ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ ТЯЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2018 РІК

2019-02-13 09:43:54
У відповідності до ст. 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу»,
наказу Національного агентства  України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади»,   з метою забезпечення гласності і відкритості в роботі державного органу, інформую про підсумки діяльності Тячівської районної державної адміністрації за 2018 рік. 
Робота державної адміністрації за минулий рік проводилася відповідно до основних положень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», і була спрямована, в першу чергу, на виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку району, галузевих програм, забезпечення стабільного економічного та фінансового становища, створення умов для збільшення надходжень до бюджетів місцевого та районного рівнів, розвитку туристично-рекреаційного комплексу, забезпечення соціальних гарантій населення. 
Протягом 2018 року структурними підрозділами райдержадміністрації підготовлено і винесено на розгляд сесій районної ради ряд галузевих програм. Для вирішення актуальних питань забезпечення життєдіяльності району протягом року головою райдержадміністрації видано 695 розпоряджень з основної діяльності.
Постійно  вживались заходи щодо вирішення питань економічного і соціального розвитку району, фінансово-бюджетної дисципліни в установах та організаціях району, організації та здійснення контролю за виконанням директивних та розпорядчих документів у структурних підрозділах райдержадміністрації. 
Щодо виконання місцевих бюджетів Тячівського району за 2018 рік
Зведений бюджет Тячівського району  включає   звіт 32 бюджетів, в тому числі 1 - районний,  5 - селищних, 26 - сільських рад району.
За 2018 рік забезпечено виконання затверджених планів доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів всіма сільськими, селищними  радами Тячівського району за винятком місцевого бюджету Углянської сільської ради.
Впродовж 2018 року в районі спостерігалась позитивна тенденція з виконання запланованих показників місцевих бюджетів. 
В цілому по району доходи  загального та спеціального фондів (без врахування трансфертів) виконано у сумі 185 946,4  тис. грн., що становить  101,3 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін (план 183 583,8 тис. грн..) та в абсолютній сумі понадпланові надходження складають 2 362,6 тис. грн.. В порівнянні з фактичним виконанням доходів 2017 року динаміка їх  зростання становить  11,8 відсотка, що в абсолютній сумі дорівнює 19 649,4 тис. грн..
Головними бюджетоутворюючими підприємствами району  у 2018 році були: - заклади та установи, що відносяться до бюджетної сфери району, на їх долю припадає 40 відсотків від загального обсягу усіх платежів місцевих бюджетів, з яких  найбільші районний відділ освіти,  включаючи відокремлені підрозділи Буштинський ліцей, оздоровчий табір «Берізка», дошкільні навчальні заклади (32 100,0 тис. грн. (60% ПДФО)), районний відділ охорони здоров’я (6300,0 тис. грн. (60% ПДФО)),  серед підприємств –платників економічного сектору найбільшимим є: ПП Костевич В.П.                               (ПДФО(60%) 2 023,8 тис. грн.,.) ДЛМГ “Брустурянське” (6 053,4 тис. грн. (60% ПДФО), лісовий дохід 3 458,0 тис. грн..)), ДП “Мокрянське ЛМГ” (3 676,8 тис. грн.. 60% ПДФО, 2 555,0 тис. грн. лісовий дохід), ТОВ ˮСПˮ Тернотекс ЛТДˮ 2 358,0 ПДФО (60%),
ˮДОХОДИ ˮ
Доходи загального фонду місцевих бюджетів в цілому по району виконано у сумі 164 545,5 тис. грн., що становить 105,0 відсотка до уточненого плану на 2018 рік (уточн. план 160 166,0 тис. грн.).   В процесі виконання бюджету затверджений план загального фонду перевиконано в 1,6 рази, що стало можливістю додаткового спрямування  фінансових ресурсів у сумі 22 952,40 тис. грн. на забезпечення першочергових соціальних виплат та видатків капітального характеру, спрямованих на фінансування заходів, передбачених програмою соціально-економічного розвитку на 2018 рік.    Проти фактичного виконання за минулий 2017 рік дохідна частина місцевих бюджетів зросла на 12,3 відсотка, або в абсолютній сумі на 18 076,5 тис. грн. 
У 2018 році найбільшу питому вагу у обсязі доходів загального фонду місцевих бюджетів (55,4%) займали  податки та збори на доходи  фізичних осіб, фактичні надходження яких  склали 91 186,4 тис. грн., що становить  100,8 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін. В порівнянні з надходженнями податку за 2017 рік спостерігається позитивна динаміка його збільшення, зокрема в 1,3 рази, що в абсолютній сумі дорівнює 16 857,8 тис. грн..
Другим за вагомістю бюджетоутворюючим доходом загального фонду місцевих бюджетів є група внутрішніх податків на товари та послуги, до якої включені акцизний податок з вироблених  та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, перерахування якого у 2018 році  склало  19 088,8 тис. грн., що становить 95,4 відсотка  до затвердженого плану з урахуванням змін.  Проти фактичного обсягу акцизного податку за минулий 2017 цьогорічні його надходження зменшились на 21,8 відсотка або на 5 331,6 тис. грн.. у зв’язку із зміною порядку та обсягів перерахувань акцизу за пальне. Проте найбільша його частка зосереджена в окремо взятих місцевих бюджетах, таких як   Дубівський, Солотвинський, Буштинський селищні, Бедевлянський, Нересницький, Нижньоапшанський сільських бюджетах. В інших же населених пунктах ці доходи незначні із-за відсутності бази оподаткування.
За рахунок надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцеві бюджети поповнені на загальну суму 7 063,7 тис. грн, що становить 108,5 відсотка до уточненого плану. У зв’язку із збільшенням кількості  площ лісового фонду, виділених під заготівлю другорядних лісових ресурсів  в 1,4 рази збільшились нарахування та сплата ренти за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення в порівнянні з минулим 2017 роком.
Продовж 2018 року до загального фонду надійшло місцевих податків у сумі 45 024,4 тис. грн., з яких найбільшу питому вагу (81,4%)  займає єдиний податок, надходження якого склало 36 640,4   тис. грн., та більше фактичного виконання за відповідний період минулого року на 25,0  відсотка, або на  7 324,9 тис. грн.. Земельний податок в цілому по району виконано у сумі 6 603,7 тис. грн.. та становить 100,5 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін.  В порівнянні з аналогічним показником минулого 2017 року надходження земельного податку зменшились на 9,7 відсотка або на 706,9 тис. грн. у зв’язку із законодавчими змінами в частині надання пільг з оподаткування земельним податком підприємств Укрзалізниці.
Поступово набувають вагомості запроваджені податки на рухоме і нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надходження яких у 2018 році склали 1 507,8 тис. та збільшились в порівнянні з минулим 2017 роком в 1,5 рази. При цьому, фінансовий ресурс місцевих бюджетів за рахунок зазначених видів доходів був би значно більший, так як станом на 01.01.2019 року рахується податковий борг на загальну суму 1 270,3 тис. грн..
Транспортний податок з фізичних та юридичних осіб виконано у сумі 241,7 тис. грн., що становить 241,7 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін та майже втричі більше за минулорічний показник  Причиною перевиконання цих доходів є  погашення податкового боргу  за минулий 2017 рік.
Плата за надання адміністративних послуг виконана у сумі 640,4 тис. грн.. при затвердженому плані з урахуванням змін у сумі 580,3 тис. грн..
При уточненому плані по надходженню плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності у сумі 802,1 тис. грн., фактичні її надходження склали 883,7 тис. грн.. 
Надходження податку на прибуток та частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що знаходяться в комунальній власності протягом 2018 року склали 14,2 тис. грн.,   
Впродовж 2018 року інші надходження місцевих бюджетів склали 316,3 тис. грн. За структурою надходжень ці доходи включають в себе надходження за рішеннями судів, донараховані суми  за наслідками перевірок контролюючих органів, за розміщення станцій операторів мобільного зв’язку, повернення невикористаних коштів. 
Концесійні платежі виконано у сумі 31,5 тис. грн.., що становить 105,0 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін та 111,3 відсотка до рівня виконання за минулий 2017 рік.
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) в цілому по району виконано у сумі 21 400,9 тис. грн. при уточненому плані 23 417,8   тис. грн., та становить 91,4   відсотка відповідно.  Причиною недовиконання доходів спеціального фонду є недоодержання окремими місцевими бюджетами власних надходжень бюджетних установ, зокрема батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ у зв’язку із закриттям закладів в літній період року.  В порівнянні з минулим 2017 роком доходи спеціального фонду збільшились на 7,9 відсотка, або на 1 572,9 тис. грн.. Доходи бюджету розвитку виконано у сумі 4 507,0 тис. грн.. в тому числі за рахунок надходжень коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення  у сумі 3 476,3 тис. грн., надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури у сумі 452,9 тис. грн., відчуження майна комунальної власності у сумі 577,8 тис. грн.. 
Власні надходження бюджетних установ виконані у сумі  13 759,9 тис. грн..  при уточненому плані з урахуванням змін у сумі 15 020,5 тис. грн., що становить 91,6 відсотка. Головною причиною недовиконання плану власних надходжень бюджетних установ  є   збільшення планів у 2017 році   плати за надані послуги,  яке відбулося за рахунок спрямування   залишків цих надходжень, що склалися   на 1 січня  2017 року.   Спільні заходи, вжиті місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, податковими, правоохоронними органами щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів.
1.Проведено 4 засідання колегій про підсумки місцевих бюджетів району та здійснювався постійний моніторинг надходжень податків і зборів. 
2. Проведено 12 засідань комісії з питань заборгованості з виплати заробітної плати  та податкового боргу. 
3. Проведено 12 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати. 
4. Проведено інвентаризацію договорів оренди майна комунальної власності та  інвентаризацію договорів наданих в оренду земельних ділянок. 
5. Проводились наради, семінари, круглі столи за участі органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва району, а також роз’яснювальна робота через засоби масової інформації щодо детінізації економіки, запровадження податків  на   майно, зміни ставок місцевих податків   тощо.
ВИДАТКИ
Загальний обсяг видатків зведеного бюджету  по  району за 2018 рік в цілому (із врахування трансфертів,що передаються до державного бюджету) виконано в сумі 1 621 587,3  тис. грн., при уточненому плані 1 671 533,9 тис.грн. та становить 97  відсотка, в тому числі по загальному фонду видатки виконані в сумі 1 492683.1  тис. грн. при уточненому плані 1 529691.7тис.грн.,що становить 97,6 відсотка по спеціальному фонду видатки виконано в сумі 128 904,2 тис. грн. при уточненому плані 141 842,2тис.грн.,що становить 90,9 відсотка.   
Видатки на утримання ”Органів державного управління’’ виконано в сумі 44 525,3 тис.грн. з них по загальному фонду в сумі 43 405,4 тис. грн., по спеціальному фонду- 1 119,9 тис.грн. 
Районною радою профінансовано  по загальному фонду 4-и програми   з них на: 
- фінансування Програми підтримки депутатської діяльності  на 2016-2020 роки в сумі 23,0 тис.грн. (за сувенірну продукцію з символікою району, придбання грамот, подяк, відзнак, папок та інше.):
- фінансування Програми охорони та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку Тячівської районної ради на 2018 рік  в сумі 900,8 тис. грн.(заробітна плата з нарахуванням);
- фінансування Програми  КП “Агенції регіонального розвитку Тячівського району на 2018 рік” – 21,6 тис.грн. (заробітна плата з нарахуванням,та інше).
Відділом управління майном району районної ради  профінансовано   
-Програму збереження охорони,підтримки життєдіяльності та  приватизації  об’єктів   комунальної  власності  Тячівського району на 2017-2018 р. в сумі – 651,9 тис.грн.
На протязі року спрямовано по органах державного управління на  капітальні видатки -1 119,9 тис.грн. з яких; селищними радами -537,8 тис.грн  сільськими радами – 582,1 тис.грн
Видатки по галузі ”Освіта”  виконано у 2018 році в сумі 591 077,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду в сумі 555 038,4 тис. грн..по спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 36 040,1 тис. грн.
Управлінням освіти,молоді та спорту профінансовано видатки на  дві програми:
- “Підтримки обдарованоїcпортивної молоді в Тячівському районі на 2013-2018 роки” в сумі 145,3тис.грн. (на виплату премії за призові місця учасникам  змагань,тощо);
- «Програма виконання окремих заходів у сфері освіти з метою забезпечення спорів господарських правовідносин на 2018-2020 роки»- 1 276,6 тис.грн.
Сільськими бюджетами (с.Руська Мокра,с.Угля ) спрямовано на освітні 2 програми видатки в сумі – 272,9 тис.грн. в т.ч. по загальному фонду-64,0 тис.грн., по спеціальному-208,0 тис.грн.
Видатки на ”Охорону здоров'я”  в цілому виконані у 2018 році в сумі- 166 093,7тис.грн. в т.ч. по загальному фонду виконано в сумі 162 669,2 тис. грн., по спеціальному фонду - 3 424 ,5 тис. грн.
По   галузі профінансовано 5 програм та заходів по загальному фонду бюджету на суму 9 531,5т  тис.грн.
З яких: 
-на фінансування програми ”Медичне забезпечення ветеранів війни та прирівняних до них по пільгам на 2017-2020 роки” –206,4 тис.грн. (відшкодовано по пільгових рецептах.)
-на фінансування програми “Медикаментозне забезпечення окремих груп населення,що підлягають під дію Постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. на 2017-2020 роки” – 914,6 тис. грн.
-на фінансування програми “Медикаментозне забезпечення хворих,яким проводиться замісне діалізне лікування на 2016-2018 роки”- 99,6тис.грн.
-на фінансування програми “Профілактики,діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на період до 2020 року” –520,4 тис.грн.
-на фінансування програми “Цукровий діабет” на період 2017- 2020роки – 4 723,5 тис.грн.
На відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань (препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет) використано-3067,0 тис.грн.
Видатки на ”Соціальний захист та соціальне забезпечення”  із врахуванням субвенції з державного бюджету (на   надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення) виконано в цілому-586 261,6 тис.грн. в т.ч. по загальному фонду в сумі 585 619,1 тис. грн.,по спеціальному- 642,5 тис.грн. 
У 2018 році профінансовано з районного бюджету видатки на фінансування соціальних   програм в сумі-  2 455,0 тис.грн.а саме:
-на   програми “Щодо посилення соціального захисту соціально незахищених категорій громадян у 2018-2020 роках ” спрямовановидатків в сумі730,4  тис. грн., в т.ч. з районного бюджету- 381,8 тис.грн. селищними -74,8 тис.грн., сільськими -273,8 тис.грн.
-       Програма забезпечення прав дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки- 61,9 тис.грн. з яких:39,9 тис.грн.по загальному фонду, по спеціальному-22,0 тис.грн.
- ”Програма державної підтримки діяльності “ветеранських” громадських організацій та громадських організацій,які займаються проблемами учасників АТО та їх сімей на 2018рік” – 256,9 тис.грн.  
- “Програма соціальної підтримки дітей та молоді, захисту їхніх конституційних прав, попередження негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах  на 2018-2019 роки” – 10,0тис. грн. 
- “Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги Тячівського управління соціального захисту населення державної адміністрації” – 39,8 тис.грн. 
- “Програма розвитку соціального обслуговування, удосконалення системи соціального захисту інвалідів,ветеранів війни та праці та малозабезпечених верств населення” – 58,3 тис.грн. в т.ч. з районного бюджету- 42,8 тис.грн.   сільськими -15,5 тис.грн.
Програма по підтримці медико-соціального центру 2016-2020 роки -20,0 тис.грн.
На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді-1 319,0 тис.грн.
Видатки на ”Культуру та мистецтво”  складають вцілому за звітній період19 733,3 тис.грн. в тому числі по загальному фонду – 18 060,9 тис. грн., по спеціальному фонду видатки – 1 672,4 тис. грн..
На протязі року  за рахунок коштів загального фонду було проведено відділом культури  22 заходи відповідно до затвердженої програми "Розвитку культури" (свята, ювілеї, тощо) на суму 416,0 тис.грн. Селищними радами профінансовано 3 програми на суму -179,3 тис.грн.,сільськими – 4 програми на суму -558,2 тис.грн.
Видатки по ”Фізичній культурі і спорту”  виконані в сумі 6 283,7 тис.грн. по загальному фонду в сумі 5 981,3 тис. грн.. по спеціальному -302,4 тис.грн. Із загальної суми обсягу видатків на утримання ДЮСШ використано – 4  645,2 тис.грн. 
 На виконання  програм розвитку фізичної культури та спорту  використано 1 638,6 тис.грн. в тому числі по загальному фонду- 1 336,2 тис.грн., спеціальному – 302,4 тис.грн.Селищними радами профінансовано 4 програми на суму -425,2 тис.грн.,сільськими – 4 програми на суму -207,5 тис.грн. Це в основному видатки на придбання спортивних форм та спортивного інвентаря учасникам клубів, транспортні послуги по перевезенню команд, проведення спортивних змагань,оплата електроенергії стадіонів та інше. 
Видатки на утримання житлово-комунального господарства  у 2018 році виконано у сумі 9 924,8тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 7 703,9тис.грн., по спеціальному – 2 220,9 тис.грн. За напрямками це видатки на благоустрій-  6 457,4 тис.грн., на заходи з поліпшення питної води- 488,0 тис.грн. іншу діяльність у сфері ЖКГ-1 999,5 тис.грн. на реалізацію програм-980,0 тис.грн. 
Видатки на фінансування  галузі   по загальному фонду “Сільське і лісове, рибне господарство та мисливство”  складають 986,0 тис.грн. в тому числі  по загальному фонду – 751,8 тис.грн, по спеціальному фонду –235,0 тис.грн. з яких на фінансування районної програми галузі– 40,0тис.грн.по загальному фонду, решта кошти спрямовано на фінансування програм бюджетами сіл,селищ - проведення грошової оцінки земель в населених пунктах району, виготовлення документації по розширенню меж села.
Обсяг видатків бюджету розвитку району по КПК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток за 2018 рік, при плані 7107,4 тис.грн., виконано у сумі 5956,5 тис.грн., в тому числі: обласного бюджету – 2510,3 тис.грн., що становить 83,8 відсотка. 
Основними напрямками спрямування коштів бюджету розвитку були будівництво, та реконструкція об’єктів на фінансування окремих галузей: 
- освіта профінансовано видатки в сумі 2121,2 тис.грн., а саме за рахунок коштів обласного - 1279,8 тис.грн., та  місцевих бюджетів - 841,4 тис.грн., по окремих об’єктах «Будівництво ДНЗ в с. Нижня Апша» - 326,6 тис.грн.; «Будівництво спортивного майданчика в смт.Усть-Чорна, вул.Верховинська,217» - 639,8 тис.грн.; «Будівництво дитячого майданчика для дітей в с.Ганичі по вул.Народна, № 192, Тячівського району, Закарпатської області» - 183,7 тис.грн.; «Будівництво спортивного майданчика в с.Нересниця, вул.Грушевського,48» - 284,6 тис.грн.
         - охорона здоров’я профінансовано видатки в сумі 1310,4 тис.грн., а саме за рахунок коштів обласного – 930,6 тис.грн., «Реконструкція акушерсько-гінекологічного корпусу Тячівської районної лікарні №1» та  місцевих бюджетів – 379,8 тис.грн., «Реконструкція колишнього санпропускника під амбулаторію ЗПСМ в с.Широкий Луг, по вул.І.Франка,3 Тячівського району. Коригування проекту».
- житлово – комунальне господарство профінансовано видатки в сумі 1703,3 тис.грн. а саме за рахунок коштів обласного – 299,9 тис.грн., Реконструкція системи водопостачання житлового масиву по вулиці Незалежності та вулиці Травнева в смт.Буштино, Тячівського району та місцевих бюджетів – 1403,4 тис.грн. по окремих об»єктах «Будівництво мережі вуличного освітлення в смт.Буштино" - 654,6 тис.грн. "Будівництво сортувальної площадки в смт.Буштино" - 297,6 тис.грн.
- інші профінансовано видатки в сумі 821,6 по окремих об’єктах «Будівництво трибуни майнового комплексу стадіону в с.НижняАпша, Тячівського району» - 810,0 тис.грн.
Обсяг видатків  бюджету району по КПК 7460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» при плані 51176,4 тис.грн., використано в сумі 49783,8 тис.грн., що становить 97,3 відсотка, в тому числі: 
по загальному фонду використано-10 089,5 тис.грн з яких: з обласного бюджету - 898,4 тис.грн.,  з районного бюджету були профінансовані кошти – 4 202,6 тис.грн., на поточний ремонт доріг селищним, сільським радам. Також селищними, сільськими бюджетами проведені видатки - 4988,5 тис.грн.;
по спеціальному фонду виконано-39 694,3 тис.грн. з яких: з державного бюджету - 21788,1 тис.грн., обласного бюджету - 5689,2 тис.грн.,  з районного бюджету були профінансовані кошти – 6 240,1 тис.грн., на капітальний ремонт доріг селищним, сільським радам. Також селищними, сільськими бюджетами проведені видатки – 5976,9 тис.грн.;
Крім цього, спрямовано видатки на дороги з інших бюджетів:
З обласного бюджету по загальному фонду на «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» виділено 1640,0 тис.грн., використано - 1635,2 тис.грн., що становить 99,7 відсотка.
