Розпорядження голови РДА "Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018- 2019 років"

2018-05-18 10:58:07
                                                            У К Р А Ї Н А
                              Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області
18.05.2018                                        Тячів                                   №  268
Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий період 2018- 2019 років
Відповідно до статей 6, 20, 33 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 14.05.2018 № 305 «Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» з метою забезпечення своєчасної підготовки господарського комплексу району, підприємств і організацій житлово-комунального господарства та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років:
1. Утворити оперативний штаб із питань забезпечення підготовки та стабільного проходження опалювального періоду 2018-2019 років у складі згідно з додатком.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, рекомендувати керівниками підприємств, установ і організацій району, органам місцевого самоврядування:
проаналізуватирезультати роботи в осінньо -зимовий період 2017-      2018років, ініціювати розгляд даного питання на черговихсесіях місцевих рад;
організувати проведення обстежень і випробувань інженерних мереж і об’єктів житлово-комунального господарства, об’єктів господарського комплексу і установ бюджетної сфери. За їх результатами розробити та затвердити  заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, передбачивши економію паливно-енергетичних ресурсів шляхом впровадження менш енергоємного обладнання, сучасних ізоляційних матеріалів та передових технологій тощо, заміщення використання у котельнях бюджетних установ антрацитних марок вугілля іншими марками або переведення котелень на опалення деревиною, створення нормативних запасів палива, ліквідацію заборгованості за спожиті енергоносії, дотримання доведених лімітів споживання природного газу та електроенергії, звернувши особливу увагу на стан інженерних внутрішньобудинкових систем у підвальних приміщеннях (стан водопровідних, каналізаційних мереж, запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень);
сприяти ефективному використанню енергоресурсів, максимально скоротити споживання природного газу при виробництві теплової енергії на котельнях бюджетної сфери замістивши його альтернативними видами палива;
для фінансового забезпечення виконання заходів з підготовки та безаварійної роботи житлово-комунальних підприємств, у разі зміни цін на енергоносії, привести у відповідність тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих;
забезпечити до 1 вересня 2018 року підготовку житла, виробничих і комунально-побутових приміщень, споруд, об’єктів і мереж тепло,-водопостачання та водовідведення, газо- і електропостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, погашення заборгованості комунальних підприємств за спожиті енергоносії.
3. Установити, що відповідальність за організацію підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та її проведення на всіх об’єктах господарського комплексу і в установахбюджетної сфери району покладається персонально на керівників даних підприємств та організацій.
4. Фінансовому управлінню державної адміністрації (Стойка В.Ф.), Тячівському управліннюсоціальногозахисту населення державної адміністрації (Бонка В.В.), рекомендувати органам місцевого самоврядування, керівникам житлово-комунальних підприємств, установ бюджетної сфери:
вжити заходів щодо забезпечення до 31 серпня 2018 року повної оплати бюджетними установами, які фінансуються з місцевих бюджетів, та комунальними підприємствами за спожиті енергоносії, послуг з тепло,- водопостачання та водовідведення;
визначити потребу у обсягах споживання природного газу, вугілля, паливних дров для бюджетних установ на опалювальний період 2018-           2019 років, забезпечивши укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідної жорсткої економії коштів;
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації здійснювати своєчасне нарахування субсидій та пільг і відшкодування коштів у міру їх надходження за надані послуги енергопостачальними організаціями і підприємствами житлово-комунального господарства.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування спільно з керівниками підприємств, організацій та установ бюджетної сфери:
до 1 жовтня 2018 року забезпечити стовідсоткове впровадження засобів обліку газу, води у побуті та бюджетній сфері, підготувати житловий фонд району, заклади освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018-          2019 років, здійснивши своєчасне проведення ремонтних робіт, придбання обладнання з меншою енергоємністю;
