• Центр надання адміністративних послуг

  Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Службою у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації

  інформаційна картка
  адміністративної послуги
   
  «Створення дитячих будинків сімейного типу/прийомних сімей»
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   
  Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
   
  1Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 2-17-95. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
   
  4.Закони УкраїниЦивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; Закон України від 13.01.2005 р. №2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ     від 26.04. 2002 р. N 565 «Про затвердження положення про прийомну сім’ю», Постанова КМУ    від 26.04. 2002 р. N 564 «Про затвердження положення про  дитячий будинок сімейного типу»
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послуги
   
  Заява потенційних батьків-вихователів, прийомних батьків про бажання створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них - заява про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;
  - копії паспортів;
  - довідка про склад сім’ї заявників;
  - довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи;        - копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;
  - висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 5 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини;
  - довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога та психіатра для членів сім’ї, які проживають разом із заявниками;
  - довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявників;
  - копія документів, що підтверджують право власності або користування житловим приміщенням;
  - довідка Закарпатського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі.
  Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиНадання заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна.
   
  У разі платності:
  1)Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  2)Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу-
  3)Розрахунковий рахунок для внесення плати-
  12.Строк надання адміністративної послугиРозпорядження про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу приймається у місячний строк після надходження заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки, та за наявності акту встановлення контакту з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, яку планується влаштувати в сім’ю.
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиПодані документи не відповідають вимогам, визначених у п.9 даної інформаційної картки; у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені у встановленому порядку; заявники (один з них) страждають на захворювання, яке внесене до затвердженого МОЗ переліку хвороб, за наявності яких особа не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей; заявники (один з них) не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі; хоча б один із заявників визнаний в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним; заявники (один з них) раніше були позбавлені батьківських прав; заявники (один з них) є колишніми опікунами (піклувальниками), позбавленими відповідних прав за неналежне виконання покладених на них обов’язків; разом із заявниками на спільній площі проживають члени сім’ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства; житлове приміщення заявників не має відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.
  14.Результат надання адміністративної послугиРозпорядження голови Тячівської райдержадміністраціїпро створення дитячого будинку сімейного типу/прийомної сім'ї.
  15.Способи отримання відповіді (результату)Видача розпорядження про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу здійснюється у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  16.Примітка 
  інформаційна картка
  адміністративної послуги
  (назва адміністративної послуги)
   
  Розв'язання  спору між  батьками  щодо  участі у  вихованні дитиниодного з батьків,  що проживає окремо  від  дитини, та у разі потреби встановлення порядку побачення з   дитиною   того  з  батьків,  який  проживає  окремо  віднеї
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   
  Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
   
  1Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
   
  4.Закони УкраїниСімейний кодекс України
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПорядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008     № 866.
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послуги
   
  Спір між батьками щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, що проживає окремо від дитини
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява одного з батьків (що проживає з дитиною) за місцем проживання дитини, копія паспорта, довідка з місця проживання, копія свідоцтва про укладення/розірвання шлюбу, копія свідоцтва про народження дитини, характеристики, акт обстеження умов проживання.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиНадання заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки (заява та документи надаються до служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації)
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна.
   
  У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу-
  11.3Розрахунковий рахунок для внесення плати-
  12.Строк надання адміністративної послугиПослуга надається протягом місяця з моменту отримання інформації
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1.Подані документи не відповідають вимогам, визначеним у п. 9 даної інформаційної картки.
  2.У поданих документах є виправлення або дописки, не завірені у встановленому порядку.
  14.Результат надання адміністративної послугиВисновок комісії з питань захисту прав дитини, щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, що проживає окремо
  15.Способи отримання відповіді (результату)Надання висновку комісії з питань захисту прав дитини, щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, що проживає окремо здійснюється у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405     
  16.Примітка-
   
