• Центр надання адміністративних послуг

  Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Службою у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації (2)

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
         АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  ВТРАТА СТАТУСУ ДИТИНИ-СИРОТИ АБО  ДИТИНИ, ПОЗБАЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
    
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони України 
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини".
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиБажання батьків поновлення у правах
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до нихДитина втрачає статус:
  1) скасування рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав
  2)скасування рішення суду про відібрання дитини без позбавлення батьків батьківських прав;
  3) скасування рішенням суду визнання батьків безвісно відсутніми;
  4) скасування рішенням суду про оголошення батьків померлими;
  5) рішення суду про визнання батьків дієздатними,
  6) довідка про повернення одного з батьків з місць позбавлення волі;
  7) встановлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини
  8) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду
  9)документи, що підтверджують особу дитини, відомості про батьків та висновок органу опіки та піклування про можливість передачі батькам дитини
  10)поновлення матері, батька дитини у батьківських правах
  11)рішення суду про визнання батьків дієздатними
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи збираються працівниками служби. У разі наявності всіх необхідних документів служба готує проект розпорядження про надання статусу дитині.
   
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом місяця
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Відсутність документів, що засвідчують обставини, за яки дитина втрачає статус
  2. Передача дитини одному з біологічних батьків
  14.Результат надання адміністративної послугиРозпорядження голови райдержадміністрації про втрату дитини правового статусу
  15.Способи отримання відповіді (результату)Розпорядження можна отримати в службі у справах дітей. 
  16.Примітка 
   
   
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  «Встановлення опіки над майном дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування»
   (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   
  Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
   
  1Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
   
  4.Закони України 
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПорядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008     № 866.
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послуги
   
  Інформація про наявність житла у дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування.
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява про встановлення опіки над майном дитини, опис майна, над яким встановлюється опіка, документи, які підтверджують право власності дитини на майно, копія паспорта заявника.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи надаються з письмовою заявою громадян
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна.
   
  У разі платності:
  1)Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  2)Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу-
  3)Розрахунковий рахунок для внесення плати-
  12.Строк надання адміністративної послугиПослуга надається протягом місяця з моменту отримання інформації
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиПодані документи не відповідають вимогам, визначеним у п. 9 даної інформаційної картки; у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені у встановленому порядку
  14.Результат надання адміністративної послугиРозпорядження про встановлення опіки над майном дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування
  15.Способи отримання відповіді (результату)Надання Розпорядження про встановлення опіки над майном дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування здійснюється у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  16.Примітка 
   
   
                                                                                                 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
         АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ/ПІКЛУВАННЯ НАД ДИТИНОЮ-СИРОТОЮ, ДИТИНОЮ, ПОЗБАЛЕНОЮ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
    
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 404    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок-пятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00 
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони УкраїниСімейний кодекс України, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року   N 2342-IV, Закон України "Про звернення громадян»
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини"
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиБажання особи встановити опіку/піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до нихДокументи на заявника:
  1. Заява потенційного опікуна/піклувальника.
  2. Довідка про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.
  3. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
  4. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
  5. Копія паспорта.
  6. Висновок про стан здоров'я заявника.
  7. Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками.
  8. Довідка про наявність чи відсутність судимості.
  9. Письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування.
  Документи на дитину:
  1.Свідоцтво про народження дитини.
  2.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
  3.Відомості про батьків (свідоцтво про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав, рішення суду про відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, рішення суду про визнання батьків недієздатними, вирок суду про відбування батьками покарання в місцях позбавлення волі, постанова суду про перебування батьків під вартою чи слідством, ухвала суду або довідка органів внутрішніх справ про розшук батьків або відсутність відомостей про їх місцезнаходження, висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність у батьків хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, акт про покинуту або залишену дитину);
  4.Довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому будинку.
  5.Документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності).
  6.Опис майна дитини.
  7. Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини.
  8.Відомості про освіту дитини.
  9.Розпорядження про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
  10. Згода дитини.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиСлужба у справах дітей:
  - приймає заяву та документи;
  - вивчає та аналізує подані документи;
  -  реєструє осіб у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників;
  -  вносить відомості про осіб до єдиного банку даних;
  - протягом 10 днів після отримання заяви складає акт обстеження житлово-побутових умов, який додається до документів;
  - готує проект розпорядження про встановлення опіки, піклування.
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом місяця
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиОсоби, які звернулись до служби:
  1. Визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними.
  2. Позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені.
  3. Були опікунами, піклувальниками іншої дитини, але опіку, піклування  було припинено з їх вини.
  4. Були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.
  5. Перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері.
  6. Зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами.
  7. Є інвалідами I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду.
  8. Проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток.
  9. Не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).
  10. Поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на виховання.
  14.Результат надання адміністративної послугиРозпорядження голови райдержадміністрації про встановлення опіки, піклування над дитиною.
  15.Способи отримання відповіді (результату)Розпорядження видається заявнику особисто у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 404  
  16.Примітка 
   
