Створення Фруктового Саду (створення нового саду, оснащення фруктового саду спеціальною технікою та обладнанням)

2019-07-09 16:23:36

Мета пропозиції: інвестиційний Проект має за мету оснащення фруктового саду спеціальною технікою та обладнанням необхідними для створення та догляду нового саду (яблуні, сливи, вишні, абрикоса та персика) на площі 10 га., з метою створення власної сировинної бази для переробки фруктів різних сортів на базі консервного заводу ТОВ «Ліщани».

Майнові права на землю: наявність земельної ділянки загальною площею – 10 га. Товариство планує орендувати земельні ділянки до 60 га, а також заключити угоди про співпрацю з власниками багаторічних насаджень.

Організаційна правова форма: товариство.

Статутний фонд: загальний фонд – 500, 0 тис. грн.

Основна продукція: наявні сади, закуплено обладнання для переробки та консервування фруктів в сумі 250,0 тис.грн. Розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво консервного заводу.

Ринок, конкуренція: вигідне географічне розташування. Близькість кордонів з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Конкуренція відсутня.

Місцеві фактори: на території району наявні великі ресурси фруктів, в тому числі яблук, які можливо використовувати як сировину для виробництва дитячого харчування, джемів та інше.

Термін реалізації проекту: проект може бути реалізований протягом 1 року.

Термін окупності проекту: близько 3 роки, зважаючи на цінову ситуацію на ринку.

Кроки для реалізації проекту: придбання сільськогосподарського обладнання, запропонованого проектом дозволить використовувати нові технології для того, щоб отримати високий дохід, уникаючи залежності від послуг третіх осіб, з метою відстеження якості виробництва, переробки фруктів та адаптації до ринкових умов. Інвестиції необхідні для придбання насаджень та малопотужного трактору в супроводі спеціального обладнання (для оранки, розпилення, розпилювача і т.д.). За допомогою цього обладнання продуктивність товариства буде високою, оскільки витрати на обслуговування будуть значно скорочені. Кінцева продукція вироблена на консервному заводі матиме задовільну ціну для споживачів.Aim of the project: The investment project is designed to equip the garden with special equipment and machinery wich are necessary for planting and maintenance of a new garden (apple, plum, cherry, apricot and peach) on an area of 10 hectares, with the purpose of creating its own raw material base for the production of different varieties of fruits based on canning plant LLP company «Lyshany».

Land ownership: there is available a land plot with a total area of 10 hectares. The company plans to lease land near 60 hectares and conclude cooperation agreements with owners of perennial plantations.

Legal form of organization: Partnership.

Statute fund: total fund - 500,0 thousand UAH.

Main product: there are available gardens and equipment for processing and preservation of fruits in the amount of 250,0 thousand UAH. The design and estimate documentation for the construction of the canning plant is being developed.

Market, competition: good geographical location. Close neighborhood with Romania, Hungary, Slovakia and Poland. The competition is absent in the area.

Realization terms: the project can be implemented within 1 year.

The payback period: about 3 years, taking into account the market price situation.

Steps of implementation: the purchase of agricultural equipment proposed by the project, will allow to use new technologies for the obtaining of a high income, avoiding dependence on third party services, in order to monitor the quality of products, fruit processing and adaptation to market conditions. Investments are required for the purchasing of plantations and a low-power tractor, accompanied by special equipment (for plowing, spraying, etc.). With the help of this equipment, the productivity of the company will increase, as maintenance costs will be significantly reduced. At the end the canning plant products will have a satisfactory price for consumers.
Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00