   
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
  Розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища,
  по батькові дитини
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1. Місцезнаходження суб’єкта надання                  адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання
   адміністративної послуги
  Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб- сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4. Закони УкраїниСімейний кодекс України ст.148
  5. Акти Кабінету Міністрів УкраїниПорядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
  6. Акти центральних органів виконавчої влади-
  7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів         місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8. Підстава для одержання адміністративної послугиРішеннчя органу опіки та піклування
  9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отриманняЗаява одного з батьків, свідоцтво про народження дітей, копія паспорта, довідки з місця реєстрації  (проживання), копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі наявності).
  10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи надаються з письмовою заявою одного з батьків, працівниками служби проводиться бесіда з матір'ю, батьком та дитиною, якщо вона досягла такого віку, що може висловлювати свою думку.
  11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиБезоплатна
  У разі платності:
  11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата                               -
  11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу                               -
  11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати      -
  12. Строк надання адміністративної послугиПослуга надається протягом місяця з моменту отримання інформації                              
  13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1.Подані документи не відповідають вимогам, визначеним у п. 9 даної інформаційної картки.
   2.У поданих документах є виправлення або дописки, не завірені у встановленому порядку
  14. Результат надання адміністративної послугиРішення комісії з питань захисту прав дитини, щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини.
  15. Способи отримання відповіді (результату)Надання рішення комісії з питань захисту прав дитини, щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, що проживає окремо здійснюється у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405         
  16. Примітка                               -
   
   
   
      інформаційна картка
         адміністративної послуги
   
  Рішення про негайне відібрання дитини
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок-п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони України
  Сімейного кодексу України
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини".
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиЗагроза життю та здоров'ю дитини
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них1. Повідомлення про загрозу життю дитини.
  2. Свідоцтва про народження дитини.
  4. Клопотання зацікавлених осіб.
  6.Дані про батьків.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиЗаявник подає до служби повідомлення та пакет документів, на дитину. Далі служба у справах дітей:
  1. Вивчає та аналізує пакет документів.
  2. Проводить обстеження умов проживання дитини.
  3. Подає клопотання.
  4. Готує проект рішення Комісії з питань захисту прав дитини.
  5. Готує висновок про доцільність відібрання дитини
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом місяця
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Відсутність підстав для негайного відібрання дитини
   
  14.Результат надання адміністративної послугиВисновок про доцільність/недоцільність позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав 
  15.Способи отримання відповіді (результату)Результат послуги можна отримати у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405  
  16.Примітка 
   
   
   
   
   
         інформаційна картка
         адміністративної послуги
   
  Реєстрація народження дитини
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони України 
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини".
  6.Акти центральних органів виконавчої владиНаказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні» N 52/5 від 18.10.2000 року
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиНародження дитини і відсутність батьків
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них1. Медичне свідоцтва про народження дитини;
  2. Довідка про встановлення віку дитини ( якщо дата народження дитини невідома)
  3. Клопотання зацікавлених осіб.
  4.Акт про підкинуту дитину, батьки якої невідомі, покинуту дитину в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з цих закладів батьки чи інші родичі.
  5.Довідка про медичне перебування дитини в дитячій консультації, дані про батьків.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиСлужба у справах дітей:
  1. Збирає необхідні документи
  2. У разі коли дата народження дитини невідома, подає органу охорони здоров'я клопотання про встановлення її віку.
  3. Готує рішення Комісії з питань захисту прав дитини;
  4. Подає відповідну заяву та рішення до органу реєстрації актів цивільного стану.
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом місяця
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиПідстав для відмови немає
  14.Результат надання адміністративної послугиСвідоцтво про народження дитини
  15.Способи отримання відповіді (результату)Представнику служби у справах дітей, який подав заяву та документи для реєстрації народження дитини, видається свідоцтво про народження дитини та витяг  з  Державного  реєстру  актів  цивільного стану  громадян  про  державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу Українита довідка із зазначенням статті Сімейного кодексу України, на підставі якої до книги реєстрації народжень внесені відомості про батьків дитини. В подальшому ці документи зберігаються в особовій справі дитини за місцем її влаштування.
  16.Примітка 
   
  інформаційна картка
  адміністративної послуги
  (назва адміністративної послуги)
   
  Погодження на виїзд за кордон  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
   
  1Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 2-17-95. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
   
  4.Закони України 
  5.Акти Кабінету Міністрів України“Правила перетинання державного кордону громадянами України” (Постанова КМУ від 27 січня 1995 р. № 57 у редакції постанови КМУ від 25 серпня 2010 № 724)
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиЗаява опікунів/піклувальників про надання погодження на виїзд за кордон  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них - заява опікуна/піклувальника;
  - копії паспорту опікуна/піклувальника;
  - копія свідоцтва про народження дитини;
  - довідку з місця проживання, про склад сім'ї;
  - копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);
  - розпорядження про встановлення опіки/піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиНадання заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки (заява та документи надаються до служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації).
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна.
   
