• Новини / Суспільство

  Увага! Важлива інформація для мешканців Тячівщини - одержувачів житлової субсидії

  Тячівське управління  соціального захисту населення оприлюднює списки громадян – субсидіантів, яким до 20.12.2020 року необхідно звернутися до АТ «Ощадбанк» для відкриття поточного рахунку для зарахування на них зекономлених коштів,
  які відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами) (далі-Положення), визначено порядок виплати громадянам зекономлених коштів субсидій, які надавалися їм у грошовій безготівковій формі через АТ «Ощадбанк».
  Відповідно до підпункту 5 пункту 110 Положення та абзацу дев`ятого пункту 9 Порядку залишки коштів, що облікувалися на рахунку Мінсоцполітики, відкритому в АТ «Ощадбанк», для виплат житлових субсидій за обліковими записами отримувачів житлової субсидії станом на 01.06.2020 року, і за якими не було звернень отримувачів житлової субсидії щодо їх виплати, 20.12.2020 року припиняють облікуватися АТ «Ощадбанк» за такими обліковими записами отримувачів житлової субсидії та протягом двох робочих днів мають бути повернуті АТ «Ощадбанк» на рахунок Мінсоцполітики. 
  АВАШАНАРАНКАОЛЕКСАНДРІВНА171,85
  АГОШТЕНВАСИЛИНАВАСИЛІВНА177,7
  АГОШТОНМАРІЯПЕТРІВНА49,01
  АГОШТОНПЕТРОВАСИЛЬОВИЧ106,4
  АГОШТОНХРИСТИНАВАСИЛІВНА426,72
  АЛБГАННАІВАНІВНА178,81
  АЛБКАЛИНАВАСИЛІВНА644,32
  АЛБКАЛИНАМИХАЙЛІВНА323,12
  АЛБФЛОРЕЮРІЙОВИЧ239,42
  АЛЕЧКОВАСИЛЬФЕДОРОВИЧ545,68
  АЛЕЧКОЛЮБОВЮРІЇВНА82,43
  АЛЕЧКОМАРІЯСТЕПАНІВНА470,28
  АНТАЛМАРІЯВАСИЛІВНА467,91
  АПШАЙМАРІЯПЕТРІВНА550,43
  АПШАЙМИХАЙЛОВАСИЛЬОВИЧ63,86
  АПШАЙОЛЕНАФЕДОРІВНА2310,6
  БАБЕЙМАРІЯІВАНІВНВ189,5
  БАБИЧОЛЕНАВАСИЛІВНА494,56
  БАЛЕГАЄВААНДРІЇВНА32,41
  БЕДЕЙМАРІЯМИКОЛАЇВНА5960,63
  БЕЗЕКМАРІЯЮРІЇВНА340,72
  БЕНЦАВАСИЛИНАПЕТРІВНА106,8
  БЕНЦАХРИСТИНАМИХАЙЛІВНА363,3
  БИЧЕВАСИЛЬІВАНОВИЧ124,5
  БИЧЕМИХАЙЛОІВАНОВИЧ77,22
  БИЧОКГАННАМИКОЛАЇВНА58,98
