• Новини / Вакансії

  Про оголошення конкурсу відділу аналізу та прогнозу соціально-економічного розвитку управління економічного розвитку і торгівлі Тячівської районної державної адміністрації 27.02.2018

                                                                  У К Р А Ї Н А
                         АПАРАТ ТЯЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
                                                 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                         Н А К А З
                      27.02.2018                       Тячів                                   №__8-к____


                                        Про оголошення конкурсу
  Відповідно до статей 17, 22, 23 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:
  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу аналізу та прогнозу соціально-економічного розвитку управління економічного розвитку і торгівлі Тячівської районної державної адміністрації.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу аналізу та прогнозу соціально-економічного розвитку управління економічного розвитку і торгівлі Тячівської районної державної адміністрації,   згідно з додатком.
           3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
   
  Керівник апарату
  державної адміністрації                                           Б.Макусій                  

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                             наказ керівника апарату
                                                                             державної адміністрації
                                                                               від_27.02.2018_ №__8-к__
  УМОВИ
  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу аналізу та прогнозу соціально-економічного розвитку управління економічного розвитку і торгівлі Тячівської районної державної адміністрації
  Загальні умови
  Посадові обов'язкиНачальник відділу:
  1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;
  2) готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і перспективного розвитку району, вживає заходів для їх реалізації;
  3) проводить роботу щодо: залучення інвестицій та кредитних ресурсів в галузі економіки району та здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток промисловості.
  4) розробляє прогнози та програми:
  - економічного та соціального розвитку району на довго-, середньо- та короткостроковий періоди,
  - розвитку промисловості;
  - програми спрямовані на освоєння і випуск імпортозамінної продукції та інших матеріальних ресурсів.
  5) бере участь у розробці  проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;
  6) розробляє проекти Стратегії розвитку району, забезпечує координацію виконання стратегії та підготовку звітів про її виконання;
  7) готує пропозиції до проектів Державної та Регіональної стратегій та забезпечує координацію виконання завдань визначених ними;
  8) аналізує хід виконання програм економічного і соціального розвитку району, та подає відповідні матеріали на розгляд керівництву райдержадміністрації;
  9) розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, які є основою для складання проектів бюджетів: обсягів та темпів виробництва промислової продукції, валової сільськогосподарської продукції; обсягів виробництва підакцизних товарів; фонду оплати праці в цілому по району; чисельності зайнятих в сфері економіки в цілому по району, тощо;
  10) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;
  11) готує та подає спеціально уповноваженому органу виконавчої влади пропозиції щодо включення проектів до регіональних та державних програм і їх фінансування з державного бюджету.
  12) бере  участь у підготовці:
  -  пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що поставляється для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;
  - формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
  - розробленні і виконанні регіональних інноваційних програм та середньострокових інноваційних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального та місцевого рівня
  - визначенні поточної і  перспективної потреби у продукції, що виробляється і послугах, що надаються підприємствами промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, популяризація ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;
  - Здійсненні постійного контролю за ходом заготівлі лісових ресурсів місцевого значення, дотриманням природоохоронногозаконодавства та сплатою необхідних платежів до місцевих бюджетів суб’єктами господарювання, що займаються заготівлею дикоростучих.
  13) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:
  - визначення пріоритетних напрямів розвитку промисловості та розроблення прогнозів їх подальшого розвитку, обсягів виготовлення продукції, робіт, послуг; надання пропозицій щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.
  - вносить пропозиції щодо розміщення на території району нових, а також реконструкції і ліквідації існуючих об'єктів виробничого" і невиробничого призначення підприємств, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
  - пропозиції щодо формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики у галузях промисловості;
  14) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультативну, інформаційну, методичну та іншу допомогу суб'єктам господарювання;
  15) забезпечує в межах своїх повноважень захист
  економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;
  16) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та підготовці звітів для розгляду їх на колегіях державної адміністрації  та сесіях районної ради;
  17)розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
  18) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у секторі ;
  19) організовує співробітництво із засобами масової інформації з питань, що належать до його компетенції, та проводить роботу з інформаційного забезпечення;
  20) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на нього завдань.
   
  Умови оплати праціПосадовий оклад – 5300,00  грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуБезстрокове призначення на посаду
  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання1) копію паспорта громадянина України;
  2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;
  3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
  4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
  5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою
  6) заповнену особову картку встановленого зразка;
  7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
  Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби
  Місце, час та дата початку проведення конкурсу21 березня  2018 року, початок о 10.00 год.
   90500, м. Тячів. вул. Незалежності,30, 3-й поверх, каб.307.
  Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуКозуряк Ольга Альбертівна
  (03134) 33067
  kadritrda@i.ua
  Кваліфікаційні вимоги
  ОсвітаВища освіта, не нижче ступеня магістра
  Досвід роботиДосвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
  Володіння державною мовоюВільне володіння державною мовою
  Вимоги до компетентності
  ВимогаКомпоненти вимоги
  1.Стратегічне баченняздатність визначати напрям розвитку
  2. Досягнення результатівздатність до чіткого бачення результату діяльності
  3. Стресостійкістьздатність до самоконтролю


  Професійні знання
  ВимогаКомпоненти вимоги
  1 .Знання законодавстваЗнання:
  Конституція України;
  Закон України «Про державну службу»;
  Закон України «Про запобігання корупції»
  2.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
  Закон України «Про державне прогнозування та розроблення Програм економічного і соціального розвитку України»
  Заступник керівника апарату, начальник
  організаційного відділу апарату
  державної адміністрації                                                Є.Славна