Про призов громадян на строкову військову службу

2018-08-09 10:04:33
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З НАКАЗУ
військового комісара Тячівського районного військового комісаріату
(з адміністративно-господарської діяльності)

06.08.18.                                             м. Тячів                                               №62
Про призов громадян на строкову військову службу
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 «Про звільнення в за­пас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році», на ви­конання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 20 лютого 2018 року № 99«Про проведення призовів громадян України на строкову вій­ськову службу у 2018 році», розпорядження голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 23 лютого 2018 року № 97«Про проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році»;
НАКАЗУЮ:
  1. У жовтні - листопаді 2018 року провести призов на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чолові­чої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27 - річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, або не призвані раніше на строкову війсь­кову службу за різних обставин.
  2. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу зо­бов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Тячів, вул. Незалежності, 49, в зазначений час з документами, що вказані в особистих повістках.
  3. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову вій­ськову службу, зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат не пізніше 10 жовтня 2018 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.
  4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Тячівського району, зобов’язані негай­но повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
  5. На підставі статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, уста­нов та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форми власності, зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників.
Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у три­денний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про грома­дян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників відповідним районним (місь­ким) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників, стежити за виконанням призовни­ками правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комі­саріатів.
Керівники підприємств, установ, організацій та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
7. Наказ довести до голів об’єднаних територіальних громад, голів, старост селищних та сільських рад, а також до керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності, розмістити в районних та міських засобах масової інформації.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Військовий комісар
Тячівського районного військового комісаріату
підполковник                                                         І.М. ТИЩУК
Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00