  БІБЕНМИХАЙЛОВАСИЛЬОВИЧ245,71
  БІЛИЧГАННААНДРІЇВНА461,32
  БОБРУШКОКРИСТИНАМИХАЙЛІВНА199,48
  БОГДАНГАННАМИХАЙЛІВНА386,47
  БОДНАРВОЛОДИМИРІВАНОВИЧ604,66
  БОДНАРМАРІЯВАСИЛІВНА4,41
  БОДНАРОЛЕНАЮРІЇВНА135,72
  БОЖАВАСИЛЬЮРІЙОВИЧ4,66
  БОЖЕМАРІЯМИХАЙЛІВНА199,11
  БОЖУКЖОФІЯПЕТРІВНА87,23
  БОЙЧУКМАРІЯІВАНІВНА163,68
  БОКОЧГАННАФЕДОРІВНА99,85
  БОКОЧІВАНВАСИЛЬОВИЧ50,01
  БОКОЧІВАНМИХАЙЛОВИЧ203,31
  БОКОЧМИХАЙЛОІВАНОВИЧ32,07
  БОРКААКСЕНІЯЮРІЇВНА124,4
  БОРКАГАННАФЛОРІВНА387,12
  БОРКАІВАНЮРІЙОВИЧ373,86
  БОРКАМАРІЯІВАНІВНА34,85
  БОРКАМАРКУЦАЮРІЇВНА64,11
  БОРКАМИХАЙЛОІВАНОВИЧ674,85
  БОРКАЮРІЙДМИТРОВИЧ576,8
  БРАЙВАСИЛИНАЯНІВНА131,98
  БУГАГАННАДМИТРІВНА101,03
  БУГАІВАНМИХАЙЛОВИЧ25,74
  БУЗАШМАРІЯМИХАЙЛІВНА95,5
  БУТАШІВАНІВАНОВИЧ22,94
  БУХАЛОХРИСТИНАДМИТРІВНА464,19
  ВАЙДАГАННАВАСИЛІВНА754,7
  ВАКІЙВАСИЛИНАМИХАЙЛІВНА263,89
  ВАНЦАГАННАПЕТРІВНА576,26
  ВАРГАГАННАВАСИЛІВНА124,5
  ВАРГАКСЕНІЯГЕОРГІЇВНА88,97
  ВАРГАНИЧВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ312,51
  ВАЧІЛЬІВАНЮРІЙОВИЧ480,33
  ВЕКЛИНЕЦЬМАРІЯІВАНІВНА406,57
  ВЕКЛИНЕЦЬМАРІЯЮРІЇВНА31,02
  ВЕРЕШЮРІЙЮРІЙОВИЧ180,94
  ВЛАДВАСИЛЬДМИТРОВИЧ124,5
  ВЛАДГАННАВАСИЛІВНА93,49
  ВЛАДГАННАВАСИЛІВНА106,74
  ВЛАДГАННАВАСИЛІВНА36,02
  ВЛАДГАННАДМИТРІВНА106,4
  ВЛАДГАННАМИХАЙЛІВНА50,86
  ВЛАДГАННАЮРІЇВНА147,75
  ВЛАДГАННАЯНОШІВНА428,72
  ВЛАДІЛЯНАІВАІНВНА320,32
  ВЛАДІЛЯНАІВАНІВНА35,2
  ВЛАДІЛЯНАМИКОЛАЇВНА165,7
  ВЛАДМАРІЯМИХАЙЛІВНА657,86
  ВЛАДМАРІЯМИХАЙЛІВНА153,11
  ВЛАДМАРІЯЮРІЇВНА524,14
  ВЛАДМАРКУЦАІЛЯШІВНА278,54
  ВЛАДМАРТАЛАСЛІВНА517,2
  ВЛАДМИХАЙЛОВАСИЛЬОВИЧ67,23
  ВЛАШИНОЛЕНАДМИТРІВНА60,18
  ВОЛОСМАРІЯВАСИЛІВНА148,59
  ГАБОРМИХАЙЛОСЕМЕНОВИЧ261,9
  ГАЙДАБУРАВАСИЛИНАЮРІЇВНА107,32
  ГАЛИЦЯВАСИЛИНАМИХАЙЛІВНА189,25
  ГАПЧУКГАФІЯМИХАЙЛІВНА208,05
  ГАРБУЗХРИСТИНАІВАНІВНА640,16
  ГАСИНЕЦЬОЛЕНАІВАНІВНА604,66
  ГЕНЕШТЯНІВАНВАСИЛЬОВИЧ94,44
  ГЕРЕБЕНАКСЕНІЯВАСИЛІВНА150,58
  ГЕРЕДЧУКВАСИЛЬАНДРІЙОВИЧ90,9
  ГЕРИЧАНДРІЙІВАНОВИЧ653,63
  ГІНЕРЄЛІЗАВЕТАЮРІЇВНА292,29
  ГІЦІЙІВАНСТЕПАНОВИЧ356,21
  ГЛІНКАОКСАНАІВАНІВНА609,78
  ГОБАНЮЛІЯМИКОЛАЇВНА223,24
  ГОДЯЕТЕЛКАРЛІВНА157,7
  ГОЛОВКОАЛЛАОЛЕКСІЇВНА530,09
  ГОЛУБКАВАСИЛЬМИХАЙЛОВИЧ118,69
  ГОЛУБКАІВАНМИХАЙЛОВИЧ126,38
  ГОЛУБКАМАРІЯМИХАЙЛІВНА105,83
  ГОЛУБКАОЛЕНАВАСИЛІВНА316,14
  ГОЛУБКАПЕТРОІВАНОВИЧ38,49
  ГОЛУБКАХРИСТИНАСТЕПАНІВНА120,26
  ГОРВАТДОКАФЛОРІВНА497,21
  ГРИЖИНЕЦЬВАСИЛИНААНДРІЇВНА104,97
  ГРИНМАРІЯМИХАЙЛІВНА527,6
  ГРІНВІКТОРМИХАЙЛОВИЧ0,1
  ГРІНГАННАМИХАЙЛІВНА88,8
  ГУЗОГАННАВАСИЛІВНА136,73
  ГУНЕВАНВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ295,37
  ГУСАКВАСИЛИНААНДРІЇВНА101,4
  ГУСАРКСЕНІЯІВАНІВНА120,92
  ДАНАНУЦАНУЦІВНА57,44
  ДАНВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ91,08
  ДАНВАСИЛЬЮРІЙОВИЧ280,75
  ДАНГАННАВАСИЛІВНА99,15
  ДАНДЬЕРДЬЯНОШОВИЧ337,62
  ДАНЄВГЕНІЯПАВЛІВНА603,06
  ДАНІЛЯНАВАСИЛІВНА93,95
  ДАНКАЛИНАВАСИЛІВНА433,29
  ДАНМАРІЯЮРІЇВНА662,98
  ДАНМИХАЙЛОВАСИЛЬОВИЧ391,88
  ДАНМИХАЙЛОМИКОЛАЙОВИЧ125,41
  ДАНМИХАЙЛОФЛОРОВИЧ28,71
  ДАНЧГАННАМИХАЙЛІВНА141,2
  ДАНЧІВАНВАСИЛЬОВИЧ520,48
  ДАШМИХАЙЛОМИХАЙЛОВИЧ4,52
  ДЕМИДАГАФІЯВАСИЛІВНА384,93
  ДЕМЯНМАРІЯІВАНІВНА444,55
  ДЕРДАПЕТРОІВАНОВИЧ792,54
  ДОБОШІВАНІВАНОВИЧ55,65
  ДОМБАЙОЛЬГАВАСИЛІВНА371,49
  ДОЧИНЕЦЬМАРІЯІВАНІВНА426,96
  ДРАГУНМАРІЯДМИТРІВНА9,62
  ДУМНИЧДІНАПАВЛІВНА78,31
  ДУМНИЧОЛЬГАІВАНІВНА33,82
  ДЬОРДЯЙВАСИЛЬПЕТРОВИЧ460,5
  ДЬОРДЯЙОЛЕНАВАСИЛІВНА4,72
  ДЬОРДЯЙОЛЕНАМИХАЙЛІВНА143,51
  ЗАГРЕБІНАФЕВРОНІЯВАСИЛІВНА464,39
  ЗАПАШНАЮЛІЯМИХАЙЛІВНА419,44
  ЗЕЛЕНЬКОГАННАВАСИЛІВНА185,96
  ЗЕЛЕНЬКОГАННАВАСИЛІВНА2,24
  ЗМЕРЕГАВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ161,79
  ЗМИКАЛОЛАСЛОМИХАЙЛОВИЧ177,7
  ЗМИКАЛОМАРІЯВАСИЛІВНА99,99
  ЗОБАШКОГАННАЮРІЇВНА141,87
  ЗУБАЧГАННАІВАНІВНА62,06
  ЗУБАЧІВАНЛАВРЕНТІЙОВИЧ41,93
  ЗУБАЧМАРІЯВАСИЛІВНА398,05
  ЗУБАЧОЛЕНАДМИТРІВНА16,26
  ЗУБАЧОЛЕНАМИХАЙЛІВНА78,87
