ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

2019-02-15 11:06:52 
Детального плану території з метою зміни  цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» орієнтовною площею 0,25 га за межами населеного пункту м. Тячів на території Тячівської міської ради,

Тячівського району Закарпатської області.


ЗАМОВНИК СЕО
 
Замовником проекту є Тячівська районна державна адміністрація
 Юридична адреса: 90500, Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. Незалежності буд. 30 
tyachivrdaua@gmail.com  Телефони: 03134-33887

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
 Детальний план території 
 зміни  цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» орієнтовною площею 0,25 га за межами населеного пункту м. Тячів на території Тячівської міської ради,Тячівського району Закарпатської області розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.


Детальний план території передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 
– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
 
– обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;
 
– визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
 
– формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
 
– оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
 
– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
 
– визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.
 
Детальний план території 
 зміни   цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі » за межами населеного пункту м. Тячів на території Тячівської міської ради,Тячівського району Закарпатської області , розроблено відповідно до розпорядження голови РДА №438  від 03 вересня 2018р.
 
При розробленні детального плану території  
зміни  цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» за межами населеного пункту м. Тячів на території Тячівської міської ради, Закарпатської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.


ІНФОРМАЦІЯ ПРОТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Видів планової діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається. 

Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
 На проектованому об’єкті передбачається: будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля: 

а)  у тому числі для здоров’янаселення обмеження об’єкту СЗЗ 50м до житлової забудови від об’єктів  (вид діяльності – об’єкт торгівлі ).

 - збереження навколишнього природного середовища, зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти при спорудженні додаткових інфраструктурних мереж (будівництво дощової каналізації);

б) дана території знаходиться в СЗЗ свинарника  - 170 м до межі території. 

в)  транскордонні  наслідки,  у  тому  числі  для  здоров’я населення  – відсутні.
 
 

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ,

У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території зміни  цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі » за межами населеного пункту м. Тячів на території Тячівської міської ради,Тячівського району Закарпатської області,, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.
 
Альтернатива 1:
 
«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Під час розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище для підприємства необхідно керуватися природоохороннім законодавством України, а також законодавством України в сфері поводження з відходами, міжнародними конвенціями та протипожежними нормами, а також місцевими екологічними умовами і обмеженнями.


ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території  з метою зміни  цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» орієнтовною площею 0,25 га за межами населеного пункту м. Тячів на території Тячівської міської ради,Тячівського району Закарпатської області.

подаються до: Тячівської районної державної адміністрації

tyachivrdaua@gmail.com

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 01 березня 2019 року.


Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00