• Новини / Суспільство

  Роз’яснення Тячівського УСЗН  Щоб долучитися до Всеукраїнського тижня права, спробую, коротко викласти інформацію, з питань, щодо надання одноразової матеріальної допомоги найбільш вразливим категоріям громадян, учасникам анти терористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщеним особам, яке громадяни мають право реалізувати в Тячівському управлінні соціального захисту населення.

  Питання реалізації і захисту прав людини, в першу чергу соціально-незахищених верств населення, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначених операцій викладено в таких нормативно-правових документах як Постанові Кабінету Міністрів України від 12.04.2017. №256 „Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального 
   захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 
   вразливих категорій населення” та Постанові Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року №365 „Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.


  Порядок надання одноразової матеріальної допомоги найбільш вразливим категоріям громадян

  Дане питання регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 року №256 „Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення”.

  Кошти спрямовуються на: надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам; особам з інвалідністю (І, ІІ та ІІІ групи); дітям з інвалідністю; онко хворим; учасником антитеростичної операції; особам, які постраждали внаслідок пожежі, чи іншого стихійного лиха.

  Одноразова матеріальна допомога надається у разі тривалої хвороби, стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

  Допомога надається на підставі особистої заяви особи, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю — на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої до Тячівської районної державної адміністрації у сектор по роботі із зверненнями громадян.

  Для отримання одноразової матеріальної допомоги особи додають до заяви копії:

  - паспорта;

  - пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

  - реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

  - виписку з лікарні;

  - копія посвідчення інвалідності (за наявності);

  - копія посвідчення учасника АТО (мобілізованого, демобілізованого);

  - довідка про склад сім’ї;

  - акт обстеження матеріально-побутових умов проживання.

  Для отримання допомоги особи з інвалідністю та діти з інвалідністю або один із батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають до заяви копії:

  - паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби — копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

  - реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

  - висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

            Тячівська районна державна адміністрація адресує дані заяви до управління соціального захисту населення.

  Тячівське управління соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви та достовірність викладених у ній відомостей про заявника.

  Одноразова матеріальна допомога надається Тячівським управлінням соціального захисту населення один раз на рік.

  Рішення про надання або відмову в наданні одноразової матеріальної допомоги приймається комісією, утвореною у Тячівському управлінні соціального захисту населення (Розпорядженням голови Тячівської РДА)   та оформляється протоколом.

  Допомога виплачується тільки за разовими дорученнями шляхом поштового переказу.

  Допомога не виплачується у разі смерті особи, яка звернулася за одноразовою матеріальною допомогою. 


  Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам


  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. №365 визначає механізм призначення (відновлення) внутрішньо переміщеним особам виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг (далі — соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Документом, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, є довідка, видана такій особі відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”.

  Реєстрація місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи здійснюється в установленому законодавством порядку.

  Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються і виплачуються Тячівським управлінням соціального захисту населення за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

  Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках — її законний представник подає відповідну заяву до Тячівського управління соціального захисту населення. До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.

  Тячівське управління соціального захисту населення не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про призначення (відновлення) соціальних виплат надсилає запит про отримання електронної справи отримувача соціальної виплати до державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”, який протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту надсилає відповідну електронну справу до Тячівського управління соціального  захисту населення.

  Для призначення (відновлення) соціальних виплат Тячівське управління соціального захисту населення протягом
   15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання перебування внутрішньо переміщеної особи.
               За результатами проведення перевірки Тячівським управлінням соціального захисту населення складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики, який підписується всіма повнолітніми внутрішньо переміщеними особами та у визначених законодавством випадках — їх законними представниками, а також представниками управління соціального захисту населення.

    Під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї представник управління соціального захисту населення інформує внутрішньо переміщених осіб про їх обов’язок у десятиденний строк письмово повідомляти про зміну фактичного місця проживання перебування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим фактичним місцем проживання перебування, а також про наслідки невиконання такого обов’язку.

   Тячівське управління соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання електронної справи отримувача соціальної виплати вносить на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореною Тячівською районною державною адміністрацією подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

   Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання.

              За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.

    Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) такої виплати в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

    У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення управлінню соціального захисту населення.

      Управління соціального захисту населення, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства.

               Рішення комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати може бути оскаржене до суду.
  Головний спеціаліст-юристконсульт                                                                          Немеш Д. І.

  управління соціального захисту населення