  ІЛЬКОІВАНСЕМЕНОВИЧ184,27
  ІЛЬКОВВАСИЛИНАДМИТРІВНА183,9
  ІМРЕІВАНІВАНОВИЧ62,59
  ІРГОВЦІЙВАСИЛЬМИХАЙЛОВИЧ431,59
  ЙОВДІЙАНІКАІЛЯШІВНА545,4
  ЙОВДІЙВАСИЛЬДМИТРОВИЧ125,41
  ЙОВДІЙВАСИЛЬДМИТРОВИЧ334,69
  ЙОВДІЙВАСИЛЬЮРІЙОВИЧ112,76
  ЙОВДІЙГАННАДМИТРІВНА4,67
  ЙОВДІЙМАРІЯВАСИЛІВНА55,31
  ЙОВДІЙМАРІЯІВАНІВНА124,5
  ЙОВДІЙМАРІЯЮРІЇВНА123,01
  ЙОВДІЙМИХАЙЛОВАСИЛЬОВИЧ19,55
  ЙОВДІЙНУЦУЮРІЙОВИЧ173,91
  ЙОВДІЙОЛЕНАІВАНІВНА125,95
  ЙОВДІЙЮРІЙІВАНОВИЧ76,57
  ЙОВДІЙЮРІЙЮРІЙОВИЧ759,27
  КАПЛАРМАРІЯМИХАЙЛІВНА467,79
  КЕРЕШІМАРГАРИТАКАРЛІВНА377,04
  КИРИТАМАРІЯМИХАЙЛІВНА489,65
  КИРИТАОЛЕНАЙОСИПІВНА261,85
  КЛЮЧКЕЙОЛЕНАІВАНІВНА165,13
  КОВАЧВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ100,8
  КОВАЧКАЛИНАМИХАЙЛІВНА540,08
  КОВАЧМАРІЯЮРІЇВНА180,82
  КОВАЧНАДІЯВІКТОРІВНА7531,09
  КОВАЧХРИСТИНАСТЕПАНІВНА515,85
  КОГУТМАРЯНАЮРІЇВНА533,36
  КОДРЕЮРІЙЮРІЙОВИЧ231,88
  КОЗИЧАРОЛЕНАПЕТРІВНА415,47
  КОЛОЧАВИНМИХАЙЛОІЛЬКОВИЧ432,08
  КОЛОЧАВІНМАРІЯПЕТРІВНА178,11
  КОПИЛЕЦЬВАСИЛИНААНДРІЇВНА493,14
  КОПИНЕЦЬМИХАЙЛОЮРІЙОВИЧ432,08
  КОРНУТАІВАНВАСИЛЬОВИЧ478,24
  КОРНУТАХРИСТИНАВАСИЛІВНА177,7
  КОРОЛЬМАГДАЛИНАІВАНІВНА123,6
  КОСТИНСЬКАГЕЛЕНАЮРІЇВНА141,11
  КОСТИЧЮЛІАННАГАБОРІВНА160,01
  КОСТЬ-КОВАЛЬЧУКГАННАМИКОЛАЇВНА2925,73
  КРЕЦЬМАРІЯМИХАЙЛІВНА609,78
  КРИЧФАЛУШІЙХРИСТИНАІВАНІВНА586,45
  КРІЧФАЛУШІЙВАСИЛЬІВАНОВИЧ600,02
  КРІЧФАЛУШІЙСТЕПАНІВАНОВИЧ5,02
  КРУЧІНКІНАОЛЕНАІВАНІВНА422,88
  КУЗЬМАВАСИЛЬІВАНОВИЧ356,84
  КУНИКОЛЕНАМИХАЙЛІВНА219,69
  КУРИЛКІНАОЛЕНАФЕДОРІВНА45,12
  КУРИЧКАМАРІЯФЕДОРІВНА353,81
  КУРТАМАРІЯМИХАЙЛІВНА141,89
  КУСГАННААНДРІЇВНА125,79
  КУТМАРІЯВАСИЛІВНА128,23
  КУЦИНАНДРІЙАНДРІЙОВИЧ369,42
  КУЦИНАГАННАЮРІЇВНА45,29
  ЛАРІВОНОЛЕНАМИХАЙЛІВНА609,78
  ЛЕВУРДАОЛЕНАВАСИЛІВНА77,12
  ЛЕСЬКОМИКОЛАІВАНОВИЧ14,72
  ЛЕСЬКОМИХАЙЛОСТЕПАНОВИЧ141,2
  ЛИТВИНКСЕНЯВАСИЛІВНА55,09
  ЛИТВИНЮРІЙЮРІЙОВИЧ182,37
  ЛІБОКОРІРИНАЮРІЇВНА542,93
  ЛОЗАНГАННАМИХАЙЛІВНА1178,89
