Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

2021-03-17 08:59:24
конкурс на зайняття посади державної служби

                                                                                      Затверджено
                                                                                     наказ керівника апарату
                                                                                     державної адміністрації
                                                                                     _17.03.2021__№__37-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Б” – начальника відділу цифрового розвитку, цифрових трансформацій та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації, адміністратора
Загальні умови
Посадові обов’язки    Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
    Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ.
    Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.
    Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.
    Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
    Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг.
    Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проєкти відповідних рішень.
    Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
    Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.
    Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.
    Заохочує та дає подає подання на накладення дисциплінарних стягнень на працівників відділу.
    Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.
    Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
Умови оплати праціПосадовий оклад–7400,00 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуБезстрокове призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі та строк їх подання1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заява не є обов’язковою.
Документи подаються до 17 год. 00 хв. 31 березня 2021 року
Додаткові (необов’язкові) документиЗаява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікацій дистанційно6 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.
90500, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, 3-й поверх, каб.304 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  Буркало Еріка Емерихівна
(03134)3-30-67
kadritrda@i.ua
Кваліфікаційні вимоги
ОсвітаВища освіта, не нижче ступеня магістра
Досвід роботиДосвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року
Володіння державною мовоюВільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
ВимогаКомпоненти вимоги
1. Стратегічне управління- бачення загальної картини та довгострокових цілей;
- здатність визначити напрям та формувати відповідні плани розвитку;
- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
2. Ефективність координації з іншими- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль;
3. Цифрова грамотність- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
- вміння використовувати електронні ресурси, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)
Професійні знання
ВимогаКомпоненти вимоги
1. Знання законодавстваЗнання:
Конституції України;
Закон України „Про державну службу”;
Закон України „Про запобігання корупції”
та іншого законодавства
2. Знання законодавства у сферіЗнання:
Закону України „Про інформацію”;
Закону України „Про адміністративні послуги”;
Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року „Деякі питання цифрового розвитку”
3. Знання системи захисту інформаціїСкладові політики інформаційної безпеки;
Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації

Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00