З бюджетів різних рівнів на  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» спрямовано по спеціальному фонду- 10480,8 тис.грн., виконано - 6499,6 тис. грн., що становить 62,0 відсотка, з яких - з державного бюджету - 5413,1 тис. грн., та місцевих бюджетів району – 1086,4 тис.грн.   
З обласного бюджету по загальному фонду виділено на «Реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» при плані 199,0 тис. грн., виконано в сумі 199,0 тис. грн., що становить 100,0 відсотка.
Видатки на фінансування заходів із  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха складають – 2 005,1 тис.грн. з яких: по загальному фонду – 556,9 тис. грн., по спеціальному – 1448,2 тис.грн. Це видатки на придбання природних матеріалів (пісок, шутер) для запобігання надзвичайних ситуацій, оплата за виготовлення робочих проектів по відновленню доріг, берегоукріплень.
Видатки на утримання ”Місцевої пожежної охорони”  виконано  по загальному фонду- 5 436,6 тис.грн.До складу місцевої пожежної частини входять: апарат управління з утриманням 508,3 тис. грн.  та 5 місцевих пожежних команд - (смт.Тересва із штатною чисельністю  14 одиниць та утриманням  - 999,9 тис.грн., смт. Солотвино із  штатною чисельністю  14   одиниць та утриманням – 820,7 тис.грн., с.Нересниця із штатною чисельністю  14 одиниць та утриманням –999,9 тис.грн., тас.Чумалево із  штатною чисельністю  14   одиниць та утриманням – 989,5 тис.грн., с.Угля із штатною чисельністю 14  одиниць та утриманням – 951,0тис.грн.). Всього чисельність працівників   затверджено по штату в кількості 74 штатні одиниці.
Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів по Охороні   навколишнього природного середовища виконано  у сумі – 7 497,6 тис.грн. тис.грн. при плані 7902,8 тис.грн.,що становить 94,9 відсотка. З обласного бюджету профінансовано на здійснення  робіт по берегоукріпленням радам (смт..Усть-Чорна,с.Руська Мокра,с.Красна) в сумі 6 883,0 тис.грн. Крім цього місцевими бюджетами спрямовано видатки на  іншу діяльність у сфері навколишнього середовища в сумі-614,6тис.грн.(очистку прилеглих територій сміттєзвалищта інше)
У 2018 році по  загальному фонду  бюджету району профінансовано програму ”Власний дім” на суму   350,0 тис. грн.: на фінансування видатків  ”Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам”, (із районного бюджету - 250,0 тис.грн., селищного – 100,0 тис.грн.) 
- 50,0 тис. грн., на фінансування  ”Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів”. 
Обласним фондом інвестування на протязі року на спеціальні рахунки місцевим бюджетам повернуто кошти наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 531,5тис. грн., які в поточному році із врахування залишку коштів на початок року (117,5тис.грн.) спрямовано на подальше фінансування (надання інших внутрішніх кредитів), з яких профінансовано – 649,0 тис.грн. Залишок повернутих коштів на 01.01.2018р. – 87,0 тис.грн.
З місцевих бюджетів району виділялись кошти іншої субвенції на фінансування об’єктів соціальної сфери в сумі 7 647,4 тис.грн. з яких  по загальному фонду - 992,2 тис.грн., по спеціальному - 6 655,2 тис.грн.
З місцевих бюджетів  на програми соціально-економічного розвитку регіонів  в 2018 році використано 749,9 тис. грн. з яких по загальному фонду–649,9 тис.грн.  та по спеціальному- 100,0 тис.грн.
ФІНАНСУВАННЯ
Станом на 01.01.2019 року залишки коштів місцевих бюджетів по загальному фонду складають 38 450,9 тис. грн.
Залишки на рахунках спеціального фонду по місцевих бюджетах складають 15 730,7   тис.грн., в тому числі: по податку з власників транспортних засобів 295,9 тис.грн., надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництво в cумі 219,8тис. грн., бюджет розвитку 3721,7 тис. грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища 615,0 тис. грн., залишок коштів по кредитуванню в сумі 87,0 тис. грн.,субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -3 977,1 тис.грн., субвенція на виконання інвестиційних проектів-6 814,2 тис.грн.  
“МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ”
Загальний обсяг отриманих з державного бюджету міжбюджетних трансфертів за 2018 рік складає 584 451,8тис.грн.. Невикористані та повернуті до державного бюджету кошти:  кошти в сумі 33 784 грн. 14 коп. по деяких видах допомог отримувачі допомог повернули невикористані кошти на рахунок головного розпорядника коштів Тячівського управління соціального захисту населення, а саме: ТПКВКМБ 3043 – 15 480 грн. (вказані неправильні реквізити банку при виплаті, банк повернув кошти на рахунок УСЗН), 3046 – 4 172 грн. 80 коп. (батьком були сплачені аліменти, допомога повернута на рахунок УСЗН), 3047 – 11 092 грн. 35 коп. (отримувачі зняті з обліку в центрі зайнятості без подальшого працевлаштування, переплата повернута ), 3083 – 1 291 грн. 36 коп. (в зв’язку зі смертю одержувача), 3085 – 1 747 грн. 63 коп. (недостовірна інформація про здійснення догляду – отримувач був фізичною особою підприємцем – допомога повернута); по ТПКВКМБ 3171 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» повернуто на рахунок головного розпорядника коштів Тячівського управління соціального захисту населення невикористані кошти в сумі 3 272 грн. 95 коп.
Видатки по субвенції з державного бюджету по  соціальних  виплатах по загальному  фонду   за  2018  рік   виконано  в сумі  584 414,7 тис.грн. на 99,5 відсотка до річного уточненого плану, який складає 587 508,2 тис.грн.. 
Видатки по субвенції з державного бюджету по загальному фонду на виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку виконано в сумі 415 423,1тис.грн., 99,8 відсотків до уточненого річного плану. Заборгованості немає. 
Видатки по субвенції з державного бюджету загального фонду з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природному газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот складають 140 848,5 тис.грн., 98,6 відсотків до уточненого річного плану. Кредиторська заборгованість складає 10 747,4тис.грн. – це поточна заборгованість за грудень місяць, в т.ч.: по водопостачанню та водовідведенню  - 26,4тис.грн., квартирній платі та інших послугах – 5,4тис.грн., природному газу – 9 807,3тис.грн. та електричній енергії – 908,2 тис.грн. (додаток 1). 
Видатки по субвенції з державного бюджету з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання  твердого та рідкого пічного побутового палива  та скрапленого газу виконано в сумі 27 185,8 тис.грн. – 99,8 відсотків до річного уточненого плану. Кредиторська заборгованість складає 158,6 тис.грн, це поточна заборгованість за грудень місяць. 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователявикористана в сумі 889,9тис.грн. на 71 відсоток до річного уточненого плану, який складає 1 252,9 тис.грн.. Заборгованості немає.
На проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів “Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування” передбачено   70,7 тис.грн., використано в сумі 67,4тис.грн.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень–грудень  2018 року загальний обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах склав   341910,5  тис. грн. проти
265947,9 тис. грн. за відповідний період минулого року.  Темп росту становить   128,6   відсотка.
Підприємствами добувної та переробної промисловості протягом січня-грудня  2018 року реалізовано продукції на суму 301727,2 тис. грн., що становить 118,2 відсотки відповідно до  минулого року. 
Збільшення обсягів реалізації спостерігається у наступних галузях.
Обсяг реалізації продукції підприємствами лісопереробної промисловості продовжує займати домінуючу частку (84,2 відсотки) в обсязі реалізованої продукції підприємствами добувної та переробної промисловості, що суттєво впливає на показник в цілому по району.  Загальний обсяг лісопереробної галузі за січень-грудень 2018 року склав 254054,6 тис.грн, або 122,5 відсотків до відповідного періоду минулого року.
Хімічна промисловість представлена ТОВ «Оріон» - обсяг реалізації продукції склав 1110,8 тис. грн.. 
 В  легкій промисловості обсяг реалізованої продукції склав   33322,3 тис.грн., тобто105,6 відсотків до відповідного періоду минулого року.
Обсяг реалізованої продукції  у харчовій промисловості склав 6654,7 тис.грн., або 104,9 відсотка  до  відповідного року
 У нерудній промисловості обсяг реалізації виготовленої продукції становить 1329,7 тис.грн. або 68,8 відсотки до відповідного періоду минулого року.
В машинобудівній галузі реалізацію продукції здійснював лише ПАТ «Закарпатський завод «Електороавтоматика» загальним обсягом  3578,2 тис. грн., що становить 83,8 відсотків до аналогічного періоду минулого року. 
 ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»  протягом   2018 року реалізацію продукції не здійснював. 
У галузі промислового виробництва є чимало невикористаних ресурсів і можливостей, частина промислових підприємств району продовжують працювати збитково, низька їх інноваційна діяльність. 
АГРАРНИЙ   СЕКТОР
У    січні – грудні  2018 році всіма категоріями господарств району вироблено 19021 тонн м’яса, надої молока склали 76196 тонн, одержано 84808,8 тис.шт.яєць, що в   порівнянні з  відповідним періодом минулого року становить 112,1, 108,3, 114,9 відсотків відповідно.
Станом на 1 січня  2019 року в господарствах усіх категорій утримувалось 26785 гол. ВРХ (в т.ч. корів – 19107 гол.), 53343 голів свиней, і 790,2 тис.гол. птиці, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року становить 100,4 (103,5); 107,6; 108,9 відсотків відповідно. 
          З метою недопущення скорочення поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі корів проводилося роз’яснення вимог постанови КМУ від 7 лютого 2018 р. № 107 «Про   порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва». 
Фермерськими господарствами основного кола «Микуляниць», «Ростока», «Продукти карпат» за 2018 рік отримано дотації за утримання корів в сумі 31,5 тис.грн. Фермерським господарством «Новий рівень – 2006» отримано дотації в сумі 265,0 тис.грн. за 53 голови свиноматок та кнурів. На даний час господарством утримуються 680 голів основних свиноматок. 