  ЛОЗІНАОЛЕНАВАСИЛІВНА143,17
  ЛЯХГАННАЮРІЇВНА633,4
  ЛЯХМАРІЯІВАНІВНА416,72
  ЛЯШКОГАННАЮРІЇВНА487,9
  ЛЯШКОХРИСТИНАВАСИЛІВНА33,31
  МАЗУРГАННАФЕДОРІВНА231,5
  МАЙОРПЕТРОІВАНОВИЧ66,07
  МАЙОРСТЕПАНВАСИЛЬОВИЧ260,02
  МАКСИМИШИНЕЦЬМИХАЙЛОМИХАЙЛОВИЧ149,66
  МАНДЗЮКОЛЕНАВАСИЛІВНА416,56
  МАРАЧКОВСЬКАОЛЕНАМИХАЙЛІВНА103,3
  МАРИНАГАННАІВАНІВНА28,07
  МАРИНАГАННАЮРІЇВНА220,22
  МАРИНАІВАНВАСИЛЬОВИЧ256,34
  МАРИНАМАГДАЛИНАОЛЕКСАНДРІВНА217,28
  МАРИНАМАРІЯВАСИЛІВНА366,31
  МАРИНАМАРІЯДЬЕРДІВНА84,48
  МАРИНАМАРІЯІВАНІВНА84,41
  МАРИНАМАРІЯЮРІЇВНА209,44
  МАРИНАМИХАЙЛОІВАНОВИЧ50,31
  МАРИНАЮРІЙМИХАЙЛОВИЧ91,57
  МАРИНАЮРІЙЮРІЙОВИЧ528,04
  МАРКУШМАРІЯІВАНІВНА67,23
  МАРТИНОЛЕНАМИКОЛАЇВНА117,9
  МАЦОЛААНІКАІВАНІВНА362,73
  МАЦОЛАМИХАЙЛОІВАНОВИЧ101,97
  МАЦОЛАЮРІЙВАСИЛЬОВИЧ0,07
  МЕДВІДЬОЛЕНАМИХАЙЛІВНА85,84
  МЕЛЬНИКОВАМАРІЯІВАНІВНА285,12
  МИГАЛКОМАРІШКУЦАМИХАЙЛІВНА145,29
  МИГАЛКОМАРІЯАНДРІЇВНА545,13
  МИКИТЮКВОЛОДИМИРКУЗЬМИЧ395,37
  МИКУЛЯНИЧГАННАІВАНІВНА231,19
  МИКУТРАНІЦАВАСИЛІВНА154,71
  МИСЮРАОЛЕНАМИХАЙЛІВНА124,5
  МИТРЮКМАРІЯІВАНІВНА1,79
  МИХАЛІЙМАРІЯМИХАЙЛІВНА259,27
  МИХАЛКОМАГДАЛИНАІВАНІВНА335,76
  МІГАЛІВАСИЛЬЮРІЙОВИЧ776,49
  МІГАЛІЙМАРІЯВАСИЛІВНА605,02
  МІГАЛКОВАСИЛИНАМИХАЙЛІВНА12
  МІГАЛКОВАСИЛЬТОМАШОВИЧ341,67
  МІГАЛКОНАНІКАВАСИЛІВНА365,42
  МОЙШДМИТРОВАСИЛЬОВИЧ177,7
  МОЙШМАРІЯМИХАЙЛІВНА194,61
  МОЙШМИХАЙЛОВАСИЛЬОВИЧ333,56
  МОЛНАРПЕЛАГІЯЄГОРІВНА173,28
  МОРКОЧАНЬІРИНААДАЛЬБЕРТІВНА61,75
  МОТРЕАНІКАФЛОРІВНА205,19
  МОТРЕГАННАВАСИЛІВНА176,04
  МОТРЕГАННАВАСИЛІВНА1096,81
  МОТРЕІЛЯНАІВАНІВНА61,3
  МОТРЕКСЕНІЯЮРІЇВНА19,69
  МОТРЕМАРІЯВАСИЛІВНА231,78
  МОТРИНЕЦЬОЛЕНАМИХАЙЛІВНА286,32
  МОТРЯХРИСТИНАВАСИЛІВНА117,83
  МУСАЛЯМОВАЮЛІЯЮРІЇВНА104,29
  НАЗАРЕНКОМИКОЛАІВАНОВИЧ633,56
  НЕБОЛАГАННАМИХАЙЛІВНА366,24
  НЕГРЯЄЛІЗАВЕТАГАБОРІВНА111,08
  НЕГРЯМИХАЙЛОІВАНОВИЧ328,85
  НЕЙМЕТДЬОРДЬМІГАЛОВИЧ385,67
  НЕКІПЕЛОВЮРІЙГНАТОВИЧ218,31
  НЕМЕШВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ106,4
  НЕМЕШВАСИЛЬФЕДОРОВИЧ70,33
  НЕМЕШГАННАМИХАЙЛІВНА46,28
  НЕМЕШМАРІЯВАСИЛІВНА538,98
  НЕМЕШМАРІЯВАСИЛІВНА227,93
  НЕМЕШМАРІЯІВАНІВНА113,44
  НЕМЕШМАРІЯМИХАЙЛІВНА22,76
  НЕСУХФЕВРОНІЯВАСИЛІВНА192,73
  НЯГУСЬКАМАРІЯІВАНІВНА585,42
  ОЛАГВАСИЛИНАПЕТРІВНА232,87
  ОЛАШИНОЛЕНААНДРІЇВНА95,42
  ОНАМАРІЯРЕГОРІВНА196,46
  ОНУФРІЙМАРІЯФЛОРИАНІВНА230,59
  ОПРІШВАСИЛЬЮРІЙОВИЧ110,75
  ОПРІШІВАНДМИТРОВИЧ41,64
  ОПРІШМАРІЯВАСИЛІВНА594,09
  ОПРІШМАРІЯВАСИЛІВНА229,01
  ОПРІШМАРІЯІВАНІВНА78,67
  ОПРІШМАРКУЦАІВАНІВНА364,07
  ОПРІШОЛЕНАВАСИЛІВНА106,4
  ОПРІШОЛЕНАІВАНІВНА764,6
  ОПРІШФЛОРІОНДМИТРОВИЧ296,11
  ОРОСГАННАДМИТРІВНА89,52
  ОРОСГАННАІВАНІВНА48,3
  ОРОСОЛЕНАВАСИЛІВНА72,56
  ОРСАГХРИСТИНАВАСИЛІВНА261,37
  ОСОКІНЮРІЙІВАНОВИЧ432,08
  ОСТАЩУКГАННАМИХАЙЛІВНА270,46
  ОФРІММАРІЯЮРІЇВНА397,29
  ПАЗИНЕЦЬОКСАНАВАСИЛІВНА412,2
  ПАКАНИЧОКСАНАМИКОЛАЇВНА610,33
  ПАЛІНКАШГАННАДМИТРІВНА95,07
  ПАЛІНКАШМАРІЯВАСИЛІВНА292,15
  ПАЛКОФЕДІРІВАНОВИЧ201,45
  ПАНЕЦЬІЛЯНАОЛЕКСАНДРІВНА426,96
  ПАРАНИЧМАРІЯВАСИЛІВНА168,56
  ПАЦКАНВАСИЛИНАІВАНІВНА36,02
  ПИЛИПЕЦЬІВАНМИХАЙЛОВИЧ308,53
  ПОЗДЕЄВАМАРІЯЮРІЇВНА604,66
  ПОКОВБАМИКОЛАВАСИЛЬОВИЧ432,08
  ПОЛОВКОМАРІЯВАСИЛІВНА2878,63
  ПОПКУЦАДМИТРІВНА78,48
  ПОПМАРІЯГРИГОРІВНА95,97
  ПОПОВАСВІТЛАНАЄВГЕНІВНА52,43
  ПОПОВИЧЄВДОКІЯМИХАЙЛІВНА342,34
  ПОПОВИЧІВАНВАСИЛЬОВИЧ253,02
  ПОПОВИЧІЛЯНАМИХАЙЛІВНА7,3
  ПОПОВИЧОКСАНАЮРІЇВНА589,38
  ПОПОВИЧТЕРЕЗІЯІВАНІВНА41,07
  ПОПОВИЧЯНОШДЬОРДЬОВИЧ816,87
  ПОПШЕАННАЛАДІСЛАВІВНА0,63
  ПРИКОПОЛЕНАВАСИЛІВНА33,9
  ПРИКОПСВІТЛАНАГЕНАДІЇВНА115,31
  ПРОДАННАДІЯМИКОЛАЇВНА673,33
  ПУЄКІВАНФЕДОРОВИЧ662,98
  РАПАВИЙМИХАЙЛОМИХАЙЛОВИЧ407,51
  РЕБУШІВАНВАСИЛЬОВИЧ121,2
  РЕГУШГАННАСТЕПАНІВНА112,62
  РЕГУШІВАНМИХАЙЛОВИЧ41,32
  РЕГУШМАРІЯВАСИЛІВНА121,96
  РІШКОМАРІЯФЕДОРІВНА591,81
  РІШКООЛЕНАМИХАЙЛІВНА103,78
  РОЗГОНІЙМАРІЯЮРІЇВНА646,93
  РОЗМАНМАРІЯІВАНІВНА508,69
