• Запобігання проявам корупції

  Постанова Кабінету Міністрів від 29 квітня 2015 р. № 265

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
  ПОСТАНОВА
  від 29 квітня 2015 р. № 265 
  Київ
  Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки 
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF​​​