Фізичним особам надавалися консультації щодо отримання дотації за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб. Відповідно, за 2018 рік, власниками молодняку великої рогатої худоби подано 1159 заяв на 2474 голів, на суму 2301,1 тис. грн. 
Державною адміністрацією здійснювалися заходи щодо пошуку потенційних інвесторів та сприяння розвитку індивідуальних підсобних господарств населення. Відповідно розроблена інвестиційна пропозиція під назвою «Первинна обробка та переробка грубої овечої вовни на базі Асоціації фермерів та приватних землевласників Тячівського району», яка занесена у каталог інвестиційних пропозицій Тячівського району та представлено департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації презентацію під назвою «Регіональний розвиток на основі перепланування місцевої промисловості», з метою вирішення питання щодо придбання відповідного обладнання або залучення потенційного інвестора. Враховуючи досвід країн ЄС, зокрема Румунії, було виявлено ряд підприємств, які  можуть переробляти вовну в ізоляційний матеріал. Задля ефективного налагодження українсько-румунських зв’язків в галузі сільського господарства, було направлено листа Консулу Румунії в смт.Солотвино пану ГабріелуНікола, з проханням сприяти в залученні зацікавлених інвесторів та допомогти в отриманні європейських грантів або інвестицій для переробки вовни в ізоляційний матеріал для тваринницьких та інших приміщень. Також з цього приводу були надіслані відповідні пропозиції щодо переробки вовни підприємствам Румунії, які займаютьсь переробкою вовни, а саме: (M.I.S. GRUP, Bistrita – Nasaud, NetexSABistrita). 
З метою збуту тваринницької продукції надавалася практична допомога щодо участі у різних ярмарках проведених в області та за її межами.
         
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Продовжується робота по залученню прямих іноземних інвестицій в економіку району,   загальний обсяг яких станом на 01 жовтня   2018 року становив 7788,0 тис.дол.США.   проти  8101,5 тис.дол.США на 01 жовтня  2017 року. 
Найбільше прямих іноземних інвестицій (7,1 млн. дол. США) залучено в промисловість 95,6 %. Інвестиції надійшли з 10 країн світу, найбільші обсяги поступили з Австрії, Італії, Нідерландів, Німеччини.
Задля залучення  іноземного капіталу  проведено роботу з моніторингу  підприємств, які діють на території Тячівщини та готові розширювати свою діяльність на експортному ринку, проведена робота з аналізу природніх ресурсів та вільних виробничих площ для розроблення відповідних інвестиційних пропозицій для майбутніх інвесторів.
Також проводиться постійне інформування суб’єктів  господарювання  стосовно проведення виставкових заходів, інвестиційних форумів, участь в яких дає можливість пошуку нових ринків експорту виготовленої продукції, налагодження нових партнерських відносин з бізнесовими колами іноземних країн.
Важливою складовою для розвитку району є залучення приватного капіталу в усі сфери економіки району та житлове будівництво.
Загальна площа введених в експлуатацію житлових будинків протягом січня-вересня 2018 року становить 64,6 тис.кв.м, що становить 157,7 відсотка до січня-вересня 2017 року. Питома вага району у  загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла залишається значною і складає 22,6 відсотка. 
Вживаються заходи по реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку. 
У 2018 році за рахунок  коштів державного фонду регіонального розвитку  були  розпочаті   роботи  по   реконструкції  будівлі   для розміщення  дошкільного навчального закладу в с.Тарасівка.  На дані роботи  було виділено і освоєно  коштів: з державного бюджету – 2500,0 тис.грн., з місцевого бюджету – 32,2 тис.грн.   
А також для продовження будівництва дитячого садка в с.НижняАпша  було виділено  і освоєно коштів ДФРР - 1500,0 тис.грн., з місцевого бюджету – 185,654 тис.грн.
Пріоритетним напрямком  роботи державної адміністрації у 2018 році було будівництво, реконструкція і ремонт комунальних  та місцевих доріг, з цією метою  прийнята Програма  розвитку   дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості Тячівського району на 2018 рік.  На  капітальний і поточний ремонт доріг було освоєно субвенціїДорожнього фонду   на суму   21787,806 тис.грн. 
Крім цього, за рахунок ДФРР відремонтовано дві ділянки дороги загального користування місцевого значення між селами Красна та Усть-Чорна.  А також три ділянки дороги місцевого значення   Колочава-Усть-Чорна-Калини-Бедевля, Угля-МалаУголька  та Усть-Чорна –Лопухів.
На дані роботи у звітному році  виділено і освоєно коштів ДФРР у сумі 15057,950 тис.грн.,  з місцевого бюджету  - 2132,193 тис.грн. 
У зв’язку з відсутністю фінансування спецфонду з ДФРР не вдалося реалізувати проект   по берегоукріпленню  правого берега р.Тересва на ділянці №1 і №2  в с.Красна.
За рахунок субвенції коштів обласного бюджету  на  ремонти доріг освоєно 8421,7 тис.грн.   
Загалом, на   2018 рік для будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери виділено кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів у розмірі  46535,8 тис.грн.  з яких за 2018 рік профінансовані відповідні роботи на загальну суму  41102,0 тис.грн. 
 Зокрема    на продовження будівництва с.НижняАпша освоєно 326,6 тис.грн., будівництво дитячого майданчика для дітей   в с.Ганичі – 183,7 тис.грн., будівництво спортивного майданчика в с.Нересниця – 284,6 тис.грн., реконструкція будівлі дитячого садка в с.Тарасівка – 32,2 тис.грн.будівництво спортивного майданчика в смт.Усть-Чорна – 639,8 тис.грн., будівництво спортивного майданчика в с.Нересниця – 640,0 тис.грн.,  реконструкція колишнього санпропускника під амбулаторію  ЗПСМ в с.Широкий Луг – 379,8 тис.грн.,   реконструкція акушерсько-гінекологічного корпусу Тячівської  районної лікарні №1 – 930,6 тис.грн., будівництво вуличного освітлення в смт.Буштино – 654,6 тис.грн.,будівництво сортувальної площадки в смт.Буштино – 297,6тис.грн., реконструкція системи водопостачання житлового масиву  в смт.Буштино – 299,9 тис.грн..   реконструкція вуличного освітлення в с.Грушово – 91,4 тис.грн., будівництво трибуни майнового комплексу стадіону в с. Нижня Апша – 810,0 тис.грн.,   капітальні ремонти доріг – 17147,5тис.грн  та ін.
ТОРГІВЛЯ  ТА ПОСЛУГИ
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб   за січень-вересень 2018 року  у порівняльних цінах склав 456,4млн.грн., або 116,9% до відповідного періоду минулого року. 
Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг у січні-вересні 2018 року у ринкових цінах склав 1699,7 млн.грн., проти 1007,8 млн. грн. за січень-вересень 2017 року, або 168,6 відсотка. 
ТРАНСПОРТ   і    ЗВ'ЯЗОК
За січень-грудень 2018 року автомобільним транспортом (із урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 410,7 тис.тонн вантажів, що становить 101,4відсотка  до   січня-грудня 2017 року. Вантажооборотсклав531530,5 тис.тонно-кілометрівабона 4,6відсоткименше   відповідногоперіодуминулого року.
Кількість пасажирів, перевезених автомобільним транспортом на звітну дату склала 585,1 тис.осіб, пасажирооборот – 17879,4 тис.пасажиро-кілометрів,  що становить 84,5 і 86,4 відсотки у відношенні до січня – грудня попереднього року відповідно.
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Розвиток малого та середнього підприємництва в районі орієнтується на потреби й можливості місцевого ринку; має вплив на процеси оптимізації окремих галузей економіки району, зменшення рівня бідності та безробіття в сільських населених пунктах. 
Для підтримки та подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в районі діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки, на реалізацію заходів якої з районного бюджету передбачено кошти у сумі 110,0 тис.грн.
У ході реалізації Програми державною адміністрацією проводяться семінари з підприємцями щодо роз’яснення законодавчих актів, які регулюють підприємницьку діяльність; організовуються круглі столи «Бізнес-влада-партнери» з метою узагальнення проблем  розвитку підприємництва та визначення шляхів їх вирішення; здійснюється постійне інформування суб’єктів підприємницької діяльності через районну газету «Дружба» щодо проведення різних виставкових заходів, бізнес-форумів. За підтримкою районного центру зайнятості проводиться фахова підготовка осіб, які мають намір організувати підприємницьку діяльність, зокрема  проведено консультаційні семінари «Як розпочати власний бізнес». Загалом протягом січня-грудня 2018 року проведено 41 семінарів, в яких взяли участь 461 учасників.
Постійно вживаються відповідні заходи щодо забезпечення реалізації законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги». 
В районі успішно функціонує Центр наданняадміністративнихпослуг. Для забезпечення належного функціонування Центру прийнято районну програму його фінансування. За   січень-грудень 2018 року   використано    389,176  тис. грн.
За січень-грудень 2018 року до Центру надання адміністративних послуг прийнято та оформлено вхідних пакетів  11156   в тому числі: міграційної служби – 2556, Держгеокадастру – 6904, відділу архітектури – 1464, дозвільних документів – 223 а також  оформлено адміністративних справ та складено адміністративних справ  - 1272
ТУРИЗМ
Розвитоктуристично-рекреаційноїгалузівизначенийпріоритетнимнапрямкомТячівського району. Станом на 01 січня   2019 року в районінараховується 114об'єктівтуристично-рекреаційної та готельноїсфери, з них: 40 б’єктівтуристичноїінфраструктурипрацюютькруглорічно, 74 - сезонно,        Протягом 12 місяців 2018 року реконструкцію та будівництво проведено на таких об’єктах:
- База відпочинку «Кароліна» (смт.Солотвино) - будівництводерев’яного домика на 10 місць;
-     Готель «VIZIT» - ремонт сантехніки;
-    Аква-парк «Марина» - ремонт душових, установлення теплої підлоги біля басейну;
- Міні готель «Тиса» м.Тячів – косметичний ремонт приміщень номерів.
За січень - грудень 2018 року район відвідало – 31402туристів, кількістьтуроднівсклала40730 днів. Відповідно до аналогічного періоду минулого року чисельність туристів зросла на 12,1 відсотка.
Обсягнаданихпослугсуб’єктамитуристично-рекреаційної та готельноїсферисклав – 9910,7 тис.грн.
За данимиУсть-Чорнянськогоаварійнорятувального загону протягом 12 місяців 2018 року район відвідало1795туристичнихгруп, загальноюкількістю1650осіб. 
