• Функції і повноваження

  ЗАКОН УКРАЇНИ 
   Про місцеві державні адміністрації 
  
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190 ) 
  
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 
  N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172 } 
  
   { Щодо визнання неконституційними окремих положень див. 
  Рішення Конституційного Суду 
  N 16-рп/2001 ( v016p710-01 ) від 04.12.2001 } 
  
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159 
  N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 
  N 1213-IV ( 1213-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.103 
  N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 } 
  
   { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні 
  Конституційного Суду 
  N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 } 
  
   { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 1412-IV ( 1412-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.252 
  N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259 
  N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 
  N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 
  N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, 
  ст.267 } 
  
   { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні 
  Конституційного Суду 
  N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 } 
  
   { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104 
  N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, 
  ст.96 
  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 
  N 514-V ( 514-16 ) від 21.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.94 
  N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282 
  N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 } 
  
   { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
  N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 
  
  { Із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 
  - зміни діють по 31 грудня 2008 року } 
  
   { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
  N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
  
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 
  N 882-VI ( 882-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.297 
  N 1725-VI ( 1725-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.54 
  N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107 
  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496 
  N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.524 
  N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 
  N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.461 
  N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97 
  N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98 
  N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 
  N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 
  N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 
  N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 
  N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012 
  N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 
  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 
  N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012 } 
  
  
     Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) цей Закон 
  визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих 
  державних адміністрацій. 
  
             I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  
     Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в 
  системі органів виконавчої влади 
  
     Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та 
  Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
  { Частина перша статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) 
  від 07.10.2010 } 
  
     Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої 
  влади і входить до системи органів виконавчої влади. 
  
     Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень 
  здійснює   виконавчу   владу  на  території  відповідної 
  адміністративно-територіальної  одиниці,  а  також  реалізує 
  повноваження, делеговані їй відповідною радою. 
  
     Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та 
  Севастополі визначаються окремими законами України.
  ( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в 
  Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 
  13.10.2005 ) 
  
     Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій 
  
     Місцеві державні  адміністрації  в  межах  відповідної 
  адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 
  
     1) виконання Конституції, законів України, актів Президента 
  України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
  влади вищого рівня; 
  
     2) законність  і правопорядок, додержання прав і свобод 
  громадян; 
  
     3) виконання   державних   і   регіональних   програм 
  соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони 
  довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і 
  національних меншин - також програм їх національно-культурного 
  розвитку; 
  
     4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 
  
     5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 
  
     6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 
  
     7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 
  відповідними радами повноважень. 
  
     Стаття 3. Принципи  діяльності  місцевих  державних 
  адміністрацій 
  
     Місцеві державні адміністрації діють на засадах: 
  
     відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; 
  
     верховенства права; 
  
     законності; 
  
     пріоритетності прав людини; 
  
     гласності; 
  
     поєднання державних і місцевих інтересів. 
  
     Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій 
  
     Місцеві державні адміністрації є юридичними особами. 
  
     Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням 
  Державного  Герба України та своїм найменуванням, рахунки в 
  установах банків України. 
  
     Місцеві державні адміністрації знаходяться  відповідно  в 
  обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі. 
  
     На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації 
  та їх структурні підрозділи, вивішуються таблички з зображенням 
  Державного  Герба України та найменуванням розташованого там 
  органу. 
  
     На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації, 
  піднімається Державний Прапор України. 
  
     Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних 
  адміністрацій та їх  структурних  підрозділів  затверджуються 
  Кабінетом Міністрів України. 
  
     Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій 
  
     Склад місцевих  державних  адміністрацій  формують голови 
  місцевих державних адміністрацій. 
  
     У  межах  бюджетних  асигнувань, виділених на утримання 
  відповідних  місцевих  державних  адміністрацій,  а  також з 
  урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної 
  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності" 
  ( 1160-15 ), їх голови визначають структуру місцевих державних 
  адміністрацій.
  { Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
  
     Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної 
  адміністрації  ( 887-2012-п ) та рекомендаційний перелік її 
  структурних  підрозділів  затверджуються  Кабінетом  Міністрів 
  України.
  { Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 514-V ( 514-16 ) від 21.12.2006; в редакції Закону N 4875-VI 
  ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
  
     Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій 
  
     На виконання Конституції України, законів України, актів 
  Президента України, щорічного послання Президента України до 
  Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, 
  актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 
  органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують 
  нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, 
  голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень 
  видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів - накази. 
  { Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 4875-VI ( 4875-17 ) від 
  05.06.2012 } 
  
     Розпорядження голів  місцевих  державних  адміністрацій, 
  прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на 
  відповідній території всіма органами, підприємствами, установами 
  та організаціями, посадовими особами та громадянами. 
  
     Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до 
  закону  є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, 
  приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України 
  "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
  діяльності" ( 1160-15 ).
  { Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI 
  ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
  
     Стаття 7. Правові засади діяльності  місцевих  державних 
  адміністрацій 
  
     Правовий статус   місцевих   державних   адміністрацій 
  встановлюється Конституцією України, цим Законом  та  іншими 
  законами України. 
  
     Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються 
  Конституцією України, цим та іншими законами України, актами 
  Президента України, щорічним посланням Президента України до 
  Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, 
  актами Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого 
  рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці 
  Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної 
  Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки 
  Крим, прийнятими у межах їх повноважень.
  { Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 } 
  
       II. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
  
     Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій 
  
     Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних 
  місцевих державних адміністрацій. 
  
     Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на 
  посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України на 
  строк повноважень Президента України.
  { Частина друга статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) 
  від 07.10.2010 } 
  
     Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій 
  Прем'єр-міністру України вносяться головами відповідних обласних 
  державних  адміністрацій.  На  кожну  посаду  вноситься одна 
  кандидатура.
  { Частина третя статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) 
  від 07.10.2010 } 
  
     Президент України може доручити Прем'єр-міністру  України 
  внести  подання  про  призначення головою місцевої державної 
  адміністрації іншої кандидатури.
  { Частина четверта статті 8 в редакції Закону N 2592-VI 
  ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
  
     Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень 
  з моменту призначення. 
  
     Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних 
  адміністрацій 
  
     Повноваження голів  місцевих  державних   адміністрацій 
  припиняються Президентом України у разі: 
  
     1) порушення ними Конституції України ( 254к/96-ВР ) і 
  законів України; 
  
     2) втрати  громадянства,  виявлення  факту  подвійного 
  громадянства; 
  
     3) визнання судом недієздатним; 
  
     4) виїзду на проживання в іншу країну; 
  
     5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 
  
     6) порушення вимог несумісності; 
  
  
   { Пункт 7 частини першої статті 9 виключено на підставі 
  Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
  
  
     8)  висловлення  недовіри  двома  третинами  від складу 
  відповідної ради; { Пункт 8 частини першої статті 9 в редакції 
  Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
  
     9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням. 
  
     Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть 
  бути припинені Президентом України у разі: 
  
     1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної 
  адміністрації; 
  
     2) подання Прем'єр-міністра України з підстав, передбачених 
  законодавством про державну службу; { Пункт 2 частини другої 
  статті 9 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
  
     3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу 
  відповідної ради; 
  
     4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами 
  України; { Частину другу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із 
  Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
  
     5) з ініціативи Президента України. { Частину другу статті 9 
  доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 
  07.10.2010 } 
  
     Повноваження голів   місцевих  державних  адміністрацій 
  припиняються також у разі їх смерті. 
  
     У разі обрання нового Президента України голови місцевих 
  державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження 
  до призначення в установленому порядку нових голів місцевих 
  державних адміністрацій.
  ( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 9 див. в 
  Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 
  13.10.2005 ) 
  
     Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій 
  
     Перший заступник  та заступники голів місцевих державних 
  адміністрацій виконують обов'язки, визначені головами відповідних 
  державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за 
  стан справ на дорученій їм ділянці роботи. 
  
     Перший заступник та заступники голови обласної державної 
  адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади 
  головою  обласної  державної адміністрації за погодженням із 
  Кабінетом Міністрів України. Перший заступник та заступники голови 
  районної  державної адміністрації призначаються на посаду та 
  звільняються з посади головою районної державної адміністрації за 
  погодженням з головою обласної державної адміністрації.
  { Частина друга статті 10 в редакції Законів N 514-V ( 514-16 ) 
  від 21.12.2006, N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
  
     Перші заступники  та заступники голів місцевих державних 
  адміністрацій  заявляють  про  припинення  своїх  повноважень 
  новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх 
  призначення.
  ( Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного 
  Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 ) 
  
     Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих 
  державних адміністрацій
  { Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
  
     Керівники  структурних  підрозділів  місцевих  державних 
  адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну 
  відповідальність   перед  головами  відповідних  державних 
  адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань. 
  
     Керівники  структурних  підрозділів  місцевих  державних 
  адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади 
  головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з 
  органами виконавчої влади вищого рівня в порядку ( 1374-99-п ), що 
  визначається Кабінетом Міністрів України.
  { Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4875-VI 
  ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
  
     Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних 
  адміністрацій 
  
     На посади в місцеві державні адміністрації призначаються 
  громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну 
  підготовку, володіють державною мовою, регіональними мовами або 
  мовами  меншин в обсягах, достатніх для виконання службових 
  обов'язків відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про 
  засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).
  { Частина перша статті 12 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) 
  від 03.07.2012 } 
  
   { Положення частини другої статті 12 втрачає чинність, як 
  таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення 
  Конституційного Суду N 16-рп/2001 ( v016p710-01 ) від 04.12.2001 }
     Голови  місцевих державних адміністрацій, їх заступники, 
  керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 
  не можуть бути народними депутатами України або суміщати свою 
  службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, 
  крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий 
  час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради 
  підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання 
  прибутку.
  { Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
  
     Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні 
  адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного 
  злочину,  якщо  ця  судимість  не погашена або не знята в 
  установленому законом порядку. 
  
      III. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
  
                 Глава 1 
  
       ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
  
     Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими  державними 
  адміністраціями 
  
     До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, 
  визначених Конституцією і законами України, належить вирішення 
  питань: 
  
     1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних 
  інтересів громадян; 
  
     2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 
  
     3) бюджету, фінансів та обліку; 
  
     4)  управління  майном,  приватизації, сприяння розвитку 
  підприємництва та здійснення державної регуляторної політики; 
  { Пункт 4 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із 
  Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
  
     5) промисловості,  сільського  господарства,  будівництва, 
  транспорту і зв'язку; 
  
     6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і 
  спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх; 
  
     7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 
  
     8) зовнішньоекономічної діяльності; 
  
     9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 
  
     10) соціального захисту, зайнятості населення, праці  та 
  заробітної плати. 
  
     Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, 
  віднесені законами до їх повноважень. 
  
     Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями 
  повноважень інших органів 
  
     Місцеві державні  адміністрації  здійснюють  повноваження 
  місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами. 
  
     Кабінет Міністрів України в межах,  визначених  законами 
  України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі 
  повноваження органів виконавчої влади вищого рівня. 
  
     Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших 
  органів  супроводжується передачею їм відповідних фінансових, 
  матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення 
  цих повноважень. 
  
