• Новини / Заходи / Суспільство

  Як отримати безоплатну правову допомогу за рахунок держави


  Конституція України гарантує кожному громадянину України можливість отримати правову допомогу.

  Безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Надання громадянам такої допомоги регулюється Законом України «Про безоплатну правову допомогу». При цьому для громадян, які звернулися до центрів та бюро зі зверненням про надання правової допомоги, і які належать до визначених законодавством вразливих категорій осіб, правова допомога надається безоплатно, а от робота адвокатів оплачуються з державного бюджету.
  Правова допомога включає в себе надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації (медіація – метод вирішення спорів із залученням посередника, який допомагає сторонам налагодити процес комунікації і вирішити конфлікт).
  Законодавство передбачає два види правової допомоги: первинну та вторинну. Безоплатну первинну правову допомогу зобов’язані надавати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Окрім того ця допомога може надаватись фізичними та юридичними особами приватного права і спеціалізованими установами.
  Безоплатна вторинна правова допомога — це захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складання процесуальних документів. Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.
  Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:
  • особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму;
  • інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зокрема учасники АТО;
  • особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
  • особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, — але тільки з питань пов'язаних з їх соціальним захистом.
  Право на такі послуги, як здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення документів процесуального характеру мають:
  • особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, та особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку — впродовж розгляду справи в суді;
  • особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією.
  Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги особі необхідно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), а також документи, що посвідчують відповідний статус особи (посвідчення, довідки та інші документи).
  Тячівське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м.Тячів, вул. Незалежності, 30, каб.105.
  Тячівське бюро правової допомоги