до 1 жовтня 2018 року забезпечити створення на складах нормативних запасів палива не менше 40 відсотків до потреби на опалювальний період 2018-2019 років;
до 31 серпня 2018 року вирішити питання про передавання у комунальну власність територіальних громад об’єктів та інженерних мереж комунального призначення, введення в експлуатацію побудованих та реконструйованих об’єктів водопостачання та водовідведення і забезпечити їх надійну експлуатацію в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;
спільно з власниками та підрозділами Тячівського районного відділення поліції головного управління поліції в Закарпатській області забезпечити доступ працівників Тячівського відділення ПАТ «Закарпатгаз» до газових опалювальних приладів для запобігання виникненню аварійних ситуацій;
підготовку засобів захисту і боротьби із сніговими заметами та ожеледицею, створення з цією метою відповідних бригад та необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів;
спільно з керівником районної електромережі контролювати дотримання граничних рівнів потужності і використання електричної енергії;
сформувати перелік промислових об’єктів і передбачити резервні джерела електроживлення для їх роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
6. Відділу енергоефективності, житлово-комунального господарства та інфраструктури державної адміністрації (в межах повноважень), спільно з керівниками підприємств, організацій та установ бюджетної сфери, житлово-комунальних підприємств забезпечити:
проведення нарад з питань підготовки до осінньо-зимового періоду об’єктів житлово-комунального господарства, систем тепло-, водопостачання і водовідведення, газо- і електропостачання;
до 1 жовтня 2018 року виконання капітального та поточного ремонтів житлових будинків, будівель, споруд і технологічного обладнання систем і мереж водопостачання і водовідведення, котелень, теплових мереж, газового обладнання, електросилового обладнання, комунальних доріг, спецавтотранспорту, машин і механізмів, проведення пусконалагоджувальних робіт і технологічних балансових випробувань парових і водогрійних котлів із видачею режимних карт, своєчасного складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального періоду 2018-2019 років;
організувати до 1 жовтня 2018 року приведення у належний стан дизельних та інших резервних джерел живлення на підприємствах і організаціях, що належать до сфери їх управління, із створенням необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів;
розроблення та погодження з Тячівським районним відділенням ДСНС України у Закарпатській області оперативних планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій у системах тепло-, водопостачання і водовідведення з урахуванням недоліків, що мали місце під час осінньо-зимового сезону 2017-2018 років;
організацію роботи для приведення в належний стан димовентеляційних каналів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизації будинкових вводів інженерних комунікацій, заміни побутових газових приладів, що відпрацювали амортизаційний термін;
проведення роз’яснювальної роботи серед населення про безпеку використання газу в побуті, необхідність своєчасних розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги, утеплення квартир, економного витрачання теплової та електричної енергії, газу, питної води, доцільності встановлення індивідуальних засобів обліку споживання газу і води;
ініціювати виконання робіт газо- та енергопостачальними організаціями з реконструкції підвідних та внутрішньобудинкових газових і електромереж з проведенням необхідних гідравлічних та енергетичних розрахунків;
спільно з Тячівським відділенням ПАТ «Закарпатгаз» і Тячівським районом електричних мереж здійснити заходи щодо збільшення пропускної спроможності проблемних мереж для забезпечення населення і бюджетної сфери якісним газо- та електропостачанням;
за поданням Тячівського відділу ПАТ «Закарпатгаз» проводити комісійне обстеження комунально-побутових та інших об’єктів відповідно до вимог та нормативів Правил безпеки систем газопостачання України, не допускати забудови охоронних зон газопроводів, забезпечити винесення архітектурних одиниць за межі таких зон;
спільно з філією «Тячівський райавтодор» і «Рахівською дорожньо-експлуатаційною дільницею» проведення ремонтних робіт на автошляхах району, організацію безперебійного та безпечного дорожнього руху на дорогах району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
7.Пропонувати керівникам підприємств агропромислового комплексу, споживчої кооперації, залізничного транспорту, промислових підприємств району провести необхідну роботу із забезпечення власних виробничих і комунально-побутових потреб у паливі, здійснити капітальні і поточні ремонти будівель, споруд та обладнання котелень промислових підприємств.