     Стаття 15. Об'єкти  управління  місцевих  державних 
  адміністрацій 
  
     В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій 
  перебувають  об'єкти  державної  власності,  передані  їм  в 
  установленому законом порядку. 
  
     У разі  делегування  місцевим  державним  адміністраціям 
  районними  чи обласними радами відповідних повноважень в їх 
  управлінні  перебувають  також  об'єкти  спільної  власності 
  територіальних громад. 
  
     Місцевим державним    адміністраціям    забороняється 
  використовувати  об'єкти  державної  власності,  власності 
  територіальних громад, що перебувають в їх управлінні, як заставу 
  чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції уступки 
  вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, 
  пожертвування. 
  
     Стаття 16. Здійснення  державного  контролю  місцевими 
  державними адміністраціями 
  
     Місцеві державні  адміністрації  в  межах,  визначених 
  Конституцією і законами України, здійснюють  на  відповідних 
  територіях державний контроль за: 
  
     1) збереженням і раціональним використанням державного майна; 
  
     2) станом  фінансової  дисципліни,  обліку та звітності, 
  виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, 
  належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі; 
  
     3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, 
  атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших 
  природних ресурсів; 
  
     4) охороною  пам'яток  історії  та культури, збереженням 
  житлового фонду; 
  
     5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних 
  умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією; 
  
     6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, 
  утилізацією і захороненням промислових, побутових  та  інших 
  відходів, додержанням правил благоустрою; 
  
  
   { Пункт 7 статті 16 виключено на підставі Закону N 1026-V 
  ( 1026-16 ) від 16.05.2007 } 
  
  
     8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, 
  комунального  обслуговування,  законодавства  про захист прав 
  споживачів; 
  
     9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, 
  освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, 
  сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, 
  фізичної культури і спорту; 
  
     10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного 
  державою мінімального розміру оплатою праці; 
  
     11) додержанням громадського  порядку,  правил  технічної 
  експлуатації транспорту та дорожнього руху; 
  
     12) додержанням  законодавства  про державну таємницю та 
  інформацію; 
  
     13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд 
  та архівні установи; { Статтю 16 доповнено пунктом 13 згідно із 
  Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 } 
  
     14) діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів 
  фізичних та юридичних осіб. { Статтю 16 доповнено пунктом 14 
  згідно із Законом N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     15) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
  (цивільної  оборони)  під  час будівництва будинків, споруд, 
  розміщення  інших  господарських  об'єктів,  інженерних  та 
  транспортних комунікацій;
  { Статтю 16 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 5460-VI 
  ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 
  
     16) станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної 
  оборони).
  { Статтю 16 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 5460-VI 
  ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 
  
                 Глава 2 
  
       ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ 
  АДМІНІСТРАЦІЙ 
  
     Стаття 17. Повноваження  в галузі соціально-економічного 
  розвитку 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку 
  і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх 
  виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання; 
  
     2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і 
  фінансових ресурсів; 
  
     3) складає необхідні для управління соціально-економічним 
  розвитком   відповідної   території   баланси   трудових, 
  матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних 
  матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування 
  населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; 
  проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних 
  для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних 
  соціальних потреб; 
  
     4) подає раді висновки щодо доцільності  розміщення  на 
  відповідній  території  нових  підприємств та інших об'єктів 
  незалежно від форм власності; 
  
     5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого 
  самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) 
  економічних зон, зміну статусу та території цих зон; 
  
     6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів 
  місцевого  самоврядування  щодо  проектів  планів та заходів 
  підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній 
  території; 
  
     7) розробляє   пропозиції  щодо  фінансово-економічного 
  обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних 
  потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів 
  місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється 
  для  місцевих  потреб  за рахунок коштів бюджетів місцевого 
  самоврядування та інших джерел фінансування; 
  
     8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних 
  цільових програм, а також довгострокових прогнозів та проектів 
  індикативних  планів  розвитку  відповідних галузей народного 
  господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.
  { Пункт 8 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 } 
  
     Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) складає відповідно до визначених у щорічному посланні 
  Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і 
  зовнішнє становище України пріоритетів і подає на затвердження 
  ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання; 
  звітує перед відповідною радою про його виконання;
  { Пункт 1 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 } 
  
     2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади 
  вищого  рівня  фінансові  показники і пропозиції до проекту 
  Державного бюджету України, пропозиції  щодо  обсягу  коштів 
  Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними 
  громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу 
  об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових 
  ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а 
  також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості 
  мінімальних соціальних потреб; 
  
     3) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності 
  незалежно  від форм власності інформацію, передбачену актами 
  законодавства для складання і виконання бюджету; 
  
     4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій 
  освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і 
  спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому 
  законом порядку в управління місцевій державній адміністрації 
  вищими органами державної та виконавчої влади або  органами 
  місцевого  самоврядування,  що представляють спільні інтереси 
  територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком 
  житлово-комунального  господарства,  благоустроєм  та шляховим 
  будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших 
  заходів, передбачених законодавством; 
  
     5) у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на 
  договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, 
  організацій  та  населення  для  будівництва,  розширення, 
  реконструкції, ремонту та утримання  виробничих  підприємств, 
  транспорту,  мереж  тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, 
  шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення,  закладів 
  охорони  здоров'я,  торгівлі,  освіти,  культури, соціального 
  забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому  числі  їх 
  придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення 
  цих заходів; 
  
     6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної 
  діяльності; 
  
     7)  визначає  і  встановлює  норми  споживання у сфері 
  житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням. 
  { Пункт 7 частини першої статті 18 в редакції Закону N 2404-VI 
  ( 2404-17 ) від 01.07.2010 } 
  
