Лис 02

Інформація про стан надходження та використання коштів Тячівського районного бюджету станом на 02.11.2015 року

   
                                                              Загальний фонд
Код Показник Фактичні надходження до районного бюджету
Доходи районного бюджету
Надходження всього 686733137
з них власні доходи (податки збори обов҆язкові платежі) 42962515
Офіційні трансферти всього (в тому числі): 643770622
базова дотація 59516300
стабілізаційна дотація 8058800
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 87557500
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 214804700
інші субвенції 273833322
Видатки районного бюджету Фактично використано за вказаний період
010000 Державне управління 1154945
2110 Оплата праці 667830
2120 Нарахування на оплату праці 234475
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 58427
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 151766
2250 Видатки на відрядження 1080
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 41250
2800 Інші поточні видатки 116
060000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 2086075
2110 Оплата праці 1251664
2120 Нарахування на оплату праці 453733
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 274110
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5908
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 100661
070000 Освіта 214017246
2110 Оплата праці 135960477
2120 Нарахування на оплату праці 49532364
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3495382
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 40948
2230 Продукти харчування 6151706
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6748173
2250 Видатки на відрядження 590433
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 10737583
2730 Інші виплати населенню 734181
2800 Інші поточні видатки 26000
080000 Охорона здоров`я 80248883
2110 Оплата праці 47357593
2120 Нарахування на оплату праці 16724453
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1380077
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2658004
2230 Продукти харчування 1130974
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2712718
2250 Видатки на відрядження 189517
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5385676
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 3950
2710 Виплата пенсій і допомоги 148965
2730 Інші виплати населенню 2554811
2800 Інші поточні видатки 2145
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 280886970
2110 Оплата праці 5987293
2120 Нарахування на оплату праці 2102446
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 293442
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 3600
2230 Продукти харчування 657430
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2752920
2250 Видатки на відрядження 420
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 194479
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 181424
2730 Інші виплати населенню 268713517
110000 Культура і мистецтво 18506607
2110 Оплата праці 11256920
2120 Нарахування на оплату праці 4038854
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 828486
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1537122
2250 Видатки на відрядження 80418
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 724878
2800 Інші поточні видатки 39929
120000 Засоби масової інформації 209173
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 209173
130000 Фізична культура і спорт 2939190
2110 Оплата праці 933036
2120 Нарахування на оплату праці 324128
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 202001
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 299489
2250 Видатки на відрядження 306086
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 79510
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 794938
2800 Інші поточні видатки 2
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 55550
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27550
2730 Інші виплати населенню 28000
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 281137
2730 Інші виплати населенню 281137
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 20000
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6000
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 61050
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 61050
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 40031647
2110 Оплата праці 282524
2120 Нарахування на оплату праці 105469
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 188951
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 130313
2250 Видатки на відрядження 1943
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 1177119
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 60000
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 38079238
2800 Інші поточні видатки 6090
Усього  640498472
Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)