8. Пропонувати керівникам державних лісогосподарських підприємств району до 1 червня 2018 року розробити заходи і провести з головами виконкомів місцевих рад організаційну роботу із забезпечення бюджетних організацій та населення району паливними дровами у нормативній кількості.
9. Пропонувати Тячівському відділу ПАТ  “Закарпатгаз”, Тячівській дільниці Хустського ВР ТОВ «Закарпатгаз Збут»:
забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу споживачам району під час проходження осінньо-зимового періоду 2018-     2019 років;
до 1 жовтня 2018 року інформувати споживачів природного газу про умови газопостачання в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;
провести роз’яснювальну роботу серед населення із залученням засобів масової інформації, особливо перед опалювальним сезоном, щодо правил безпечного користування газом у побуті та своєчасної оплати за спожитий природний газ;
до 17 жовтня 2018 року спільно з управлінням Держпраці у Закарпатській області відповідно до наданих будинкоексплуатаційними підприємствами та іншими суб’єктами, що здійснюють утримання житлового фонду, актів технічного стану димових та вентиляційних каналів, згідно із затвердженими графіками, здійснювати перевірки стану димовентканалів та герметизації вводів інженерних комунікацій;
здійснити блокування несанкціонованого доступу до запірно-регулюючого обладнання та арматури на лінійній частині газопроводів.
10. Пропонувати органам місцевого самоврядування спільно з Тячівським відділенням ПАТ «Закарпатгаз» до початку опалювального періоду 2018-2019 років забезпечити виконання робіт з ремонту антикорозійного покриття та заміни аварійних відрізків внутрішньобудинкових газопроводів згідно з Положенням про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, затвердженого наказом Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30.07.97 № 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 1997 року за № 451/2255, до початку опалювального сезону 2018-2019 років.
11. Пропонувати керівництву філії «Тячівський район електричних мереж» ПАТ «Закарпаттяобленерго» (Іванчишин І.В.) забезпечити надійне та безперебійне енергопостачання споживачів району під час підготовки та роботи протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, для чого:
до 20 вересня 2018 року переглянути з усіма споживачами величини аварійної та технологічної броні, розробити і погодити з державною адміністрацією графіки обмеження відпуску електричної енергії та потужності, графіки аварійного обмеження і відключення електроенергії від живильних центрів;
до 26 вересня 2018 року перевірку стану готовності автономних електростанцій споживачів І-ІІ категорій надійності, та відповідності вимогам технічних умов, матеріали обстежень оформити актами-приписами;
забезпечити дотримання встановлених граничних рівнів споживання електроенергії та потужності, здійснювати контроль за нарахуванням підвищеної плати за їх перевищення в межах існуючого нормативно-правового поля;
до 1 жовтня 2018 року перевірити виконання споживачами технічних умов для їх енергопостачання із виданням відповідного припису для усунення виявлених порушень;
до 1 листопада 2018 року виконати узгоджені обсяги планових та планово-попереджувальних ремонтів основного і допоміжного енергетичного обладнання та електричних мереж.
12. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств, підприємств, організацій та установ бюджетної сфери:
подавати оперативні дані про комплексну підготовку житлового фонду, об’єктів теплопостачання, водопровідно - каналізаційного господарства та дорожньо – мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років відділу енергозбереження, енергоефективності та житлово-комунального господарства державної адміністрації щомісяця з 15 травня до      1 листопада 2018 року за станом на 1 та 13 число звітного періоду.
13. Відділу енергоефективності, житлово-комунального господарства та інфраструктури державної адміністрації узагальнену звітну інформацію подавати департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації з 1 травня до 1 листопада 2018 року, щомісяця за станом на 1 та 15 число звітного періоду.
14. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови державної адміністрації від 23.05.2018 № 196.
15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Погара В.О.
Голова державноїадміністрації                                                    В. Дем’янчук
Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00