ПОРЯДОК стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті та структурних підрозділах Тячівської районної державної адміністрації

2019-05-06 16:33:09

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті та структурних підрозділах Тячівської районної державної  адміністрації.

2. У цьому Порядку термін „молодь” вживається у понятті визначеному у Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національного агентства України з питань державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 16.03.2018 № 6.

3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Тячівської районної державної адміністрації та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в Тячівській районній державній адміністрації (далі - стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу Тячівської районної державної адміністрації, що оформляється наказом керівника державної служби, а у разі відсутності керівника -заступника, який виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме у довільній формі. 

5. Стажування молоді в апараті та структурних підрозділах Тячівської районної державної  адміністрації може здійснюватися з ініціативи керівника державної служби, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників Тячівської районної державної адміністрації.

7. На період стажування за стажистом закріплюється керівник стажування із числа начальників відділів апарату та керівників структурних підрозділів Тячівської районної державної  адміністрації.

8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

9. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

10. Стажист:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов’язаний додержувати правил внутрішнього службового розпорядку Тячівської районної державної адміністрації, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

11.Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.

12. Керівник стажування після закінчення стажування готує довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до відділу персоналу апарату державної адміністрації разом з усіма документами про проходження стажування.

13. Стажування проходить на безоплатній основі. Тячівська районна державна адміністрація не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Тячівській районній державній адміністрації, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00