  У разі платності:
  1)Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  2)Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу-
  3)Розрахунковий рахунок для внесення плати-
  12.Строк надання адміністративної послугиПогодження на виїзд за кордон  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку або відмова в такому дозволі приймається у місячний строк після подання громадянами заяви і відповідних документів, передбачених п.9 даної інформаційної картки.
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиНадання документів, зазначених у п. 9 даної інформаційної картки, не в повному обсязі; подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; у разі якщо в діях опікунів/піклувальників, вбачається порушення прав дитини.
  14.Результат надання адміністративної послугиНадання погодження на виїзд за кордон  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку
  15.Способи отримання відповіді (результату)Надання погодження комісії з питань захисту прав дитини та розпорядження голови щодо надання дозволу на вчинення правочину адміністрації, здійснюється у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  16.Примітка 
   
  інформаційна картка
  адміністративної послуги
   
  «Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке, або право користування яким має дитина»
   (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   
  Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
   
  1Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок-п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
   
  4.Закони УкраїниЗУ Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей» 
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПорядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиПродаж, обмін, купівля та інші дії щодо нерухомого майна.
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них - Заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
  - копії паспортів батьків;
  - копія свідоцтва про народження дитини;
  - документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на житло, що відчужується, обмінюється, розподіляється;
  - витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;
  - довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
  - копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності); 
  - договір купівлі продажу;
  - договір іпотеки;
  - копії звіту та договору дарування;
  - нотаріально засвідчена заява згода щодо забезпечення дітей рівноцінним житлом;
  - свідоцтво про право власності на земельну ділянку.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиНадання заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки (заява та документи надаються до служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації).
   
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна.
   
  У разі платності:
  1)Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  2)Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу-
  3)Розрахунковий рахунок для внесення плати-
  12.Строк надання адміністративної послугиРозпорядження щодо надання дозволу на вчинення правочину або відмова в такому дозволі приймається у місячний строк після подання громадянами заяви і відповідних документів, передбачених п.9 даної інформаційної картки.
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиНадання документів, зазначених у п. 9 даної інформаційної картки, не в повному обсязі; подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; у разі якщо в діях батьків, осіб, що їх замінюють, а також самого неповнолітнього, вбачається порушення житлових прав дитини.
  14.Результат надання адміністративної послугиНадання дозволу на вчинення правочину адміністрації, оформлюються розпорядженням голови Тячівської райдержадміністрації
  15.Способи отримання відповіді (результату)Надання висновку комісії з питань захисту прав дитини та розпорядження голови щодо надання дозволу на вчинення правочину адміністрації, здійснюється у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 404    
  16.Примітка 
   
  інформаційна картка
         адміністративної послуги
   
  Надання дитині статусу дитини-сироти або  дитини, позбаленої батьківського піклування
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
    
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони України 
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини".
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиДіти, які опинилися у складних життєвих обставинах
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до нихСтатус дитини-сироти надається дітям:
  1) у яких померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них;
  2) коли дитину виховувала одинока мати, до документів додається довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.
  Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:
  1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;
  2) які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;
  3) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;
  4) батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;
  5) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;
   6) батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;
  7) батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою, що підтверджується ухвалою слідчого судді (суду);
  8) батьки яких знаходяться у розшуку органами внутрішніх справ, пов'язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;
  9) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;
  10) підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи збираються працівниками служби. У разі наявності всіх необхідних документів служба готує проект розпорядження про надання статусу дитині.
   
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом місяця
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Відсутність документів, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування
  2. Передача дитини одному з біологічних батьків
  14.Результат надання адміністративної послугиРозпорядження голови райдержадміністрації про надання дитині правового статусу
  15.Способи отримання відповіді (результату)Розпорядження залишається в службі до вирішення питання подальшого влаштування дитини. Надалі розпорядження та оригінали всіх документів передаються за дитиною. 
  16.Примітка 
   
