gerb
УКРАЇНА
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

… сесія VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

смт. Буштино                                                         2013 року

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту смт. Буштино Буштинської селищної ради

     З метою економічного врегулювання земельних відносин та економічно обґрунтованого визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва тощо, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Буштино, розроблену Закарпатською регіональною філією ДП «Центр ДЗК», відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», … сесія Буштинської селищної ради

ВИРІШИЛА :

     1. Затвердити технічну документацію із нормативної грошової оцінки земель населеного пункту смт. Буштино:
     1.1. По базовій вартості 1 м2 забудованої території в розрізі економіко-планувальних зон:
      – І зона – 69,02 грн/м?;
      – ІІ зона – 60,97 грн/м?;
      – ІІІ зона – 50,62 грн/м?.
     1.2. По грошовій оцінці сільськогосподарських угідь населеного пункту.
     2. Для визначення розміру плати за землю з 01 січня 2014 року застосовувати нормативну грошову оцінку, що затверджена цим рішенням.
     3. Фізичним та юридичним особам смт. Буштино:
     3.1. Отримати в управлінні Держземагенства у Тячівському районі витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що знаходяться у їх власності, або користуванні.
     3.2. У встановлені законом терміни подати до Державної податкової інспекції у Тячівському районі Закарпатської області Державної податкової служби України відповідні податкові декларації з плати за землю.
     4. Дане рішення оприлюднити у засобах масової інформації.
     5. З 01 січня 2014 року рішення Буштинської селищної ради від 16 січня 2007 року № 128 «Про затвердження технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту Буштино Буштинської селищної ради» вважати таким, що втратило чинність.
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та рекреації та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та розвитку селища.

    Селищний голова  - Паш І.І.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Буштинської селищної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту смт. Буштино Буштинської селищної ради»

1. Визначення проблеми

Стаття 18 Закону України «Про оцінку земель» визначає, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок у межах населеного пункту незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.
Єдиним шляхом приведення земельних відносин у відповідність до чинного законодавства України є прийняття Буштинською селищною радою рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту смт. Буштино Буштинської селищної ради».
Розробка й запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує збиткової або неефективної експлуатації земель комунальної власності.
Таким чином, необхідність приведення у відповідність до Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, виконання закону України «Про оцінку земель» і захист законних прав та інтересів держави, Буштинської селищної ради як органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель стало причиною розробки даного рішення.

2. Мета та завдання регулювання

Метою ухвалення рішення селищної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту смт. Буштино Буштинської селищної ради» є:
1. Оновлення нормативної грошової оцінки земель Буштинської селищної ради;
2. Врегулювання відносин, пов’язаних з платою за землю, визначення державного мита при міні, спадку і даруванні земельних ділянок згідно із законом та економічне стимулювання раціонального використання земель.
3. Створення прозорої системи у сфері земельних відносин на території селищної ради.
4. Створення сучасного правового поля, яке відповідатиме потребам територіальної громади.

3. Механізми та заходи досягнення задекларованої мети та завдань

Затверджується Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у смт. Буштино.

4. Альтернативи

Збереження існуючого стану (альтернатива відкинута в зв’язку з тим, що існуючі проблеми мають бути вирішені).

5. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
Аналіз вигод і витрат.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

Визначення ринкової вартості земельних ділянок дає можливість економічно, ефективно, раціонально використовувати земельні ділянки.

Надходження додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства

відсутні

Суб"єкти господарської діяльності, населення селища

Економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок, визначення їх ринкової вартості.

Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування селищного господарства

Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний податок або орендна плата за землю).

Орган місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.

Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

Залучення інвестицій для поліпшення благоустрою території міста у зв’язку з більш ефективним та раціональним використанням земельних ділянок.

Розширення бази оподаткування за рахунок надходжень до бюджету та державних цільових фондів, їх регулювання й планування.

Можливість спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства.

Створення позитивного іміджу влади

 

 

Державний, самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території селища

6. Обґрунтування строку дії акта.

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін не більше ніж 5–7 років відповідно до Закону України «Про оцінку земель» або до прийняття нових нормативних актів, що регламентують проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження результативності, до нього вноситимуться зміни.

7. Показники результативності.

Збільшення надходжень до бюджету селища від сплати за землю.

8. Заходи з відстеження результативності дії.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися через рік, після набуття чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження планується здійснити також через рік, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження планується здійснити один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, якщо не буде прийнято відповідного акту на законодавчому рівні.


Виконавчий апарат Буштинської селищної ради    

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)