• Новини / Суспільство

  Податкова база громад і районів для підготовки бюджетів 2021 року - орієнтир від фінансових експертів

  У вересні цього року Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України (№ 907-ІХ) щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи.
  Тому експерти з фінансових питань звертають увагу на те, що відбулися зміни у структурі бюджетної системи та у повноваженнях органів місцевого самоврядування.
  Як відомо, 25 жовтня 2020 року місцеві вибори відбулися на новій територіальній основі громад і районів. 1420 новостворених територіальних громад матимуть однакові повноваження та ресурсне забезпечення (див. таблицю).
  Основними джерелами доходів районних бюджетів визначено надходження від управління комунальною власністю (орендна плата, податок на прибуток комунальних підприємств, частина чистого прибутку) та адміністративні збори (див. таблицю). Реалізація визначених законодавством повноважень районних рад може здійснюватися в межах надходжень до районних бюджетів, а також за рахунок залучення на договірних засадах коштів сільських, селищних та міських бюджетів для реалізації спільних соціальних, інфраструктурних, економічних та інших проектів.
  Проектом закону про Державний бюджет на 2021 рік (реєстр. № 4000) передбачено, що горизонтальне вирівнювання здійснюватиметься відносно 1438 бюджетів територіальних громад та 24 обласних бюджетів. Районні бюджети виключені з системи горизонтального вирівнювання, тобто для них не передбачено базову (реверсну) дотацію, а також освітню субвенцію. Таким чином, базовий рівень формують сільські, селищні та міські бюджети.
  Види платежівБюджети громадРайонні бюджети
  Податкові платежі
  Податок та збір на доходи фізичних осіб60%-
  Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності100%100%
  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення (рубки головного користування)37%-
  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення100%-
  Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення100%-
  Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення5%-
  Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення100%-
  Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату3%-
  Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів100%-
  Місцеві податки і збори
  Податок на майноЗбір за місця для паркування транспортних засобів100%-
  Туристичний збір100%-
  Єдиний податок100%-
  Неподаткові платежі
  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджетузгідно з рішенням відповідної місцевої ради
  Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів100%-
  Адміністративні штрафи та інші санкції100%100%
  Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади100%100%
  Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань100%100%
  Плата за надання інших адміністративних послуг100%100%
  Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень100%100%
  Надходження від орендної плати за користування комунальним майномзгідно з рішенням відповідної місцевої ради
  Державне мито100%-
  Орендна плата за водні об'єкти (їх частини)100%100%
  Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності100%100%
  Додатково:
  Також, у зв’язку із завершення формування базового рівня і передачі повноваження щодо фінансування загальноосвітніх закладів територіальним громадам проектом закону про Державний бюджет на 2021 рік передбачено, що залишки коштів освітньої субвенції, що утворилися на рахунках районних бюджетів станом на 01.01.2021, перераховуються на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти.