• Функції та повноваження

  ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

  керівника апарату районної державної адміністрації


  Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату та структурних підрозділів державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
  Підпорядковується виключно голові районної державної адміністрації.
  Здійснює повноваження керівника державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу».
  Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.
  Організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.
  Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.
  Присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.
  Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.
  Приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.
  Виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.
  Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу.
  Здійснює керівництво управлінням персоналу.

  Відповідає за:
  організацію роботи апарату, покладених на апарат завдань, визначення ступеня відповідальності керівників та інших працівників структурних підрозділів державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права;
  дотримання вимог Закону України „Про місцеві державні адміністрації” щодо відносин райдержадміністрації з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами та організаціями;
  забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, обласною державною адміністрацією;
  підготовку узгоджених пропозицій щодо розподілу функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації;
  планування роботи районної державної адміністрації та її апарату;
  організацію добору, розстановку, підвищення кваліфікації кадрів;
  забезпечення дотримання Законів України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”;
  організаційну роботу та дотримання законодавства з питань державної служби;
  підготовку, відповідно до законодавства, клопотань  про нагородження державними нагородами України,  відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань, нагородження відзнакою  „За розвиток регіону” та Почесною Грамотою обласної державної адміністрації, винесення Подяки голови обласної державної адміністрації;
  попередній розгляд клопотань про нагородження Грамотою районної державної адміністрації, винесення Подяки голови районної державної адміністрації;
  здійснення контролю за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату, внесення пропозицій голові райдержадміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання;
  здійснення контролю за законністю правових актів, що приймають районна державна адміністрація, виконавчі комітети місцевих рад (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади);
  організацію правового навчання працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад;
  забезпечення, встановленого законодавством, іншими нормативними актами, єдиного порядку документування та роботи з документами в районній державній адміністрації;
  підготовку розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, в частині функціональних повноважень;
  доведення розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації до виконавців, здійснення контролю за їх виконанням;
  забезпечення здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до законодавства;
  вирішення питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;
  забезпечення належного і своєчасного розгляду звернень громадян та їх об’єднань, організації особистого прийому, перевірки стану цієї роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах;
  дотримання режиму секретності, технічний захист інформації з обмеженим доступом в апараті районної  державної адміністрації;
  додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, здійснення управління архівною справою;
  забезпечення і контроль дотримання правил внутрішнього розпорядку в адмінбудинку райдержадміністрації.

  Контролює діяльність відділів та секторів апарату:
  організаційного відділу;
  відділу персоналу;
  юридичного сектору (з питань організації роботи апарату);
  загального відділу;
  сектору по роботі із зверненнями громадян;
  сектору контролю;
  відділу фінансово-господарського забезпечення;
  відділу ведення Державного реєстру виборців;
  відділу з питань внутрішньої політики  (в частині функціональних повноважень);
  сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної  роботи;
  архівного відділу.


  Готує інформацію голові районної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації та її апарату, формування Державного реєстру виборців та архівної справи в районі.