   
   
   
   
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  «Влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу/прийомних сімей»
   (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   
  Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
   
  1Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 2-17-95. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
   
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
   
  4.Закони УкраїниЦивільний кодекс України; Сімейний кодекс України; Закон України «Про охорону дитинства», Закон України від 13.01.2005 р. №2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПорядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866; Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. №565; Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. №564.
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послуги
   
  Заява потенційних прийомних батьків/батьків-вихователів про бажання взяти на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1.Висновок та рекомендації Закарпатського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі.
  2.Свідоцтво про народження дитини.
  3.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
  4.Відомості про батьків (свідоцтво про смерть батьків, рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав, рішення суду про відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, рішення суду про визнання батьків недієздатними, вирок суду про відбування батьками покарання в місцях позбавлення волі, постанова суду про перебування батьків під вартою чи слідством, ухвала суду або довідка органів внутрішніх справ про розшук батьків або відсутність відомостей про їх місцезнаходження, висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність у батьків хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, акт про покинуту або залишену дитину).
  5.Довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому будинку.
  6.Документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності).
  7.Опис майна дитини.
  8. Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини.
  9.Відомості про освіту дитини.
  10.Розпорядження про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиНадання заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки, після отримання інформації здійснюється ознайомлення з дітьми, які потребують влаштування на виховання в сім'ю, після чого за наявності правових підстав приймається відповідне рішення та надається послуга.
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна.
   
  У разі платності:
  1)Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  2)Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу-
  3)Розрахунковий рахунок для внесення плати-
  12.Строк надання адміністративної послугиРозпорядження про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу приймається у місячний строк після надходження заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки, та за наявності акту встановлення контакту з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, яку планується влаштувати в сім’ю.
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послугиПодані документи не відповідають вимогам, визначених у п.9 даної інформаційної картки; у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені у встановленому порядку; заявники (один з них) страждають на захворювання, яке внесене до затвердженого МОЗ переліку хвороб, за наявності яких особа не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей; заявники (один з них) не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі; хоча б один із заявників визнаний в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним; заявники (один з них) раніше були позбавлені батьківських прав; заявники (один з них) є колишніми опікунами (піклувальниками), позбавленими відповідних прав за неналежне виконання покладених на них обов’язків; разом із заявниками на спільній площі проживають члени сім’ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства; житлове приміщення заявників не має відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.
  14.Результат надання адміністративної послугиРозпорядження голови Тячівської райдержадміністрації про створення дитячого будинку сімейного типу/прийомної сім'ї
  15.Способи отримання відповіді (результату)Видача документу здійснюється у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб. № 405.    
  16.Примітка 
   
   
   
   
                                                                                                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  НАДАННЯ ВИСНОВКУ ПРО МОЖЛИВІСТЬ БУТИ УСИНОВЛЮВАЧАМИ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ІНТЕРЕСАМ ДИТИНИ
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
    