  РОЗМАНОЛЕНАМИХАЙЛІВНА170,5
  РОЗМАНХРИСТИНАМИКОЛАЇВНА597,53
  РОСПОПАМАРІЯКАРЛІВНА211,08
  РОШИНЕЦЬМАРІЯДМИТРІВНА53,48
  РОШКОВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ260,1
  РОШКОМАРІЯФЕДОРІВНА298,05
  РОШКОЮРІЙЮРІЙОВИЧ137,67
  РУСНАКМАРІЯМИХАЙЛІВНА147,82
  РУСНАКМИХАЙЛОМИКОЛАЙОВИЧ85,26
  САВАМАРІЯІВАНІВНА356,12
  САВАМАРІЯМИХАЙЛІВНА258,4
  САВАОЛЕНАЮРІЇВНА116,39
  САВКАТОМАШТОМАШОВИЧ102,6
  САЛЕЙОКСАНАПЕТРІВНА421,84
  САСИНВАСИЛЬМИХАЙЛОВИЧ228,25
  САСИНОЛЕНАМИХАЙЛІВНА133,35
  СВИДОЛЕНААНДРІЇВНА365,73
  СВІТЛИНЕЦЬФЕВРОНІЯМИХАЙЛІВНА418
  СЕКМАРГАННАТОДОРІВНА299,98
  СЕКМАРМАРІЯОЛЕКСАНДРІВНА175,9
  СЕЛЕБІНКАВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ123,36
  СЕМ'ЯНОВСЬКАКАТЕРИНАВАСИЛІВНА393,92
  СЕНЗЮКВАСИЛЬІВАНОВИЧ146,95
  СЕНТЕШІВАРВАРАЮЛІЇВНА119,83
  СЕРЮГАВАСИЛЬМИКОЛАЙОВИЧ23,11
  СІДЕЙІВАНВАСИЛЬОВИЧ8,74
  СІДЕЙОЛЕНАМИХАЙЛІВНА78,26
  СІДЕЙОЛЕНАМИХАЙЛІВНА8,91
  СІРКОГАННАІВАНІВНА311,04
  СПАЩУКІВАНМИХАЙЛОВИЧ367,1
  СПАЩУКМАРІЯМИХАЙЛІВНА162,57
  СПАЩУКМАРІЯПЕТРІВНА23,5
  СПАЩУКОЛЕНАМИКОЛАЇВНА5,96
  СТАНОЛЕНАВАСИЛІВНА94,18
  СТОЙКАІЛЯНАМИХАЙЛІВНА175,75
  СУТУЛАТЕРЕЗІЯМИХАЙЛІВНА600,04
  ТАНЧИНЕЦЬВАСИЛЬІВАНОВИЧ141,32
  ТЕРНОВСЬКАОЛЕНАІВАНІВНА463,76
  ТИВОДАРГАННАВАСИЛІВНА289
  ТИВОДАРГАННАІВАНІВНА107,48
  ТИВОДАРОЛЕНАВАСИЛІВНА19,49
  ТИВОДАРПЕТРОІВАНОВИЧ284,9
  ТІЛЬНЯКМАРІЯЙОСИПІВНА284,15
  ТОРМАМИКОЛАІВАНОВИЧ162,02
  ТУРАЧОКМАРІЯМИХАЙЛІВНА253,05
  УГЛЯЙВАСИЛИНАСТЕПАНІВНА451,39
  УГЛЯЙГАННАІВАНІВНА74,33
  УГЛЯЙГАФІЯПЕТРІВНА160,82
  УГЛЯЙЙОСИПГАБОРОВИЧ58,43
  УГЛЯЙМАРІЯІВАНІВНА50,74
  УГЛЯЙОЛЬГАВАСИЛІВНА234,11
  ФЕДЕВАСИЛЬІЛЯШОВИЧ355,35
  ФЕДЕМАРІЯЮРІЇВНА348,08
  ФЕДЕОЛЕНАВАСИЛІВНА89,71
  ФЕДИНАМАРІЯМИХАЙЛІВНА196,96
  ФЕДОРИКГАННАЮРІЇВНА485,28
  ФЕДОРИКІЛЯНАМИКОЛАЇВНА18,68
  ФЕДОРИШИНГАННАСЕМЕНІВНА270,05
  ФЕДЯІВАНЮРІЙОВИЧ86,19
  ФЕЄРВАСИЛЬПЕТРОВИЧ141,76
  ФЕЄРМАГДОЛНАЛАСЛІВНА77,7
  ФІГЛЕРІВАСТЕФАНІВНА156,05
  ФІГЛЕРЛАСЛОЛАСЛОВИЧ57,8
