• Новини / Регуляторна політика

  Розпорядження про реалізацію державної регуляторної політики на 2018 рік

                                                            У К Р А Ї Н А
  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
  голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області
  04.12.2017Тячів                       № 475
  Про реалізацію державноїрегуляторної політики на 2018 рік
                                                                                                       
           Відповідно до статей 6, 39 і 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності:
           1. Затвердити план заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в районі на 2018 рік,що додається.
           2. Структурним підрозділам райдержадміністрації:
           2.1. Забезпечити виконання зазначеного плану заходів про що 20 числа останнього місяця кварталу інформувати управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;
           2.2. Під час підготовки та прийняття регуляторних актів дотримуватись вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  3. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на юридичний сектор державної адміністрації  (Сойма С.В.).
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника голови державної адміністрації Погара В.О.
  В.о. голови державної адміністрації                                   М. Полажинець
          
  Затверджено      
  розпорядження голови                                                               
                державної адміністрації   
   04.12.2017  № 475
    
  План
  заходів щодо реалізації державної регуляторної політики
  в районі на 2018 рік 
  № з/пЗміст заходівВідповідальні за виконанняСтрок виконання
  1.Під час розроблення проекту регуляторного акта та складання аналізу впливу регуляторного акта зосередити увагу на обов’язковість визначенняюридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, розробники проектівПротягом року
  1.1.оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарських відносин розробники проектівпостійно
  1.2.механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного актарозробники проектівпостійно
  1.3.показників результативності регуляторного акта розробники проектівпостійно
  1.4.заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта розробники проектівпостійно
  2.У процесі відстеження результативності регуляторних актів:

  2.1.Визначити регуляторні акти, стосовно яких надійшов строк здійснення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та скласти план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рікюридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації не пізніше ніж через 30 днів з моменту прийняття регуляторного акту
  2.2.готувати, оприлюднювати та подавати головному управлінню обласної державної адміністрації звіт про відстеження результативності регуляторних актівюридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації постійно
  3.Оприлюднювати:


  зміни до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актівюридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністраціїпротягом року
  3.1.проекту регуляторних актів, результати аналізу їх регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актівюридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністраціїпротягом року
  4.Проведення круглих столів за участю суб’єктів господарювання з питань реалізації державної регуляторної політики та ефективності співпраці між регуляторними органами та громадськістю юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністраціїза потреби
  5.Проведення навчань з державними службами та посадовими особами органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної регуляторної політики юридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністраціїпротягом року
  6.Надати суб’єктам господарювання консультаційну допомогу з питань реалізації державної регуляторної політикиюридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністраціїпостійно
  7.Затвердити та оприлюднювати план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рікюридичний сектор, управління економічного розвитку та торгівлі райдержадміністраціїгрудень 2017