     Стаття 19. Повноваження  в  галузі  управління  майном, 
  приватизації, сприяння розвитку підприємництва 
  та здійснення державної регуляторної політики 
  
  { Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що 
  перебувають у державній власності та передані до сфери  її 
  управління, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління 
  якістю, систем екологічного управління, інших систем управління 
  відповідно до національних або міжнародних стандартів, приймає 
  рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, 
  установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також 
  здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, 
  що перебуває у спільній власності територіальних громад; { Пункт 1 
  статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 882-VI 
  ( 882-17 ) від 15.01.2009 } 
  
     2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності 
  в разі передачі його в установленому порядку; 
  
     3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і 
  організацій, що має важливе значення для забезпечення державних 
  потреб, щодо його відчуження у власність держави; 
  
     4) вносить пропозиції до проектів  програм  приватизації 
  державного майна, організовує їх виконання; 
  
     5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку 
  малого бізнесу, подає допомогу підприємцям,  які  займаються 
  розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом 
  товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням 
  побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою 
  кадрів; 
  
     6) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики 
  в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади 
  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 
  ( 1160-15 ). { Статтю 19 доповнено пунктом 6 згідно із Законом 
  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
  
     Стаття 20. Повноваження  в  галузі   містобудування, 
  житлово-комунального господарства, побутового, 
  торговельного обслуговування,  транспорту  і 
  зв'язку 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) організовує   розробку  та  проведення  експертизи 
  містобудівної документації населених  пунктів  відповідно  до 
  державних норм і стандартів; 
  
     2) забезпечує   організацію   обслуговування  населення 
  підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального 
  господарства, зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та 
  громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування 
  незалежно від форм власності; 
  
     3) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації 
  продукції,  робіт  і  послуг  підприємств  і  організацій 
  житлово-комунального  господарства,  побутового,  торговельного 
  обслуговування населення; 
  
     4) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток 
  архітектури  і містобудування, палацово-паркових, паркових та 
  історико-культурних ландшафтів; 
  
     5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах 
  відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує 
  окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як 
  вторинної сировини. { Статтю 20 доповнено пунктом 5 згідно із 
  Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 } 
  
     Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони 
  земель, природних ресурсів і охорони довкілля 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) розробляє  та  забезпечує  виконання  затверджених  у 
  встановленому законом порядку програм раціонального використання 
  земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у 
  державній власності; 
  
     2) розпоряджається землями державної власності відповідно до 
  закону; ( Пункт 2 статті 21 в редакції Закону  N 1377-IV 
  ( 1377-15 ) від 11.12.2003 ) 
  
     3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та 
  забезпечує виконання регіональних екологічних програм; звітує 
  перед відповідною радою про їх виконання; вносить до відповідних 
  органів пропозиції щодо державних екологічних програм; 
  
     4) вживає  заходів  до  відшкодування  шкоди, заподіяної 
  порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, 
  установами, організаціями і громадянами; 
  
     5) вносить  пропозиції  відповідним  органам  місцевого 
  самоврядування  щодо  організації  територій  та  об'єктів 
  природно-заповідного фонду місцевого значення; 
  
     6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та 
  ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його 
  поліпшення; 
  
     7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних 
  аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації 
  незалежно від форм власності та громадян; 
  
     8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про 
  зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно 
  від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону 
  довкілля та санітарних правил; 
  
     9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування 
  водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, 
  побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони 
  джерел  водопостачання;  обмежує  або  забороняє використання 
  підприємствами питної води у промислових цілях; 
  
     10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням 
  їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і 
  навколишнього  природного середовища та розглядає справи про 
  адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд 
  інших  державних органів у разі порушення законодавства про 
  відходи. { Статтю 21 доповнено пунктом 10 згідно із Законом 
  N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 } 
  
     Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони 
  здоров'я, культури,  фізкультури  і  спорту, 
  материнства і дитинства, сім'ї та молоді 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, 
  охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і 
  дитинства, сім'ї та молоді; 
  
     2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних 
  науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних 
  технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості 
  продукції,  вирішенню  науково-технічних  проблем,  що  мають 
  першочергове значення  для  підвищення  її  ефективності  та 
  конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав винахідників і 
  раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і 
  технопарків; 
  
     3) виконує програми щодо обов'язковості повної загальної 
  середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, 
  освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що 
  належать до сфери її  управління,  їх  матеріально-фінансове 
  забезпечення; 
  
     4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, 
  культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє 
  прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм 
  соціально-економічного розвитку; 
  
     5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, 
  епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації; 
  
     6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги 
  населенню, надає у межах повноважень встановлені  пільги  і 
  допомогу,  пов'язані  з  охороною  материнства  і дитинства, 
  поліпшенням умов життя багатодітних сімей; 
  
     7) забезпечує  виконання  законодавства  щодо  всебічного 
  розвитку та функціонування української мови як державної в усіх 
  сферах суспільного життя, створення умов  для  розвитку  та 
  використання мов інших національностей; 
  
     8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як 
  курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення 
  їх режиму; 
  
     9) сприяє  роботі  творчих спілок, національно-культурних 
  товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та 
  інших громадських організацій. 
  
     Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та 
  соціального захисту населення 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) реалізує  державну  політику  в  галузі  соціального 
  забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян 
  - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, 
  дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, 
  одиноких  матерів,  багатодітних  сімей, інших громадян, які 
  внаслідок  недостатньої матеріальної забезпеченості потребують 
  допомоги та соціальної підтримки з боку держави. { Абзац перший 
  пункту 1 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із 
  Законом N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 } 
  
     Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і 
  своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, 
  поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та 
  виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів 
  соціального захисту; 
  
     2) створює  мережу,  забезпечує  зміцнення  і  розвиток 
  матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, 
  підвищення рівня і якості обслуговування в них; 
  
     3) розробляє  і забезпечує виконання комплексних програм 
  поліпшення обслуговування соціально незахищених  громадян  та 
  всебічний розвиток їх обслуговування; 
  
     4) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю 
  ними   освіти,   набуттю   необхідної    кваліфікації, 
  матеріально-побутовому   обслуговуванню,  санаторно-курортному 
  лікуванню інвалідів, ветеранів війни та  праці,  осіб,  які 
  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню 
  протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів 
  засобами пересування і реабілітації; встановлює піклування над 
  повнолітніми дієздатними особами,  які  за  станом  здоров'я 
  потребують догляду; 
  
     5) забезпечує  в установленому порядку надання населенню 
  субсидій на житлово-комунальні послуги; 
  
     6) сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним 
  фондам,  окремим  громадянам  у  поданні  допомоги соціально 
  незахищеним громадянам; 
  
     7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального 
  патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі 
  або позбавлення волі на певний строк; ( Статтю 23 доповнено 
  пунктом 7 згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 ) 
  
     8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію 
  спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які 
  потребують  медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на 
  туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували 
  покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 
  строк; { Статтю 23 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 3167-IV 
  ( 3167-15 ) від 01.12.2005 } 
  
     9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, 
  створення передбачених законодавством умов для виховання та/або 
  влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення 
  батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин 
  залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і 
  майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів 
  щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції 
  законом. { Частину першу статті 23 доповнено пунктом 9 згідно із 
  Законом N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 } 
  
     Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці 
  та заробітної плати 
  
     Місцева державна адміністрація: 
  
     1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в 
  тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю; 
  
     2) розробляє та організовує виконання  перспективних  та 
  поточних  територіальних  програм  зайнятості та заходи щодо 
  соціальної захищеності різних груп населення від безробіття; 
  
     3) забезпечує проведення згідно з законом громадських та 
  тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
  { Пункт 3 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом 
  N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     4) забезпечує  соціальний  захист працюючих, зайнятих на 
  роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах 
  та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації 
  робочих місць; 
  
     5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні 
  територіальних  тарифних угод, вирішенні колективних трудових 
  спорів (конфліктів); 
  
     6)  бере  участь  у  залученні  виробничих  потужностей 
  підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного 
  розвитку  регіонів  та  здобуття  засудженими  професій,  що 
  користуються попитом на ринку праці.
  { Статтю 24 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1725-VI 
  ( 1725-17 ) від 17.11.2009 } 
  
     7) розробляє та здійснює заходи щодо реалізації державної 
  політики сприяння зайнятості населення на рівні регіону;
  { Статтю 24 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 5067-VI 
  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     8) вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці, у сфері 
  зайнятості  населення та професійного навчання, проводить їх 
  оцінку,  прогнозування  попиту та пропонування робочої сили, 
  інформування населення та органів виконавчої влади про стан ринку 
  праці;
  { Статтю 24 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 5067-VI 
  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     9) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці;
  { Статтю 24 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 5067-VI 
  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     10) здійснює заходи щодо своєчасного запобігання масовому 
  безробіттю;
  { Статтю 24 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 5067-VI 
  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     11) визначає напрями розширення в регіоні сфери застосування 
  праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях 
  економіки, розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності, 
  селянських (фермерських) господарств тощо;
  { Статтю 24 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 5067-VI 
  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     12)  розробляє  та  здійснює  заходи  щодо  сприяння 
  працевлаштуванню  вивільнених працівників, зокрема професійної 
  орієнтації та професійного навчання;
  { Статтю 24 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 5067-VI 
  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     13) проводить іншу роботу із сприяння зайнятості населення. 
  { Статтю 24 доповнено пунктом 13 згідно із Законом N 5067-VI 
  ( 5067-17 ) від 05.07.2012 } 
  
     Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, 
  правопорядку, прав і свобод громадян 
  
  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Розпорядження голови
  державної адміністрації
  __________№ ________
   

  Функції та повноваження

  голови, першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації

   Голова районної державної адміністрації
  Голубка Петро Петрович
   
  Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених  на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.
  Інформує голову обласної державної адміністрації та щорічно звітує перед ним про виконання райдержадміністрацією, покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище в районі, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.
  Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
  Сприяє розвитку в районі міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту.
  Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.
  У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає її структуру, дотримуючись рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших підрозділів райдержадміністрації, затверджених Кабінетом Міністрів України.
  Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників та заступників керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією.
  Призначає на посади та звільняє з посад керівників,  працівників  апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.
  Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників, погоджує укладення
  контрактів із керівниками підприємств, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
  Погоджує у встановленому законодавством порядку: призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.
  Порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів.
  Скасовує акти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших вищестоячих органів виконавчої влади та розпорядженням голови райдержадміністрації.
  За результатами роботи райдержадміністрації може застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до її посадових осіб.
  У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.
  Оголошує зони надзвичайної ситуації у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.
  Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.
  Погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів, в умовах присутності цивільного населення за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки.
  Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.
  Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України.
  Утворює та очолює колегію районної державної адміністрації, а з метою  сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації, інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи, служби та комісії,  визначаючи їх завдання, функції та персональний склад.
  Видає розпорядження, дає доручення, приймає рішення та інші акти  з питань, віднесених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації.
  Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції, має право дорадчого голосу на пленарних засіданнях районної ради.
  Щороку звітує перед районною радою з питань виконання делегованих повноважень.
  Здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.
  У разі відсутності, його функції і повноваження виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього –  заступник голови.
   