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи: понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони УкраїниСімейного кодексу України, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей".
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиЗаява одного з подружжя про бажання усиновити дитину другого з подружжя
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них-копія свідоцтва про народження дитини;
  - письмова згода батьків на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновляє інший з подружжя та документи які засвідчують відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав , про визнання недієздатними або безвісно відсутніми, довідка з РАЦСу щодо запису відомостей про батька дитини);
  - копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  - копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах   реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
  - висновок про стан здоров'я кожного заявника;
  - довідка про наявність чи відсутність судимості для  кожного заявника,  видана  органами  внутрішніх  справ за місцем проживання заявника.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи подаються особисто заявниками. Працівники служби:
  - перевіряють документи на відповідність вимогам законодавства;
  - проводять бесіду з заявниками, з’ясовують мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей;
  - розглядають питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готують відповідний висновок
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом 10 днів 
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Подані документи не відповідають вимогам;
  2. В поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;
  3.Заявники ( один з них) не може бути усиновлювачем відповідно до ст..212 Сімейного кодексу України;
  4. Житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;
  5. В житловому приміщенні заявників неможливо облаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
  6. Під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
  7. Заявники відмовились від підписання акта про правові наслідки усиновлення та про порядок здійснення контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
  14.Результат надання адміністративної послугиЗаявникам видається висновок оформлений на бланку служби у справах дітей, підписаний її керівником та засвідчений печаткою.
  Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби документи, подані заявниками.  
  15.Способи отримання відповіді (результату)Висновок видається особисто заявникам у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405  
  16.Примітка 
   
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
  (назва адміністративної послуги)
   
  Визначення місця проживання малолітньої (неповнолітньої) дитини
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
   
  Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
   
  1Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
   
  4.Закони УкраїниСімейний кодекс України
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПорядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008     № 866.
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиСпір між батьками щодо місця проживання малолітньої (неповнолітньої) дитини
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява одного з батьків дитини, копія паспорта, довідка з місця проживання, копія свідоцтва про укладення/розірвання шлюбу, копія свідоцтва про народження дитини, характеристики, акт обстеження умов проживання.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиНадання заяви та документів, зазначених у п.9 даної інформаційної картки (заява та документи надаються до служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації)
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна.
   
  У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу-
  11.3Розрахунковий рахунок для внесення плати-
  12.Строк надання адміністративної послугиПослуга надається протягом місяця з моменту отримання інформації
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1.Подані документи не відповідають вимогам, визначеним у п. 9 даної інформаційної картки.
  2.У поданих документах є виправлення або дописки, не завірені у встановленому порядку.
  14.Результат надання адміністративної послугиРішення комісії з питань захисту прав дитини, щодо місця проживання малолітньої (неповнолітньої) дитини
  15.Способи отримання відповіді (результату)Надання рішення комісії з питань захисту прав дитини, щодо місця проживання малолітньої (неповнолітньої) дитини у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405    
  16.Примітка-
   
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  Видача направлення на встановлення контакту з дитиною
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги  
  90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони УкраїниСімейного кодексу України
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 08.10.2008 року №905 «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиОсоба виявила бажання взяти на виховання в сім’ю (встановити опіку/піклування, створити прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них1. Копії паспортів.
  2. Довідка про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.
  3. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  4. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
  5. Висновок про стан здоров'я заявника;
  6. Довідка про наявність чи відсутність судимості;
  7.Рекомендація Закарпатського ЦСССДМ.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи подаються особисто заявниками. Працівники служби:
  - перевіряють документи на відповідність вимогам законодавства;
  - проводять бесіду з заявниками, з’ясовують мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей;
  - складають акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
  - розглядають питання про можливість заявників бути усиновлювачами, прийомними батьками/батьками-вихователями чи опікунами/піклувальниками та готують відповідний висновок.
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом 10 днів 
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Подані документи не відповідають вимогам;
  2. В поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;
  3.Заявники ( один з них) не може бути усиновлювачем відповідно до ст..212 Сімейного кодексу України;
  4. Різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, становить менш як 15 або більш як 45 років;
  5. Житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;
  6. В житловому приміщенні заявників неможливо облаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
  7. Під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
  8. Заявники відмовились від підписання акта про правові наслідки усиновлення та про порядок здійснення контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
  14.Результат надання адміністративної послугиВидача направлення або письмова відмова.  
  15.Способи отримання відповіді (результату)Направлення видається особисто заявникам у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405  
  16.Примітка 
   
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПОТЕНЦІЙНИХ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ/ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
   
