З 1 травня відбулися зміни у призначенні житлової субсидії

2018-05-14 13:05:58
Управління соціального захисту Тячівської районної державної адміністрації роз’яснює зміни у призначенні субсидії, які вніс Кабінет Міністрів України. Зокрема — кому потрібно подати нову заяву і декларацію для отримання субсидії, хто втрачає право на її отримання, на які періоди призначатиметься субсидія, за який період враховуватиметься дохід мешканців та які нові соціальні норми споживання. Зміни діють з травня 2018 року.
Так, з 1 травня 2018 року стала чинною постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 №329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1022».
Є багато нюансів у нових змінах. У нас  в районі  біля 24000 сімей отримують субсидії, і багато з них до кінця не знають, чи вони підпадають під ті  визначені категорії, яких стосуються зміни, чи ні.  Тому порада  - потрібно просто зателефонувати або прийти до управління соціального захисту і проконсультуватися по конкретній справі, щоб потім не потрібно було повертати державі надану субсидію.
І. З  1 травня 2018 року житлова субсидія призначається лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:
—  особи, які не мають доходів, або їх середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення субсидії;
—  внутрішньо переміщені особи;
—  особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою;
—  особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
—  особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.
ІІ. Житлова субсидія не призначається, якщо:
1). загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м. для квартири і 200 кв.м. для будинку (крім ДБСТ, прийомних сімей та якщо у складі cім’ї є більше 3 дітей, які проживають в цьому приміщенні довше, ніж 1 календарний рік);
2). будь-хто із домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда). Але не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через підрозділи соцзахисту.
3) у складі домогосподарства є працездатні особи: у яких взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; їх середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (мінімальна заробітна плата на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії у травні 2018 року — 3200 грн.); та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (субсидія з 1 травня 2018 року: доходи враховуються за ІІІ-ІV квартали 2017 року, мінімальний соціальний внесок — 22% від мінімальної заробітної плати у 2017 році — 3200 грн. становить 704 грн., відповідно 704 грн. х 3 міс. = 2112 грн.).
Обмеження, передбачені у цьому пункті, не стосується осіб, які:
‑ навчалися за денною формою навчання;
‑ зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;
‑ отримували хоча б один із таких видів доходу: пенсію; стипендію; допомогу при народженні (усиновленні) дитини; допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу; допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомогу по безробіттю;
4) будь-хто із домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю або набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;
5) прострочена понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів (340 грн.);
Постановою розширено повноваження комісії про призначення житлових субсидій, при районній адміністрації, і вона діює в окремих випадках, коли виникають питання чи нюанси по призначенню субсидій. Тепер суттєво розширено їхні повноваження.
ІІІ. Субсидію може бути призначено за рішенням комісії, виходячи з конкретних обставин, що склалися, крім випадку, коли загальна площа перевищує 120 кв.м. для квартири і для будинку — 200 кв.м.
Позитивне рішення комісії про призначення субсидії може бути прийнято лише у разі, коли особи, у яких відсутні доходи, середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
‑ перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням субсидії;
- не перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (крім службового відрядження, навчання або лікування за кордоном, що підтверджується відповідними документами).
Управління соціального захисту населення веде облік домогосподарств, яким житлову субсидію призначено за рішенням комісії у випадках, зазначених у підпункті 3 пункту 6 цього Положення. Щомісяця на запит отримує від Пенсійного фонду України інформацію про сплату особами, доходи яких під час призначення житлової субсидії були такими, що зазначені в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, єдиного соціального внеску, а також про його розмір.
Якщо протягом строку призначення житлової субсидії за рішенням комісії у випадках, зазначених у підпункті 3 пункту 6 цього Положення, фізична особа - підприємець, доходи якої під час призначення житлової субсидії були такими, що зазначені в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, не сплатить єдиний соціальний внесок чи сплатить його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором, доходи якої під час призначення житлової субсидії були такими, що зазначені в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, припинить дію такого договору за ініціативою працівника (статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України), у зв'язку із закінченням строку (пункт 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) або відмовою від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці (пункт 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, керівник управління соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації від органів Пенсійного фонду України вносить на розгляд комісії подання щодо скасування рішення комісії про призначення житлової субсидії такому домогосподарству і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету.
IV. Внутрішньо переміщеним особам, які не зареєстровані в житловому будинку, але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, субсидія може призначатися за рішенням комісії та  на  підставі акту обстеження матеріально-побутових умов.
V. Субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального (неопалювального) сезону і розраховується для домогосподарств, які використовують природній газ або електричну енергію для індивідуального опалення, на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
VI. Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:
‑ заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;
‑ пенсія;
‑ стипендія;
‑ соціальні виплати;
‑ допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
‑ інші доходи.
Доходи, які не включаються до сукупного доходу:
‑ частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
‑ частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
‑ одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
‑ державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
‑ допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
‑ щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
‑ доходи від розміщення депозитів;
‑ аліменти, отримані на дітей;
‑ оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
‑ допомога громадських та благодійних організацій;
‑ допомога на поховання;
‑ одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
‑ вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації;
‑ суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.
До сукупного доходу домогосподарства не включаються аліменти, отримані на дітей.
VII. Для розрахунку субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:
‑ за III—IV квартали попереднього календарного року — коли субсидія призначається з початку неопалювального сезону;
‑ за I—II квартали поточного календарного року — у разі, коли субсидія призначається з початку опалювального сезону;
‑ за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії, — коли субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.
„Якщо люди звертаються у травні, зараз, то їм дохід враховується за 3−4 квартал 2017 року. Коли мешканці будуть звертатися вже в опалювальний період, тобто з жовтня цього року, то їм дохід буде враховуватися 1 і 2 квартал цього року”, 
VIII. Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:
‑ зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
‑ зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
‑ зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
‑ зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
‑ зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
‑ настання умов, зазначених у підпунктах 2 і 4 пункту 6 цього Положення.
У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.
IX. Громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.
„Тепер людина, яка отримує житлову субсидії, має обов’язково сплачувати обов’язкову частку сплати, яка вираховується відповідно до формули, бо в іншому випадку буде припинено надання субсидії. Обов’язкова частка сплати вираховується кожному випадку індивідуально, в залежності від доходів сім’ї. це може бути і 5%, і 9,5%, і може бути навіть 30% і більше”.
X. Для отримання коштів невикористаної (зекономленої) субсидії до 1 вересня поточного року громадяни звертаються з відповідною заявою до структурного підрозділу соціального захисту.
На підставі поданих заяв, управління соціального захисту протягом двох місяців від початку нового опалювального сезону виплачують кошти невикористаної житлової субсидії через особові рахунки в банківських установах.
XI. Для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, опалювальний період для надання пільг та субсидій встановлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно.
XII. Встановлено нові соціальні норми споживання газу і електроенергії:
послугаДо 30.04.2018З 01.05.2018
природній газ для індивідуального опалення5,0 куб. метра газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період4,5 куб. метра
електрична енергія для індивідуального опалення51 кВт·г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.30 кВт·г на
Для детальнішої інформації щодо призначення субсидії, слід звертатись до Тячівського управління та Дубівського відділу соціального захисту населення Тячівської районної державної адміністрації.
Контакти відділів соціального захисту:
  • Тячівське управління (приймальня громадян) 2-12-23;
  • Дубівський відділ (приймальня громадян) 7-22-68. 
Начальник Тячівського управління
соціального захисту населення                                                                                          В. Бонка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
02 травня 2018 року № 604
___________________________________
(найменування структурного підрозділу
___________________________________
з питань соціального захисту населення)
ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

 ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові у родовому відмінку)
Зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб фактичне) місце проживання (підкреслити потрібне): _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактний телефон _____________ Паспорт: серія _____ № ______________________,
виданий _____________________________________________________ ____ __________ __ р.
(ким і коли)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________
(крім осіб, які
________________________________________________________________________________
мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)
Прошу призначити житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (підкреслити потрібне).
Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, що зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку (підкреслити потрібне)
Вид послугиНомер особового рахункуНайменування організації, що надає послугиПримітки
Управління багатоквартирним будинком


Газопостачання


Централізоване постачання холодної води


Централізоване постачання гарячої води


Водовідведення


Централізоване опалення


Електропостачання


Вивезення побутових відходів


У разі якщо прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути / не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (підкреслити потрібне).
Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, необхідних для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміна у складі осіб, які зареєстровані (фактично проживають), зміна в переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.
___ ___________ 20__ р.                  __________________
                  
(підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
02 травня 2018 року № 604
___________________________________
(
найменування структурного підрозділу
_____________________
______________з питань соціального захисту населення)
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися                                                                     за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості
1. _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення / будинку:
загальна площа ____ кв. метрів; опалювана площа ____ кв. метрів;
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (підкреслити потрібне);
кількість поверхів у будинку __________.
3. Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб – фактичне) місце проживання (підкреслити потрібне) у житловому приміщенні / будинку
Прізвище, ім’я,
по батькові
Сімейний станЧисло, місяць і рік народженняСерія
та номер паспорта
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати
платежі за його серією

та номером)
Примітки*
Розділ II. Дані про членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання)
Прізвище, ім’я,
по батькові
Сімейний зв’язок з особою зі складу домогоспо-дарстваЧисло, місяць і рік народженняСерія
та номер паспорта
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати
платежі за його серією
та номером)
Примітки*
Розділ ІII. Дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період з ________ 20__ р. до__________ 20__ р.
Прізвище, ініціалиВідомості про доходи
вид доходусума доходу, грннайменування організації, у якій отримано дохід
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з дати випуску яких минуло менше ніж 5 років (крім мопеда), що перебувають у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання)
Прізвище, ініціали власникаАвтомобіль маркиДержавний номерний знакРік випускуАвтомобілі, отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

Розділ V. Інформація про придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
Прізвище, ініціалиВид придбаного майна, товарів або оплачених послугВартість, грнДата придбання
майна, товарів або
оплати послуг
* Інформація про фактичне проживання особи за адресою, а також про перебування особи за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних або недостовірних відомостей про осіб, які входять до складу домогосподарства, та членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), їхні доходи, майновий стан і витрати, мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.


   ___ ___________ 20__ р.                                                                  __________________
                  
                                                                                                                     (підпис)
Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00