  Відповідає за:
   
  виконання в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
  виконання державних, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, а в місцях компактного проживання національних меншин - програм їх національно-культурного розвитку;
  реалізацію повноважень, делегованих райдержадміністрації районною радою;
  сприяння діяльності митних органів та прикордонних служб, створення умов для їх належного функціонування;
  вжиття заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;
  додержання законодавства про державну таємницю та інформацію в райдержадміністрації;
  забезпечення в районі:
  виконання зобов’язань за міжнародними договорами України;
  законності і правопорядку, додержання та охорони  прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та корупцією;
  взаємодії з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями;
  умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер.
   
  Контролює діяльність:
   
  сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату;
  відділу з питань внутрішньої політики апарату;
  юридичного сектору апарату (в частині правової діяльності райдержадміністрації).
   
  Координує діяльність:
  Тячівського районного управління юстиції.
   Сприяє в роботі:
   Тячівському районному відділу управління МВС України в Закарпатській області;
  Тячівському відділу управління Служби безпеки України в Закарпатській  області;

   Перший заступник голови районної державної адміністрації

   
  Дем’янчук Василь Юрійович
   
  Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань освіти, молоді, охорони здоров’я, культури і мистецтва, національних меншин та релігій, материнства і дитинства та міграції населення, аграрної політики, ветеринарної медицини, використання та охорони земель, природних ресурсів, фізкультури і спорту, сім’ї,  праці та соціального захисту.
   
  Відповідає за:
  забезпечення здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
  здійснення загального керівництва закладами освіти, молоді, охорони здоров’я, культури, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, їх матеріально-фінансове забезпечення;
  вжиття заходів до збереження мережі закладів освіти, молоді, культури, охорони здоров’я, та розроблення прогнозів її розвитку, враховуючи їх при розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку;
  виконання програм щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
  забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
  забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
  здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;
  забезпечення здійснення заходів стосовно осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку  із захворюванням на туберкульоз;
  забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
  забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організація усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;
  здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;
  створення мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;
  розроблення і забезпечення виконання комплексних програм та здійснення заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких, соціально незахищених громадян похилого віку  та всебічний розвиток їх обслуговування;
  забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  сприяння поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації;
  встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;
  розроблення та забезпечення виконання, затверджених у встановленому законом порядку, програм раціонального використання земель та лісів;
  затвердження матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
  контроль за розпорядженням землями відповідно до законодавства;
  забезпечення ефективного використання природних ресурсів;
  внесення пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
  здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передачу їх матеріалів на розгляд інших органів у разі порушення законодавства про відходи;
  вирішення питань гуманітарної допомоги;
  сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
  забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;
  здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
  вирішення питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
  забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства;
  сприяння органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;
  проведення роботи, пов’язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
  розроблення прогнозів розвитку молодіжної політики;
  забезпечення ефективного використання та складання балансу трудових ресурсів;
  забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;
  розроблення та організацію виконання перспективних і поточних районних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
  забезпечення проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
  забезпечення, в установленому порядку, надання населенню адресної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги;
  забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з районною радою профспілок та галузевими райкомами профспілок;
  сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих, юнацьких та інших громадських організацій;
  сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну  (невійськову) службу;
  розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов багатодітних сімей, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх;
  розвиток фермерства та внесення пропозицій щодо надання йому допомоги із спеціальних фондів підтримки.
   
  Контролює діяльність:
  управління освіти, молоді та спорту;
  відділу охорони здоров’я;
  відділу культури;
  сектору з питань фізичної культури та спорту  управління освіти молоді та спорту державної адміністрації;
  Тячівського управління соціального захисту населення;
  Дубівського управління соціального захисту населення;
  відділу агропромислового розвитку;
  відділу з питань внутрішньої політики (у частині функціональних повноважень);
  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  сектору промисловості та аудиту управління економічного розвитку і торгівлі (в частині функціональних повноважень);
  служби у справах дітей.
   
  Координує діяльність:
  Управління «Держземагенства» у Тячівському  районі;
  інспекції контролю за використанням та охороною земель в Тячівському  районі;
  Філія  „Тячівдержспецлісгосп”;
  Державне підприємство „Мокрянське лісомисливське господарство”;
  Державне підприємство „Брустурянське лісомисливське господарство”;
  районного військового комісаріату;
  міжрайонного управління водного господарства (в частині функціональних повноважень);
  редакції районної газети „Дружба”;
  Тячівського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;
  Дубівського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;
  управління Пенсійного фонду України в Тячівському районі;
  державного інспектора  праці у Тячівському районі;
  районного центру зайнятості;
  Тячівського районного управління головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області (у частині охорони здоров’я населення).
  управління ветеринарної медицини в Тячівському районі.
  Тячівського районного відділу головного управління державної міграційної служби України в Закарпатській області.
   
