• Доступ до публічної інформації

  Розпорядження Про перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2018 рік

    

  У К Р А Ї Н А
  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
  голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області


  _22.12.2017__                                     Тячів                                       №_546__
  Про перспективний  план роботи районної  державної
  адміністрації  на 2018 рік
  Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою реалізації визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та делегованих районною радою повноважень, забезпечення неухильного виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України та розпорядчих документів облдержадміністрації:
  1. Затвердити перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2018 рік (додається).
  2. Структурним підрозділам державної адміністрації спільно з районними установами та організаціями, виконкомами місцевих рад забезпечити безумовне та своєчасне виконання заходів, передбачених планом.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови та керівника апарату державної адміністрації відповідно до розподілу повноважень.
  Голова  державної
  адміністрації                                                                                 В.Дем’янчук