• Структурні підрозділи

  Структурні підрозділи

  Відділ культури Тячівської районної державної адміністрації.
  Адреса: Закарпатська обл. м. Тячів вул. Незалежності,40 індекс 90500.
  ГУДАК ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ
  Начальник відділу культури Тячівської районної державної адміністрації
  тел./факс (03134) 3-26-86
  E-mail: tychivkultura@mail.ru
  http://www.kultura-tyachiv.com.ua/
  Структура:
  Начальник відділу культури – 1 штатна одиниця;
  Головний спеціаліст – 2 штатні одиниці;
  Начальник відділу культури Тячівської районної державної адміністрації – Гудак Василь Антонович
  Головний спеціаліст відділу культури – Магула Ольга Василівна;
  Головний спеціаліст відділу культури - Калинич Діана Василівна;
  Відділ культури Тячівської районної державної адміністрації утворюється головою державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
  Діяльність відділу:
  1) забезпечення на території району реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;
  2) здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи;
  3) забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
  4) сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району;
  5) створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення;
  6) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
  7) доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
  8) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
  9) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
  10) задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції відділу;
  11) розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організація культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
  12) сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;
  13) сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель.
   
   
  Дубівський відділ Тячівського УСЗН  
  МОСТІПАКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  Електронна адреса : dupszn@ukr.netduszn@tyachiv-rda.gov.ua
  тел.факс 7-24-44                                                          
  Кількість працівників управління – 35 чоловік
  Дубівське управління праці та соціального захисту населення обслуговує 17 населених пунктів (15 з яких мають статус гірського), де проживає 62.7 тис. осіб.        
  Відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:
     - призначення та виплату державних соціальних допомог , компенсацій та інших виплат, встановлених законодавством, надання субсидій;
     - виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету ;
     - контроль за дотриманням законодавства про працю , зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування , пенсійне забезпечення , соціальний захист та соціальне обслуговування пільгової категорії населення та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
     - обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів , ветеранів війни та праці;
     - забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
     - забезпечення інвалідів в установленому порядку транспортними засобами;
     - надання пільг пенсіонерам , інвалідам, ветеранам війни та праці , одиноким непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям;
     - соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці;
     - ведення персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування ;
     - нагляд за додержанням вимог законодавства органами Пенсійного фонду України ;
     - формування централізованого банку даних інвалідів з проблем інвалідності щодо потреби у технічних засобах реабілітації;
     - формування бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
  Керівник управління щоденно з понеділка по п’ятницю проводить особистий прийом громадян з 9.00 год. к.ч по 18 год. к.ч. (обідня перерва з 13.00 год к.ч. по 14 год к.ч.)
   
  Служба у справах дітей Тячівської районної державної адміністрації
  САСИН ВІРА ІВАНІВНА
  Начальник служби
  Чисельність згідно штатного розпису 22 одиниці.
  Працює 18 спеціалістів.
  В склад служби входить 2 відділи:
     - відділ з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей:
     - відділ з питань соціального захисту дітей, профілактики злочинності та правопорушень служби у справах дітей.Основними завданнями служби є:
     - реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень.
     - забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
     - ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які підлягають усиновленню та громадян, які бажають взяти дітей в сім'ю.
     - захист житлових та майнових прав та інтересів дітей.
   