   
                                                                                                 інформаційна картка
         адміністративної послуги
   
  Надання висновку щодо можливості передання  дитини  матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони України
  Сімейного кодексу України
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини".
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиЗаява громадян про бажання повернути в сім'ю дитину
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них1. Заява громадянин.
  2. Копія паспорта особи, відносно якої готується висновок ( при наявності)
  3. Характеристика на особу.
  4. Копія свідоцтва про народження дитини.
  5. Довідкипро склад сім'ї.
  6. Довідка про доходи.
  7. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиЗаявник подає до служби заяву та пакет документів, аба працівники служби збирають пакет необхідних документів. Далі служба у справах дітей:
  1. Вивчає та аналізує пакет документів.
  2. Проведення бесіди з дитиною.
  3. Проводить бесіду з особою, відносно якої готується висновок для з’ясування обставин справи.
  4. Готує проект рішення Комісії з питань захисту прав дитини.
  5. Готує висновок про доцільність позбавлення батьківських прав.
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом місяця
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Відсутність необхідних документів
  2. Наявні документи не доводять необхідність позбавляти особу батьківських прав
  3. Акт обстеження житлово-побутових умов, проведеного службою у справах дітей, де зазначено, що умови проживання не сприятливі для виховання дитини.
  3. Повернення дитини до матері чи батька суперечить інтересам дитини.
  14.Результат надання адміністративної послугиВисновок про доцільність/недоцільність передання  дитини  матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі
  15.Способи отримання відповіді (результату)Висновок видається особисто заявнику або передається до суду.
  16.Примітка 
   
   
                                                                                                 інформаційна картка
         адміністративної послуги
   
  Надання висновку для звернення громадян  до суду про доцільність/недоцільність позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав 
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони України
  Сімейного кодексу України
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини".
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиЗаява громадян про невиконання особою щодо якої готується висновок, своїх батьківських обов’язків
  Виявлення працівниками служби у справах дітей батьків, які злісно ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них1. Заява громадянина або клопотання зацікавлених осіб.
  2. Копія паспорта особи, відносно якої готується висновок ( при наявності)
  3. Характеристика на особу.
  4. Копія свідоцтва про народження дитини.
  5. Довідкипро склад сім'ї.
  6. Копія свідоцтва про одруження/розлучення ( при наявності).
  7. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиЗаявник подає до служби заяву та пакет документів, аба працівники служби збирають пакет необхідних документів. Далі служба у справах дітей:
  1. Вивчає та аналізує пакет документів;
  2. Проводить бесіду з родичами дитини і дитиною;
  3. Проводить бесіду з особою, відносно якої готується висновок для з’ясування обставин справи ( у випадку наявності особи)
  4. Готує проект рішення Комісії з питань захисту прав дитини;
  5. Готує висновок про доцільність позбавлення батьківських прав.
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом місяця
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Відсутність необхідних документів
  2. Наявні документи не доводять необхідність позбавляти особу батьківських прав
  3. Позбавлення батьківських прав батьків чи одного з них суперечить інтересам дитини.
  14.Результат надання адміністративної послугиВисновок про доцільність/недоцільність позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав 
  15.Способи отримання відповіді (результату)Висновок видається особисто заявнику або передається до суду.
  16.Примітка 
   
   
   
  інформаційна картка
  адміністративної послуги
  Надання висновку про можливість бути усиновлювачами та його відповідність інтересам дитини
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
  90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail: Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони УкраїниСімейного кодексу України, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року N 2342-IV, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, Закон України «Про звернення громадян»
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей".
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиЗаява громадян про бажання усиновити дитину
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них- письмова заява подружжя на ім'я голови органу опіки та піклування про надання висновку про доцільність усиновлення дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;
  - копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  - довідка про заробітну плату за останні шість  місяців  або копія   декларації  про  доходи  за  попередній  календарний  рік, засвідчена органами державної  податкової служби;
  - копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах   реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
  - висновок про стан здоров'я кожного заявника;
  - довідка про наявність чи відсутність судимості для  кожного заявника,  видана  органами  внутрішніх  справ за місцем проживання заявника;
  - копія  документа,  що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
  - акт обстеження умов проживання заявників.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи подаються особисто заявниками. Працівники служби:
  - перевіряють документи на відповідність вимогам законодавства;
  - проводять бесіду з заявниками, з’ясовують мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей;
  - складають акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
  - розглядають питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готують відповідний висновок
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом 10 днів 
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Подані документи не відповідають вимогам;
  2. В поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;
  3.Заявники ( один з них) не може бути усиновлювачем відповідно до ст..212 Сімейного кодексу України;
  4. Різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, становить менш як 15 років;
  5. Житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;
  6. В житловому приміщенні заявників неможливо облаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
  7. Під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
  8. Заявники відмовились від підписання акта про правові наслідки усиновлення та про порядок здійснення контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
  14.Результат надання адміністративної послугиЗаявникам видається висновок оформлений на бланку служби у справах дітей, підписаний її керівником та засвідчений печаткою.
  Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби документи, подані заявниками.  
  15.Способи отримання відповіді (результату)Висновок видається особисто заявникам у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405  
  16.Примітка