Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

2021-03-25 13:23:35
Оголошення добору на заміщення вакантної посади державної служби 
Затверджено
                                                                                     наказ керівника апарату
                                                                                     державної адміністрації
                                                                                     _24.03.2021_№__39-к__
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 
категорії „В” – головного спеціаліста архівного відділу 
Тячівської районної державної адміністрації
Загальні умови
Посадові обов’язки    Проведення заходів, спрямованих на забезпечення збереженості документів НАФ, їх підготовку до передавання на державне зберігання юридичними особами.
    Надання методичної і практичної допомоги закріпленим архівним підрозділам, службам діловодства у розробці інструктивних документів.
    Надання платних послуг з питань науково-технічної розробки документів юридичних осіб та їх розробки інструктивних документів із діловодства. Проведення реєстраційної роботи щодо визначення обсягів роботи, їх оплати, термінів виконання та забезпечення умов для виконання передбачених договором робіт.
    Організація і забезпечення роботи з проведення паспортизації архівних підрозділів юридичних осіб, джерел формування НАФ.
    Розроблення проекту індивідуального плану роботи на рік і погодження його з начальником відділу. Звітування перед начальником відділу про виконання річних показників.
    Виконання запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень та звернення юридичних і фізичних осіб. Підготовка архівних довідок, архівних копій та архівних витягів.
    Прийом та реєстрація документів, які надійшли на зберігання від структурних підрозділів підприємств, роботу з якими у діловодстві закінчено.
    Шифровка справ згідно чинних правил. Систематизація, розміщення, ведення та облік справ.
    Участь у роботі з експертизи наукової і практичної цінності архівних документів.
     Стеження за станом документів, своєчасним їх відновленням, додержання у приміщенні архіву належних умов, необхідних для забезпечення збереження справ. Контроль за додержанням правил протипожежного захисту в приміщеннях архіву.
    Виконання інших доручень начальника відділу 
Умови оплати праціПосадовий оклад – 5300,00 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуБезстрокове призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі та строк їх подання1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Документи подаються до 17 год. 00 хв. 8 квітня 2021 року
Додаткові (необов’язкові) документиЗаява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікацій дистанційно14 квітня 2021 року 10 год. 00 хв.
90500, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, 3-й поверх, каб.304 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  Буркало Еріка Емерихівна
(03134)3-30-67
kadritrda@i.ua
Кваліфікаційні вимоги
ОсвітаВища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 
Досвід роботи-
Володіння державною мовоюВільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
ВимогаКомпоненти вимоги
1. Орієнтація на професійний розвиток- здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти. 
2. Відповідальність- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
3. Цифрова грамотність- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
- здатність працювати з документами в різних форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані.
Професійні знання
ВимогаКомпоненти вимоги
1. Знання законодавстваЗнання:
Конституції України;
Закон України „Про державну службу”;
Закон України „Про запобігання корупції”
та іншого законодавства
2. Знання законодавства у сферіЗнання:
Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”;
Закону України „Про інформацію”;
Закону України „Про звернення громадян”
Закону України „Про захист персональних даний”;
Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року „Деякі питання цифрового розвитку”
3. Знання системи захисту інформаціїСкладові політики інформаційної безпеки;
Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації

Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00