   
  Відділ зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій, туризму та рекреації управління економічного розвитку і торгівлі державної адміністрації
  БОРШОШ ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЇВНА
  Начальник відділу
  Працює на займаній посаді з липня 2011 року.
  Штатна чисельність відділу – 3 чоловік
  тел.: 3-30-92 
  Основні завдання відділу:
     1.Здійснює координацію діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, транскордонного співробітництва, туристичної, екскурсійної, рекреаційної, санаторно-курортної та оздоровчої діяльності підприємств і організацій, незалежно від форм власності, що розташовані на території району, з метою найбільш ефективного використання їх потенціалу для потреб соціально-економічного розвитку району.
     2. Бере участь у формуванні державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності, туризму та рекреації, забезпечує її реалізацію на рівні району, здійснює загальне керівництво суб’єктами у сфері туризму та рекреації.
     3. Розробляє програми розвитку туризму та рекреації в районі, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, розробляє та вносить в установленому поря дку на розгляд державної адміністрації, управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму облдержадміністрації проекти, плани, пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення.
     4. Координує свою роботу із структурними підрозділами державної адміністрації, відповідними органами місцевого самоврядування, а також співпрацює з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, з питань зовнішньоекономічної діяльності.
     5. Сприяє проведенню переговорів з питань розвитку інвестиційної діяльності в районі, залучення інвестицій, створення спільних підприємств з іноземними інвестиціями, визначення перспективних об’єктів і напрямків інвестування.
     6. Аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності району.
     7. Надає суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності району консультативну і методичну допомогу в межах компетенції. 
     8. Вивчає тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і рівень конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва.
     9. Бере участь у розробленні, виконанні та контролі за реалізацією проектів, програм неприбуткового характеру, у тому числі донорських.
     10. Сприяє налагодженню співробітництва з містами і регіонами іноземних держав.
     11.Забезпечує підготовку розгляду інвестиційних проектів експертною радою.
     12. Сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає допомогу суб’єктам підприємницької діяльності району в організації, участі та проведенні міжнародних торгово-промислових і торгових виставок, ярмарків і презентацій.
     13. Надає зацікавленим суб’єктам підприємницької діяльності району усіх форм власності інформацію за даними торговельно-економічних місій стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств щодо співробітництва.
     14. Готує аналітичні матеріали щодо характеристики ринків окремих видів промислової та сільськогосподарської продукції і перспективи їх розвитку.
     15. Бере участь у паспортизації, атестації, сертифікації туристичних. та рекреаційних комплексів з метою доведення їх послуг до рівня вітчизняних і міжнародних стандартів;
     16. Здійснює:
     - облік підприємств та організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю в районі, аналіз їх ефективності, ведення обліку іноземних партнерів, які співпрацюють з підприємствами та організаціями району;
     - контроль за станом і розвитком туризму та рекреації, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток туризму та рекреації в районі.
     17. Забезпечує:
     - контроль за дотриманням суб’єктами туристичної та рекреаційної галузі законодавства України;
     - розгляд скарг, пропозицій, звернень юридичних та фізичних осіб щодо недоліків роботи у сфері туристичної галузі, з метою їх усунення, інформування органів виконавчої влади вищого рівня для вжиття необхідних заходів;
     - надання суб’єктам туристичної та рекреаційної галузі на території району консультаційної, методичної та практичної допомоги;
     - дотримання підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління державної адміністрації, законодавства України під час реалізації державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
     18. Координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території району, зацікавлених у розвитку туризму та рекреації, а також здійснює роботу із залученням позабюджетних коштів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток туризму та рекреації.
     19. Сприяє:
     - проведенню, спільно із зацікавленими організаціями, заходів з метою більш ефективного використання матеріальної бази санаторіїв і курортів району;
     - організації, в установленому порядку, інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму суб’єктам підприємницької діяльності.
     20. Вивчає:
     - передовий досвід у сферах туризму та рекреації, узагальнює та поширює його; рецензує методичну та іншу літературу про туристичну та рекреаційну діяльність;
     - потребу фахівців у сфері туризму та рекреації, організовує підвищення їх кваліфікації;
     - вивчає та узагальнює практику випуску друкованих та інших рекламних матеріалів про об’єкти туризму та рекреації.
     21. Подає голові державної адміністрації, облдержадміністрації пропозиції щодо інвестування розвитку туризму та рекреації в районі, умов оподаткування, одержання пільгових кредитів.
     22. Веде облік суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги населенню у сферах туризму та подає управлінню по туризму та курортах облдержадміністрації пропозиції щодо надання їм ліцензій на здійснення туристичної діяльності.
     23 Сприяє суб’єктам туристичної та. рекреаційної галузі в установленні і розширенні їхніх зовнішньоекономічних зв’язків, прикордонного співробітництва.
     24 Здійснює контроль за технічним станом об’єктів туристичної та рекреаційної галузі в районі.
     25. Провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у галузі туризму та рекреації, бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних-семінарів, конференцій тощо.
     26. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.


  управління економічного розвитку і торгівлі 

  Миколайчук Тетяна Іванівна
  начальник управління
  тел.: 3-30-92

  відділ капітального будівництва, містобудування та архітектури 
  Маркова Оксана Петрівна
  начальник відділу 


  Юридичний відділ 
  Сойма Світлана Василівна 
  начальник віддлу 
  3-25-20


  відділ енергоефективності, житлово-комунального господарства та інфраструктури
  Фаловська Катерина Володимирівна
  начальник відділу
  тел.: 3-37-84

  сектор інфраструктури відділу енергоефективності 
  Савула Іван Михайлович
  завідувач сектору
  тел.: 2-20-34

  сектор з питань цивільного захисту 
  Бокотей Василь Сергійович
  завідувач сектору
  тел.: 3-30-53
   
  відділ з питань соціального захисту дітей, профілактики злочинності та правопорушень 
  Жмурко Наталія Василівна
  начальник відділу
   тел.: 3-30-98

  відділ з питань опіки, піклування,усиновлення та сімейних форм виховання 

  начальник відділу
  тел.: 3-30-98

  архівний відділ 
  Муха Тамара Миколаївна 
  начальник  відділу
  тел.: 3-30-56
   

  центр надання адміністративних послуг 
  Горват Наталія Володимирівна 
  начальник центру
  тел.: 3-25-59

  сектор державної реєстрації 
  Маханець Ганна Іванівна 
  завідувач сектору
  тел.: 3-25-51
    

  відділ агропромислового розвитку 
  Дан Юрій Михайлович 
  начальник відділу
  тел.: 2-10-50

  відділ охорони здоров’я 
  Шелевер Євгеній Михайлович  
  в.о.начальника відділу
  тел.: 3-27-61

  управління освіти 
  Думнич Марія Василівна 
  начальник управління
  тел.: 3-26-43

  фінансове управління 
  Стойка В’ячеслав Федорович 
  начальник  управління
  тел.: 3-27-40

  Тячівське управління праці та соціального захисту населення 
  Бонка Василь Васильович 
  начальник  управління
  тел.: 3-38-68