• Новини / Суспільство

  Про призов громадян на строкову військову службу

  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
  ВИТЯГ З НАКАЗУ
  військового комісара Тячівського районного військового комісаріату
  (з адміністративно-господарської діяльності)

  06.08.18.                                             м. Тячів                                               №62
  Про призов громадян на строкову військову службу
  На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 «Про звільнення в за­пас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році», на ви­конання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 20 лютого 2018 року № 99«Про проведення призовів громадян України на строкову вій­ськову службу у 2018 році», розпорядження голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 23 лютого 2018 року № 97«Про проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році»;
  НАКАЗУЮ:
  1. У жовтні - листопаді 2018 року провести призов на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чолові­чої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27 - річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, або не призвані раніше на строкову війсь­кову службу за різних обставин.
  2. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу зо­бов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Тячів, вул. Незалежності, 49, в зазначений час з документами, що вказані в особистих повістках.
  3. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову вій­ськову службу, зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат не пізніше 10 жовтня 2018 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.
  4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Тячівського району, зобов’язані негай­но повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
  5. На підставі статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, уста­нов та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форми власності, зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників.
  Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у три­денний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про грома­дян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
  Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників відповідним районним (місь­ким) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників, стежити за виконанням призовни­ками правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комі­саріатів.
  Керівники підприємств, установ, організацій та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
  6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
  7. Наказ довести до голів об’єднаних територіальних громад, голів, старост селищних та сільських рад, а також до керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності, розмістити в районних та міських засобах масової інформації.
  8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
  Військовий комісар
  Тячівського районного військового комісаріату
  підполковник                                                         І.М. ТИЩУК