• Новини / Економіка

  Роз’яснення щодо стандартів якості надання послуг ОСР та електропостачалником

  З метою захисту прав споживачів Національною комісією, що здійснює

  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –
  НКРЕКП) затверджено гарантовані стандарти якості надання послуг з
  електропостачаня та компенсації споживачам за їх недотримання.
  Так, у Порядку забезпечення стандартів якості електропостачаня та надання
  компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженому
  постановою<https://www.nerc.gov.ua/?id=32498> НКРЕКП від 12.06.2018 року №
  375, визначено 16 гарантованих стандартів для оператора системи розподілу
  (далі – ОСР) та 4 – для електропостачалника, а також зазначено розмір
  компенсації за їх недотримання.
  До загальних стандартів якості надання послуг ОСР належать:
  1) дотримання  показників зміни напруги, встановлених Кодексом систем
  <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text> (далі – КСР);
  2) усунення причини недотримання показників якості електроенергії за
  результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної
  енергії з дня, коли ОСР дізнався про недотримання показників якості
  електроенергії внаслідок візиту до споживача або за результатами
  проведення вимірювання. А також з дня отримання скарги (претензії)
  споживача у випадку, якщо ОСР вже були відомі причини недотримання
  показників якості електричної енергії. Недоліки усуваються у строк до 30
  днів в разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР; у
  строк до 180 днів в разі необхідності проведення будівельних робіт або
  заміни елементів мережі;
  3) розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії з
  наданням інформації, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13 КСР, з дня
  отримання скарги (претензії): у строк до 15 днів без проведення вимірювань
  параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача та у
  строк до 30 днів у разі проведення вимірювань параметрів якості
  електричної енергії в точці розподілу споживача;
  4) відновлення електропостачаня після початку перерви в електропостачані
  протягом 24 годин;
  5) видача технічних умов на приєднання разом з проєктом договору про
  приєднання з дня реєстрації заяви про приєднання: у строк до 10 робочих
  днів для стандартного приєднання; у строк до10 робочих днів для
  нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з
  оператором системи передачі; у строк до 20 робочих днів для нестандартного
  приєднання при необхідності погодження технічних умов з оператором системи
  передачі;
  6) подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнаня
  замовника з дня отримання заяви замовника: у строк до 5 робочих днів, якщо
  подання напруги не потребує припинення електропостачаня інших споживачів,
  у строк до 10 робочих днів, якщо подання напруги потребує припинення
  електропостачаня інших спожиачів;
  7) підключення електроустаново замовника до електричної мережі з дня
  отримання заяви замовника: у строк до 5 робочих днів, якщо підключення не
  потребує припинення електропостачаня інших користувачів; у строк до 10
  робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачаня інших
  користувачів;
  8) видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з
  розподілу у строк до 3 робочих днів від дати отримання відповідного
  звернення споживача;
  9) видача підписаного ОСР паспорту точки   розподілу у строк до 10 робочих
  днів від дати отримання відповідного звернення споживача;
  10) відновлення електроживлення електроустановк споживача, яка була
  відключена за заявою споживача, у строк до 5 робочих днів з дати надання
  споживачем документів, що підтверджують оплату ліцензіату послуги з
  відновлення електроживлення;
  11) відновлення електроживлення електроустановк споживача, яка була
  відключена за ініціативою ОСР, з дати надання споживачем підтвердження
  усунення виявлених порушень, оплати заборгованості за надані послуги
  та/або несанкціоновани відбір електричної енергії, а також відшкодування
  збитків (за їх наявності): у міській місцевості – у строк до 3 робочих
  днів, у сільській місцевості – у строк до 5 робочих днів;
  12) відновлення електроживлення електроустановк споживача, яка була
  відключена за зверненням електропостачалника, з дати отримання від
  електропостачалника інформації про усунення причин відключення: у міській
  місцевості – у строк до 3 робочих днів, у сільській місцевості – у строк
  до 5 робочих днів;
  13) перевірка лічильника у строк до 20 днів з дати отримання від споживача
  відповідної заяви;
  14) розгляд звернень/скарг/претензій споживачів  з дня отримання
  звернення/скарги/претензії   споживача: у строк до 30 днів, у строк до 45
  днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну
  перевірку або провести експертизу засобу обліку;
  15) розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих
  внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачаня у строк до
  30 днів з дати отримання звернення;
  16) розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за
  послуги  з розподілу електричної енергії, якщо виставлення таких рахунків
  ОСР передбачене у договорі про надання послуг з розподілу електричної
  енергії зі споживачем, у строк до 5 робочих днів з дати отримання
  звернення.
  У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг,
  зазначених у пункті 2.3 глави 2 Порядку, ОСР надає споживачу компенсацію у
  розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням
  необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до
  процедур, визначених главою 5 цього Порядку.
  До гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачалника
  відносять:
  1) надання даних про споживання електричної енергії у строк до 5 робочих
  днів з дня отримання запиту споживача;
  2) розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання
  звернення/скарги/претензії   споживача: у строк до 30 днів, у строк до 45
  днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну
  перевірку або провести експертизу засобу обліку;
  3) розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на
  оплату у строк до 5 робочих днів з дати отримання звернення;
  4) врахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих 
  стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку за електричну
  енергії споживача (у  разі якщо постачання електричної  енергії споживачу
  здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до
  комерційної пропозиції електропостачалника плату за надання послуг з
  розподілу електричної енергії забезпечує електропостальнк) у строк до 30
  днів з дня отримання повідомлення ОСР щодо виплати компенсації.
  У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг,
  зазначених у пункті 3.3 глави 3 Порядку, електропостачалник надає
  споживачу компенсацію у розмірах, наведених у додатку 2 до цього Порядку
  (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та
  відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку.
  Електропостачалник за домовленістю зі споживачем може надавати компенсацію
  іншим способом, зокрема шляхом прямого платежу споживачу.
  У випадку ненадання ОСР або електропостачалником компенсації за
  недотримання гарантованих стандартів якості електропостачаня, споживач має
  право самостійно звернутися із заявою до ОСР або електропостачалника. У
  разі необґрунтованоївідмови у наданні компенсації або залишення заяви без
  розгляду, споживач може звернутися до НКРЕКП.