    З метою підтримки та розвитку туристичної галузі району 9-10 березня у містах Пардубіце та ГрадецьКралове (Чеська Республіка) під  час ярмарку туризму та промисловості «Інфотур та велотуризм 2018», був представлений туристичний потенціал Тячівщини, презентував наш район  секретар Углянської сільської ради - Олександр Бабич. За результатами даного заходу Тячівщина була запрошена до співпраці в туристичній галузі, чеська сторона готова надати допомогу та підтримку у розвитку зеленого туризму. З метою поглиблення співпраці  запланована робоча поїздка до ГрадецьКралове, де буде проходити навчання по написанню грантових програм та залученню міжнародної технічної допомоги.
- 21-22 вересня під час Міжнародної туристичної виставки-ярмарку «Тур`євроцентр - Закарпаття 2018», організовано виставку туристичних родзинок Тячівщини   та представлено туристичний путівник: «Туристична енциклопедія. Тячівщина», 10 жовтня на  інвестиційному форумі "Закарпаття - бізнес у центрі Європи" представлено інвестиційні проекти району та новий інвестиційний каталог;
-  17 жовтня в приміщенні райдержадміністрації організовано семінар-навчання з розвитку сільського туризму: «Сільський туризм: з чого розпочати  та як досягти успіху», присутніми  були незайняте населення Тячівського району, які стоять на обліку районного центру зайнятості, власники сільських садиб та ті, хто бажає розпочати займатися сільським туризмом.
         З метою підтримки розвитку сільського туризму  та оновлення обласного каталогу «Закарпатські села запрошують на відпочинок» за 2018 рік   оновлено список сільських садиб району та перелік послуг, які вони надають.
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В районі розроблена та діє Програма розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, транскордонного співробітництва, інвестиційного іміджу, туризму та рекреації в Тячівському районі на 2017-2020 роки. На співфінансування та участь в транскордонних проектах у 2018 році згідно заходів Програми  в бюджеті виділено 35,0 тис. грн.
Активну участь у впровадженні транскордонних проектів, які спрямовані на підвищення якості життя громадян та Європейську інтеграцію беруть Буштинська, Солотвинська, Усть–Чорнянська селищні ради, Грушівська, Калинівська, Вільхівська, Бедевлянська, Углянська та Руськомокрянська сільські ради.
З метою розвитку транскордонного співробітництва та підтримки розвитку дружніх відносин із сусідніми державами а також  підтримки розвитку національних меншини району були проведені наступні заходи:
     -  під час робочої поїздки на Закарпатті, 26 лютого, Тячівський район відвідав Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану. Пан Крістіан-Леон навідався до Солотвинського ліцею ім.М.Емінеску з румунською мовою навчання, де ознайомився із роботою закладу та пообіцяв посприяти в залученні коштів для реконструкції другого крила ліцею;
     -  3 березня Тячівщину з робочим візитом відвідала Міністр румунів звідусіль пані Наталя-ЕленаІнтотеро. Т, пані Наталія відвідала Музеї історії та етнографії румунів Закарпаття у Нижній Апші,  Солотвинський ліцеї імені М.Емінеску з румунською мовою навчання та Нижньоапшанську ЗОШ І-ІІІ ст., де взяла участь у румунському культурному фестивалі «Мерцішор» і оглянула виставку робіт-символів прийдешньої весни, виготовлених учнями румунських шкіл регіону. В ході переговорів із керівництвом району була запропонована допомога у вигляді рюкзаків зі шкільним приладдям.                        
            Райдержадміністрація активно працює над залученням міжнародної технічної допомоги та грантових коштів. в кінці лютого працівники взяли участь у ознайомчій  сесій технічного секретаріату, а 26-27 березня -  у семінарі  щодо правил подання проектних заявок до Програми Румунія – Україна 2014-2020 рр. Під час семінару вдалося налагодити контакти із майбутніми партнерами. Як результат були організовані слідуючи зустрічі:
     -  організована зустріч в м.Бая-Маре  Тячівської районної лікарні із повітовою лікарнею м. Бая-Маре де обговорено питання подання спільного проекту, щодо реконструкції пологових секцій   лікарень. Загальна  сума проекту більше 1,3 млн. євро;
     -  організовано зустріч із представниками повіту Марамуреш для подання проекту по реконструкції Солотвинського митного поста, які спільно із прикордонною службою Румунії виступлять партнерами по даному проекту. В ході зустрічі вирішено подати проект на суму більше 1,3 млн. євро, з української сторони будуть закуповувати високотехнологічне обладнання, в тому числі систему відеоспостереження;
    - організовано зустріч Солотвинського сільського голови із мером м. Барсана (Румунія) які будуть подавати спільний проект щодо попередження надзвичайних ситуацій. Зі сторони смт. Солотвино метою участі в даному проекті є вирішення питання засоленості прісної води у дворогосподарствах селища.
    - 29 листопада під час святкування національного дня Румунії відбулася зустріч з Міністром охорони здоров’я Румунії СоріноюПінтеа де було запропоновано проводити обмін досвідом у галузі медицини
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Cередньомісячна заробітна плата працюючих в галузях економіки району за ІІІ квартал   2018 року становить 6804 грн., що більше відповідного періоду минулого року на 25,8 відсотків.
Зростання заробітної плати та дотримання суб’єктами господарювання державних стандартів у питанні оплати праці знаходиться на особливому контролі державної адміністрації. 
     Забезпечення державних гарантій в питанні оплати праці знаходиться на постійному контролі державної адміністрації.   Керівники підприємств, які допускають заборгованість з виплати заробітної плати, Пенсійного фонду та бюджету постійно заслуховуються на засіданнях районної комісії з погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій бюджету та інших соціальних виплат. 
ЗАЙНЯТІСТЬ ТА РИНОК ПРАЦІ
Станом на 1 січня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних у Тячівському районі становила 984 осіб, що на 119 осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року, або на 10,6% менше. 
Протягом січня-грудня 2018 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 3055 безробітних. За сприянням центру зайнятості за звітний період було працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 2257 осіб, з яких 249 особа проходила професійне навчання,  одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності   виплачена 5 осіб, 265 осіб брало участь у громадських роботах, 29  осіб працевлаштовані  шляхом надання компенсації роботодавцями витрат у розмірі єдиного соціального внеску.
Робота з дітьми
Постійно забезпечується проведення заходів районної соціальної цільової Програми   реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,заходи з профілактики правопорушень і злочинності серед дітей,  до виконання яких залучені інспектори ювенальної превенції Тячівського та Дубівського відділу поліції та інші відділи державної адміністрації.
Профілактичний напрям роботи
В порівнянні з минулим роком злочинність серед неповнолітніх знизилась. За соціальним статусом найбільше злочинів скоюють непрацюючі неповнолітні та неповнолітні, які виховуються в неблагополучних сім’ях. Для покращення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі було вжито ряд організаційних та практичних заходів. Ведеться списковий облік дітей, які скоїли злочин. На даний час на обліку перебуває 21 неповнолітніх, з них 1 перебувають на обліку в   Тячівській  Державній  установі «Центр пробації».
З метою вчасного виявлення таких дітей проводиться обстеження умов проживання сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, профілактичні рейди, проводиться індивідуальна робота з неповнолітніми «особливої категорії».  В цьому році проведено 3 засідання координаційної ради у справах дітей райдержадміністрації, де розглянуто питання неналежного виконання батьками своїх обов’язків( батьків дітей які було запрошено на координаційну раду) та питання про контроль за діяльністю батьків-вихователів, опікунів.
 На виконання заходів програми та з метою виявлення бездоглядних дітей, покращення криміногенної ситуації в районі протягом   2018 року проведено 42 профілактичних рейдів «Діти вулиці”, „Вокзал”, по виявленню та взяттю на облік дітей схильних до правопорушень, бродяжництва, жебракування та дітей, що опинились у складних життєвих обставинах. Під час рейдів виявлено 36 дітей, з них 26 підлітків,   яких  тимчасово влаштовано до обласного притулку для дітей. 4 дітей влаштовано до Свалявського центра соціально-психологічної реабілітації дітей. 6 дітей влаштовано до обласного будинку для дитини Також, проведено загальнообласний профілактичний рейд « Малюк » .
Службою у справах дітей ведеться електронний банк даних дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. На обліку перебуває 138 дітей, які проживають у 50 сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Під час профілактичних відпрацювань обстежуються умови проживання сімей, проводяться профілактичні бесіди з батьками щодо виконання обов’язків. За результатами перевірок складаються акти та вживаються відповідні заходи. Службою підготовлено та подано до суду 13 позовна заява, про позбавлення батьків батьківських прав, 6 з яких задоволені судом. 
Проведено 71 перевірок стану виховної роботи в навчальних закладах району, під час яких прочитано 38 лекцій на теми: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Закон і Ти», «Чи знаєш Ти свої права», «Запобігання торгівлею людьми». З неповнолітніми, які скоїли злочини проводяться індивідуальні бесіди щодо попередження про кримінальну відповідальність за повторне скоєння злочину. 
На виконання заходів програми працівниками служби та працівниками поліції протягом  2018 року здійснено перевірку в 26 торгівельних закладах про дотримання ними чинного законодавства щодо заборони реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів. Виявлено 1 порушення. 
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
На виконання заходів районної програми в частині захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ведеться робота по таким напрямках: своєчасне виявлення та взяття на первинний облік, встановлення правового статусу, призначення опіки, піклування, що дозволяє дитині отримувати підтримку з боку держави, соціальні виплати та різні пільги. У разі неможливості проживання дітей з батьками забезпечувати їх своєчасне вилучення та подальше влаштування до відповідних закладів для дітей. На первинному обліку станом на 01.12.2018 р. у службі перебуває 206 дітей: з них 69 дитина-сирота та 137 дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом  2018 року службою взято на облік 32 дітей, з них 5 дітей-сиріт та 27 позбавлених батьківського  піклування. Розпорядженням  голови   районної  державної адміністрації їм надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 19 дітей влаштовано під опіку, піклування родичів. Станом на 01.10.2018 року із загальної кількості дітей  206, охоплено сімейними формами виховання 185 дітей, а саме 167 дитина під опікою, піклуванням,  9  –в дитячих будинках сімейного типу, 9 – в прийомних сім'ях.
З метою розвитку пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі створені та функціонують 4 прийомних сімей, в яких виховуються 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та діє 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються 4 дітей. Службою ведеться постійний контроль за своєчасним нарахуванням та отриманням державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях  та грошового забезпечення прийомним батькам, отриманням дітьми одноразової допомоги при досягненні повноліття. 