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги  
  90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони УкраїниСімейного кодексу України, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, Закон України «Про звернення громадян»
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 24.09.2008 № 866 "Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини". Постанова КМУ  від 26.04. 2002 р. N 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Постанова КМУ від 26.04.2002 р. N 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»
  6.Акти центральних органів виконавчої влади-
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиОсоба виявила бажання взяти на виховання в сім’ю (встановити опіку/піклування, створити прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них1. Копії паспортів.
  2. Довідка про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.
  3. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  4. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
  5. Висновок про стан здоров'я заявника;
  6. Довідка про наявність чи відсутність судимості;
  7.Рекомендація Закарпатського ЦСССДМ.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи подаються особисто заявниками. Працівники служби:
  - перевіряють документи на відповідність вимогам законодавства;
  - проводять бесіду з заявниками, з’ясовують мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей;
  - складають акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
  - розглядають питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готують відповідний висновок.
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом 10 днів 
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Подані документи не відповідають вимогам;
  2. В поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;
  3.Заявники ( один з них) не може бути усиновлювачем відповідно до ст..212 Сімейного кодексу України;
  4. Різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, становить менш як 15 або більш як 45 років;
  5. Житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;
  6. В житловому приміщенні заявників неможливо облаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
  7. Під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
  8. Заявники відмовились від підписання акта про правові наслідки усиновлення та про порядок здійснення контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
  14.Результат надання адміністративної послугиРеєстраційна картка з Єдиної бази даних або письмова відмова.  
  15.Способи отримання відповіді (результату)Картка видається особисто заявникам у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405  
  16.Примітка 
   
  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
   
  ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК КАНДИДАТІВ В УСИНОВЛЮВАЧІ
  (назва адміністративної послуги)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
    
  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
  1.Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
  90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405   
  2.Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послугиОдержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами служби у справах дітей 3-30-98. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється протягом року. Прийом, консультація та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіку служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації. Графік роботи:
  понеділок- п'ятниця з 9-00 до 18-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00.
  3.Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послугител.,  факс 3-30-98, E mail:  Tyachivssd@mal.ru
   
  Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
  4.Закони УкраїниСімейний кодекс України, Закон України «Про звернення громадян»
  5.Акти Кабінету Міністрів УкраїниПостанова КМУ від 08.10.2008 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей".
  6.Акти центральних органів виконавчої владиНаказ Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 05.12.2008 р. №186 «Про затвердження зразків, форм та вимог до оформлення документів з питань усиновлення»
  -
  7.Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування-
  Умови отримання адміністративної послуги
  8.Підстава для одержання адміністративної послугиЗаява громадян про бажання усиновити дитину
  9.Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них- нотаріально посвідчена письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини, у разі усиновлення дитини одним з
  - копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  - довідка про заробітну плату за останні шість  місяців  або копія   декларації  про  доходи  за  попередній  календарний  рік, засвідчена органами державної  податкової служби;
  - копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах   реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
  - висновок про стан здоров'я кожного заявника;
  - довідка про наявність чи відсутність судимості для  кожного заявника,  видана  органами  внутрішніх  справ за місцем проживання заявника;
  - копія  документа,  що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;
  - акт обстеження умов проживання заявників.
  10.Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послугиДокументи подаються особисто заявниками. Працівники служби:
  - перевіряють документи на відповідність вимогам законодавства;
  - проводять бесіду з заявниками, з’ясовують мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей;
  - складають акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
  - розглядають питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готують відповідний висновок
  11.Платність (безоплатність) надання адміністративної послугиПослуга безоплатна 
   У разі платності:
  11.1Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата-
  11.2.Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу -
  11.3.Розрахунковий рахунок для внесення плати- 
  12.Строк надання адміністративної послугиПротягом 10 днів 
  13.Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги1. Подані документи не відповідають вимогам;
  2. В поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;
  3.Заявники ( один з них) не може бути усиновлювачем відповідно до ст..212 Сімейного кодексу України;
  4. Різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, становить менш як 15 або більш як 45 років;
  5. Житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;
  6. В житловому приміщенні заявників неможливо облаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;
  7. Під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;
  8. Заявники відмовились від підписання акта про правові наслідки усиновлення та про порядок здійснення контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
  14.Результат надання адміністративної послугиВисновок про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі
  Разом з висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби документи, подані заявниками.  
  15.Способи отримання відповіді (результату)Висновок видається особисто заявникам у приміщенні служби у справах дітей Тячівської райдержадміністрації, за адресою: Закарпатська область, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, каб № 405  
  16.Примітка