  ФІДІРКОЮЛИНАЮРІЇВНА66,83
  ФІДЛЕРЙОЛАНААНТОНІВНА77,9
  ФІЛІПВАСИЛЬВАСИЛЬВИЧ54,01
  ФІЛІПГАННАІВАНІВНА586,73
  ФІЛІПІВАНІВАНОВИЧ649,7
  ФІЛІПІВАНМИХАЙЛОВИЧ56,68
  ФІЛІПМАРІЯТОДОРІВНА105,26
  ФІЛІПОЛЕНАВАСИЛІВНА10,28
  ФІЛІПФЕДІРІВАНОВИЧ499,36
  ФІЛІПЮРІЙМИХАЙЛОВИЧ334
  ФРАНЦУХІРИНАІВАНІВНА284,87
  ФРАНЦУХКСЕНІЯІВАНІВНА19,34
  ФРАНЦУХЮРІЙСТЕПАНОВИЧ330,99
  ФУРТЮРІЙІЛЯШОВИЧ193,17
  ФУТЬКООЛЕНАІВАНІВНА380,72
  ФУЦУРВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ104,62
  ХИМИНЕЦЬМАРІЯІВАНІВНА278,32
  ХИМИНЕЦЬСТЕПАНПЕТРОВИЧ132,17
  ХУДАНЮЛІЯСЕМЕНІВНА400,26
  ЦАПВАСИЛИНАВАСИЛІВНА178,14
  ЦЕРКУНИКМАРІЯЮРІЇВНА252,8
  ЦИГАНОКЕРЖІБЕТМІКЛОШІВНА77,08
  ЦІПКАЛОКРЕСТИНАЮРІЇВНА229,9
  ЦУБЕРАВАСИЛЬІВАНОВИЧ184,88
  ЦЬОКАМАРІЯВАСИЛІВНА42,5
  ЧЕНДЕЙГАННААНТОНІВНА36,13
  ЧЕНДЕЙГАННАІВАНІВНА426,48
  ЧЕРБАНИКМАРІЯОЛЕКСІЇВНА155,46
  ЧЕРНЯВЕЦЬТЕТЯНААНДРІЇВНА485,28
  ЧОНКАЙОСИПСЕМЕНОВИЧ324,85
  ЧОНКАОКСАНААНДРІЇВНА349,04
  ЧОПАВАСИЛИНАІВАНІВНА114,65
  ЧОРЕЙІВАНІВАНОВИЧ325,51
  ЧОРЕЙМАРІЯАНТОНІВНА232,77
  ЧОРЕЙЮРІЙМИХАЙЛОВИЧ413,6
  ШАРІМАРІЯДМИТРІВНА129,94
  ШАФАРЛАСЛАМИХАЙЛОВИЧ84,41
  ШВАБОЛЕНАІВАНІВНА64,71
  ШЕЛЕВЕРЛАСЛОМИХАЙЛОВИЧ238,07
  ШЕЛЕВЕРМАРІЯІВАНІВНА419,44
  ШЕЛЕМБААНДРІЙВАСИЛЬОВИЧ110,51
  ШЕЛЕМБАМАРІЯМИКОЛАЇВНА54,34
  ШЕЛЕМБАОЛЕНАВАСИЛІВНА171,52
  ШИМАНВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ52,19
  ШИМАНМАРІЯВАСИЛІВНА101,02
  ШИМАНМАРІЯЮРІЇВНА662,05
  ШИМАНОЛЕНАІВАНІВНА31,06
  ШІМАНМАРІЯВАСИЛІВНА69,29
  ШІМАНМАРІЯІВАНІВНА309,84
  ШОБЕЙМАРІЯВАСИЛІВНА541,74
  ШОБЕЙМИХАЙЛОЮРІЙОВИЧ25,31
  ШПІЛКАВАСИЛЬВАСИЛЬОВИЧ473,54
  ШПІЛКАГАФІЯМИХАЙЛІВНА114,14
  ШПІЛКАМАРІЯІЛЬКІВНА81,47
  ШПІЛКАМАРІЯЮРІЇВНА490,46
  ШТЕФУРАПАВЛІНАВАСИЛІВНА214,93
  ШТЕЦЬГАННАФЕДОРІВНА211,97
  ШУГАЙМАРІЯВАСИЛІВНА97,32
  ЮРАШМИХАЙЛОВАСИЛЬОВИЧ165,87
  ЮРИШИНЕЦЬГАННАВАСИЛІВНА53,39
  ЮРКАМАРІЯЮРІЇВНА490,86
  ЮСИПМИХАЙЛОМИКОЛАЙОВИЧ472,01
  ЯРИНИЧЙОСИПФЕДОРОВИЧ444,39