  Сприяє в роботі:
  санаторно-курортним закладам району (у частині функціональних повноважень);
  районному споживчому товариству;
  районній організації товариства Червоного Хреста України;
  районним організаціям політичних партій, об’єднань громадян;
  організацій національно-культурних товариств району;
  об’єднання майстрів народних мистецтв та самодіяльних художників;
  районної ради жінок;
  районної організації товариства охорони природи;
  районного товариства мисливців та рибалок;
  засобів масової інформації;
  військовим частинам, організаціям і установам Міністерства оборони України у виконання Закону України “Про Збройні Сили України”,
  зміцненні зв’язків з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами в підготовці молоді до служби у Збройних Силах України, проведенні призову громадян на строкову військову службу, організації і проведенні військових учбових зборів;
  санаторно-оздоровчих закладів (у частині функціональних повноважень);
  Української алергологічної лікарні, обласної алергологічної лікарні;
  творчим спілкам;
  товариств музичного, хорового, книголюбів, охорони пам’яток історії і культури;
  районним товариствам інвалідів, ветеранів, добровольців Закарпаття – учасників війни, політичних в’язнів і репресованих;
  спортивних товариств;
  підприємств та організацій агропромислового комплексу;
  районній асоціації фермерських та селянських господарств;
  районного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
  районного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
   Готує голові районної державної адміністрації інформації зпитань освіти, молоді, охорони здоров’я, культури і мистецтва, національних меншин та релігій, материнства і дитинства та міграції населення, аграрної політики, ветеринарної медицини, використання та охорони земель, природних ресурсів, фізкультури і спорту, сім’ї,  праці та соціального захисту.
   Заступник голови районної державної адміністрації
  Каганець Василь Йосипович
   
  Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,  рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань капітального будівництва, містобудування  та архітектури, промислової, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, шляхового господарства, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики, транспорту і зв’язку, надзвичайних ситуацій, екології і охорони довкілля.
   
  Відповідає за:
  здійснення державної економічної, фінансової та інвестиційної політики в районі;
  розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на затвердження районній раді, забезпечення їх реалізації, звітування перед районною радою про їх виконання;
  забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів;
  складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів матеріально-фінансових ресурсів; визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;
  проведення розрахунку коштів та визначення обсягу послуг, необхідних для забезпечення, передбаченого законодавством, рівня мінімальних соціальних потреб;
  внесення, за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, пропозицій про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;
  розроблення пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету;
  формування, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
  розроблення та внесення пропозицій до проектів програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;
  внесення, у встановленому порядку, до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економічного потенціалу району;
  сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;
  сприяння розвитку експортної бази і збільшення виробництва продукції на експорт;
  забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню;
  забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форми власності;
  організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств та організацій побутового, торговельного обслуговування населення;
  організацію прикордонної і прибережної торгівлі;
  вирішення питань розвитку туристично-курортного комплексу;
  вирішення питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
  складання і подання на розгляд сесії  районної ради проекту районного бюджету, забезпечення його реалізації та звітності про виконання;
  подання, в установленому порядку, до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту обласного бюджету, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміну складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, враховуючи забезпеченість мінімальних соціальних потреб;
  отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;
  складання балансів фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків;
  забезпечення контролю за станом фінансової дисципліни;
  здійснення контролю щодо фінансування та ефективного використання фінансових ресурсів підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих в установленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;
  здійснення, в установленому порядку, регулювання інвестиційної діяльності та вироблення інвестиційної політики;
  складення, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів палива;
  розроблення і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях;
  здійснення державної промислової політики;
  подання висновків щодо доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
  розгляд та прийняття рішень, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району;
  сприяння підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентноспроможності;
  створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;
  організацію розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
  складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів місцевих будівельних матеріалів;
  організацію охорони, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;
  здійснення управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
  внесення пропозицій власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;
  внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного майна, організацію їх виконання;
  координацію діяльності органів виконавчої влади і господарських структур щодо виконання програм продовольчого забезпечення населення, поставок продовольства і сировини до централізованих фондів;
  підготовку пропозицій про розміщення, спеціалізацію і розвиток підприємств, організацій та установ сільського господарства, переробної промисловості і внесення їх відповідним органам управління, а також здійснення контролю за виконанням рішень з цих питань;
  регулювання цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначення і встановлення норми їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;
  забезпечення організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, дотримання його правил;
  організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;
  розроблення та затвердження схем санітарного очищення території району, організацію окремого збирання побутових відходів та інших видів відходів як вторинної сировини;
  розроблення, подання на розгляд районної ради та забезпечення виконання районних екологічних програм;
  внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних програм;
  вжиття заходів із відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
  інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для  його поліпшення;
  внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
  сприяння розвитку та впровадженню нових екологічно безпечних технологій;
  здійснення політики щодо розвитку інфраструктури;
  здійснення заходів щодо належної роботи енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку;
  забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, телебачення, радіомовлення, транспортного обслуговування незалежно від форми власності;
  організацію роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій, техногенних катастроф, спалахів епідемій та епізоотій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян;
  сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
  взаємодію з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів, в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки, з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та своєчасного інформування населення про загрозу їх виникнення;
  вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям.
  Контролює діяльність:
  управління економічного розвитку і торгівлі;
  фінансового управління;
  відділу містобудування та архітектури;
  сектору інфраструктури;
  сектору житлово-комунального господарства;
  сектору з питань цивільного захисту;
  Координує діяльність:
  інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Тячівському районі;
  Тячівського районного управління головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області;
  міжрайонного управління водного господарства (в частині функціональних повноважень);
  Служби цивільного захисту населення;
  Тячівського ДПРЧ – 8 ;
  Районного відділу управління державної інспекції техногенної безпеки в Закарпатській області;
  інспекції екологічної безпеки;
  Рахівської фінансової інспекції  в Тячівському районі;
  управління Державного казначейства України в Тячівському  районі;
  відділу статистики у Тячівському  районі;
  державної податкової інспекції в Тячівському районі;
  державного інспектора з контролю за цінами в Тячівському районі.
  Сприяє в роботі:
  промислових підприємств району;
  суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності, які займаються торгівельною діяльністю, громадським харчуванням та наданням побутових послуг населенню району;
  Тячівської філії „Райавтодор”;
  Тячівської філії ПАТ “Закарпатгаз”;
  залізничних станцій (Буштино, Тячів, Тересва, Солотвино);
  Тячівського району електричних мереж;
  відділення поштового зв’язку Закарпатської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”;
  комерційних банків, страхових компаній та організацій;
  центру електрозв’язку №5 Закарпатської дирекції відкритого акціонерного товариства  „Укртелеком”.
  Готує голові районної державної адміністрації інформації з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, капітального будівництва, містобудування та архітектури, промислової політики, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту і зв’язку, надзвичайних ситуацій, екології і охорони довкілля.
  Керівник апарату районної державної адміністрації
   
