• Новини / Заходи / Економіка / Суспільство

  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

                                                              
      Головам сільських, селищних рад   
  та рад об’єднаної територіальної громади
           Навиконання листа департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації від 19.11.2018 року № 01-13/746 наголошуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України             від 07 лютого 2018 року № 107 (зі змінами) в області здійснюється виплата спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб на умовах та в розмірах, визначених цією постановою. Зазначена бюджетна підтримка має виключне значення для збереження поголів’я великої рогатої худоби, а також має економічні та соціальні фактори підтримки тваринництва у особистих селянських господарствах.
           Відповідно до встановленого вищезгаданою постановою Уряду механізму оформлення та виплати дотацій задіяні сільські, селищні, міські ради, об’єднані територіальні громади та структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
           Практика оформлення та проведення виплат у попередніх періодах засвідчили про недостатню інформованість як фізичних осіб так і представників органів місцевого самоврядування, здійснення помилок при оформленні документів та інші суттєві недоліки, що перешкоджають своєчасному та якісному проходженню документів.
           Наступний етап подачі органами місцевого самоврядування документів до департаменту агропромислового розвитку визначений з 1 до 5 грудня      2018 року, з яких 1 та 2 грудня припадає на вихідні дні, що створює додаткові труднощі в оперативному опрацюванні документів.
           З огляду на викладене та з метою своєчасного і якісного відпрацювання  документів  із  виплати  спеціальної  бюджетної  дотації  за
  вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб рекомендується:
  провести широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед фізичних осіб щодо можливостей та порядку оформлення документів, надати посильну практичну допомогу у їх оформленні;
  2
  визначити відповідальних фахівців (фахівця) для попереднього перегляду та аналізу документів із виплати спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб та особисто подати документи зазначеним фахівцем нарочним до департаменту агропромислового розвитку (м. Ужгород, пл. Народна, 4, кабінет 247) згідно графіку, що додається.
  Одночасно інформуємо та просимо довести до відому зацікавлених, що постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 841 внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” якими спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб не враховуються до сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.
  Також надсилаємо для використання в роботі змінені форми документів для оформлення виплати спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб, а також витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107 зі змінами та наголошуємо на виключному дотриманні встановлених вимог і своєчасній подачі документів.
  Телефони для інформацій та довідок 63-04-46.
           Додаток: на 5 арк.
  графік подачі відомостей – 1 арк.
  витяг із постанови № 107  від 07 лютого 2018 року (зі змінами) – 2 арк.
           форма журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк (зі змінами) – 1 арк.
           форма відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк (зі змінами)  – 1 арк.
  Крім того, звертаємо Вашу увагу, що при прийнятті документів від фізичних осіб, обов’язково просити довідку про відкриття рахунку. Реквізити від Ощадбанку змінені та при подачі документів станом на 1 грудня 2018 року необхідно вносити у відомість нові реквізити із зазначенням повної інформації щодо рахунку (назва банку, МФО, код ЄДРПОУ та номер рахунку).
  Документи необхідно подати особисто відповідальною особою у супроводі керівника структурного підрозділу району з питань агропромислового розвитку 03.12.2018 року  з 12 до 17 годин к.ч.
        З повагою,
  Начальник відділу                                                                                  Ю.ДАН  Графік подачі
  нарочним до департаменту агропромислового розвитку
  (м. Ужгород, площа Народна,4, ІІ поверх, кабінет  № 247)
  органами місцевого самоврядування відомостей  фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк
  за станом на 1 грудня 2018 року
  Дата подачі
  Час подачі
  Район
  1 грудня 2018 року
  субота
  9.00 – 12.00
  Свалявський
  12.00 – 14.00
  Іршавський
  14.00 – 17.00
  Воловецький
  2 грудня 2018 року
  неділя
  9.00 – 12.00
  Ужгородський
  12.00 – 14.00
  Перечинський
  14.00 – 17.00
  В.Березнянський
  3 грудня 2018 року
  понеділок
  9.00 – 12.00
  Берегівський
  12.00 – 17.00
  Тячівський
  4 грудня 2018 року
  вівторок
  9.00 – 12.00
  Мукачівський
  12.00 – 14.00
  Виноградівський
  14.00 – 17.00
  Хустський
  5 грудня 2018 року
  середа
  9.00 – 14.00
  Міжгірський
  14.00 – 17.00
  Рахівський
  витяг із постанови № 107  від 07 лютого 2018 року (зі змінами)
  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва
  9. Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб.
  Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:
  у період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців - 300 гривень за голову;
  у період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців - 700 гривень за голову;
  у період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців - 1500 гривень за голову.
  Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
  Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого самоврядування) копії таких документів:
  паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
  паспорта громадянина України;
  довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
  документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
  Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб - власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.
  За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб - власників тварин.
  Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб - власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.
  Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
  Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.
  Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.
  На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють через банки розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства аграрної
  політики та продовольства України
  20 березня 2018 року № 148
  (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
  від 01 серпня 2018 року  № 365)

  Журнал обліку
  фізичних осіб – власників тварин для отримання дотації за молодняк

  з/п
  Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті)
  Місце проживання
  Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку
  Ідентифікаційний номер молодняка великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини
  Дата народження
  тварини
  Вік тварини (повних місяців)
  Дата прийняття документів
  Дата першого подання документів
  Підпис фізичної особи
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства аграрної
  політики та продовольства України
  20 березня 2018 року № 148 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 серпня 2018 року  № 365)
  ВІДОМІСТЬ 
  фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк  на___________________20____ року

  з/п
  Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку
  Ідентифікаційний номер тварини
  Дата народження
  тварини
  Нарахована дотація у період утримання
  Сума нарахованої дотації, грн

  від                         1 до 5 місяців, грн
  від
  5 до 9 місяців, грн
  від
  9 до 13 місяців, грн

  усього
  згідно із попередньою Відомістю

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9  Разом

  Голова сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади

  _________
  (підпис)

  __________________________
  (ініціали та прізвище)

  «___» ____________ 20__ року