• Запобігання проявам корупції

    Роз'яснення "Корупційні ризики в діяльності державних службовців"

    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/n0026323-11/print1321296735652396