   
  Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
  Керує роботою апарату районної державної адміністрації.
   Відповідає за:
   організацію роботи апарату, покладених на апарат завдань, визначення ступеня відповідальності керівників та інших працівників структурних підрозділів;
  дотримання вимог Закону України „Про місцеві державні адміністрації” щодо відносин райдержадміністрації з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами та організаціями;
  забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, обласною державною адміністрацією;
  підготовку узгоджених пропозицій щодо розподілу функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації;
  планування роботи районної державної адміністрації та її апарату;
  організацію добору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, створення дієвого, кваліфікованого резерву керівників та спеціалістів номенклатури районної державної адміністрації; забезпечення дотримання Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання та протидії корупції”;
  організаційну роботу та дотримання законодавства з питань державної служби;
  підготовку, відповідно до законодавства, клопотань  про нагородження державними нагородами України,  відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань, нагородження відзнакою  „За розвиток регіону” та Почесною Грамотою обласної державної адміністрації, винесення Подяки голови обласної державної адміністрації;
  попередній розгляд клопотань про нагородження Грамотою районної державної адміністрації, винесення Подяки голови районної державної адміністрації;
  здійснення контролю за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату, внесення пропозицій голові райдержадміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання;
  здійснення контролю за законністю правових актів, що приймають районна державна адміністрація, виконавчі комітети місцевих рад (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади);
  організацію правового навчання працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад;
  забезпечення, встановленого законодавством, іншими нормативними актами, єдиного порядку документування та роботи з документами в районній державній адміністрації;
  підготовку розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, доведення їх до виконавців, здійснення контролю за їх виконанням;
  забезпечення здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до законодавства;
  вирішення питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;
  забезпечення належного і своєчасного розгляду звернень громадян та їх об’єднань, організації особистого прийому, перевірки стану цієї роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах;
  дотримання режиму секретності, технічний захист інформації з обмеженим доступом в апараті районної  державної адміністрації;
  організацію виконання заходів із мобілізаційної підготовки у разі введння особливого періоду;
  додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, здійснення управління архівною справою;
  забезпечення і контроль дотримання правил внутрішнього розпорядку в адмінбудинку райдержадміністрації.
   Контролює діяльність відділів, секторів апарату:
   організаційного відділу;
  відділу кадрової роботи;
  юридичного сектору (з питань організації роботи апарату);
  загального відділу ;
  сектору по роботі із зверненнями громадян;
  сектору контролю;
  відділу фінансово-господарського забезпечення;
  відділу ведення Державного реєстру виборців;
  відділу з питань внутрішньої політики  (в частині функціональних повноважень);
  сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної  роботи;
  архівного відділу .
  Готує інформацію голові районної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації та її апарату, формування Державного реєстру виборців та архівної справи в районі.    
  Додаток 1
  до розпорядження
                                                                                           ___________№_____
   
   
  ЗАКРІПЛЕННЯ
  ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ТА ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ
  РАЙОННОЇ   ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  ЗА МІСЦЕВИМИ РАДАМИ В РАЙОНІ
   
  Прізвище, ім’я
  по батькові
  ПосадаНазва ради
  Дем’янчук Василь ЮрійовичПерший заступник голови райдержадміністраціїТячівська міська, Буштинська селищна, Біловарська сільська, Добрянська сільська, Лазівська сільська,  Р.Полівська сільська, Новобарівська сільська, Вонігівська сільська, Дулівська сільська, Тереблянська сільська, Колоднянська сільська, Кричівська сільська, В.Угольська сільська, Углянська сільська, Чумалівська сільська, Кривська сільська, Топчинська сільська, Тернівська сільська.
   
  Каганець Василь Йосипович
   
  Заступник голови райдержадміністраціїДубівська селищна, Солотвинська селищна, Тересвянська селищна, Усть-Чорнянська селищна, Ганичівська сільська, Калинівська сільська, Краснянська сільська, Лопухівська сільська, Р.Мокрянська сільська, Широколузька сільська, Тарасівська сільська, Новоселицька сільська,  Нересницька сільська, Вільховецька сільська, Бедевлянська сільська, Г. Потіцька сільська, Грушівська сільська, Н. Апшанська сільська, В.Лазівська сільська.
   
  Заступник   керівника    апарату,
  начальник організаційного відділу
  апарату державної     адміністрації                                           Є.О.Славна
   
   
  Додаток 2
  до розпорядження
  ______________№___
   
  ВЗАЄМОЗАМІнюваність
  ФУНКЦІЙ та ПОВНОВАЖЕНЬ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА
   ТА ЗАСТУПНИКА  ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
   
  ДЕМ’ЯНЧУК  В.Ю.                   -                                  КАГАНЕЦЬ  В.Й.                    
   
  Заступник   керівника    апарату,
  начальник організаційного відділу
  апарату державної     адміністрації                                           Є.О.Славна