Протягом   2018 року проведено 18 засідань Комісії з питань захисту прав дітей, на яких розглядались питання позбавлення батьківських прав, захист майнових, житлових прав дітей, питання профілактики правопорушень  та інше. Розглянуто 231 питання.
Соціальний захист населення
Соціальні допомоги.
Для якісного та своєчасного обслуговування громадян в управлінні функціонує приймальня громадян. За період 2018 року за призначенням різних видів державних видів  соціальних допомог  до управління звернулось 8514 сімей, за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу 9459 сімей. 
За 12 місяців 2018 року різними видами державних соціальних допомог скористалось 19928 сімей, загальна сума нарахувань та видатків з початку року становить   416 312 984  грн.
У загальній структурі усіх видів соціальних допомог найбільшу частку займає допомога сім’ям з дітьми, загальна сума нарахувань якої становить  168,6 млн. грн. А це зокрема допомога по вагітності та пологах, допомога при усиновленні, одноразова допомога при народженні дитини, допомога на дітей під опікою та піклуванням і т. д.. Заборгованості по виплатах не має.
На обліку у відділі перебуває 3326 осіб з інвалідністю, з них  1518 дитини з інвалідністю та 1808 осіб, які не мають права на пенсію та інвалідам. За звітний період їм виплачено допомог на загальну суму 59 875 309 грн., в т.ч. дітям з інвалідністю 59 380 073 грн..
У районі створено 5 прийомних сімей, де виховується 12 дітей – сиріт. У 2018 році нараховано та профінансовано державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам - вихователям за надання соціальних послуг на суму – 889 869 грн.
З початку проведення антитерористичної операції, до управління соціального захисту населення звернулось 284 сім’ї - переселенців з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Згідно постанови КМУ „Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг” № 505 від 01.10.2014 року,  з січня 2018 року по грудень 2018 року отримували допомогу 34 сім’ї, на загальну суму 672,6 тисяч гривень.  Кошти виплачені повністю.
На протязі 2018 року 77 жінкам району присвоєно почесне звання „Мати – героїня”, та виплачено одноразову матеріальну допомогу в сумі 1356740,00 грн., по 17620,00 грн..  
Субсидії.
За період 2018 року 9459 сімей, звернулось до приймальні громадян за призначенням субсидії на оплату житлово - комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.
15820 домогосподарств району призначено житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на  суму 115739,1 тис. грн..
6010 сім’ям, в яких відсутній природний газ,  призначено субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою на суму – 19396,3 тис. грн., заборгованість відсутня.
Протягом звітного року проведено 7 масових перерахунків діючих субсидій у зв’язку з підняттям цін, тарифів, зменшенням соціальних норм, перерахунок на опалювальний та неопалювальний періоди.
Пільги.
Станом на 01.01.2019 року на обліку у відділі персоніфікованого обліку та по роботі з інвалідами перебуває:
- ветеранів війни - 1278 чол.;
- учасників бойових дій в АТО - 225чол.;
- ветеранів праці -  2390 чол.;
- ліквідаторів ЧАЕС – 230 чол.;
- ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ - 88 чол.;
- реабілітованих жертв політичних репресій на Україні - 19 чол.;
- жертв нацистських переслідувань - 2 чол.;
- дітей війни – 11494 чол.;
- осіб, які мають право на пільги за профознакою - 1771 чол.;
- пенсіонерів за віком – 15491чол.;
- багатодітнихсімей – 8174.
         Станом на 01.01.2019 року щодо надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389  „Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї” ( якщо дохід не перевищує 2470 грн.) у відділі зареєстровано 1019 звернень, дітям війни автоматизовано проведено перерахунок. 
         У 2018 році пільговим категоріям громадян надано пільгу на: 
         - природній газ на суму 7079,6 тис. грн., 
         - електроенергію на суму 2406,0 тис. грн., 
         - тверде паливо на суму 2770,3 тис. грн., 
         - скраплений газ на суму 216,5 тис. грн., 
         - водопостачання на суму 169,3 тис. грн.,
         - квартплату на суму 7,9 тис. грн.
         Щорічна разова допомога до 5 травня виплачена 826 ветеранам війни та членам сімей загиблих на загальну суму 1270805.00 грн.
         Станом на 01.01.2019р. в черзі для забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває 407 чол., з них: 47 - інваліди Великої Вітчизняної війни, 334 - інваліди загального захворювання та  з дитинства,   2 інваліди -спинальники, 3 інваліди трудового каліцтва, 21 учасник АТО. 
За 12 місяців 2018 року санаторно-курортні путівки отримали 26 осіб, а саме 2 інваліди війни та 23 інваліди загального захворювання та з дитинства та одного інваліда загального захворювання спинального профілю.
За невикористану санаторно-курортну путівку нараховано та виплачено компенсацію 51 інвалідам на суму 17,8 тис.грн.
Протягом 2018 року 64 інвалідам видано направлення у відділення медичної реабілітації обласного центру при Виноградівському геріатричному пансіонаті. 22 дітей-інвалідів отримали реабілітаційні послуги в Тячівському, та обласному відділеннях обласного реабілітаційного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.
         Належна увага приділяється забезпеченню людей з особливими потребами інвалідними візками, засобами реабілітації та ортопедичним взуттям. Протягом року замовлено 39 інвалідних візків, 12 меблів, 2 стільці-туалети, 1 ортопедичний матрац, 1 підйомник, 2 проти пролежневі матраци, 6 пар милиць, 142 пари ортопедичного взуття, 46 протезів молочної залози, 32 системи протезів нижніх кінцівок, 4 системи протезів верхніх кінцівок, 21 систему протезів нижніх кінцівок, 10  систем протезів верхніх кінцівок та 18 систем протезів на хребет.
         Нараховано та виплачено компенсацію на бензин та транспортне обслуговування 182 інвалідам на суму 34,2 тис.грн..
         Соціальними інспекторами проведено анкетування 218 учасників АТО (п’ятеро є інвалідами 3 групи, один - інвалід 2 групи) та їх сімей і визначено соціальні потреби щодо покращення матеріально-побутових умов проживання сімей, виділення допомоги на лікування та земельних ділянок для будівництва, влаштування дітей в дитячі навчальні заклади тощо. У 2018 році комісією для першочергового забезпечення житлом взято на квартирний облік та сформовано потребу компенсації за належні для отримання жилі приміщення дружині загиблого військовослужбовця Федоришин Марині Михайлівні в розмірі 878968,64 грн., яку виплачено у вересні минулого року.
Протягом 2018 року перевірено 5316 особових справ одержувачів різних видів державних соціальних допомог, зокрема державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 1733, субсидії   1780, догляди за дітьми – інвалідами – 89, догляди за інвалідами І групи – 88.  Всі виплати призначено згідно чинного законодавства, порушень не виявлено.
Внаслідок проведених перевірок встановлено, що не всі громадяни відповідально ставляться до заповнення документів при оформленні соціальних допомог, субсидій та  надають повну і достовірну інформацію щодо своїх доходів, складу сім’ї та майнового стану. Виявляються факти одержання незадекларованих доходів і т. д.
Проводиться верифікація достовірності інформації стосовно соціальних виплат, яку надає Міністерство фінансів України. Відповідно до п. 9 Порядку здійснення верифікації, за детальною перевіркою головного соціального інспектора управлінням припинено виплату одержувачам субсидії, які здійснили купівлю житла, вартістю понад 50 000 грн., та громадянам, які отримали субсидію не лише в Тячівському, а й в інших районах. Незаконно отримана субсидія в повернена. 
Відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365, спеціалістами відділу  проведено 37 перевірок відповідності місця фактичного проживання/перебування облікованих переміщених осіб такому, яке зазначене в довідці про взяття на облік. Згідно ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», скасовано 1 довідку внутрішньо переміщеної особи, та припинено 1 соціальну виплату.
Тячівське управління соціального захисту населення надає інформацію за 2018 рік щодо заяв на одноразову матеріальну допомогу за кошти місцевого бюджету:
- УЧАСНИКИ АТО – 6 заяв на загальну суму - 4 600 грн.;
- І –ГР., ОНКО – хворі – 108 заяв на загальну суму – 40 400 грн.;
- ІІ, ІІІ ГР., З/З – 548 заяв на загальну суму – 170 950 грн.; 
З нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи, з нагоди Дня ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС – 52 заяви на загальну суму – 52000 грн.   
Разом – 714 заяв. Одноразова матеріальна допомога виплачена, заборгованості за 2018 рік не має.
Проводиться широка інформаційно – роз’яснювальна робота з питань забезпечення соціального захисту жителів району, особлива увага приділялась призначенню, перерахунку житлових субсидій, монетизації невикористаної суми субсидії, змін у чинному законодавстві щодо призначення державних соціальних допомог та пільг та субсидій.

 Робота із зверненнями громадян:
Протягом 2018 року до районної державної адміністрації надійшло 1375 звернень (2017 р. – 1552), з них 1332 письмових (на 187 звернень менше відповідного періоду 2017) та 43 усних (на 10 більше відповідного періоду), в тому числі 35 колективних (у яких звернулося 1156 мешканців району), що на 9 більше відповідного періоду та 272 повторних, що на 82 менше відповідного періоду. У зверненнях порушено 1385 питань, що на 184 звернення менше відповідного періоду 2017 року, з них вирішено – 125, відмовлено – 0, дано роз’яснення – 940, решта звернень знаходяться на розгляді та надіслані за належністю у зв’язку з тим, що не входять до компетенції державної адміністрації.
Кількість звернень, що надійшли від  органів влади вищого рівня протягом 2018 року  становить 1041 (1192 – 2017) звернень, а саме:
Адміністрації Президента України -  9 (1 – 2017 р.);
Апарат Верховної ради України – 1 (0 – 2017 р.);
Кабінету Міністрів України 4 –  (1 – 2017 р.);
Обласної державної адміністрації - 29 (60 – 2017 р.);
Урядовий контактний центр 818 –  (974– 2017 р.)
Обласного  контактного центру - 167 (137 – 2017 р.);
інших міністерств та відомств – 13 (19 – 2017 р.).
У переважній більшості авторами звернень є пенсіонери – 295 (312 -2017), багатодітні сім’ї, одинокі матері – 137 (130 - 2017) , інваліди – 131 (101 -2017), безробітні – 83 (138 - 2017).
За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це питання: соціального захисту – 742 (2017 – 761) звернення, аграрної політики і земельних відносин – 172 (2016 - 245), комунального господарства – 121 (2017– 142), житлові – 69 (2017– 57), охорони здоров’я – 65 (2017 – 63), освіти –59 (2017 – 75), екології та природних ресурсів – 44 (49 – 2017), діяльності органів місцевого самоврядування – 37 (2017 – 45) звернень.
