.
2.3.Забезпечує взаємозв’язок голови державної адміністрації з органами місцевого самоврядування району.
2.4.На основі пропозицій заступників голови державної адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб державної адміністрації готує проект перспективних і поточних планів роботи, інших заходів, які здійснюються головою державної адміністрації та керівником апарату.
2.5.Спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими службами бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій з метою інформування голови державної адміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами сільських, селищних, міської рад Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
2.6.Спільно з іншими структурними підрозділами готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування щодо спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району та відповідних територій.
2.7. Перевіряє стан виконання перспективних і поточних планів роботи, дотримання виконавської дисципліни у відділах, управліннях, інших службах державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських, селищних, міської рад; надає з цих питань відповідну допомогу у межах компетенції відділу.
2.8.Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою державної адміністрації.
2.9. Розробляє і здійснює заходи по підготовці матеріалів на засідання колегій державної адміністрації, постійних комісій, сесій районної ради, семінарів, виробничих нарад.
2.10. Оперативно розглядає віднесені до компетенції відділу питання, внесені відділами, управліннями, іншими службами державної адміністрації, виконкомами місцевих рад, підприємствами, організаціями та установами і готує для голови державної адміністрації, керівника апарату проекти відповідних документів або пропозицій про порядок подальшого розгляду і вирішення питань.
2.11. Організовує та контролює виконання державною адміністрацією, її структурними підрозділами, виконкомами сільських, селищних, міської рад делегованих місцевим радам повноважень згідно зі статтею 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
2.12. Забезпечує аналіз наявної статистичної звітності щодо діяльності державної адміністрації з необхідних питань.
2.13. Забезпечує надходження від відділів і управлінь, виконавчих комітетів місцевих рад, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності матеріалів, необхідних для підготовки розпорядчих документів державної адміністрації.
2.14.Відповідно до діючого законодавства вирішує питання організації та проведення виборів народних депутатів України, депутатів обласної та місцевих рад, їх відкликання. Організовує проведення загальнодержавних та місцевих референдумів. Забезпечує необхідною виборчою документацією, сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень, здійснює контроль за виконанням організаційно-технічних заходів по підготовці і проведенню виборів.
2.15. Забезпечує контроль і організацію виконання документів вищестоящих органів, розпоряджень і доручень обласної та районної державних адміністрацій взятих у відділі на контроль.
2.16.Вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи діяльності структурних підрозділів державної адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування, надає їм методичну і практичну допомогу у поліпшенні управлінської роботи.
2.17.Розглядає листи, звернення і скарги, які надійшли у відділ.

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)