• Функції та повноваження

  ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

  першого заступника голови районної державної адміністрації


  Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань освіти, молоді, охорони здоров’я, культури і мистецтва, національних меншин та релігій, материнства і дитинства та міграції населення, аграрної політики, ветеринарної медицини, використання та охорони земель, природних ресурсів, фізкультури і спорту, сім’ї,  праці та соціального захисту.

  Відповідає за:
  підготовку розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень;
  забезпечення здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
  здійснення загального керівництва закладами освіти, молоді, охорони здоров’я, культури, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, їх матеріально-фінансове забезпечення;
  вжиття заходів до збереження мережі закладів освіти, молоді, культури, охорони здоров’я, та розроблення прогнозів її розвитку, враховуючи їх при розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку;
  виконання програм щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
  забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
  забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
  здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;
  забезпечення здійснення заходів стосовно осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку  із захворюванням на туберкульоз;
  забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
  забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організація усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;
  здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;
  створення мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;
  розроблення і забезпечення виконання комплексних програм та здійснення заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких, соціально незахищених громадян похилого віку  та всебічний розвиток їх обслуговування;
  забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  сприяння поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації;
  встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;
  розроблення та забезпечення виконання, затверджених у встановленому законом порядку, програм раціонального використання земель та лісів;
  затвердження матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
  контроль за розпорядженням землями відповідно до законодавства;
  забезпечення ефективного використання природних ресурсів;
  внесення пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
  здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передачу їх матеріалів на розгляд інших органів у разі порушення законодавства про відходи;
  вирішення питань гуманітарної допомоги;
  сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
  забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;
  здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
  вирішення питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
  забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства;
  сприяння органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;
  проведення роботи, пов’язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
  розроблення прогнозів розвитку молодіжної політики;
  забезпечення ефективного використання та складання балансу трудових ресурсів;
  забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;
  розроблення та організацію виконання перспективних і поточних районних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
  забезпечення проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
  забезпечення, в установленому порядку, надання населенню адресної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги;
  забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з районною радою профспілок та галузевими райкомами профспілок;
  сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих, юнацьких та інших громадських організацій;
  сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну  (невійськову) службу;
  розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов багатодітних сімей, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх;
  розвиток фермерства та внесення пропозицій щодо надання йому допомоги із спеціальних фондів підтримки;
  вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям.

  Контролює діяльність:
  управління освіти;
  відділу охорони здоров’я;
  відділу культури;
  Тячівського управління соціального захисту населення;
  відділу агропромислового розвитку;
  відділу з питань внутрішньої політики (у частині функціональних повноважень);
  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  служби у справах дітей.

  Координує діяльність:
  відділ у Тячівському районі Головного управління «Держгеокадастру» у Закарпатській області;
  Державне підприємство «Тячівське лісове господарство»;
  Державне підприємство «Мокрянське лісомисливське господарство»;
  Державне підприємство «Брустурянське лісомисливське господарство»;
  районного військового комісаріату;
  міжрайонного управління водного господарства (в частині функціональних повноважень);
  редакції районної газети „Дружба”;
  Тячівського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;
  Дубівського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;
  Тячівське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області;
  державного інспектора  праці у Тячівському районі;
  районного центру зайнятості;
  районного управління Головного управління «Держпродспоживслужби» у Тячівському районі (у частині охорони здоров’я населення);
  Тячівська районна філія Державної установи «Закарпатський обласний лабораторний цент» МОЗ України;
  Тячівського районного відділу головного управління державної міграційної служби України в Закарпатській області.

  Сприяє в роботі:
  районному споживчому товариству;
  районній організації товариства Червоного Хреста України;
  районним організаціям політичних партій, об’єднань громадян;
  організацій національно-культурних товариств району;
  об’єднання майстрів народних мистецтв та самодіяльних художників;
  районної ради жінок;
  районної організації товариства охорони природи;
  районного товариства мисливців та рибалок;
  засобів масової інформації;
  військовим частинам, організаціям і установам Міністерства оборони України у виконанні Закону України «Про Збройні Сили України»;
  зміцненні зв’язків з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами в підготовці молоді до служби у Збройних Силах України, проведенні призову громадян на строкову військову службу, організації і проведенні військових учбових зборів;
  санаторно-оздоровчих закладів (у частині функціональних повноважень);
  Української алергологічної лікарні, обласної алергологічної лікарні;
  творчим спілкам;
  товариств музичного, хорового, книголюбів, охорони пам’яток історії і культури;
  районним товариствам інвалідів, ветеранів, добровольців Закарпаття – учасників війни, політичних в’язнів і репресованих;
  спортивних товариств;
  підприємств та організацій агропромислового комплексу;
  районній асоціації фермерських та селянських господарств;
  Тячівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області.

  Готує голові районної державної адміністрації інформації з питань освіти, молоді, охорони здоров’я, культури і мистецтва, національних меншин та релігій, материнства і дитинства та міграції населення, аграрної політики, ветеринарної медицини, використання та охорони земель, природних ресурсів, фізкультури і спорту, сім’ї,  праці та соціального захисту.