Згідно Указів Президента України почесне звання «Мати-героїня» протягом 2018 року присвоєно 77 (109 - 2017) багатодітним матерям Тячівського району. Також  було видано посвідчень багатодітної родини: 394 - батькам з багатодітної сім'ї (494 - 2017)   та  724  -   дітям з багатодітної сім'ї (657 - 2017).
Голова райдержадміністрації та його заступники значну увагу приділяють безпосередньому спілкуванню з мешканцями району під час проведення особистих прийомів, а також приймають громадян протягом робочого дня за необхідності, що в свою чергу суттєво впливає на зменшення кількості звернень громадян до органів влади вищого рівня. 
Районна державна адміністрація спрямовувала і надалі спрямовує свою роботу на забезпечення громадянам конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Розвиток галузі культури
Культурно-просвітницьку роботу району забезпечують 29 будинків культури та клубів в т.ч. 1 районний будинок культури, 45 бібліотек (з них
 1 – центральна районна бібліотека для дорослих,   1 – центральна районна бібліотека для дітей, 43 – бібліотеки-філії), 9 дитячих шкіл мистецтв, 4 музеї.
На 2019 рік сесією районної ради затверджено 1 Програму розвитку культури і мистецтв у Тячівському районі на 2017-2020 роки. 
Програмою розвитку культуриТячівського району за період 2018 року використано  416 079 грн. 
          Традиційно протягом року проведено районні огляди – конкурси та фестивалі.
          На протязі 2018 року колективами відділу культури району було здійснено  виїзди з концертними програми у Чехію, Румунію, Угорщину і Словаччину.
Для підтримки духу патріотизму серед населення працівники культури Тячівського району проводять роботу спрямовану на  героїзацію осіб, які віддали своє життя за Україну, вшанування їх пам’яті та виховання патріотизму серед населення. Проведено ряд благодійних заходів,    на яких проводився збір коштів на підтримку воїнів АТО. Також було проведено патріотичні акції «Підтримай солдата добрим словом» та   флеш-моби під назвою «Україна Єдина», про які висвітлено на сторінках альбому-естафети «Україна Єдина» та проведено зустрічі з учасниками бойових дій.
Клубні заклади
  Культурно-освітню діяльність забезпечують 29 клубних заклади,   з них: 
 -  1 районний будинок культури,
 -  11 сільських будинків культури,
 -  2 міські будинки культури,
 -  15 сільських клубів.
При клубних установах працює 167 колективів художньої самодіяльності, з них один має звання «зразковий» колектив «Нересницькі візерунки» (с.Нересниця) та 8 мають почесне звання "народний аматорський". 
          На Тячівщині працюють 90 народних умільців, які є членами громадської організації та активно приймають участь у обласних та народних виставках.
Районний відділ   культури    співпрацює  з  національно – культурними 
товариствами, що  ведуть активну  роботу по збереженню та розвитку  національних звичаїв, традицій та обрядів і допомагають в організації та проведенні різних фестивалів. 
  
Централізована бібліотечна система
Діяльність централізованої бібліотечної системи спрямована  на висвітлення державної політики у галузі культури та покращення якості бібліотечних послуг, навчання кадрів і зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних установ. 
В бібліотечній мережі Тячівського району функціонує 45 стаціонарних  бібліотек, з них: 
  • 1 центральна районна бібліотека для дорослих,
  • 1районна бібліотека для дітей 
  • 43 бібліотеки-філії. 
В 8 бібліотеках обслуговують національні групи в місцях їх компактного проживання, з них 4 бібліотеки обслуговують угорців, румун.
Бібліотечний фонд є головним джерелом  задоволення духовних і професійних  потреб як суспільства в цілому, так і окремих  його громадян , а тому є основою діяльності бібліотеки.
Протягом   2018 року  у бібліотеках району проводилися зустрічі з поетами, письменниками, видатними людьми краю та презентувалися книги.
Значну увагу бібліотекарі ЦРБ приділяють людям похилого віку та молоді,   залучаючи  до заходів соціальні служби району, громадські організації, використовують волонтерський рух.
Щорічно діти, читачі бібліотек району беруть участь у Всеукраїнських та обласних літературних конкурсах і займають призові місця.
Дитячі школи  мистецтв 
Важливе місце   в галузі культури району займає початкова дитяча музична школа, основним завданням якої  традиційно є виявлення і підтримка юних талантів, сприяння розвитку дитячої творчості, збереження народних традицій краю та залучення їх до професійного мистецтва. У районі працює 9 дитячих шкіл мистецтв.
         При дитячих школах мистецтв району діють такі відділи: фортепіанний. струнно-смичковий, народний, духовий, вокально-хоровий, теоретичний, відділ образотворчого мистецтва та відділ хореографії. 
Викладачі та учні шкіл мистецтв району є активними учасниками   всіх   масових заходів  та концертних програм до державних та професійних свят.
Протягом   навчального року крім районних конкурсів учні шкіл мистецтв району приймали участь та займали призові місця у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.
На початку липня учні дитячих шкіл мистецтв Тячівщини відпочивали на базі Чинадіївської дитячої школи мистецтв (Мукачівщина) для обдарованих дітей "Гармонія" та у Міжнародному дитячому таборі відпочинку в угорському місті Балатонфельдвар.
Основні завдання над якими працює відділ культури:
- створення умов для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і самодіяльної творчості;
- збереження та відтворення історичного середовища району, відродження осередку народної творчості, художніх промислів і ремесел;
- організація обліку охорони, реставрації, використання і модернізації історико-культурної спадщини краю;
- покращення стану забезпечення бібліотек літературою та періодичними виданнями;
- здійснення поетапної реконструкції та капітальних ремонтів об‘єктів культури і мистецтва. 
Розвиток галузі освіти
У 2017–2018 навчальному році в районі функціонувало 63 заклади загальної середньої освіти, в тому числі: 4 навчально-виховних комплексів: 3 НВК- ЗОШ І ступеня ( 105 учень ), 1 НВК І–ІІІ ступенів (246 учнів); ЗОШ І ступеня – 5 ( в них – 301 учнів), ЗОШ І–ІІ ступенів – 25 (в них учнів – 3 947 ), ЗОШ І–ІІІ – 30 (12 978 учнів), в тому числі: 1 гімназія - інтернат ЗОШ І-ІІІ ступенів (688 учнів), 2 – ліцеї (175 учнів). Реалізуючи вимоги у галузі освіти різних етнічних груп, збереження їх культурних особливостей, освітні послуги надають 12 загальноосвітніх навчальних закладів: 2 – з угорською, 10 – з румунською мовами навчання. У Солотвинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і Нижньоапшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчання ведеться двома, трьома мовами відповідно . 
За останні роки практично стабілізувалася чисельність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Збільшення учнівського контингенту в 2017-2018 навчальному році відбулося на 365 дітей. Освіту здобували 18 440 ( проти 18 075 учнів в минулому навчальному році).
На сьогодні в одному закладі - Бобівській ЗОШ навчається лише 10 учнів .  В чотирьох   закладах І та І–ІІ ступенів (Яблунецький НВК-ЗОШ І ст.., Прочківський НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ», Кривська ЗОШ І ступеня, Нижньоапшанська ЗОШ І-ІІ ступенів ) –  наповнюваність  учнів   до 40 і менше.
Середня наповнюваність учнів у класі становить 19 учнів (у 971 класах навчається 18 440). Найменша наповнюваність учнів у класі – 4 учні в Нижньоапшанській ЗОШ І-ІІ ступенів, найбільша – 27 у Буштинськійгімназії-інтернаті.
У 181 групі продовженого дня навчалося 4 989 учнів, з яких 4652 – це учні 1 - 4 класів.
У 2017 році кількість випускників 9- х класів становила 1541 осіб, з них: продовжили навчання у 10 класах – 1025, на перший курс професійно-технічних закладів поступило 173 учні, на перші курси вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 343.
Із 1012 випускників 11– х класів: 189 учнів вступили до ІІІ-ІУ рівнів акредитації в Україні та 47 здобувають вищу освіту за кордоном. Не охоплені загальною середньою освітою – 6 учнів, які виїхали з батьками за межі області та країни.
Забезпечення підручниками.
Вперше у 2018 року відповідно до наказів МОН України від 06.04.2018 року № 331, від 11.04.2018 року № 1\9-222, від 06.02.2018 року № 1\9-79, від 06.07.2018 року № 1\9-430 заклади загальної середньої освіти самостійно за рішенням педагогічних рад з використанням прозорого модуля відбору підручників системи ДІСО (державно–інформаційна система освіти) визначалися з потребою підручників для учнів перших, п’ятих та десятих класів у відповідності до кількості учнів у цих класах.
Станом на 01 грудня 2018 року заклади загально середньої освіти забезпечені навчальними підручниками у повному обсязі. Зокрема для:
1 класу – 13 556 підручників;
5 класу – 16 984 підручників;
10 класу – 12 380 підручників.
Для учнів з особливими освітніми потребами  передано в заклади освіти – 40 підручників.
Перехід на однозмінне навчання. 
У 2017/2018 н. р. у семи закладах загальної середньої освіти 949 учнів навчалися у другу зміну. Згідно плану - графіку поетапного переведення шкіл на режим роботи в одну зміну протягом останніх трьох років на однозмінне навчання переведено 5 закладів освіти (5 класів, 82 учнів).
Зокрема в 2015/2016 навчальному році переведено по одному класу ( 15 та 20 учнів) Нижньо - Дубівської ЗОШ І ступеня та Дубівської ЗОШ І-ІІ ст. №2 відповідно.  
З 1 грудня 2017 навчального року на однозмінне навчання перейшла Великоугольська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Вживаються заходи для переходу на навчання в одну зміну Дубівської, Калинівської, Тересвянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернівської сільської ради Тячівського району включена до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році в Закарпатській області (фінансування: 4950,0 тис. гривень - кошти державного фонду регіонального розвитку та 550,0 тис. гривень - місцевого бюджету). 
Створення умов для надання якісних освітніх послуг незалежно від місця проживання та форми навчання дітей, зокрема подальше удосконалення мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсні  центри» від 12 липня 2017 року № 545, на підставі розпорядження голови Тячівської районної державної адміністрації «Про створення комунальної установи «Тячівський районний інклюзивно - ресурсний центр»» від 18.09.2017 року №358, рішенням сесії Тячівської районної ради №346 від 10.11.17 року   створено Комунальну установу «Тячівський районний інклюзивно-ресурсний центр» – другий в області та перший в районі. 
