Загальний відділ апарату Тячівської районної державної адміністрації
ПАЗИНЕЦЬ ІРИНА ФЕДОРІВНА
начальник відділу
тел.: (03134) 3-30-27
 
Основними завданнями відділу є встановлення в районній державній адміністрації єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосування сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах. 
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- розробляє Інструкцію з діловодства та номенклатуру справ;
- здійснює реєстрацію та веде облік документів;
- організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі особі, відповідальній за ведення архіву;
- забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами вимог Інструкції, Регламенту та національних стандартів;
- вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в районній державній адміністрації, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;
- проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних підрозділах районної державної адміністрації, а також в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;
- бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в районній державній адміністрації;
- забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;
- проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;
- організовує забезпечення документаційного фонду районної державної адміністрації та користування ним;
- ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників районної державної адміністрації з питань діловодства;
- засвідчує печаткою документи, підписані керівництвом районної державної адміністрації.

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)