• Запобігання проявам корупції

    Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)

    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/994_101/print1321296735652396