Організовано інклюзивну форму навчання у 8-ми закладах  ЗНЗ, де навчалися 10 дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема в таких закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів: Краснянській– 2 учнів, Калинівській  - 1, Кричівській – 2, Великоугольській – 1, Чумалівській – 1, Вонігівській – 1, Новоселицькій – 1, Тереблянськомунавчально- виховному комплексі   «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний начальний заклад» – 1.
Тячівським районним інклюзивно-ресурсним центром станом на 10.12.2018 року, проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 171 дітей (14 дітей з Тячівської ОТГ). З них: 69 дітей навчаються на інклюзивній формі навчання, 67 – на індивідуальній .
У 37 закладах загальної середньої освіти навчається 136 дітей, на інклюзивній формі навчання – 69 дітей, в 66 інклюзивних класах, де асистентами вчителів інклюзивного навчання є 77 осіб. У трьох закладах дошкільної освіти організовано інклюзивну форму навчання, а саме: в Калинівському №1 – 4 дітей,   в Новобарівському – одна дитина в Дубівському №3 – 2 дітей.
У першому класі в 2018-2019 навчальному році   навчається 26 дітей з особливими освітніми потребами   всі учні пройшли  обстеження вперше, серед них: 15 навчаються на інклюзивній формі навчання, 11 на індивідуальній;
З метою створення належних умов перебування дітей в навчальному закладі у Підплешанській ЗОШ І-ІІ ступенів вже облаштовано внутрішню вбиральню, за спонсорські кошти батьків дитини, що навчається там на інклюзивній формі навчання – це Сасин Василь, учень 1-го класу.
Фахівцями ІРЦ  проведено корекційно-розвиткових занять у наступній кількості: вчителем-логопедом – 500, практичним психологом – 541, вчителем – дефектологом – 88, вчителем-реабілітологом – 381.
За субвенційні кошти центром придбане спеціальне обладнання на суму 248 400 грн.
Для обслуговування дітей з особливими освітніми потребами Тячівською ОТГ передано 200 000 грн. 
На базі центру функціонують ресурсні кімнати в Калинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Тереблянському НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів, де фахівцями центру проводяться корекційно-розвиткові заняття.
Нова українська школа:
Першого вересня 2018 року стартувала реформа «Нова українська школа». Останні три роки йшла ретельна підготовка, щоб запуск реформи був вдалим.
Відповідно до наказів керівників закладів загальної середньої освіти «Про зарахування учнів до 1 класу» від 31 травня 2018 року  наявна наступна мережа класів та кількість учнів у них : 2156 учнів, 113 класів.
Реалізація плану заходів із запровадження Концепції «Нова українська школа»: підготовка педагогів, створення нового освітнього середовища
Всього в навчальних тренінгах взяло участь 118 вчителів початкових класів району. 
Пройшли навчання вчителі іноземних мов, які у 2018/2019 навчальному році викладатимуть у перших класах. Це 57 вчителів англійської мови, 20 вчителів німецької мови, 3 учителі французької мови.
Створено та затверджено новий Держстандарт початкової освіти, який вперше передбачає розвиток компетентностей, що включає надання знань, навичок, умінь, а також цінностей дитині, на основі яких вона формуватиме своє становлення як особистість і громадянин.
Цей стандарт було пропілотовано в перших класах сто шкіл України., серед яких Ганичівський заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.
Як показали результати найголовніші зміни – це методи навчання, перехід до школи компетентностей.
На базі закладу проведено обласний інструктивно-методичний семінар за участі вчителів початкових класів, заступників директорів навчальних закладів, які беруть участь в експериментальній роботі та працівників місцевих органів управління освіти.
На виконання заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 24 січня 2018 року працівниками методичного кабінету  в приміщенні Тячівського ЦДЮТ проведена нарада для вчителів початкових класів, які викладатимуть з 1 вересня 2018 року в першому класі.
Навчання вчителів початкових класів відбувалось у 3 етапи. Так, 21-22 лютого на базі ЦДЮТ відбулася І очна сесія підвищення кваліфікації для вчителів початкових класів, які з 1 вересня навчатимуть учнів за новим Держстандартом початкової загальної освіти. Захід проводили кваліфіковані тренери, методисти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Друга сесія проводилася з 29 по 30 березня. На даних тренінгах педагоги ознайомилися з організацією групової роботи в класі, з впровадженням інтегрованого підходу на уроці, з демоверсіями підручників для учнів 1 класу, за якими розпочалось навчання з 1 вересня.
Учні навчаються за новим державним стандартом початкової освіти. Однак, щоб цей стандарт працював, окрім підготовки вчителів, потрібно також створити необхідне навчальне середовище.
 Організація такого простору у навчальних кабінетах потребувала широкого використання ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, навчального обладнання.
Відповідно моделюються варіанти організації навчального простору в класі. В роботі використовуються новітні, мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи.
Своє навчання учні перших класів у вересні 2018 року розпочали за сучасними одномісними, зручними, кольоровими партами, що виготовлені відповідно до чинних в Україні стандартів. Не залишилися без уваги і вчителі перших класів, для комфорту їх роботи облаштований осередок вчителя та закуплено дидактичний матеріал.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 13.02.2018 № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» в Тячівському районі використано 25634944,70 грн. з них перерозподіл освітньої субвенції обласного бюджету 5 284 500,00 грн. і співфінансування із районного бюджету 530 580,00 грн. (10%), а також 19 819 864,7 грн. перерозподіл залишку освітньої субвенції що склався на 01.01.2018 в управління освіти Тячівської районної державної адміністрації. Вищезазначені кошти спрямовані на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Розвиток галузі охорони здоров’я
Робота лікувально-профілактичних закладів району проводиться згідно комплексного плану основних організаційних заходів на 2018 рік, спрямованих на покращення організації надання медичної допомоги населенню, цільових комплексних та галузевих програм, скоректованих впливом вирішення нагальних питань. 
Демографічні показники
Основні демографічні показники  мають наступну тенденцію: показник народжуваності зменшився, загальної смертності зменшився, природний приріст в районі залишається позитивним.
Народилось 1944 діт-11,1‰,(обласний показник -11,17‰),  померло 1870 чоловік -10,68‰ ( обл..-11,67‰). Природній приріст склав 0,42‰ / обл..- -0,5‰. 
Первинна інвалідизація в працездатному віці трохи зросла — на 24 випадки та складає 50,1 на 10 тис. нас -в основному  це за рахунок травм, інших причин, хвороб органів травлення. При цьому обласний показник нижчий — 45,2 на 10 тис. нас. Загалом первинна інвалідизація дорослих теж зросла — на 30 випадків і сягнула 619 випадків або 46,2 на 10 тис. нас. (при обласному показнику 40,8). Первинна інвалідизація дітей зросла суттєво — на 42 випадки, тобто на 40%, і є значно вищою обласного показника (35,9 проти 25,15). Головно це за рахунок розладів психіки та поведінки, хвороб центральної нервової системи, природжених аномалій, хвороб вуха.    
В амбулаторних закладах розгорнуто 244 ліжок денного стаціонару, що складає 13,93 на 10 тис. населення(обласний показник – 12,2). В денному стаціонарі проліковано 9311чоловік, що складає 531,68 на 10 тис. нас.
В стаціонарах на дому проліковано 13440 чоловік.
Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров'я 
Станом на 1 січня 2019 року мережа медичних закладів суттєво змінена. Медичну допомогу населенню району надають 13 заклади  із 76:
2 районі  лікарні, 1 районна поліклініка, 1 стоматологічна поліклініка, 4 дільничні та 2 міські лікарні, 2 ЦПМСД громад, в склад яких входять 7 АЗПСМ та 5 ФАПів, 1 районний ЦПМСД , в склад якого входять 29 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 20 ФАПів.
 Всі заклади, що надають ПМСД автономізовані, мають ліцензії, зареєстровані в МІС Нелсі та заключили договір з НСЗУ.
В лікувально-профілактичних закладах району працює 448 лікарів та 1039 середнього медичного персоналу. В районі працюють 6 кандидатів медичних наук, 2 заслужені лікарі України.
Центр надання адміністративних послуг
Протягом 2018 року Центр надання адміністративних послуг працював над впровадженням нових адміністративних послуг, вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх отримання, покращено мережеве з»єднання, встановлено програму «Універсам Послуг» на всіх робочих місцях та кожним адміністратором отримано логін і пароль для відповідної роботи в вказаному програмному продукті, організовано проходження всіма адміністраторами курсу «Єдині вимоги (стандарти) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП» та отримання ними підтверджуючих сертифікатів .
          З метою забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг на інформаційних стендах і офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщена інформація про діяльність центру, графік роботи, контактні телефони, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, зразки заяв.
Через ЦНАП у 2018 році надавалося 78 адміністративних послуг.
Важливим показником роботи є відсутність скарг від громадян щодо роботи адміністраторів. Черги у центрі відсутні завдяки швидкій та злагодженій роботі адміністраторів.
У 2018 році адміністраторами оброблено та прийнято 11156 справ, що становить в середньому на місяць 930, в тому числі дозвільних – 223, органу містобудування та архітектури – 1464, Держгеокадастру – 6904, громадське формування (управління юстиції)- 9, а також винесено 1272 постанов та оформлено адміністративних справ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Станом на 31 грудня 2018 року гранична чисельність працівників Тячівської райдержадміністрації становить 210 штатних одиниць, з них державних службовців 188. 
Протягом    2018 року проаналізовано, зареєстровано і упорядковано   695 розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності, 13 спільних   розпоряджень голови райдержадміністрації та голови районної ради,  21   рішень колегії районної державної адміністрації, 14 доручень голови та заступників голови державної адміністрації.
         Зареєстровано і надіслано вказаним адресатам  469 ініціативних листів, 
810 інформацій-відповідей на листи-запити обласної державної адміністрації, обласних та районних установ і організацій.
Робота проводиться державною адміністрацією із врахуванням пріоритетних напрямів роботи державної адміністрації у розв’язанні економічних проблем, реалізації соціальної політики, вирішенні питань соціально-культурного розвитку, поповненні та виконанні бюджету.
                   До уваги громадськості! 
 Публічний звіт голови районної державної адміністрації Василя Юрійовича Дем'янчука за 2018 рік буде представлено 21 лютого 2019 року о 14.00 в приміщенні районного будинку культури перед активом району та представниками громадськості, ЗМІ. Запрошуюються всі бажаючі!  


Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00