До відома органів місцевого самоврядування та фізичним особам (власникам молодняку великої рогатої худоби)

2018-04-18 09:40:49

      
  Відповідно до підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» одним із напрямів державної підтримки є спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої, який народився в господарствах фізичних осіб у поточному році (далі – дотація за молодняк).

  Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком зурахуванням віку молодняка у розмірі:
за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців - 300 гривень за голову;
за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців - 700 гривень за голову;
за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців - 1 500 гривень за голову.
Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого самоврядування) копії таких документів:
паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
паспорта громадянина України;
довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних   осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).
Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних                     осіб - власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних       осіб - власників тварин.
Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.
         Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку
до 5
 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою наказом Мінагрополітики України від 20.03.2018 № 148 (додаток 2), і подають її структурному підрозділу облдержадміністрації, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку (Департамент агропромислового розвиту облдержадміністрації, м.Ужгород,   пл. Народна, 4).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВА
від 07 лютого 2018 р. № 107
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
     
   Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН
Інд. 75


Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 148
ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк
на___________________20____ року

з/п
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банкуІдентифі-каційний номер твариниНарахована дотація за період утриманняСума нарахованої дотації, грн
від                         1 до 5 місяців, грнвід
5 до 9 місяців, грн
від
9 до 13 місяців, грн

усьогозгідно із поперед-ньою Відомістю


Разом


Голова сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаної територіальної громади
_________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

«___» ____________ 20__ року
Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00